SlideShare a Scribd company logo
1 of 57
Download to read offline
У Социјалистичкој Југославији
Југославија од 1945 до 2000. године
Химна
Хеј, Словени
крилатица: Братство и јединство
Главни град - Београд
У Социјалистичкој
Југославији
Увод
•На подстицај британског премијераНа подстицај британског премијера
Винстона ЧерчилаВинстона Черчила југословенскијугословенски
краљкраљ ПетарПетар IIII КарађорђевићКарађорђевић
посредством председника владе дрпосредством председника владе др
Иван Шубашића ступипо је у контакт саИван Шубашића ступипо је у контакт са
вођством КПЈ.вођством КПЈ.
• Споразум на Вису и у Београду ТитоСпоразум на Вису и у Београду Тито
– Шубашић током 1944.год.– Шубашић током 1944.год.
• Формирање јединствене владе,Формирање јединствене владе,
образовањем намсеништава којеобразовањем намсеништава које
преузима ингеренцијепреузима ингеренције
(овлашћења краља ) и проширењем(овлашћења краља ) и проширењем
АВНОЈ-а са некомпромитованимАВНОЈ-а са некомпромитованим
посланицима последњег сазивапосланицима последњег сазива
Народне скупштине из 1938.годинеНародне скупштине из 1938.године
Чланови Привремене владе ДФЈ
Демократска Федеративна ЈугославијаДемократска Федеративна Југославија
 7. март 1945. године створена Привремена влада.7. март 1945. године створена Привремена влада.
 Име ДФ Југославија дато уз препоруку великих силаИме ДФ Југославија дато уз препоруку великих сила
( неодређени облик владавине , република или монархија )( неодређени облик владавине , република или монархија )
Предедник владе и министар одбране Јосип Броз ТитоПредедник владе и министар одбране Јосип Броз Тито
потпредседник Милан Гролпотпредседник Милан Грол
министар инострани послова Иван Шубашићминистар инострани послова Иван Шубашић
 Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.
 август 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименованавгуст 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименован
уу Привремену Народну скупштину.Привремену Народну скупштину.
 Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)
 Ван НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странкаВан НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странка
 7. март 1945. године створена Привремена влада.7. март 1945. године створена Привремена влада.
 Име ДФ Југославија дато уз препоруку великих силаИме ДФ Југославија дато уз препоруку великих сила
( неодређени облик владавине , република или монархија )( неодређени облик владавине , република или монархија )
Предедник владе и министар одбране Јосип Броз ТитоПредедник владе и министар одбране Јосип Броз Тито
потпредседник Милан Гролпотпредседник Милан Грол
министар инострани послова Иван Шубашићминистар инострани послова Иван Шубашић
 Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.
 август 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименованавгуст 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименован
уу Привремену Народну скупштину.Привремену Народну скупштину.
 Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)
 Ван НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странкаВан НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странка
Кампања
““Монархија није могућа у Југославији”-Монархија није могућа у Југославији”- изјава Тита на Првомизјава Тита на Првом
конгресу НФЈ.конгресу НФЈ.
Та изјава нагнала је краља Петра другог да опозове намеснике.Та изјава нагнала је краља Петра другог да опозове намеснике.
Очито увођење диктатуре КПЈ утицало је да Милан Грол иОчито увођење диктатуре КПЈ утицало је да Милан Грол и
Иван Шубашић поднесу оставке на своја места.Иван Шубашић поднесу оставке на своја места.
Милан Грол Др Иван Шубашић
Избори 11. нонембра 1945.године
 Комунистичка пропаганда.Комунистичка пропаганда.
 Оставке Шубашића и Грола, опозивање намесника од стране краља.Оставке Шубашића и Грола, опозивање намесника од стране краља.
 Избори одржани 11. новембра 1945.Избори одржани 11. новембра 1945.
 Опозиција одбила да учествује на изборима.Опозиција одбила да учествује на изборима.
 Кутија без листе – одговор комуниста (гласало се куглицама )Кутија без листе – одговор комуниста (гласало се куглицама )
 Право гласа сви пунолетни грађани, војна лица и први пут жене,Право гласа сви пунолетни грађани, војна лица и први пут жене,
али и малолетници учесници рата.али и малолетници учесници рата.
 Одузето право свим предратним министрима и члановимаОдузето право свим предратним министрима и члановима
организација.организација.
 победа НФ ( 90%)победа НФ ( 90%)
 29. новембра 1945.проглашена29. новембра 1945.проглашена
Федеративна Народна Република ЈугославијаФедеративна Народна Република Југославија
Др Иван Шубашић
Проглашена 29.новембра 1945.године.Проглашена 29.новембра 1945.године.
Овим чином је монархија у Југославији званичноОвим чином је монархија у Југославији званично
укинута.укинута.
Краљ и чланови династије лишени су свих праваКраљ и чланови династије лишени су свих права
која су им припадала.која су им припадала.
Крајем јануара 1946.године донесен је први устав ФНРЈ.
Овај устав је представљао модификовану верзију устава СССР у погледу
југословенских прилика.
Уставом ,држава је уређена као федеративна заједница пет нација и шест
република.
На конгресу КП Србије маја 1945.године Јосип Броз Тито је изразио став
партије о Босни и Херцеговини.
Крајем јануара 1946.године донесен је први устав ФНРЈ.
Овај устав је представљао модификовану верзију устава СССР у погледу
југословенских прилика.
Уставом ,држава је уређена као федеративна заједница пет нација и шест
република.
На конгресу КП Србије маја 1945.године Јосип Броз Тито је изразио став
партије о Босни и Херцеговини.
Србија је уређена као сложена јединица са Аутономном покрајном
Војводином и области Косово и Метохија.
ФНРЈ је дефинисана као заједница равноправних народа, који на темељу
права на самоопредељење имаји право и на отцепање од државе.
Темељ политичког и националног јединства чинило је партизанско јединство.
Југославија је изграђена као чврста и јединствена држава.
Србија је уређена као сложена јединица са Аутономном покрајном
Војводином и области Косово и Метохија.
ФНРЈ је дефинисана као заједница равноправних народа, који на темељу
права на самоопредељење имаји право и на отцепање од државе.
Темељ политичког и националног јединства чинило је партизанско јединство.
Југославија је изграђена као чврста и јединствена држава.
Први устав ФНРЈ
Сходно новим политичким односима у земљи и имовина је
доживела власничку трансформацију.
Циљ је био да се, по узору на СССР, комплетна привреда нађе у
рукама државе.
1946.године нашли су се банкарски систем, спољна трговина и
саобраћај.
Процес национализације је две године касније обухватио и
предузећа мањег обима (стругаре, млинови, циглане, хотеле,
биоскопе итд.).
По угледу на СССР, 1947. године је прокламован први
Петогодишњи план.
Тежиште плана било је:
1.Изградња тешке индустрије;
2.Предуслов за развој свих осталих привредних грана.
Конфискација имовине трећег рајха, лица немачке националности.
Сходно новим политичким односима у земљи и имовина је
доживела власничку трансформацију.
Циљ је био да се, по узору на СССР, комплетна привреда нађе у
рукама државе.
1946.године нашли су се банкарски систем, спољна трговина и
саобраћај.
Процес национализације је две године касније обухватио и
предузећа мањег обима (стругаре, млинови, циглане, хотеле,
биоскопе итд.).
По угледу на СССР, 1947. године је прокламован први
Петогодишњи план.
Тежиште плана било је:
1.Изградња тешке индустрије;
2.Предуслов за развој свих осталих привредних грана.
Конфискација имовине трећег рајха, лица немачке националности.
Правац Југославије у првим годинама после рата био је диктиран њеним
односом са Совјетским Савезом.
Југославија следи совјетски модел и понашање земаља тзв. народне
демократије.
Југославија је нарочито активну спољну политику водила на Балкану.
Правац Југославије у првим годинама после рата био је диктиран њеним
односом са Совјетским Савезом.
Југославија следи совјетски модел и понашање земаља тзв. народне
демократије.
Југославија је нарочито активну спољну политику водила на Балкану.
- Специјални односи су одржавани са Бугарском и Албанијом.
-Албанији је свакодневно упућивана свеколика помоћ.
-Насупрот пријатељским односима са земљама народне демократије,односи
са западним земљама су били веома затегнути.
- Специјални односи су одржавани са Бугарском и Албанијом.
-Албанији је свакодневно упућивана свеколика помоћ.
-Насупрот пријатељским односима са земљама народне демократије,односи
са западним земљама су били веома затегнути.
1946. године обарање америчких авиона над Словенијом једног момента
је запретило да се доведе до отвореног сукоба са дојучерашњим
сабезницима.
Идеолошки разлози били су узрок одлуке да Југославија не прихвати
Маршалов план о помоћи за привредну обнову европских земаља.
1946. године обарање америчких авиона над Словенијом једног момента
је запретило да се доведе до отвореног сукоба са дојучерашњим
сабезницима.
Идеолошки разлози били су узрок одлуке да Југославија не прихвати
Маршалов план о помоћи за привредну обнову европских земаља.
Спољна полтика
Сукоб са СССР и нови
модел социјализма
Сукоб са СССР и нови
модел социјализма
Сукоб са СССР и нови
модел социјализма
Жеља за самосталношћу у међународним односима довела је до сукоба
Југославије са Совјетским Савезом.
Осталим државама комунизма.
Постепено удаљавање од осталих социјалистичких
земаља Југославију је приближило западним
државама , које су је испрва дочекале с
неповерењем.
Стварањем новог,”самоуправног”социјализма,
Југославија је истакла нови модел друштвеног
урењења земље на чијем је челу била
Комунистицка партија.
Сукоб са Информбироом(ИБ)Сукоб са Информбироом(ИБ)
Информациони биро комунистичких и радничких партија,у изграђен је
у Пољској крајем 1947.год.
За седиште Информбироа одређен је Београд.
Одмах после настанка Бироа дошло је до сукоба измедју Москве и
осталих комунистичких партија са Београдом.
Бескомпромисно потчињавање Стаљиновој политици сматрано је за
издају социјалистицких идеја и антисовјетску политику.
КПЈ је третирана као “кулачка партија “на чијем су се челу налазили
“ситнобуржоаски националисти”.
Сукоб је настао после доношења”Резолуције о стању у КПЈ” на другом
заседању ИБ у Букурешту јуна 1948год.
На граници према Југославији појачано је војно присуство, док су
погранични инциденти били све учесталији.
Информациони биро комунистичких и радничких партија,у изграђен је
у Пољској крајем 1947.год.
За седиште Информбироа одређен је Београд.
Одмах после настанка Бироа дошло је до сукоба измедју Москве и
осталих комунистичких партија са Београдом.
Бескомпромисно потчињавање Стаљиновој политици сматрано је за
издају социјалистицких идеја и антисовјетску политику.
КПЈ је третирана као “кулачка партија “на чијем су се челу налазили
“ситнобуржоаски националисти”.
Сукоб је настао после доношења”Резолуције о стању у КПЈ” на другом
заседању ИБ у Букурешту јуна 1948год.
На граници према Југославији појачано је војно присуство, док су
погранични инциденти били све учесталији.
Прекид економских и политичких односаПрекид економских и политичких односа
Прекид је погодио Југославију.
Економска криза била је изузетно велика.
Страх од интервенције утицао је на преместање важнијих
привредних објеката у Босни и Херцеговини.
Руководство КПЈ је започело појачану критику совјетског
модела социјализма и окретање ка западним државама.
Уз њихову помоћ већ 1949год. Југославија је ушла у Савет
безбедности УН, а од наредне године у Југославију је из
западних земаља почела да пристиже помоћ у храни,новцу
оружју.
Прекид је погодио Југославију.
Економска криза била је изузетно велика.
Страх од интервенције утицао је на преместање важнијих
привредних објеката у Босни и Херцеговини.
Руководство КПЈ је започело појачану критику совјетског
модела социјализма и окретање ка западним државама.
Уз њихову помоћ већ 1949год. Југославија је ушла у Савет
безбедности УН, а од наредне године у Југославију је из
западних земаља почела да пристиже помоћ у храни,новцу
оружју.
Уговор о пријатељству и сарадњиУговор о пријатељству и сарадњи
Потписивање уговора са Грчком и Турском 1953 год. Југославија
се посредно укључила у НАТО пакт.
Помоћ западних држава биле су праћене извесним уступцима.
Престала је помоћ Југославије грчким партизанима.
Лансиран је нови тип социјализма(самоуправни социјализам).
Напуштен је принудни откуп и прекинута насилна
колективизација.
И међу југословенским комунистима многи су се отворено
изјаснили за резолуцију, а међу њима И двојица чланова
Политбироа ЦК КПЈ : Сретен Жујовиц и Андрија Хебранг.
Потписивање уговора са Грчком и Турском 1953 год. Југославија
се посредно укључила у НАТО пакт.
Помоћ западних држава биле су праћене извесним уступцима.
Престала је помоћ Југославије грчким партизанима.
Лансиран је нови тип социјализма(самоуправни социјализам).
Напуштен је принудни откуп и прекинута насилна
колективизација.
И међу југословенским комунистима многи су се отворено
изјаснили за резолуцију, а међу њима И двојица чланова
Политбироа ЦК КПЈ : Сретен Жујовиц и Андрија Хебранг.
У земљи је почела хајка на “ибеовце”.
Организовани су логори на :
Голом отоку,
Рабу,
Уљану и
Светом Гргуру.
Затвори у Билећи и Старој Градишци.
Требала се доказати верност “Титу и Партији”
.
Највећи број ухапшених били су припадници српске националности.
У земљи је почела хајка на “ибеовце”.
Организовани су логори на :
Голом отоку,
Рабу,
Уљану и
Светом Гргуру.
Затвори у Билећи и Старој Градишци.
Требала се доказати верност “Титу и Партији”
.
Највећи број ухапшених били су припадници српске националности.
Голи отокГоли оток
Голи отокГоли оток
Политички логор Голи оток је основан 1949, у најужем руководству партије и државе, а први
логораши су стигли на острво јула исте године. Голи оток је затворен 1956, када и Свети Гргур.
Према једној од процена, на Голом отоку је било између 40 и 60 хиљада логораша, од којих је
помрло или убијено између 5 и 15 хиљада.
Политички логор Голи оток је основан 1949, у најужем руководству партије и државе, а први
логораши су стигли на острво јула исте године. Голи оток је затворен 1956, када и Свети Гргур.
Према једној од процена, на Голом отоку је било између 40 и 60 хиљада логораша, од којих је
помрло или убијено између 5 и 15 хиљада.
Голи оток (или Голо острво)
површине око 4,7 km², налази се у западном делу Републике Хрватске
Голи оток данас
Београдска декларацијаБеоградска декларација
Стаљиновом смрћу 1953.год.
Економска блокада,војни и
политички притисци почели су да
слабе.
До нормализације односа са СССР-
ом дошло је 1955.год.
Потписивањем Београдске
декларације.
Уследила је нормализација односа
са свим социјалистичким земљама
изузев Албаније.
Информбиро је распуштен 1956.год.
Стаљиновом смрћу 1953.год.
Економска блокада,војни и
политички притисци почели су да
слабе.
До нормализације односа са СССР-
ом дошло је 1955.год.
Потписивањем Београдске
декларације.
Уследила је нормализација односа
са свим социјалистичким земљама
изузев Албаније.
Информбиро је распуштен 1956.год.
Радничко самоуправљањеРадничко самоуправљање
19501950.год.год.. уведеноуведено радночкорадночко самоуправљањесамоуправљање..
НаНа сшестомсшестом конгресуконгресу 19521952.год.год.. КПЈКПЈ јеје променилапроменила имеиме уу СавезСавез
КомунистаКомуниста ЈугославијеЈугославије ((СКЈСКЈ).).
ИзбацивањемИзбацивањем речиречи партијапартија комунистикомунисти сусу желелижелели дада покажупокажу дада саса
одумирањемодумирањем државедржаве престајепрестаје потребапотреба ии заза постојањепостојање партијепартије..
СаСа истимистим циљемциљем јеје НародниНародни фронтфронт преимениванпреимениван уу
СоцијалистичкиСоцијалистички савезсавез радноградног народанарода ЈугославијеЈугославије..
ЗаЗа првогпрвог председникапредседника ФНРЈФНРЈ изабранизабран јеје ЈосипЈосип БрозБроз ТитоТито..
ТитоТито јеје нана тојтој позицијипозицији остаоостао додо својесвоје смртисмрти 19801980.год.год..
НачињенеНачињене изменеизмене нашленашле сусу потврдупотврду уу новомновом уставууставу 19531953.год.год..
ПрвиПрви великивелики сукобсукоб уу партијипартији биобио јеје уу случајуслучају МилованаМилована ЂјиласаЂјиласа,,
потпредседникапотпредседника СкупштинеСкупштине ии једногједног одод њенихњених идеологаидеолога..
ИскљученИскључен јеје изиз партијепартије,, неколиконеколико путапута хапшенхапшен и осуђивани осуђиван нана затворскузатворску
казнуказну..
СличнаСлична судбинасудбина задесилазадесила јеје ии ВладимираВладимира ДедијераДедијера,, историчараисторичара ии
ТитовогТитовог биографабиографа,, каокао ии словеначкогсловеначког професорапрофесора ЈожеЈоже ПучникаПучника..
19501950.год.год.. уведеноуведено радночкорадночко самоуправљањесамоуправљање..
НаНа сшестомсшестом конгресуконгресу 19521952.год.год.. КПЈКПЈ јеје променилапроменила имеиме уу СавезСавез
КомунистаКомуниста ЈугославијеЈугославије ((СКЈСКЈ).).
ИзбацивањемИзбацивањем речиречи партијапартија комунистикомунисти сусу желелижелели дада покажупокажу дада саса
одумирањемодумирањем државедржаве престајепрестаје потребапотреба ии заза постојањепостојање партијепартије..
СаСа истимистим циљемциљем јеје НародниНародни фронтфронт преимениванпреимениван уу
СоцијалистичкиСоцијалистички савезсавез радноградног народанарода ЈугославијеЈугославије..
ЗаЗа првогпрвог председникапредседника ФНРЈФНРЈ изабранизабран јеје ЈосипЈосип БрозБроз ТитоТито..
ТитоТито јеје нана тојтој позицијипозицији остаоостао додо својесвоје смртисмрти 19801980.год.год..
НачињенеНачињене изменеизмене нашленашле сусу потврдупотврду уу новомновом уставууставу 19531953.год.год..
ПрвиПрви великивелики сукобсукоб уу партијипартији биобио јеје уу случајуслучају МилованаМилована ЂјиласаЂјиласа,,
потпредседникапотпредседника СкупштинеСкупштине ии једногједног одод њенихњених идеологаидеолога..
ИскљученИскључен јеје изиз партијепартије,, неколиконеколико путапута хапшенхапшен и осуђивани осуђиван нана затворскузатворску
казнуказну..
СличнаСлична судбинасудбина задесилазадесила јеје ии ВладимираВладимира ДедијераДедијера,, историчараисторичара ии
ТитовогТитовог биографабиографа,, каокао ии словеначкогсловеначког професорапрофесора ЈожеЈоже ПучникаПучника..
Покрет несврстанихПокрет несврстаних
Позиција Југославије није била јасно одређена.
Југославија се ангажовала у стварању “трећег света”.
Велики број нових слободних земаља био је заинтересован за
улазак у организацију која би их ститила од евентуалног потпадања
у нову врсту зависности од Запада.
Југославија је постала један од носиоца ове политике.
Уз председника важну улогу у оснивању покрета имали су:
Џавахарлал Нехру и Гамал Абдел Насер.
1961 год.прва конференција несврстаних земаља у Београду.
25 држава усвојило је Декларацију.
Од европских земаља,осим Југославије, чланице покрета биле су
Кипар и Малта.
У Београду је одржан и 9 самит несврстаних 1989.године
Данас покрет има више од 110 чланица
Земље чланице (тамно плаво) и земље посматрачи (светло
плаво) у Покрету несврстаних (2007)
Супротности и крај
Југословенске федерације
Супротности и крај Југословенске
федерације
Супротности и крај Југословенске
федерације
 Отварање Југославије према Западу утицало је на
пораст животног стандарда и давало је становниству
привид стабилности на свим пољима
 Отварање Југославије према Западу утицало је на
пораст животног стандарда и давало је становниству
привид стабилности на свим пољима
 Устав из 1974. године издигао је значај
републичких влада у односу на савезну, републичка
тржишта су постала важнија од заједничког савезног
тржишта.
Економска криза постала је очитија
 Смрт “првог сина народа и народности” означила је
почетак краја Југословенске федерације
Економска криза постала је очитија
 Смрт “првог сина народа и народности” означила је
почетак краја Југословенске федерације
Животни стандард
-ситуација са иностраним кредитима почела је да
се мења после сукоба Југославије са ИБ-ом
-ситуација са иностраним кредитима почела је да
се мења после сукоба Југославије са ИБ-ом
-у зељи да истакне своју самосталност Југославија
се укључила у Европску заједницу за челик и угаљ
-у зељи да истакне своју самосталност Југославија
се укључила у Европску заједницу за челик и угаљ
- 1949. године стигао је први кредит из САД у
висини од 620 милиона долара
- 1949. године стигао је први кредит из САД у
висини од 620 милиона долара
- половином 50-тих отпочела је са радом и
аутомобилска индустрија “Црвена застава” у
Крагујевцу
- половином 50-тих отпочела је са радом и
аутомобилска индустрија “Црвена застава” у
Крагујевцу
Новчанице за време ФНРЈНовчанице за време ФНРЈ
Национално питањеНационално питање
Стварањем црногорске и македонске нације, као и Босне и
Херцеговинекао Федералне јединице требало је да Србија
буде онемогућена да оствари своје “хегемонистичке
тежње”
Стварањем црногорске и македонске нације, као и Босне и
Херцеговинекао Федералне јединице требало је да Србија
буде онемогућена да оствари своје “хегемонистичке
тежње”
-Војводина је постала аутономна област у оквиру Србије али без
западног Срема
-Војводина је постала аутономна област у оквиру Србије али без
западног Срема
-октобра 1958. године успостављена је Охридска архиепископија,
која је десет година касније прогласила за аутокефалну
македонску православну цркву
-октобра 1958. године успостављена је Охридска архиепископија,
која је десет година касније прогласила за аутокефалну
македонску православну цркву
-после сукоба у партији, који су изнети у јавности смењен је
Александар Ранковић потпредседник СФРЈ и шеф југословенских
обавештајних служби
-после сукоба у партији, који су изнети у јавности смењен је
Александар Ранковић потпредседник СФРЈ и шеф југословенских
обавештајних служби
-масовне демонстрације Албанаца на Косову и Метохији и у
западној Македонији, одржане на албански празник Дан заставе
1968. имале су за циљ да јужна српска покрајна добије статус
републике, као и да да се уједине све територије на којима живе
Албанци
-масовне демонстрације Албанаца на Косову и Метохији и у
западној Македонији, одржане на албански празник Дан заставе
1968. имале су за циљ да јужна српска покрајна добије статус
републике, као и да да се уједине све територије на којима живе
Албанци
Александар Ранковић, Тито и Милован Ђилас у Фочи 1942. године
Демонстације у Приштини 1961 - 1981
- усвајањем амандмана на устав из 1963. године покрајине Косово и
Метохија и Војводина постале су елементи федерације, док су
муслимани дефинисани као нација и први пут се у попису
појавили 1971. године
- усвајањем амандмана на устав из 1963. године покрајине Косово и
Метохија и Војводина постале су елементи федерације, док су
муслимани дефинисани као нација и први пут се у попису
појавили 1971. године
- 1971. године комунистицко водјство Хрватске отворено је
заступало економску и културну самосталност Хрватске
- 1971. године комунистицко водјство Хрватске отворено је
заступало економску и културну самосталност Хрватске
- националистицки покрет Маспок имао је подрску устаске
емиграције која еј изврсила нападе на југословенске цивиле у
иностранству
- националистицки покрет Маспок имао је подрску устаске
емиграције која еј изврсила нападе на југословенске цивиле у
иностранству
- у тим нападима убијен је југословенски амбасадор у сведској
Владимир Роловиц
- после сузбијања хрватског руководства Тито је наредио вршење
ЧИСТКИ
- после сузбијања хрватског руководства Тито је наредио вршење
ЧИСТКИ
Национализам
Устав 1974. и почетак краја СФРЈУстав 1974. и почетак краја СФРЈ
- овај устав је одредио републике као националне државе- овај устав је одредио републике као националне државе
- смрт Јосипа Броза Тита 1980. означила је нестанак личности
фактор Социјалистичке Југославије
- смрт Јосипа Броза Тита 1980. означила је нестанак личности
фактор Социјалистичке Југославије
- пад Берлинског Зида означио је крај епохе комунизма и
почетак нових међународних односа
- пад Берлинског Зида означио је крај епохе комунизма и
почетак нових међународних односа
- 26. јуна 1991. словеначки парламент донео је одлуку да се на
основу референдума прогласи независност Слпвеније.
- 26. јуна 1991. словеначки парламент донео је одлуку да се на
основу референдума прогласи независност Слпвеније.
- та одлука значила је формални распад СФРЈ- та одлука значила је формални распад СФРЈ
- дан касније исту одлуку донео је и хрватски сабор- дан касније исту одлуку донео је и хрватски сабор
Смрт Јосипа Броза Тита
1980.
Јосип Броз Тито
Датум рођења 7. мај 1892.
Место рођења Кумровец, Аустроугарска
Датум смрти 4. мај 1980.
Место смрти Љубљана, СФРЈ
Професија политичар
Супруга Јованка Броз
Члан КПЈ од 1936.
У току НОБ-а командант Врховног штаба НОВ и ПОЈ
Чин Маршал Југославије
Функција други председник СФРЈ
Мандат од 14. јануарa 1953. до 4. мајa 1980.
Претходник Иван Рибар
Наследник Лазар Колишевски
Народни херој од 19. новембра 1944.
Титова родна кућа у Кумровцу
Кумровец је мало село и општина у Загорју, Крапинско-загорској жупанији, близу
Загреба - Хрватска.
Према попису становништва из 2001. године, село је имало 1.854 становника.
Слично је десетинама загорских села, али је постало познато по томе што је у њему
7. маја 1892. године рођен једини и доживотни председник СФРЈ и СКЈ - Јосип Броз
Тито
Tито и амерички председник
Џими Картер, 1978. годинеТито и краљица Елизабета
Тито прима Штафету младости, 1979. године
Јосип Броз Тито, доживотни председник СФР Југославије и Савеза комуниста
Југославије, умро је 4. маја 1980. године у Љубљани, у 15.05 часова.
Јосип Броз Тито, доживотни председник СФР Југославије и Савеза комуниста
Југославије, умро је 4. маја 1980. године у Љубљани, у 15.05 часова.
8. маја, на Дедињу, уз присуство 209
делегација из 127 земаља, и 700.000
људи, сахрањен је Јосип Броз Тито.
Телевизија која је све време вршила
пренос, није показала тренутак
спуштања ковчега тако да и данас
постоје сумње да ли је Јосип Броз ту
заиста сахрањен.
Следећа дилема која се убрзо појавила
је зашто као комуниста нема петокраку
на гробу.
8. маја, на Дедињу, уз присуство 209
делегација из 127 земаља, и 700.000
људи, сахрањен је Јосип Броз Тито.
Телевизија која је све време вршила
пренос, није показала тренутак
спуштања ковчега тако да и данас
постоје сумње да ли је Јосип Броз ту
заиста сахрањен.
Следећа дилема која се убрзо појавила
је зашто као комуниста нема петокраку
на гробу.
Грађански рат
• Једностране одлука Љубљане а нарочито Загреба уплашила јеЈедностране одлука Љубљане а нарочито Загреба уплашила је
Србе.Србе.
 Почетак распада СФРЈПочетак распада СФРЈ
 Нови хрватски устав 1990.г. одузео је право Србима да будуНови хрватски устав 1990.г. одузео је право Србима да буду
конститутивни народ.конститутивни народ.
 Рат у БиХ 1992.године - почео је када је БиХ прогласилаРат у БиХ 1992.године - почео је када је БиХ прогласила
независностнезависност
Рат постаје :Рат постаје :
национални,национални,
грађански играђански и
верски рат.верски рат.
 Ратови завршени до краја 1995. године али су последице билеРатови завршени до краја 1995. године али су последице биле
страшне : велики број погинулих, прогнаних, уништени домови,страшне : велики број погинулих, прогнаних, уништени домови,
објекти нациналног и верског значаја, етничко чишћење, масовнеобјекти нациналног и верског значаја, етничко чишћење, масовне
гробнице, празна села и варошице.гробнице, празна села и варошице.
 Из Хрватске је прогнано преко 300 000 СрбаИз Хрватске је прогнано преко 300 000 Срба
Дејтонски споразум 1995.године
Потписивање Дејтонског споразума
Дејтонски споразум 1995.године
 Општи оквирни споразум за мир у Босни и ХерцеговиниОпшти оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини,,
познатији каопознатији као Дејтонски мировни споразумДејтонски мировни споразум
 Мировни је договор потписан у ваздухопловној бази Рајт-Мировни је договор потписан у ваздухопловној бази Рајт-
Патерсон код Дејтона, у америчкој држави Охајо, којим сеПатерсон код Дејтона, у америчкој држави Охајо, којим се
званично прекинуо рат у Босни и Херцеговини (1992-1995).званично прекинуо рат у Босни и Херцеговини (1992-1995).
 Конференција је трајала од 1. новембра до 21. новембра 1995.Конференција је трајала од 1. новембра до 21. новембра 1995.
године.године.
 Главни учесници су били:Главни учесници су били:
 тадашњи председник Србије Слободан Милошевић,тадашњи председник Србије Слободан Милошевић,
 председник Босне и Херцеговине Алија Изетбеговић,председник Босне и Херцеговине Алија Изетбеговић,
 председник Хрватскепредседник Хрватске Фрањо Туђман,Фрањо Туђман,
 амерички посредник Ричард Холбрук иамерички посредник Ричард Холбрук и
 генерал Весли Кларк.генерал Весли Кларк.
 Споразум је званично потписан у Паризу, 14. децембраСпоразум је званично потписан у Паризу, 14. децембра
Одлуке Дејтона
 Четири бивше републике СФРЈ постале су државе :Четири бивше републике СФРЈ постале су државе :
 Словенија,Словенија,
 БиХБиХ
 Хрватска иХрватска и
 МакедонијаМакедонија
 Бих је уређена као држава састављена од дваБих је уређена као држава састављена од два
ентитета :ентитета :
Муслиманско –хрватске федерације и РепубликеМуслиманско –хрватске федерације и Републике
Српске.Српске.
 Раније су Србија и Црна Гора створиле СавезнуРаније су Србија и Црна Гора створиле Савезну
Републику Југославију 27. априла 1992.годинеРепублику Југославију 27. априла 1992.године
Милосрдни анђео
НАТО бомбардовање СР Југославије
Полетање НАТО авиона F-15 Игл из Авиана.
Време:
24. марта – 10. јун
1999.
Локација:
СР Југославија
Узрок рата: Инцидент у Рачку
Резултат:
Повлачење ВЈ са
Косова и Метохије, а
покрајина постаје
протекторат УН. Косово
једнострано
проглашава
независност 17.
фебруара 2008.
Промене у територији:
СРЈ губи војну контролу
над Косовом и
Метохијом; Резолуција
1244
Сукобљене стране
СР Југославија НАТО
Заповедници
Слободан
Милошевић
Драгољуб Ојданић
Хавијер Солана
Весли Кларк
Јачина
Губици
између 1.200 и 2.500
погинулих, највише
цивили
Званично 2 војника, 3
авиона, 2
хеликоптера
Милосрдни анђео
 НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије (кодноНАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије (кодно
име Операција Савезничка сила (енгл.име Операција Савезничка сила (енгл. Operation Allied ForceOperation Allied Force))
или у САД Операција Племенити наковањ (енгл.или у САД Операција Племенити наковањ (енгл. OperationOperation
Noble AnvilNoble Anvil))))
 У Србији познато као Милосрдни анђео или НАТО агресија.У Србији познато као Милосрдни анђео или НАТО агресија.
 Била завршна фаза Рата на Косову и Метохији, које јеБила завршна фаза Рата на Косову и Метохији, које је
трајало је од 24. марта до 10. јуна 1999. године.трајало је од 24. марта до 10. јуна 1999. године.
 То је било друго важније војно уплитање НАТО-а наконТо је било друго важније војно уплитање НАТО-а након
бомбардовања босанских Срба у операција „Намернабомбардовања босанских Срба у операција „Намерна
сила“1995. и највећи војни сукоб на простору Србије и Црнесила“1995. и највећи војни сукоб на простору Србије и Црне
Горе од времена Другог светског рата.Горе од времена Другог светског рата.
Војно-технички споразум у Куманову 1999.
Војно-технички споразум у КумановуВојно-технички споразум у Куманову илиили КумановскиКумановски
споразумспоразум потписан је 9. јуна 1999. године и означио је крајпотписан је 9. јуна 1999. године и означио је крај
НАТО бомбардовања СР Југославије.НАТО бомбардовања СР Југославије.
 Споразумом је прекинута агресија на СРЈ а дан каснијеСпоразумом је прекинута агресија на СРЈ а дан касније
усвојена је резолуција 1944 у Савету безбедности.усвојена је резолуција 1944 у Савету безбедности.
 Најзначајни тачке Војно-технички споразум у Куманову су:Најзначајни тачке Војно-технички споразум у Куманову су:
 Прекид непријатељстава између НАТО снага са снагама ВЈ иПрекид непријатељстава између НАТО снага са снагама ВЈ и
српском полицијомсрпском полицијом
 Повлачење Војске Југославије у Полиције Републике СрбијеПовлачење Војске Југославије у Полиције Републике Србије
са простора Косова и Метохије у периоду од 11 данаса простора Косова и Метохије у периоду од 11 дана
 Успостављење зоне безбедности од административнеУспостављење зоне безбедности од административне
границе са Косовом и Метохијом унутар територије Републикегранице са Косовом и Метохијом унутар територије Републике
Србије и Црне горе, и то 5 км на копну и 25 км у ваздухуСрбије и Црне горе, и то 5 км на копну и 25 км у ваздуху
ВВ
Војно-технички споразум у Куманову 1999.
Избори 24.септембра 2000.године
Крајем јула 2000. године, расписани су за 24. септембар редовниКрајем јула 2000. године, расписани су за 24. септембар редовни
избори за Скупштину СРЈ, локалну самоуправу Србије и ванредниизбори за Скупштину СРЈ, локалну самоуправу Србије и ванредни
избори за председника СР Југославије.избори за председника СР Југославије.
У току августа, владајућа коалиција СПС-ЈУЛ-СНП кандидовала јеУ току августа, владајућа коалиција СПС-ЈУЛ-СНП кандидовала је
тадашњег југословенског председника и председника СПС-а,тадашњег југословенског председника и председника СПС-а,
Слободана Милошевића.Слободана Милошевића.
Демократска опозиција Србије (ДОС) је кандидовала ВојиславаДемократска опозиција Србије (ДОС) је кандидовала Војислава
Коштуницу, председника ДСС-а, једне од чланица коалиције.Коштуницу, председника ДСС-а, једне од чланица коалиције.
Милошевић нМилошевић ниије признао изборне резултате што је довело доје признао изборне резултате што је довело до
демонстрација у Београду 5. октобра 2000.годинедемонстрација у Београду 5. октобра 2000.године
Признати избори и победаПризнати избори и победа ВВојислава Коштуницеојислава Коштунице
СРЈ је званично престала да постоји 4. фебрура 2003.године кадаСРЈ је званично престала да постоји 4. фебрура 2003.године када
је проглашена државана заједница Србија и Грна Гораје проглашена државана заједница Србија и Грна Гора
ДругиДруги Референдум о независности Црне ГореРеферендум о независности Црне Горе одржан јеодржан је
21. маја 2006. године и на њему се 55.5% изашлих определило за21. маја 2006. године и на њему се 55.5% изашлих определило за
проглашење независности Црне Горе и она је тако посталапроглашење независности Црне Горе и она је тако постала
самостална држава.самостална држава.
 21. мај Дан независности Црне Горе.21. мај Дан независности Црне Горе.
32.југославија од 1945 до 2000. године

More Related Content

What's hot

Drugi svetski rat (prezentacija)
Drugi svetski rat (prezentacija)Drugi svetski rat (prezentacija)
Drugi svetski rat (prezentacija)Sormaz
 
Drugi svetski rat 1941 1943.
Drugi svetski rat 1941  1943.Drugi svetski rat 1941  1943.
Drugi svetski rat 1941 1943.andjelan1
 
Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.Milan Jovanović
 
Prvi svetski rat
Prvi svetski ratPrvi svetski rat
Prvi svetski ratzoricahelac
 
Привредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX века
Привредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX векаПривредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX века
Привредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX векаŠule Malićević
 
Други светски рат
Други светски ратДруги светски рат
Други светски ратDragana Misic
 
Pokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslaviji
Pokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslavijiPokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslaviji
Pokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslavijiDušan Novakov
 
Posleratni svet i njegove suprotnosti
Posleratni svet i njegove suprotnostiPosleratni svet i njegove suprotnosti
Posleratni svet i njegove suprotnostiDušan Novakov
 
Slom Kraljevine Jugoslavije 1941.godine
Slom Kraljevine Jugoslavije 1941.godineSlom Kraljevine Jugoslavije 1941.godine
Slom Kraljevine Jugoslavije 1941.godinesnezanamilinkovic
 
Socijalistička jugoslavija
Socijalistička jugoslavijaSocijalistička jugoslavija
Socijalistička jugoslavijaDušan Novakov
 
Pokreti otpora i početak ustanka
Pokreti otpora i početak ustankaPokreti otpora i početak ustanka
Pokreti otpora i početak ustankaAna Oljaca
 
Revolucija 1848 1849.
Revolucija 1848 1849.Revolucija 1848 1849.
Revolucija 1848 1849.andjelan
 
Kraljevina jugoslavija 1934 1941.
Kraljevina jugoslavija 1934  1941.Kraljevina jugoslavija 1934  1941.
Kraljevina jugoslavija 1934 1941.andjelan1
 
23.привреда и друштво краљевине југослаије
23.привреда и друштво краљевине југослаије23.привреда и друштво краљевине југослаије
23.привреда и друштво краљевине југослаијеŠule Malićević
 
Gradjanski rat jugoslovencko ratište
Gradjanski rat jugoslovencko ratišteGradjanski rat jugoslovencko ratište
Gradjanski rat jugoslovencko ratišteNevena Stanisic
 
Drugi svetski rat 1941 1945.
Drugi svetski rat 1941  1945.Drugi svetski rat 1941  1945.
Drugi svetski rat 1941 1945.Dušan Novakov
 

What's hot (20)

Drugi svetski rat (prezentacija)
Drugi svetski rat (prezentacija)Drugi svetski rat (prezentacija)
Drugi svetski rat (prezentacija)
 
Drugi svetski rat 1941 1943.
Drugi svetski rat 1941  1943.Drugi svetski rat 1941  1943.
Drugi svetski rat 1941 1943.
 
Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.Револуције 1848-1849.
Револуције 1848-1849.
 
Prvi svetski rat
Prvi svetski ratPrvi svetski rat
Prvi svetski rat
 
ПОКРЕТИ ОТПОРА
ПОКРЕТИ ОТПОРАПОКРЕТИ ОТПОРА
ПОКРЕТИ ОТПОРА
 
Привредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX века
Привредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX векаПривредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX века
Привредни и друштвени развој Србије крајем XIX и почетком XX века
 
Други светски рат
Други светски ратДруги светски рат
Други светски рат
 
Pokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslaviji
Pokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslavijiPokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslaviji
Pokreti otpora, građanski rat i kvislinzi u jugoslaviji
 
Posleratni svet i njegove suprotnosti
Posleratni svet i njegove suprotnostiPosleratni svet i njegove suprotnosti
Posleratni svet i njegove suprotnosti
 
Slom Kraljevine Jugoslavije 1941.godine
Slom Kraljevine Jugoslavije 1941.godineSlom Kraljevine Jugoslavije 1941.godine
Slom Kraljevine Jugoslavije 1941.godine
 
Socijalistička jugoslavija
Socijalistička jugoslavijaSocijalistička jugoslavija
Socijalistička jugoslavija
 
Pokreti otpora i početak ustanka
Pokreti otpora i početak ustankaPokreti otpora i početak ustanka
Pokreti otpora i početak ustanka
 
Srpska despotovina
Srpska despotovinaSrpska despotovina
Srpska despotovina
 
Revolucija 1848 1849.
Revolucija 1848 1849.Revolucija 1848 1849.
Revolucija 1848 1849.
 
Kraljevina jugoslavija 1934 1941.
Kraljevina jugoslavija 1934  1941.Kraljevina jugoslavija 1934  1941.
Kraljevina jugoslavija 1934 1941.
 
Jugoslavija 1941 1942.
Jugoslavija 1941 1942.Jugoslavija 1941 1942.
Jugoslavija 1941 1942.
 
23.привреда и друштво краљевине југослаије
23.привреда и друштво краљевине југослаије23.привреда и друштво краљевине југослаије
23.привреда и друштво краљевине југослаије
 
Gradjanski rat jugoslovencko ratište
Gradjanski rat jugoslovencko ratišteGradjanski rat jugoslovencko ratište
Gradjanski rat jugoslovencko ratište
 
Genocid i holokaust
Genocid i holokaustGenocid i holokaust
Genocid i holokaust
 
Drugi svetski rat 1941 1945.
Drugi svetski rat 1941  1945.Drugi svetski rat 1941  1945.
Drugi svetski rat 1941 1945.
 

Similar to 32.југославија од 1945 до 2000. године

22. у предвечерје другог светског рата
22. у предвечерје другог светског рата22. у предвечерје другог светског рата
22. у предвечерје другог светског ратаŠule Malićević
 
Kраљевина Jугославија
Kраљевина JугославијаKраљевина Jугославија
Kраљевина JугославијаUcionica istorije
 
Јосип Броз Тито
Јосип Броз ТитоЈосип Броз Тито
Јосип Броз ТитоUcionica istorije
 
Kraljevina shs 1921 1934.
Kraljevina shs 1921  1934.Kraljevina shs 1921  1934.
Kraljevina shs 1921 1934.andjelan1
 
Jугославија
JугославијаJугославија
JугославијаDragana Misic
 
Uzroci raspada sfrj politika
Uzroci raspada sfrj  politikaUzroci raspada sfrj  politika
Uzroci raspada sfrj politikaseminarskid
 
Marsal josip broz tito
Marsal josip broz titoMarsal josip broz tito
Marsal josip broz titosaculatac
 
19.Краљевина СХС 1918 1929
19.Краљевина СХС 1918 192919.Краљевина СХС 1918 1929
19.Краљевина СХС 1918 1929Šule Malićević
 
19.краљевина схс 1918 1929
19.краљевина схс 1918 192919.краљевина схс 1918 1929
19.краљевина схс 1918 1929Šule Malićević
 
20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.ppt20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.pptssuserf3ff8d
 
Kraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanje
Kraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanjeKraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanje
Kraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanjeDraganaDraganovic
 
Sjećanje na jasenovačke žrtve
Sjećanje na jasenovačke žrtveSjećanje na jasenovačke žrtve
Sjećanje na jasenovačke žrtveaco bojic
 
Суноврат Југославије 1991-1999.
Суноврат Југославије 1991-1999.Суноврат Југославије 1991-1999.
Суноврат Југославије 1991-1999.Milan Jovanović
 
30. час Дан победе.pptx
30. час Дан победе.pptx30. час Дан победе.pptx
30. час Дан победе.pptxDragaDavid1
 
Konanoistina 161103155812
Konanoistina 161103155812Konanoistina 161103155812
Konanoistina 161103155812zoran radovic
 

Similar to 32.југославија од 1945 до 2000. године (20)

Jugoslavija posle Drugog svetskog rata.pptx
Jugoslavija posle Drugog svetskog rata.pptxJugoslavija posle Drugog svetskog rata.pptx
Jugoslavija posle Drugog svetskog rata.pptx
 
22. у предвечерје другог светског рата
22. у предвечерје другог светског рата22. у предвечерје другог светског рата
22. у предвечерје другог светског рата
 
Kраљевина Jугославија
Kраљевина JугославијаKраљевина Jугославија
Kраљевина Jугославија
 
Јосип Броз Тито
Јосип Броз ТитоЈосип Броз Тито
Јосип Броз Тито
 
Kraljevina shs 1921 1934.
Kraljevina shs 1921  1934.Kraljevina shs 1921  1934.
Kraljevina shs 1921 1934.
 
Jугославија
JугославијаJугославија
Jугославија
 
Uzroci raspada sfrj politika
Uzroci raspada sfrj  politikaUzroci raspada sfrj  politika
Uzroci raspada sfrj politika
 
Marsal josip broz tito
Marsal josip broz titoMarsal josip broz tito
Marsal josip broz tito
 
Jugoslavija 45
Jugoslavija 45Jugoslavija 45
Jugoslavija 45
 
19.Краљевина СХС 1918 1929
19.Краљевина СХС 1918 192919.Краљевина СХС 1918 1929
19.Краљевина СХС 1918 1929
 
19.краљевина схс 1918 1929
19.краљевина схс 1918 192919.краљевина схс 1918 1929
19.краљевина схс 1918 1929
 
20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.ppt20.Period diktature.ppt
20.Period diktature.ppt
 
Izgradnja narodne vlasti
Izgradnja narodne vlastiIzgradnja narodne vlasti
Izgradnja narodne vlasti
 
Kraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanje
Kraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanjeKraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanje
Kraljevina Jugoslavija između dva svjetska rata-utvrđivanje
 
Sjećanje na jasenovačke žrtve
Sjećanje na jasenovačke žrtveSjećanje na jasenovačke žrtve
Sjećanje na jasenovačke žrtve
 
Суноврат Југославије 1991-1999.
Суноврат Југославије 1991-1999.Суноврат Југославије 1991-1999.
Суноврат Југославије 1991-1999.
 
Raspad sfrj
Raspad sfrjRaspad sfrj
Raspad sfrj
 
30. час Дан победе.pptx
30. час Дан победе.pptx30. час Дан победе.pptx
30. час Дан победе.pptx
 
Kraljevina shs
Kraljevina shsKraljevina shs
Kraljevina shs
 
Konanoistina 161103155812
Konanoistina 161103155812Konanoistina 161103155812
Konanoistina 161103155812
 

More from Šule Malićević

Српска револуција
Српска револуција Српска револуција
Српска револуција Šule Malićević
 
Стара Грчка и Mакедонија
Стара Грчка и MакедонијаСтара Грчка и Mакедонија
Стара Грчка и MакедонијаŠule Malićević
 
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ереŠule Malićević
 
2.Србија у доба Немањића
2.Србија у доба Немањића2.Србија у доба Немањића
2.Србија у доба НемањићаŠule Malićević
 
Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.
Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.
Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.Šule Malićević
 
13.Рим у доба републике
13.Рим у доба републике13.Рим у доба републике
13.Рим у доба републикеŠule Malićević
 
12. Rim od osnivanja grada do carstva
12. Rim od osnivanja grada do carstva12. Rim od osnivanja grada do carstva
12. Rim od osnivanja grada do carstvaŠule Malićević
 
33.Турска освајања на Балкану
33.Турска освајања на Балкану33.Турска освајања на Балкану
33.Турска освајања на БалкануŠule Malićević
 
11. grcka i helenisticka kultura
11. grcka i helenisticka kultura11. grcka i helenisticka kultura
11. grcka i helenisticka kulturaŠule Malićević
 
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ереŠule Malićević
 
3. од мајског преврата до великог рата (1903 – 1914) 1
3. од мајског преврата до великог рата     (1903 – 1914) 13. од мајског преврата до великог рата     (1903 – 1914) 1
3. од мајског преврата до великог рата (1903 – 1914) 1Šule Malićević
 
2.Srbija od 1858 do 1878.godine
2.Srbija od 1858 do 1878.godine2.Srbija od 1858 do 1878.godine
2.Srbija od 1858 do 1878.godineŠule Malićević
 
1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степен
1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степен1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степен
1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степенŠule Malićević
 
29.Србија у доба Немањића
29.Србија у доба Немањића29.Србија у доба Немањића
29.Србија у доба НемањићаŠule Malićević
 

More from Šule Malićević (20)

Српска револуција
Српска револуција Српска револуција
Српска револуција
 
стари рим
стари римстари рим
стари рим
 
Стара Грчка и Mакедонија
Стара Грчка и MакедонијаСтара Грчка и Mакедонија
Стара Грчка и Mакедонија
 
7.kritsko mikenski svet
7.kritsko mikenski svet7.kritsko mikenski svet
7.kritsko mikenski svet
 
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
 
2.Србија у доба Немањића
2.Србија у доба Немањића2.Србија у доба Немањића
2.Србија у доба Немањића
 
Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.
Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.
Српска револуција (1804 - 1835) и Србија од 185 до 1878.
 
13.Рим у доба републике
13.Рим у доба републике13.Рим у доба републике
13.Рим у доба републике
 
12. Rim od osnivanja grada do carstva
12. Rim od osnivanja grada do carstva12. Rim od osnivanja grada do carstva
12. Rim od osnivanja grada do carstva
 
33.Турска освајања на Балкану
33.Турска освајања на Балкану33.Турска освајања на Балкану
33.Турска освајања на Балкану
 
11. grcka i helenisticka kultura
11. grcka i helenisticka kultura11. grcka i helenisticka kultura
11. grcka i helenisticka kultura
 
9 .Sparta
9 .Sparta9 .Sparta
9 .Sparta
 
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
8.Грчке од 12 до 5.века п.е.ере
 
Srbija u doba Nemanjića
Srbija u doba NemanjićaSrbija u doba Nemanjića
Srbija u doba Nemanjića
 
3. од мајског преврата до великог рата (1903 – 1914) 1
3. од мајског преврата до великог рата     (1903 – 1914) 13. од мајског преврата до великог рата     (1903 – 1914) 1
3. од мајског преврата до великог рата (1903 – 1914) 1
 
2.Srbija od 1858 do 1878.godine
2.Srbija od 1858 do 1878.godine2.Srbija od 1858 do 1878.godine
2.Srbija od 1858 do 1878.godine
 
4.Стари Египат
4.Стари Египат4.Стари Египат
4.Стари Египат
 
2.praistorija 1
2.praistorija 12.praistorija 1
2.praistorija 1
 
1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степен
1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степен1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степен
1.reč o istorijskoj nauci 1 трећи степен
 
29.Србија у доба Немањића
29.Србија у доба Немањића29.Србија у доба Немањића
29.Србија у доба Немањића
 

32.југославија од 1945 до 2000. године

 • 1. У Социјалистичкој Југославији Југославија од 1945 до 2000. године Химна Хеј, Словени крилатица: Братство и јединство Главни град - Београд
 • 3.
 • 4. Увод •На подстицај британског премијераНа подстицај британског премијера Винстона ЧерчилаВинстона Черчила југословенскијугословенски краљкраљ ПетарПетар IIII КарађорђевићКарађорђевић посредством председника владе дрпосредством председника владе др Иван Шубашића ступипо је у контакт саИван Шубашића ступипо је у контакт са вођством КПЈ.вођством КПЈ. • Споразум на Вису и у Београду ТитоСпоразум на Вису и у Београду Тито – Шубашић током 1944.год.– Шубашић током 1944.год. • Формирање јединствене владе,Формирање јединствене владе, образовањем намсеништава којеобразовањем намсеништава које преузима ингеренцијепреузима ингеренције (овлашћења краља ) и проширењем(овлашћења краља ) и проширењем АВНОЈ-а са некомпромитованимАВНОЈ-а са некомпромитованим посланицима последњег сазивапосланицима последњег сазива Народне скупштине из 1938.годинеНародне скупштине из 1938.године Чланови Привремене владе ДФЈ
 • 5. Демократска Федеративна ЈугославијаДемократска Федеративна Југославија  7. март 1945. године створена Привремена влада.7. март 1945. године створена Привремена влада.  Име ДФ Југославија дато уз препоруку великих силаИме ДФ Југославија дато уз препоруку великих сила ( неодређени облик владавине , република или монархија )( неодређени облик владавине , република или монархија ) Предедник владе и министар одбране Јосип Броз ТитоПредедник владе и министар одбране Јосип Броз Тито потпредседник Милан Гролпотпредседник Милан Грол министар инострани послова Иван Шубашићминистар инострани послова Иван Шубашић  Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.  август 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименованавгуст 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименован уу Привремену Народну скупштину.Привремену Народну скупштину.  Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)  Ван НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странкаВан НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странка  7. март 1945. године створена Привремена влада.7. март 1945. године створена Привремена влада.  Име ДФ Југославија дато уз препоруку великих силаИме ДФ Југославија дато уз препоруку великих сила ( неодређени облик владавине , република или монархија )( неодређени облик владавине , република или монархија ) Предедник владе и министар одбране Јосип Броз ТитоПредедник владе и министар одбране Јосип Броз Тито потпредседник Милан Гролпотпредседник Милан Грол министар инострани послова Иван Шубашићминистар инострани послова Иван Шубашић  Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.Владу одмах признају велике силе САД, СССР и УК.  август 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименованавгуст 1945. Треће заседање АВНОЈ-а који је преименован уу Привремену Народну скупштину.Привремену Народну скупштину.  Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)Формиран и Народни фронт Југославије (НФЈ)  Ван НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странкаВан НРФ остале странке ДС, РС и Земљорадника странка
 • 6. Кампања ““Монархија није могућа у Југославији”-Монархија није могућа у Југославији”- изјава Тита на Првомизјава Тита на Првом конгресу НФЈ.конгресу НФЈ. Та изјава нагнала је краља Петра другог да опозове намеснике.Та изјава нагнала је краља Петра другог да опозове намеснике. Очито увођење диктатуре КПЈ утицало је да Милан Грол иОчито увођење диктатуре КПЈ утицало је да Милан Грол и Иван Шубашић поднесу оставке на своја места.Иван Шубашић поднесу оставке на своја места. Милан Грол Др Иван Шубашић
 • 7. Избори 11. нонембра 1945.године  Комунистичка пропаганда.Комунистичка пропаганда.  Оставке Шубашића и Грола, опозивање намесника од стране краља.Оставке Шубашића и Грола, опозивање намесника од стране краља.  Избори одржани 11. новембра 1945.Избори одржани 11. новембра 1945.  Опозиција одбила да учествује на изборима.Опозиција одбила да учествује на изборима.  Кутија без листе – одговор комуниста (гласало се куглицама )Кутија без листе – одговор комуниста (гласало се куглицама )  Право гласа сви пунолетни грађани, војна лица и први пут жене,Право гласа сви пунолетни грађани, војна лица и први пут жене, али и малолетници учесници рата.али и малолетници учесници рата.  Одузето право свим предратним министрима и члановимаОдузето право свим предратним министрима и члановима организација.организација.  победа НФ ( 90%)победа НФ ( 90%)  29. новембра 1945.проглашена29. новембра 1945.проглашена Федеративна Народна Република ЈугославијаФедеративна Народна Република Југославија Др Иван Шубашић
 • 8. Проглашена 29.новембра 1945.године.Проглашена 29.новембра 1945.године. Овим чином је монархија у Југославији званичноОвим чином је монархија у Југославији званично укинута.укинута. Краљ и чланови династије лишени су свих праваКраљ и чланови династије лишени су свих права која су им припадала.која су им припадала.
 • 9. Крајем јануара 1946.године донесен је први устав ФНРЈ. Овај устав је представљао модификовану верзију устава СССР у погледу југословенских прилика. Уставом ,држава је уређена као федеративна заједница пет нација и шест република. На конгресу КП Србије маја 1945.године Јосип Броз Тито је изразио став партије о Босни и Херцеговини. Крајем јануара 1946.године донесен је први устав ФНРЈ. Овај устав је представљао модификовану верзију устава СССР у погледу југословенских прилика. Уставом ,држава је уређена као федеративна заједница пет нација и шест република. На конгресу КП Србије маја 1945.године Јосип Броз Тито је изразио став партије о Босни и Херцеговини. Србија је уређена као сложена јединица са Аутономном покрајном Војводином и области Косово и Метохија. ФНРЈ је дефинисана као заједница равноправних народа, који на темељу права на самоопредељење имаји право и на отцепање од државе. Темељ политичког и националног јединства чинило је партизанско јединство. Југославија је изграђена као чврста и јединствена држава. Србија је уређена као сложена јединица са Аутономном покрајном Војводином и области Косово и Метохија. ФНРЈ је дефинисана као заједница равноправних народа, који на темељу права на самоопредељење имаји право и на отцепање од државе. Темељ политичког и националног јединства чинило је партизанско јединство. Југославија је изграђена као чврста и јединствена држава. Први устав ФНРЈ
 • 10. Сходно новим политичким односима у земљи и имовина је доживела власничку трансформацију. Циљ је био да се, по узору на СССР, комплетна привреда нађе у рукама државе. 1946.године нашли су се банкарски систем, спољна трговина и саобраћај. Процес национализације је две године касније обухватио и предузећа мањег обима (стругаре, млинови, циглане, хотеле, биоскопе итд.). По угледу на СССР, 1947. године је прокламован први Петогодишњи план. Тежиште плана било је: 1.Изградња тешке индустрије; 2.Предуслов за развој свих осталих привредних грана. Конфискација имовине трећег рајха, лица немачке националности. Сходно новим политичким односима у земљи и имовина је доживела власничку трансформацију. Циљ је био да се, по узору на СССР, комплетна привреда нађе у рукама државе. 1946.године нашли су се банкарски систем, спољна трговина и саобраћај. Процес национализације је две године касније обухватио и предузећа мањег обима (стругаре, млинови, циглане, хотеле, биоскопе итд.). По угледу на СССР, 1947. године је прокламован први Петогодишњи план. Тежиште плана било је: 1.Изградња тешке индустрије; 2.Предуслов за развој свих осталих привредних грана. Конфискација имовине трећег рајха, лица немачке националности.
 • 11. Правац Југославије у првим годинама после рата био је диктиран њеним односом са Совјетским Савезом. Југославија следи совјетски модел и понашање земаља тзв. народне демократије. Југославија је нарочито активну спољну политику водила на Балкану. Правац Југославије у првим годинама после рата био је диктиран њеним односом са Совјетским Савезом. Југославија следи совјетски модел и понашање земаља тзв. народне демократије. Југославија је нарочито активну спољну политику водила на Балкану. - Специјални односи су одржавани са Бугарском и Албанијом. -Албанији је свакодневно упућивана свеколика помоћ. -Насупрот пријатељским односима са земљама народне демократије,односи са западним земљама су били веома затегнути. - Специјални односи су одржавани са Бугарском и Албанијом. -Албанији је свакодневно упућивана свеколика помоћ. -Насупрот пријатељским односима са земљама народне демократије,односи са западним земљама су били веома затегнути. 1946. године обарање америчких авиона над Словенијом једног момента је запретило да се доведе до отвореног сукоба са дојучерашњим сабезницима. Идеолошки разлози били су узрок одлуке да Југославија не прихвати Маршалов план о помоћи за привредну обнову европских земаља. 1946. године обарање америчких авиона над Словенијом једног момента је запретило да се доведе до отвореног сукоба са дојучерашњим сабезницима. Идеолошки разлози били су узрок одлуке да Југославија не прихвати Маршалов план о помоћи за привредну обнову европских земаља. Спољна полтика
 • 12. Сукоб са СССР и нови модел социјализма
 • 13. Сукоб са СССР и нови модел социјализма Сукоб са СССР и нови модел социјализма Жеља за самосталношћу у међународним односима довела је до сукоба Југославије са Совјетским Савезом. Осталим државама комунизма. Постепено удаљавање од осталих социјалистичких земаља Југославију је приближило западним државама , које су је испрва дочекале с неповерењем. Стварањем новог,”самоуправног”социјализма, Југославија је истакла нови модел друштвеног урењења земље на чијем је челу била Комунистицка партија.
 • 14. Сукоб са Информбироом(ИБ)Сукоб са Информбироом(ИБ) Информациони биро комунистичких и радничких партија,у изграђен је у Пољској крајем 1947.год. За седиште Информбироа одређен је Београд. Одмах после настанка Бироа дошло је до сукоба измедју Москве и осталих комунистичких партија са Београдом. Бескомпромисно потчињавање Стаљиновој политици сматрано је за издају социјалистицких идеја и антисовјетску политику. КПЈ је третирана као “кулачка партија “на чијем су се челу налазили “ситнобуржоаски националисти”. Сукоб је настао после доношења”Резолуције о стању у КПЈ” на другом заседању ИБ у Букурешту јуна 1948год. На граници према Југославији појачано је војно присуство, док су погранични инциденти били све учесталији. Информациони биро комунистичких и радничких партија,у изграђен је у Пољској крајем 1947.год. За седиште Информбироа одређен је Београд. Одмах после настанка Бироа дошло је до сукоба измедју Москве и осталих комунистичких партија са Београдом. Бескомпромисно потчињавање Стаљиновој политици сматрано је за издају социјалистицких идеја и антисовјетску политику. КПЈ је третирана као “кулачка партија “на чијем су се челу налазили “ситнобуржоаски националисти”. Сукоб је настао после доношења”Резолуције о стању у КПЈ” на другом заседању ИБ у Букурешту јуна 1948год. На граници према Југославији појачано је војно присуство, док су погранични инциденти били све учесталији.
 • 15. Прекид економских и политичких односаПрекид економских и политичких односа Прекид је погодио Југославију. Економска криза била је изузетно велика. Страх од интервенције утицао је на преместање важнијих привредних објеката у Босни и Херцеговини. Руководство КПЈ је започело појачану критику совјетског модела социјализма и окретање ка западним државама. Уз њихову помоћ већ 1949год. Југославија је ушла у Савет безбедности УН, а од наредне године у Југославију је из западних земаља почела да пристиже помоћ у храни,новцу оружју. Прекид је погодио Југославију. Економска криза била је изузетно велика. Страх од интервенције утицао је на преместање важнијих привредних објеката у Босни и Херцеговини. Руководство КПЈ је започело појачану критику совјетског модела социјализма и окретање ка западним државама. Уз њихову помоћ већ 1949год. Југославија је ушла у Савет безбедности УН, а од наредне године у Југославију је из западних земаља почела да пристиже помоћ у храни,новцу оружју.
 • 16. Уговор о пријатељству и сарадњиУговор о пријатељству и сарадњи Потписивање уговора са Грчком и Турском 1953 год. Југославија се посредно укључила у НАТО пакт. Помоћ западних држава биле су праћене извесним уступцима. Престала је помоћ Југославије грчким партизанима. Лансиран је нови тип социјализма(самоуправни социјализам). Напуштен је принудни откуп и прекинута насилна колективизација. И међу југословенским комунистима многи су се отворено изјаснили за резолуцију, а међу њима И двојица чланова Политбироа ЦК КПЈ : Сретен Жујовиц и Андрија Хебранг. Потписивање уговора са Грчком и Турском 1953 год. Југославија се посредно укључила у НАТО пакт. Помоћ западних држава биле су праћене извесним уступцима. Престала је помоћ Југославије грчким партизанима. Лансиран је нови тип социјализма(самоуправни социјализам). Напуштен је принудни откуп и прекинута насилна колективизација. И међу југословенским комунистима многи су се отворено изјаснили за резолуцију, а међу њима И двојица чланова Политбироа ЦК КПЈ : Сретен Жујовиц и Андрија Хебранг.
 • 17. У земљи је почела хајка на “ибеовце”. Организовани су логори на : Голом отоку, Рабу, Уљану и Светом Гргуру. Затвори у Билећи и Старој Градишци. Требала се доказати верност “Титу и Партији” . Највећи број ухапшених били су припадници српске националности. У земљи је почела хајка на “ибеовце”. Организовани су логори на : Голом отоку, Рабу, Уљану и Светом Гргуру. Затвори у Билећи и Старој Градишци. Требала се доказати верност “Титу и Партији” . Највећи број ухапшених били су припадници српске националности. Голи отокГоли оток
 • 18. Голи отокГоли оток Политички логор Голи оток је основан 1949, у најужем руководству партије и државе, а први логораши су стигли на острво јула исте године. Голи оток је затворен 1956, када и Свети Гргур. Према једној од процена, на Голом отоку је било између 40 и 60 хиљада логораша, од којих је помрло или убијено између 5 и 15 хиљада. Политички логор Голи оток је основан 1949, у најужем руководству партије и државе, а први логораши су стигли на острво јула исте године. Голи оток је затворен 1956, када и Свети Гргур. Према једној од процена, на Голом отоку је било између 40 и 60 хиљада логораша, од којих је помрло или убијено између 5 и 15 хиљада. Голи оток (или Голо острво) површине око 4,7 km², налази се у западном делу Републике Хрватске
 • 19.
 • 20.
 • 22.
 • 23. Београдска декларацијаБеоградска декларација Стаљиновом смрћу 1953.год. Економска блокада,војни и политички притисци почели су да слабе. До нормализације односа са СССР- ом дошло је 1955.год. Потписивањем Београдске декларације. Уследила је нормализација односа са свим социјалистичким земљама изузев Албаније. Информбиро је распуштен 1956.год. Стаљиновом смрћу 1953.год. Економска блокада,војни и политички притисци почели су да слабе. До нормализације односа са СССР- ом дошло је 1955.год. Потписивањем Београдске декларације. Уследила је нормализација односа са свим социјалистичким земљама изузев Албаније. Информбиро је распуштен 1956.год.
 • 24. Радничко самоуправљањеРадничко самоуправљање 19501950.год.год.. уведеноуведено радночкорадночко самоуправљањесамоуправљање.. НаНа сшестомсшестом конгресуконгресу 19521952.год.год.. КПЈКПЈ јеје променилапроменила имеиме уу СавезСавез КомунистаКомуниста ЈугославијеЈугославије ((СКЈСКЈ).). ИзбацивањемИзбацивањем речиречи партијапартија комунистикомунисти сусу желелижелели дада покажупокажу дада саса одумирањемодумирањем државедржаве престајепрестаје потребапотреба ии заза постојањепостојање партијепартије.. СаСа истимистим циљемциљем јеје НародниНародни фронтфронт преимениванпреимениван уу СоцијалистичкиСоцијалистички савезсавез радноградног народанарода ЈугославијеЈугославије.. ЗаЗа првогпрвог председникапредседника ФНРЈФНРЈ изабранизабран јеје ЈосипЈосип БрозБроз ТитоТито.. ТитоТито јеје нана тојтој позицијипозицији остаоостао додо својесвоје смртисмрти 19801980.год.год.. НачињенеНачињене изменеизмене нашленашле сусу потврдупотврду уу новомновом уставууставу 19531953.год.год.. ПрвиПрви великивелики сукобсукоб уу партијипартији биобио јеје уу случајуслучају МилованаМилована ЂјиласаЂјиласа,, потпредседникапотпредседника СкупштинеСкупштине ии једногједног одод њенихњених идеологаидеолога.. ИскљученИскључен јеје изиз партијепартије,, неколиконеколико путапута хапшенхапшен и осуђивани осуђиван нана затворскузатворску казнуказну.. СличнаСлична судбинасудбина задесилазадесила јеје ии ВладимираВладимира ДедијераДедијера,, историчараисторичара ии ТитовогТитовог биографабиографа,, каокао ии словеначкогсловеначког професорапрофесора ЈожеЈоже ПучникаПучника.. 19501950.год.год.. уведеноуведено радночкорадночко самоуправљањесамоуправљање.. НаНа сшестомсшестом конгресуконгресу 19521952.год.год.. КПЈКПЈ јеје променилапроменила имеиме уу СавезСавез КомунистаКомуниста ЈугославијеЈугославије ((СКЈСКЈ).). ИзбацивањемИзбацивањем речиречи партијапартија комунистикомунисти сусу желелижелели дада покажупокажу дада саса одумирањемодумирањем државедржаве престајепрестаје потребапотреба ии заза постојањепостојање партијепартије.. СаСа истимистим циљемциљем јеје НародниНародни фронтфронт преимениванпреимениван уу СоцијалистичкиСоцијалистички савезсавез радноградног народанарода ЈугославијеЈугославије.. ЗаЗа првогпрвог председникапредседника ФНРЈФНРЈ изабранизабран јеје ЈосипЈосип БрозБроз ТитоТито.. ТитоТито јеје нана тојтој позицијипозицији остаоостао додо својесвоје смртисмрти 19801980.год.год.. НачињенеНачињене изменеизмене нашленашле сусу потврдупотврду уу новомновом уставууставу 19531953.год.год.. ПрвиПрви великивелики сукобсукоб уу партијипартији биобио јеје уу случајуслучају МилованаМилована ЂјиласаЂјиласа,, потпредседникапотпредседника СкупштинеСкупштине ии једногједног одод њенихњених идеологаидеолога.. ИскљученИскључен јеје изиз партијепартије,, неколиконеколико путапута хапшенхапшен и осуђивани осуђиван нана затворскузатворску казнуказну.. СличнаСлична судбинасудбина задесилазадесила јеје ии ВладимираВладимира ДедијераДедијера,, историчараисторичара ии ТитовогТитовог биографабиографа,, каокао ии словеначкогсловеначког професорапрофесора ЈожеЈоже ПучникаПучника..
 • 25. Покрет несврстанихПокрет несврстаних Позиција Југославије није била јасно одређена. Југославија се ангажовала у стварању “трећег света”. Велики број нових слободних земаља био је заинтересован за улазак у организацију која би их ститила од евентуалног потпадања у нову врсту зависности од Запада. Југославија је постала један од носиоца ове политике. Уз председника важну улогу у оснивању покрета имали су: Џавахарлал Нехру и Гамал Абдел Насер. 1961 год.прва конференција несврстаних земаља у Београду. 25 држава усвојило је Декларацију. Од европских земаља,осим Југославије, чланице покрета биле су Кипар и Малта. У Београду је одржан и 9 самит несврстаних 1989.године Данас покрет има више од 110 чланица
 • 26.
 • 27. Земље чланице (тамно плаво) и земље посматрачи (светло плаво) у Покрету несврстаних (2007)
 • 29. Супротности и крај Југословенске федерације Супротности и крај Југословенске федерације  Отварање Југославије према Западу утицало је на пораст животног стандарда и давало је становниству привид стабилности на свим пољима  Отварање Југославије према Западу утицало је на пораст животног стандарда и давало је становниству привид стабилности на свим пољима  Устав из 1974. године издигао је значај републичких влада у односу на савезну, републичка тржишта су постала важнија од заједничког савезног тржишта. Економска криза постала је очитија  Смрт “првог сина народа и народности” означила је почетак краја Југословенске федерације Економска криза постала је очитија  Смрт “првог сина народа и народности” означила је почетак краја Југословенске федерације
 • 30. Животни стандард -ситуација са иностраним кредитима почела је да се мења после сукоба Југославије са ИБ-ом -ситуација са иностраним кредитима почела је да се мења после сукоба Југославије са ИБ-ом -у зељи да истакне своју самосталност Југославија се укључила у Европску заједницу за челик и угаљ -у зељи да истакне своју самосталност Југославија се укључила у Европску заједницу за челик и угаљ - 1949. године стигао је први кредит из САД у висини од 620 милиона долара - 1949. године стигао је први кредит из САД у висини од 620 милиона долара - половином 50-тих отпочела је са радом и аутомобилска индустрија “Црвена застава” у Крагујевцу - половином 50-тих отпочела је са радом и аутомобилска индустрија “Црвена застава” у Крагујевцу
 • 31. Новчанице за време ФНРЈНовчанице за време ФНРЈ
 • 32. Национално питањеНационално питање Стварањем црногорске и македонске нације, као и Босне и Херцеговинекао Федералне јединице требало је да Србија буде онемогућена да оствари своје “хегемонистичке тежње” Стварањем црногорске и македонске нације, као и Босне и Херцеговинекао Федералне јединице требало је да Србија буде онемогућена да оствари своје “хегемонистичке тежње” -Војводина је постала аутономна област у оквиру Србије али без западног Срема -Војводина је постала аутономна област у оквиру Србије али без западног Срема -октобра 1958. године успостављена је Охридска архиепископија, која је десет година касније прогласила за аутокефалну македонску православну цркву -октобра 1958. године успостављена је Охридска архиепископија, која је десет година касније прогласила за аутокефалну македонску православну цркву -после сукоба у партији, који су изнети у јавности смењен је Александар Ранковић потпредседник СФРЈ и шеф југословенских обавештајних служби -после сукоба у партији, који су изнети у јавности смењен је Александар Ранковић потпредседник СФРЈ и шеф југословенских обавештајних служби -масовне демонстрације Албанаца на Косову и Метохији и у западној Македонији, одржане на албански празник Дан заставе 1968. имале су за циљ да јужна српска покрајна добије статус републике, као и да да се уједине све територије на којима живе Албанци -масовне демонстрације Албанаца на Косову и Метохији и у западној Македонији, одржане на албански празник Дан заставе 1968. имале су за циљ да јужна српска покрајна добије статус републике, као и да да се уједине све територије на којима живе Албанци
 • 33. Александар Ранковић, Тито и Милован Ђилас у Фочи 1942. године
 • 35. - усвајањем амандмана на устав из 1963. године покрајине Косово и Метохија и Војводина постале су елементи федерације, док су муслимани дефинисани као нација и први пут се у попису појавили 1971. године - усвајањем амандмана на устав из 1963. године покрајине Косово и Метохија и Војводина постале су елементи федерације, док су муслимани дефинисани као нација и први пут се у попису појавили 1971. године - 1971. године комунистицко водјство Хрватске отворено је заступало економску и културну самосталност Хрватске - 1971. године комунистицко водјство Хрватске отворено је заступало економску и културну самосталност Хрватске - националистицки покрет Маспок имао је подрску устаске емиграције која еј изврсила нападе на југословенске цивиле у иностранству - националистицки покрет Маспок имао је подрску устаске емиграције која еј изврсила нападе на југословенске цивиле у иностранству - у тим нападима убијен је југословенски амбасадор у сведској Владимир Роловиц - после сузбијања хрватског руководства Тито је наредио вршење ЧИСТКИ - после сузбијања хрватског руководства Тито је наредио вршење ЧИСТКИ Национализам
 • 36. Устав 1974. и почетак краја СФРЈУстав 1974. и почетак краја СФРЈ - овај устав је одредио републике као националне државе- овај устав је одредио републике као националне државе - смрт Јосипа Броза Тита 1980. означила је нестанак личности фактор Социјалистичке Југославије - смрт Јосипа Броза Тита 1980. означила је нестанак личности фактор Социјалистичке Југославије - пад Берлинског Зида означио је крај епохе комунизма и почетак нових међународних односа - пад Берлинског Зида означио је крај епохе комунизма и почетак нових међународних односа - 26. јуна 1991. словеначки парламент донео је одлуку да се на основу референдума прогласи независност Слпвеније. - 26. јуна 1991. словеначки парламент донео је одлуку да се на основу референдума прогласи независност Слпвеније. - та одлука значила је формални распад СФРЈ- та одлука значила је формални распад СФРЈ - дан касније исту одлуку донео је и хрватски сабор- дан касније исту одлуку донео је и хрватски сабор
 • 38. Јосип Броз Тито Датум рођења 7. мај 1892. Место рођења Кумровец, Аустроугарска Датум смрти 4. мај 1980. Место смрти Љубљана, СФРЈ Професија политичар Супруга Јованка Броз Члан КПЈ од 1936. У току НОБ-а командант Врховног штаба НОВ и ПОЈ Чин Маршал Југославије Функција други председник СФРЈ Мандат од 14. јануарa 1953. до 4. мајa 1980. Претходник Иван Рибар Наследник Лазар Колишевски Народни херој од 19. новембра 1944.
 • 39. Титова родна кућа у Кумровцу Кумровец је мало село и општина у Загорју, Крапинско-загорској жупанији, близу Загреба - Хрватска. Према попису становништва из 2001. године, село је имало 1.854 становника. Слично је десетинама загорских села, али је постало познато по томе што је у њему 7. маја 1892. године рођен једини и доживотни председник СФРЈ и СКЈ - Јосип Броз Тито
 • 40. Tито и амерички председник Џими Картер, 1978. годинеТито и краљица Елизабета
 • 41. Тито прима Штафету младости, 1979. године
 • 42. Јосип Броз Тито, доживотни председник СФР Југославије и Савеза комуниста Југославије, умро је 4. маја 1980. године у Љубљани, у 15.05 часова. Јосип Броз Тито, доживотни председник СФР Југославије и Савеза комуниста Југославије, умро је 4. маја 1980. године у Љубљани, у 15.05 часова. 8. маја, на Дедињу, уз присуство 209 делегација из 127 земаља, и 700.000 људи, сахрањен је Јосип Броз Тито. Телевизија која је све време вршила пренос, није показала тренутак спуштања ковчега тако да и данас постоје сумње да ли је Јосип Броз ту заиста сахрањен. Следећа дилема која се убрзо појавила је зашто као комуниста нема петокраку на гробу. 8. маја, на Дедињу, уз присуство 209 делегација из 127 земаља, и 700.000 људи, сахрањен је Јосип Броз Тито. Телевизија која је све време вршила пренос, није показала тренутак спуштања ковчега тако да и данас постоје сумње да ли је Јосип Броз ту заиста сахрањен. Следећа дилема која се убрзо појавила је зашто као комуниста нема петокраку на гробу.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48. Грађански рат • Једностране одлука Љубљане а нарочито Загреба уплашила јеЈедностране одлука Љубљане а нарочито Загреба уплашила је Србе.Србе.  Почетак распада СФРЈПочетак распада СФРЈ  Нови хрватски устав 1990.г. одузео је право Србима да будуНови хрватски устав 1990.г. одузео је право Србима да буду конститутивни народ.конститутивни народ.  Рат у БиХ 1992.године - почео је када је БиХ прогласилаРат у БиХ 1992.године - почео је када је БиХ прогласила независностнезависност Рат постаје :Рат постаје : национални,национални, грађански играђански и верски рат.верски рат.  Ратови завршени до краја 1995. године али су последице билеРатови завршени до краја 1995. године али су последице биле страшне : велики број погинулих, прогнаних, уништени домови,страшне : велики број погинулих, прогнаних, уништени домови, објекти нациналног и верског значаја, етничко чишћење, масовнеобјекти нациналног и верског значаја, етничко чишћење, масовне гробнице, празна села и варошице.гробнице, празна села и варошице.  Из Хрватске је прогнано преко 300 000 СрбаИз Хрватске је прогнано преко 300 000 Срба
 • 50. Дејтонски споразум 1995.године  Општи оквирни споразум за мир у Босни и ХерцеговиниОпшти оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини,, познатији каопознатији као Дејтонски мировни споразумДејтонски мировни споразум  Мировни је договор потписан у ваздухопловној бази Рајт-Мировни је договор потписан у ваздухопловној бази Рајт- Патерсон код Дејтона, у америчкој држави Охајо, којим сеПатерсон код Дејтона, у америчкој држави Охајо, којим се званично прекинуо рат у Босни и Херцеговини (1992-1995).званично прекинуо рат у Босни и Херцеговини (1992-1995).  Конференција је трајала од 1. новембра до 21. новембра 1995.Конференција је трајала од 1. новембра до 21. новембра 1995. године.године.  Главни учесници су били:Главни учесници су били:  тадашњи председник Србије Слободан Милошевић,тадашњи председник Србије Слободан Милошевић,  председник Босне и Херцеговине Алија Изетбеговић,председник Босне и Херцеговине Алија Изетбеговић,  председник Хрватскепредседник Хрватске Фрањо Туђман,Фрањо Туђман,  амерички посредник Ричард Холбрук иамерички посредник Ричард Холбрук и  генерал Весли Кларк.генерал Весли Кларк.  Споразум је званично потписан у Паризу, 14. децембраСпоразум је званично потписан у Паризу, 14. децембра
 • 51. Одлуке Дејтона  Четири бивше републике СФРЈ постале су државе :Четири бивше републике СФРЈ постале су државе :  Словенија,Словенија,  БиХБиХ  Хрватска иХрватска и  МакедонијаМакедонија  Бих је уређена као држава састављена од дваБих је уређена као држава састављена од два ентитета :ентитета : Муслиманско –хрватске федерације и РепубликеМуслиманско –хрватске федерације и Републике Српске.Српске.  Раније су Србија и Црна Гора створиле СавезнуРаније су Србија и Црна Гора створиле Савезну Републику Југославију 27. априла 1992.годинеРепублику Југославију 27. априла 1992.године
 • 52. Милосрдни анђео НАТО бомбардовање СР Југославије Полетање НАТО авиона F-15 Игл из Авиана. Време: 24. марта – 10. јун 1999. Локација: СР Југославија Узрок рата: Инцидент у Рачку Резултат: Повлачење ВЈ са Косова и Метохије, а покрајина постаје протекторат УН. Косово једнострано проглашава независност 17. фебруара 2008. Промене у територији: СРЈ губи војну контролу над Косовом и Метохијом; Резолуција 1244 Сукобљене стране СР Југославија НАТО Заповедници Слободан Милошевић Драгољуб Ојданић Хавијер Солана Весли Кларк Јачина Губици између 1.200 и 2.500 погинулих, највише цивили Званично 2 војника, 3 авиона, 2 хеликоптера
 • 53. Милосрдни анђео  НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије (кодноНАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије (кодно име Операција Савезничка сила (енгл.име Операција Савезничка сила (енгл. Operation Allied ForceOperation Allied Force)) или у САД Операција Племенити наковањ (енгл.или у САД Операција Племенити наковањ (енгл. OperationOperation Noble AnvilNoble Anvil))))  У Србији познато као Милосрдни анђео или НАТО агресија.У Србији познато као Милосрдни анђео или НАТО агресија.  Била завршна фаза Рата на Косову и Метохији, које јеБила завршна фаза Рата на Косову и Метохији, које је трајало је од 24. марта до 10. јуна 1999. године.трајало је од 24. марта до 10. јуна 1999. године.  То је било друго важније војно уплитање НАТО-а наконТо је било друго важније војно уплитање НАТО-а након бомбардовања босанских Срба у операција „Намернабомбардовања босанских Срба у операција „Намерна сила“1995. и највећи војни сукоб на простору Србије и Црнесила“1995. и највећи војни сукоб на простору Србије и Црне Горе од времена Другог светског рата.Горе од времена Другог светског рата.
 • 54. Војно-технички споразум у Куманову 1999. Војно-технички споразум у КумановуВојно-технички споразум у Куманову илиили КумановскиКумановски споразумспоразум потписан је 9. јуна 1999. године и означио је крајпотписан је 9. јуна 1999. године и означио је крај НАТО бомбардовања СР Југославије.НАТО бомбардовања СР Југославије.  Споразумом је прекинута агресија на СРЈ а дан каснијеСпоразумом је прекинута агресија на СРЈ а дан касније усвојена је резолуција 1944 у Савету безбедности.усвојена је резолуција 1944 у Савету безбедности.  Најзначајни тачке Војно-технички споразум у Куманову су:Најзначајни тачке Војно-технички споразум у Куманову су:  Прекид непријатељстава између НАТО снага са снагама ВЈ иПрекид непријатељстава између НАТО снага са снагама ВЈ и српском полицијомсрпском полицијом  Повлачење Војске Југославије у Полиције Републике СрбијеПовлачење Војске Југославије у Полиције Републике Србије са простора Косова и Метохије у периоду од 11 данаса простора Косова и Метохије у периоду од 11 дана  Успостављење зоне безбедности од административнеУспостављење зоне безбедности од административне границе са Косовом и Метохијом унутар територије Републикегранице са Косовом и Метохијом унутар територије Републике Србије и Црне горе, и то 5 км на копну и 25 км у ваздухуСрбије и Црне горе, и то 5 км на копну и 25 км у ваздуху ВВ
 • 56. Избори 24.септембра 2000.године Крајем јула 2000. године, расписани су за 24. септембар редовниКрајем јула 2000. године, расписани су за 24. септембар редовни избори за Скупштину СРЈ, локалну самоуправу Србије и ванредниизбори за Скупштину СРЈ, локалну самоуправу Србије и ванредни избори за председника СР Југославије.избори за председника СР Југославије. У току августа, владајућа коалиција СПС-ЈУЛ-СНП кандидовала јеУ току августа, владајућа коалиција СПС-ЈУЛ-СНП кандидовала је тадашњег југословенског председника и председника СПС-а,тадашњег југословенског председника и председника СПС-а, Слободана Милошевића.Слободана Милошевића. Демократска опозиција Србије (ДОС) је кандидовала ВојиславаДемократска опозиција Србије (ДОС) је кандидовала Војислава Коштуницу, председника ДСС-а, једне од чланица коалиције.Коштуницу, председника ДСС-а, једне од чланица коалиције. Милошевић нМилошевић ниије признао изборне резултате што је довело доје признао изборне резултате што је довело до демонстрација у Београду 5. октобра 2000.годинедемонстрација у Београду 5. октобра 2000.године Признати избори и победаПризнати избори и победа ВВојислава Коштуницеојислава Коштунице СРЈ је званично престала да постоји 4. фебрура 2003.године кадаСРЈ је званично престала да постоји 4. фебрура 2003.године када је проглашена државана заједница Србија и Грна Гораје проглашена државана заједница Србија и Грна Гора ДругиДруги Референдум о независности Црне ГореРеферендум о независности Црне Горе одржан јеодржан је 21. маја 2006. године и на њему се 55.5% изашлих определило за21. маја 2006. године и на њему се 55.5% изашлих определило за проглашење независности Црне Горе и она је тако посталапроглашење независности Црне Горе и она је тако постала самостална држава.самостална држава.  21. мај Дан независности Црне Горе.21. мај Дан независности Црне Горе.