Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Drštvo kraljevine jugoslavije

  1. 1. ДРУШТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
  2. 2. • Југославија једна од најнеразвијенијих европских земаља. • Око 80% становништва бавио се земљорадњом на заостао начин. Производња за сопствене потребе, мало за тржиште. Преовлађивао ситан посед. • Беда и сиромаштви у великом проценту, слаба исхрана, лоши стамбени услови, велика смртност деце.
  3. 3. • Индустрија повезана са пољопривредом, затим дрвна, металургија и хемијска индустрија. • Велики проценат неписмености, до 1941. неписменост смањена, али недовољно. • Универзитети у Београду, Загребу и Љубљани. • НАУКЕ: Михаило Петровић Алас - математика, Милутин Миланковић – астрономија, Јован Цвијић – географија, Александар Белић – лингвистика, Слободан Јовановић – право.
  4. 4. Михаило Петровић Алас Милутин Миланковић
  5. 5. Јован Цвијић Александар Белић
  6. 6. Слободан Јовановић
  7. 7. • КЊИЖЕВНОСТ: Милош Црњански, Иво Андрић, Растко Петровић, Исидора Секулић, Станислав Винавер, Мирослав Крлежа, Густав Крклец. Милош Црњански Иво Андрић Растко Петровић
  8. 8. Исидора Секулић Станислав Винавер Мирослав Крлежа
  9. 9. • Опере у Београду, Загребу, Дибровнику, Осијеку, Љубљани и Марибору; балет у Београду, Загребу и Љубљани. • Прва радио – станица била је Радио – Авала у Београду 1924. • Најзначајнија дневна новина “Политика”. • РЕЛИГИЈА: Српска православва црква, Католичка црква, Исламска заједница, Протестантска и Мојсијева јеврејска црква.
  10. 10. • Опере у Београду, Загребу, Дибровнику, Осијеку, Љубљани и Марибору; балет у Београду, Загребу и Љубљани. • Прва радио – станица била је Радио – Авала у Београду 1924. • Најзначајнија дневна новина “Политика”. • РЕЛИГИЈА: Српска православва црква, Католичка црква, Исламска заједница, Протестантска и Мојсијева јеврејска црква.

×