Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Kraljevina shs 1918 1921.

  1. 1. КРАЉЕВИНА СХС 1918 – 1921. ГОДИНЕ
  2. 2. • КСХС обухватала је простор данашње Србије, Хрватске, Словеније, БиХ, Црне Горе и Македоније, без Истре и дела далматинског приморја.
  3. 3. • КСХС имала је око 12 милиона становника, Срби највећи народ 44,5%, Хрвати 23,5 %, Словенци 8,5%, мањине 1/6. Престоница Београд. • КСХС балканска, средоземна, подунавска, панонска и алпска земља. • У КСХС свих сировина, сем нафте довољно. • НЕДОСТАЦИ: неравномерна развијеност (запад развијенији од истока), културне и верске разлике, саобраћајна неповезаност.
  4. 4. • Међународно признање КСХС стекла на Версајској конференцији, разграничење постигнуто потписивањем посебних уговора са суседним земљама. • До међународног признања државом управљали регент Александар, Привремено народно представништво и Привремена влада.
  5. 5. • Новембар 1919. – избори за Уставотворну скупштину. Странке: Народна радикална странка (РС, Никола Пашић), Демократска странка (ДС, Љубомир Давидовић), КПЈ, Хрватска сељачка републиканска странка (ХРСС, Стјепан и Павле Радић), Југословенска муслиманска организација (ЈМО, Мехмед Спахо), Словеначка људска странка (СЉС, Антом Корошец).
  6. 6. Никола Пашић Стјепан Радић
  7. 7. Љубомир Давидовић
  8. 8. Мехмед Спахо Антон Корошец
  9. 9. • 28. јун 1921. ВИДОВДАНСКИ УСТАВ: по нацрту РС и ДС изгласан устав. КСХС постала уставна, парламентарна и наследна монархија на челу са Карађорђевићима. Централизована монархија – без подела на области са посебним правима. Велика овлашћења имао краљ. Устав промовисао једнакост грађана без обзира на националност и веру. Државни симболи (застава, грб и химна) промовисали равноправност Срба, Хрвата и Словенаца. • Хрвати незадовољни уставом и положајем у КСХС – “Хрватско питање”.
  10. 10. Застава и грб Краљевине СХС

×