хууль зүй

7,665 views

Published on

1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
 • харъяатын тухай хуулинд хэн хэн ямаршуу дүгнэлт өгсөн байдаг юм болоо? мэдэх үү?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

хууль зүй

 1. 1. ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ 2009 ОНЫҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн төлөвлөлт, бодлогын удирдамж, төрийнзахиргааны удирдлага, зохицуулалтаар хангах, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, эрх зүйн мэдээлэл, сурталчилгаагиргэдэд хүргэх, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх, эрхийг нь баталгаажуулахүйлчилгээг нийт хүн амд үзүүлэх, гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчилтэй тэмцэх,урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах, хүний эрхийг хамгаалахтай холбоотойасуудлыг зохицуулах зорилтын хүрээнд дор дурдсан ажлыг 2009 онд хийжгүйцэтгээд байна.НЭГ. ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫНСТРАТЕГИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, БОДЛОГЫН УДИРДАМЖААР ХАНГАХ ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД: 1.1. Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийг төлөвлөх талаар: Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлторуулах тухай, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай, Хохирогчид нөхөхолговор олгох тухай, Шүүхийн шинжилгээний тухай зэрэг 4 хуулийн төсөл, Монголулсын хууль тогтоомжийг 2012 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэлбатлах тухай, Монгол Улсад 2009-2012 онд оруулж болох цагаач иргэдийн тоо,бүтэц, байршлын тухай Улсын Их хурлын 2 тогтоолын төслийг боловсруулж,Улсын Их Хурлаар батлуулсан. Мөн Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай, Харилцаа холбооны тухайхуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Концессын тухай, Тагнуулынбайгууллагын тухай /шинэчилсэн найруулга/, Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлторуулах тухай зэрэг 5 хуулийн төслийг боловсруулан Засгийн газрынхуралдаанаар хэлэлцүүлж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэв. Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтухай, Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай /шинэчилсэн найруулга/, Авто
 2. 2. тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын заавал даатгалын тухай зэрэг 3хуулийн төслийг сайд нар, холбогдох байгууллагаас санал авч нэгтгэн Засгийнгазрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгоод байна. Өмгөөллийн тухай /шинэчилсэн найруулга/, Эрүүгийн хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай, Төрийн бус байгууллагын тухай /шинэчилсэн найруулга/,Хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулах, өргөн мэдүүлэхжурмын тухай, Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг 4хуулийн төслийг эцэслэн боловсруулж, сайд нар, холбогдох байгууллагаас саналавах гэж байна. 1.2. Үндэсний эрх зүйн тогтолцоог боловсронгуй болгох талаар: Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран “Эдийнзасгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчинг баталгаажуулах” төслийг хэрэгжүүлжиргэний эрх зүйн салбарын нийт 83 хуулийн зөрчил, давхардал, хийдлийг арилгах,тэдгээрийн уялдаа холбоог сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Энэ ажлын хүрээнд“Хууль тогтоомжийн давхардал, зөрчил, хийдлийг арилгах, тэдгээрийн хоорондынуялдаа холбоог сайжруулах ажлыг хийх аргачлал”-ыг ХБНГУ-ын зөвлөхтэйхамтран боловсруулж, батлуулсан. Мөн тус ажлыг гүйцэтгүүлэхээр хуульчдаассонгон шалгаруулж, 26 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулж, батлагдсантөлөвлөгөө, аргачлалын дагуу “цэвэрлэгээний” ажлыг эхлүүлсэн. Ажлын хэсэг 34 хуулийн давхардал, зөрчил хийдлийг тогтоон ирүүлснийгХууль зүйн бодлогын газрын албан хаагчид хуваарилан авч, боловсруулсансудлаачидтай нь уулзаж тодорхой чиглэл өгч, нэмэлт судалгаа хийлгэн, цаашидавах арга хэмжээний талаар санал боловсруулсан байна. Мөн захиргааны салбарын хууль тогтоомжийг судалж, давхардал, хийдлийгтогтоох ажлыг Ханнс-Зайделийн сангийн дэмжлэгтэйгээр хийхээр хамтранажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд ХБНГУ-ын Бавари муж улсын Засгийн газрынхэрэг эрхлэх газрын Хууль тогтоох болон эрх зүйн газрын дарга, Засгийн газрынтэргүүн зөвлөх А.Хофмантай Монгол Улсын захиргааны салбарын хуультогтоомжийн цар хүрээ, хууль тогтоомжийн давхардал, хийдлийг тогтоох ажлыгхэрхэн хийх, хуулиудад ямар зөрчил, хийдэл, давхардал байгааг судлах талаар
 3. 3. хамтарч ажилласан. Ханнс-Зайделийн сангаас ирүүлсэн саналыг үндэслэнЗасгийн газрын шийдвэрийн төслийг боловсруулж байна. Шүүх эрх мэдлийн хүрээний үндэсний хууль тогтоомж болон Монгол Улсынолон улсын гэрээний уялдаа, зөрчлийн талаар судалгаа хийлгүүлэх гэрээг Хуульзүйн үндэсний төвтэй байгуулан ажиллаж, урьдчилан өгсөн даалгаврын дагуусудалгааны тайланг авч ажиллагаа хийж байна. Хуулийн төсөл боловсруулах явцад хуулийн үр дагаврыг /ялангуяа төсөв,санхүү, эдийн засгийн/ урьдчилан тооцдог аргачлалыг практикт нэвтрүүлэхзорилгоор хуулийн үр дагаврыг урьдчилан тооцох аргачлалыг боловсруулж байна.Аргачлалыг боловсруулахтай холбогдуулан тус яам болон “Эдийн засгийнтогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчинг баталгаажуулах нь” төслөөс хамтран“Хуулийн төсөл боловсруулах явцад хуулийн үр дагаврыг урьдчилан тооцоолох”сургалт, “Захиргааны зардлын стандарт зардлын загвар (СЗЗ )-аар тооцоолох”,Захиргааны зардлыг Аж ахуйн нэгж байгууллагын жишээн дээр EX-anteаргачлалаар урьдчилан тооцоолох” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан. МөнХБНГУ, Австри улсад хуулийн төсөл боловсруулах, хуулийн төслийн үр дагаврыгурьдчилан тооцох, эрх зүйн актын дүн шинжилгээний ажиллагааны талаартуршлага судлан аргачлалын эхний хувилбарыг боловсруулж байна. 1.3. Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлогын удирдамжаар хангах талаар: “Хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах аргачлалыг” Германы техникхамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй хамтран шинэчлэн боловсруулж Хууль зүй,дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 131 дүгээр тушаалаар батлуулж, гарын авлагаболгон хэвлүүлж холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд танилцуулах,сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. УИХ-ын нэр бүхий гишүүдийн санаачилсан Улс төрийн хилс хэрэгтхэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуульд өөрчлөлторуулах тухай, Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүнийудирдлагын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Банкны тухай хуульд нэмэлторуулах тухай, Банк бус санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагааны тухай хуульднэмэлт оруулах тухай, Эрүүгийн хуульд нэмэлт оруулах тухай, Эд хөрөнгийнөмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай
 4. 4. хуульд нэмэлт оруулах тухай, Төрийн дээд шагналын тухай, Төрийн бэлгэтэмдгийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Нийтээр тэмдэглэхбаярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай Хувьхүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Нэмэгдсэнөртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Барилгын тухайхуульд өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг 50 хууль тогтоомжийн төсөлд Засгийнгазраас өгөх санал, дүгнэлтийг бэлтгэн Засгийн газрын хуралдаанаархэлэлцүүлэв. Бараа, түүхий эдийн биржийн тухай, Ан агнуурын тухай /шинэчилсэннайруулга/, Банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол банкны тухайхуульд нэмэлт оруулах тухай, Авто замын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай,Усны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Эдийн засаг, нийгэм, соѐлын эрхийнтухай Олон улсын пактын нэмэлт протоколыг соѐрхон батлах тухай зэрэг нийт 91хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хянан баталж, БНХАУ-ын мэргэжилтэйажилчдыг Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлүүлэх тухай, Монгол улс, Испанийн Вантулсын хоорондын “Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан хамгаалахтухай” хэлэлцээрийг соѐрхон батлах тухай зэрэг 2 хэлэлцээрийн төслийг хянанбаталсан. Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай, Улсын төсвөөсдараа төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр өөрийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх Хаягжилтын нэгдсэнсистем, Иргэний ухаалаг үнэмлэх төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх тухай, Халхголын 1939 оны Байлдааны ялалтын 70 жилийн ойн дурсгалын медаль бий болгохтухай, Ус үндэсний хөтөлбөр батлах тухай, Импортын барааны гаалийн албантатварын хувь, хэмжээг батлах тухай, Улсын Их Хурлын 1999 оны 27 дугаартогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтадавах тухай зэрэг Улсын Их Хурлын 34 тогтоолын төслийн үзэл баримтлалыг хянанбаталж хүргүүлэх арга хэмжээ авсан. Мөн Банкин дахь мөнгөн хадгаламжид баталгаа гаргах тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай, Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульдөөрчлөлт оруулах тухай, Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай /шинэчилсэннайруулга/, Аж а хуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай /шинэчилсэн найруулга/,Төрийн албаны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, Цөмийн энергийн тухай,Монгол улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай, Соѐлын тухай, Автотээврийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Инновацийн тухай,Нийгмийн халамжийн тухай /шинэчилсэн найруулга/, Нэмэгдсэн өртгийн албан
 5. 5. татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Гаалийн тухай хуульдөөрчлөлт оруулах тухай, Орон сууцны тухай, Иргэний нисэхийн тухай /шинэчилсэннайруулга/ зэрэг 61 хууль; Төсвийн орлогын дутагдлыг нөхөх тухай, Хүнснийбаталгаат байдал үндэсний хөтөлбөр батлах тухай, Монгол Улсын хөрөнгийн захзээлийг 2009-2012 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр батлах тухай, Импортын барааныгаалийн албан татварын хувь, хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай, Зарим газарнутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай зэрэг Улсын Их Хурлын 25тогтоолын төсөлд тус тус санал өгчээ. Түүнчлэн Сэргээгдэх эрчим хүчний сангийн бүтэц, орон тоо батлах тухай,Хөрөнгө гаргах тухай, Ил тод байдлыг илтгэх үзүүлэлт батлах тухай, Улсын төсөвтүйлдвэрийн газар байгуулах, тэдгээрийн дүрмийг батлах тухай, Төрийн өмчитүйлдвэрийн газар байгуулах тухай, Миний нутаг цогцолбор байгуулах болонЦагдаа дотоодын цэргийн хамгаалалтад байх объектын жагсаалтад нэмэлт,өөрчлөлт оруулах тухай зэрэг Засгийн газрын 421 шийдвэрийн төсөлд санал өгөв. Засгийн газрын хуралдаанаар 2009 онд хэлэлцүүлэх асуудлын төслийгхянаж 2009 онд нийт 424 санал бэлтгэн удирдлагад танилцуулж, хуультогтоомжийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх зөвшөөрөл 47-г тус тусолгосон байна. “Оюу Толгой”, “Таван Толгой” ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээнийтөслийг боловсруулах ажлын хэсгийн дарга, гишүүдийг хууль зүйн мэргэшлийнудирдлагаар ханган ажилласан. “Оюу Толгой” ордыг хамтарч ашиглах хөрөнгөоруулалтын гэрээний төслийн талаар хөрөнгө оруулагчтай тохиролцох, гэрээнийтөслийг Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэх, гэрээний төслийгболовсронгуй болгоход шаардлагатай бусад орны хууль тогтоомжийн дэлгэрэнгүйсудалгаа хийх, гэрээний төслийг монгол хэлний найруулга, хэл зүйд нийцүүлэхзэрэг асуудлаар идэвхтэй ажиллав. Мөн түүнчлэн “Оюу Толгой” ордыг ашиглаххөрөнгө оруулалтын гэрээний талаархи Улсын Их Хурлын тогтоол, холбогдоххуулийн төслийг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Засгийн газрын хуралдаанаархэд хэдэн удаа хэлэлцүүлж, Улсын Их Хурлаар батлуулсан.ХОЁР. ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ, БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ,ЭРХ ЗҮЙН АЛБАН БУС СУРГАЛТ, МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГААНЫАЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЗОХИЦУУЛАХ
 6. 6. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД: 2.1. Эрх зүйн шинэтгэлийн бодлого, хөтөлбөр, төслийг хэрэгжүүлэхажлыг зохион байгуулах, уялдуулан зохицуулах талаар: “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний хөгжлийнстратеги” хөтөлбөр /2009-2021 он/, стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйлажиллагааны төлөвлөгөө, “Харъяа агентлаг, байгууллагын төрийн үйлчилгээнийстандарт, мэдээлэл, харилцааны стратеги” хөтөлбөрийг эцэслэн боловсруулж,сайдын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын2009 оны 156 дугаар тушаалаар батлуулав. Дээрхи стратегийн баримт бичгийг 2009 оны 9 дүгээр сарын 14-нөөс 25-ныөдрүүдэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлэх ажлыг зохионбайгуулж, сурталчилав. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 2008 оны үрдүн, 2010-2012 онуудад баримтлах дунд хугацааны стратегийн зорилтыгболовсруулж, Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороонд хүргүүлж 2010 оны төсвийнхүрээний мэдэгдэл, 2011-2012 оны төсвийн төсөөлөлд тусгуулав. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгохажлын хүрээнд Хууль тогтоомж, шүүх эрх мэдлийн эрдэм шинжилгээ, сургалт,мэдээлэл, сурталчилгааны үндэсний төвийг өөрчлөн зохион байгуулах, “Шүүхийншинжилгээний алба байгуулах тухай” Засгийн газрын 2007 оны 270 дугаартогтоолд өөрчлөлт оруулах асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэншийдвэрлүүлж, “Зарим цогцос оршуулах журам”, “Алтанбулаг худалдааны чөлөөтбүсэд Монгол Улсын иргэн , гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн зорчих, оршин суухжурам”, “Дотоодын цэргийн зориулалтаар хугацаат цэргийн албанд татах иргэдийнзахиалгын тоог шийдвэрлүүлэх тухай”, “Дархан-Уул аймгийн усан хангамжийн эхүүсвэрийг дотоодын цэргийн хамгаалалтад шилжүүлэх тухай” зэрэг асуудлаарЗасгийн газрын тогтоол гаргуулав. Мөн Дээд офицерын албан тушаалын ангилал,цэргийн цолны зэрэглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” Монгол УлсынЕрөнхийлөгчийн 2009 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 87 дугаар зарлиг, “Архив,албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг явуулах тухай” Ерөнхий сайдын 2009 оны 4
 7. 7. дүгээр сарын 22-ны өдрийн 37 дугаар захирамжийн төслийн боловсруулж,батлуулав. Дээрхи ажлын хүрээнд “Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн”,“Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар”, “Архивын ерөнхий газар”,“Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг”, “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхерөнхий газар” зэрэг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнийзарим агентлаг, байгууллагын бүтэц, орон тоо болон Хууль зүйн үндэснийхүрээлэнгийн дүрэм, “Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Удирдах зөвлөлийнбүрэлдэхүүн, түүний ажиллах журам”, Хилийн цэргийн дээд сургуулийг Хилхамгаалах ерөнхий газрын бүтцэд оруулах, “Эр хүн”сургалтын хөтөлбөр батлах,Улсын байцаагчийн эрх олгох, хүчингүй болгох, Гарын хээний нэгдсэн сангийнжурам батлах, “Шинжээчийн алдар” хүндэт тэмдэг бий болгох зэрэг асуудлаарХууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалын 36 төсөл боловсруулж, батлуулав. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд “Гэрбүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалт зохионбайгуулах журам”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөхалбадан сургалтын хөтөлбөр”-ийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Нийгмийнхамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 2009 оны 3 дугаар сарын 20-ны өдрийн 69, 55дугаар хамтарсан тушаалаар батлуулав. Эрүүл мэндийн сайд, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Нийгмийн хамгаалал,хөдөлмөрийн сайдын хамтран батласан “Нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулахтухай” тушаалын төсөл, уг тушаалын хавсралт болох “Гэр бүлийн, бэлгийнхүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх эмнэлэгт түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээнийнийтлэг журам”, “Гэр бүлийн, бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх эмнэлэгттүшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээний удирдамж”, “Гэр бүлийн, бэлгийнхүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх эмнэлэгт түшиглэсэн нэг цэгийн үйлчилгээнийүйл ажиллагааг уялдуулах, мэргэжил, арга зүйн зөвөлгөө өгөх чиг үүрэг бүхий оронтооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүн”-ийг боловсруулж, газрын удирдлагадтанилцуулаад байна. Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үндэснийхөтөлбөрийг 2010 онд санхүүжүүлэх, тус хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулагдсан “Эрхзүйн туслалцааны төв”-ийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх чиглэлээр Нээлттэй нийгэмфорум болон НҮБ-ын “Хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмж ба хүний эрх” төсөлтэйхамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав.
 8. 8. 2009 оны 10 дугаар сарын 22-ноос 23-ны өдрүүдэд дээрхи төслүүдтэйхамтран аймаг, нийслэл, дүүргийн “Эрх зүйн туслалцааны төв”-ийн эрх зүйнсургалт, сурталчилгааны ажилтан болон өмгөөлөгч нарт зориулан сургалт зохионбайгуулсан. Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор“Эрх зүйн туслалцааны төв”-ийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, төвийнүйлчилгээний стандартыг боловсруулах, үйл ажиллагааны чанар, хүртээмжийгдээшлүүлэх талаар санал боловсруулах ажлыг Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээргүйцэтгүүлэхээр гэрээ байгуулах гэж байна. 2009 оны 9 дүгээр сарын 17-ноос 18-ны өдрүүдэд Булган, Орхон, Дархан,Сэлэнгэ аймгийн “Эрх зүйн туслалцааны төв”-ийн үйл ажиллагаатай танилцаж,Нийслэлийн Багануур, Налайх, Сүхбаатар, Баянгол дүүргийн “Эрх зүйнтуслалцааны төв”-үүдийн үйл ажиллагааг шалгаж, төвүүдийн үйл ажиллагаандтохиолдож байгаа бэрхшээлтэй асуудлыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрынХууль зүйн хэлтсээр дамжуулж нийслэлийн Засаг даргад уламжлав. 2.2. Эрх зүйн албан бус сургалт болон хууль тогтоомжийн мэдээлэл,сурталчилгааг зохион байгуулах, зохицуулах талаар: Иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт зориулан бэлтгэсэн “Иргэдийн эрх зүйн хөтөч”номыг нэмж засварлан дахин хэвлүүлж, электрон хувилбарын хамт аймаг,нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтэст хүргүүлэв. Мөн эрхзүйн албан бус сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн www.e-hutuch.gov.mn цахимхуудсыг шинээр нээн ажиллуулж байна. Орон нутгийн удирдлагуудаас хууль зүйн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах,иргэдэд эрх зүйн мэдлэг олгох, мэдээллийг тогтмол хүргэх, гэмт хэрэг, зөрчлөөсурьдчилан сэргийлэх ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулахадшаардлагатай онол, практикийн чиглэлээр аймаг, сумдын Засаг дарга, ИргэдийнТөлөөлөгчдийн Хурлын дарга нарт зориулсан бүсчилсэн сургалтыг Засгийн газрынХэрэг эрхлэх газар, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл,Дэлхийн банкны “Захиргааны шийдвэрийг стандартчилах” төсөл, НҮБ-ын “Хууль
 9. 9. зүйн үйлчилгээний хүртээмж ба хүний эрх” төслөөс хамтран 2009 оны 6 дугаарсарын 3-наас 19-ны өдрүүдэд 21 аймгийн 330 сумын 686 албан тушаалтныгхамруулан зохион байгууллаа. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн “Эрх зүйн туслалцааны төв”-ийн өмгөөлөгч,эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажилтан, цагдаагийн “Дуудлага” студтэйхамтран улс тунхагласан баярын өдөрт зориулж “Эрх зүйн хөтөч” теле нэвтрүүлэгбэлтгэн, 2009 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр Айст Монголия ТВ, МонголынҮндэсний Олон Нийтийн телевизээр тодорхой давтамжтайгаар дамжуулах ажлыгзохион байгуулав. 2009 онд Монголын Үндэсний Олон Нийтийн радиогоор “Шинэ товчоо” хуульзүйн нэвтрүүлгийг 11 удаа явуулж, 2009 оны 4 дүгээр сараас “Eagle” телевизээр“Хуулийн цаг” нэвтрүүлгийн 96 ангийг нэвтрүүлж, нэвтрүүлгийн өмнө, хойно эрхзүйн мэдээллийн нэгдсэн систем буюу www.legalinfo.mn цахим хуудас, “Эрх зүйнтуслалцааны төв”-ийн үйл ажиллагааг сурталчилсан богино хэмжээнийсурталчилгааг түгээх ажлыг зохион байгууллаа. 2.3. Орон нутгийн хууль зүйн албадын харилцан ажиллагааг хангахарга хэмжээ авах, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах талаар: 2009 оны 2 дугаар сарын 11-нээс 13-ны өдрүүдэд аймаг, нийслэлийн Засагдаргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга нарт сургалт-семинар зохионбайгуулж, хариуцаж буй үйл ажиллагааныхаа чиглэлээр орон нутагт анхаарахасуудлын талаар яам болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлынхүрээний агентлаг, байгууллагаас тодорхой мэдээлэл, танилцуулга хийж,харилцан ярилцлаа. Үүний зэрэгцээ татвар, нийгмийн халамж, даатгал, “Нийтээр дагаж мөрдөхшийдвэрийн өнөөгийн зохицуулалт, сайжруулах арга зам” сэдэвт суурьсудалгааны үр дүн, орон нутагт анхаарах асуудал, нийтээр дагаж мөрдөхшийдвэрийг хянах, бүртгэх, нийтлэх, нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрийн улмаасзөрчигдсөн эрх, хууль ѐсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулахаар шүүхэд хандажгаргасан нэхэмжлэлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа зэрэг сэдвээр хичээл заасан.
 10. 10. Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсээс 2008онд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг дүгнэж, эрх зүйн ажлын үр дүнгээр 1, 2, 3 дугаар байрэзэлсэн Сэлэнгэ, Хөвсгөл, Баянхонгор аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хуульзүйн хэлтсийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар мөнгөн шагналааршагнав. Мөн эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлыг нутаг дэвсгэрийн хэмжээндхүртээмжтэй, үр дүнтэй зохион байгуулсан Орхон болон Дорнод аймгийн Засагдаргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дарга нарыг мөнгөн шагналааршагнав. Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайхуулийн 3 дугаар зүйл, “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийнерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай” УИХ-ын 2008 оны 43 дугаар тогтоолынхолбогдох хэсгийг үндэслэн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 09 дүгээртушаалаар баталсан “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйнхэлтсийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл”, “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргынТамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн ажлын тайлан бичих заавар”-т тус тусөөрчлөлт оруулав. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын “Улсын үзлэг явуулах тухай” 2009 оны 37дугаар захирамжаар байгуулагдсан Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийнбайгууллагуудын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгийг удирдан зохионбайгуулах “Төв комисс”-ын ажлыг уялдуулан зохицуулж, “Төв комиссын ажлынтөлөвлөгөө”, “Улсын үзлэгт хамрагдах байгууллагуудын жагсаалт”, “Үзлэг явуулаххуваарь”, “Улсын үзлэгт бэлтгэх заавар, дүгнэх үзүүлэлт, аргачлал” зэргийгкомиссын даргаар батлуулан ажиллав. Архив, албан хэрэг хөтлөлт, төрийн байгууллагуудын ажлын зохионбайгуулалтын улсын үзлэгт нийт 3052 байгууллага хамрагдсан бөгөөд шалгалтыннэгдсэн дүн болон үзлэгт амжилттай оролцсон байгууллагуудыг урамшуулан,улсын үзлэгийн нэгдсэн дүнгийн талаар Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарттанилцуулга хүргүүлэв. “Хохирогчид нөхөх олговор олгох тухай” хуулийг үндэслэн 2008 оны 7 дугаарсарын 1-ний өдөр Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрт болсон нийтийгхамарсан эмх, замбараагүй байдал, үймээн самууны үеэр амь насаа алдсан 5иргэний ар гэрт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан
 11. 11. тушаалаар 50 сая төгрөгийн нөхөх олговорыг олгосон. Албан үүргээ гүйцэтгэжбайсан онцгой байдлын албаны 8, цагдаа, дотоодын цэргийн 393 албан хаагчиднөхөх олговор олгохоор ажиллаж байна. Монгол Улсад эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй хөдөлмөр эрхэлсэн,түүнчлэн Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрөл нь дуусгавар болсон боловч тусулсаас гарч явахаас зайлсхийсэн 13 улсын 1432 иргэдийг Монгол Улсаас албангаргах асуудлыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 54 удаагийн тушаалааршийдвэрлүүллээ. “Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний хөгжлийнстратеги”-д тусгасан зорилтын хүрээнд дор дурдсан ажлыг хийж гүйцэтгэв. Үүнд: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагуудын үйлчилгээний стандартыг Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэснийтөвийн Стандартын техникийн хороогоор батлуулж, цагдаагийн байгууллагынхүрээнд 2009 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс, бусад агентлаг, байгууллага 2009оны 7 дугаар сарын 1-нээс мөрдөж эхэлсэн. АНУ-ын “Азийн сан”-тай хамтран нийслэлийн Баянзүрх, Сонгинохайрхандүүргийн 4 хороонд “Цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагаа” төслийг туршилтаархэрэгжүүлж байна. Төслийн хүрээнд цагдаагийн байгууллагын эрх зүйн орчингболовсронгуй болгох, эрх зүйн баримт бичгийг системчлэх, ажил үйлчилгээнийстандартыг боловсруулах, алба хаагчдын сургалт, давтан сургалтыг зохионбайгуулах, холбогдох гарын авлага, материал бэлтгэх зэрэг ажлыг хийж байна.Төслийг хэрэгжүүлж эхэлснээс хойшхи хугацаанд дээрх 2 дүүрэгт гарах гэмтхэргийн тоо буурсан үзүүлэлтэй гарч байгаа бөгөөд төслийн үйл ажиллагаандсуурилсан зөвлөмжийг боловсруулж, нийслэлийн бусад хороод, орон нутагтхүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд2010 оноос “Цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагаа” төслийг нийт нутагдэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж байна. Хорих ангийг “Нээлттэй хорих анги”-ийн тогтолцоонд шилжүүлэх судалгаагхийж, Дархан-Уул аймгийн хорих ангийг туршилтын журмаар шилжүүлэх бэлтгэлажлыг хийж байна. Хорих ангийг “Нээлттэй, хаалттай хорих анги”-ийн тогтолцоондшилжүүлэхтэй холбогдуулж холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт
 12. 12. оруулахаар судалгаа хийж, хуулийн төсөл, “Хөтөлбөр батлах тухай” Засгийнгазрын тогтоолын төслийг боловсруулж байна. Хил хамгаалах ерөнхий газраас “Бүсчилсэн хил хамгаалалт” төслийгболовсруулж, говь, цөлийн бүсийн хил хамгаалалтын төслийг 2010 оноос эхлүүлэхбэлтгэл ажлыг хангаж байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагын мэдээлийн технологийн хөгжил, мэдээллийн сан, мэдээлэлсолилцоог боловсронгуй болгох, цагдаа, шүүх, прокурорын байгууллагын албахаагчийн ажлын дундаж ачааллыг тогтоох зэрэг асуудлаар судалгаа хийгээдбайна. Мөн “Шийдвэр гүйцэтгэгчийн тойрог, ажлын ачаалал”-ын судалгаа хийж,Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар улсын хэмжээнд шийдвэргүйцэтгэлийн 7 тойрог нэмэгдүүлсэн. Дорнод, Архангай, Сүхбаатар аймаг дахь хууль зүйн хэлтэс, байгууллагуудболон Сонгинохайрхан, Баянгол, Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, Төмөрзамын Цагдаагийн хэлтэст төрийн үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлж буйажилтай танилцав. 2.4. Шүүх, прокурор, өмгөөлөх, нотариатын байгууллагаас Засгийнгазартай харилцах асуудлыг зохицуулахад дэмжлэг үзүүлэх талаар: Өмгөөлөгчийн мэргэшлийн шалгаруулалтыг 2009 оны 11 дүгээр сарын 14-нээс 15-ны өдрүүдэд Мэргэшлийн хороотой хамтран зохион байгууллав.Мэргэшлийн шалгаруулалтад нийт 360 хуульч оролцсоноос 218 хүн тэнцсэн баэдгээрээс Өмгөөллийн тухай хууль, холбогдох хууль тогтоомж, өмгөөлөгчийнмэргэжлийн ѐс зүйн шаардлага хангасан хүмүүст өмгөөллийн үйл ажиллагааэрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгуулах Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалынтөслийг боловсруулаад байна.
 13. 13. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 15 удаагийн шийдвэрээр өмгөөллийнүйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 хүнд олгож, 7 хүний тусгайзөвшөөрлийг сэргээж, 25 хүний тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлж, 14 хүнийөмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус хүчингүй болголоо. Өмгөөлөгчдийн ѐс зүйн асуудлаар Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооныСахилгын хорооны мэдээллийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын зөвлөлийн 2009оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж, хуралдаанаасгарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Нотариатчийн мэргэшлийн шалгаруулалтыг 2009 оны 11 дүгээр сарын 28,29-ний өдрүүдэд Мэргэшлийн хороотой хамтран улсын хэмжээнд зохионбайгууллаа. Мэргэшлийн шалгаруулалтыг зохион байгуулахтай холбогдуулж,Нотариатчийн мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах, Мэргэшлийн хорооныбүрэлдэхүүнийг батлах, Нотариатын тойрог, түүнд ажиллах нотариатчийн тоогтогтоох, Нотариатчийн мэргэшлийн шалгаруулалт явуулах журмыг тус тусшинэчлэн боловсруулж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын тушаалаар батлуулав. Энэ удаагийн мэргэшлийн шалгаруулалтад нотариатын үйлчилгээгаймгийн төв төдийгүй сумдад хүргэх, орон нутгийн хуульчдыг мэргэшлийншалгаруулалтад түлхүү оролцуулах бодлогыг баримтлав. Мэргэшлийншалгаруулалтад нийтдээ 493 хуульч оролцож, нийслэлийн тойрогт 22, ороннутгийн тойрогт 50 нийт 72 хүн тэнцсэн ба тэдгээрт Хууль зүй, дотоод хэргийнсайдын тушаалаар нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгуулахгэж байна. ”Нотариатын байгууллагын үйлчилгээний стандарт”-ыг МонголынНотариатчдын танхимтай хамтран боловсруулж, Танхимын Удирдах зөвлөлөөрхэлэлцүүлж, батлууллаа. Уг стандартыг 2010 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөсмөрдөж эхлэх юм. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 4 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 95дугаар тушаалаар улсын хэмжээнд нотариатын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 211
 14. 14. нотариатчдын нотариатийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг 3 жилийнхугацаагаар сунгав. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 10 удаагийн шийдвэрээр 21 аймгийн49 сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргад нотариатчийн үүрэг гүйцэтгэхзөвшөөрөл олгуулж, холбогдох гарын авлагаар хангалаа. “Шүүх, хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд орчуулгын ажил эрхлэхзөвшөөрөл олгох” сонгон шалгаруулалтыг 2009 оны 11 дүгээр сарын 27, 28-ныөдрүүдэд зохион байгууллаа. Шалгаруулалтад орохоор 127 хүн бүртгүүлснээс 50хүн тэнцэж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 246 дугаар тушаалаарорчуулгын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авав.ГУРАВ. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГА,ЗОХИЦУУЛАЛТААР ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД: 3.1. Төрийн захиргаа, хүний нөөцийн манлайллыг хангах, төрийналбаны салбар зөвлөлийн хэвийн ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэхталаар: 3.1.1. Төрийн захиргааны манлайллыг хангах чиглэлээр: Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхарга хэмжээний төлөвлөгөөг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаар батлуулж яамнынэгж, харъяа агентлаг, байгууллагуудад хүргүүлж, биелэлтийг 2009 оны эхнийхагас жилийн байдлаар гаргаж хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэн Засгийн газрынхэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн. Бүтэн жилийн мэдээг нэгтгэн хяналт-шинжилгээхийж байна. Эдийн засаг, нийгмийг 2009 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн биелэлт 2009оны бүтэн жилийн байдлаар 95.0 хувьтай, дээд газрын тогтоол, шийдвэрээр тус
 15. 15. яаманд даалгасан асуудлаас Улсын Их Хурлын 4 тогтоол 90%, Ерөнхийлөгчийн 2зарлиг 50%, Засгийн газрын 16 тогтоол 90.62%, Ерөнхий сайдын 3 захирамж100.0%, ЗГ-ын хуралдааны 22 тэмдэглэл 92.69%-тай нийт дүнгээр 91.40%-тайбайна. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсынэдийн засаг, нийгмийг 2009 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, дээд газрын тогтоол,шийдвэрийн биелэлтийн мэдээг сар, улирал тутам Дэд сайд, Удирдлагын зөвлөлдтанилцуулж ажилласан бөгөөд Дэд сайдаас яамны газар, нэгжийн болон харъяаагентлаг, байгууллагын дарга нарт үүрэг өгч ажилласан болно. 2009 онд Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын төлөвлөгөөболовсруулж, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлсэн бөгөөд хэлэлцүүлэхасуудлын тодотгол болон яамны үйл ажиллагааны сарын мэдээг тогтоосонхугацаанд бичгээр болон цахим хэлбэрээр хүргүүлж ажиллав. Тус яамнаас Засгийн газрын хуралдаанд 31 асуудал хэлэлцүүлэхээртөлөвлөснөөс 16 асуудлыг зохих журмын дагуу хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлсэнбайна. Мөн хэлэлцүүлэхээр бэлтгэж байгаа асуудал 7, хойшлуулсан 5, Засгийнгазрын хуралдаанд хэлэлцүүлэлгүй холбогдох байгууллагатай хамтраншийдвэрлэсэн асуудал 3 байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйлажиллагааны 2009 оны төлөвлөгөөг бодлогын баримт бичгүүдэд нийцүүлэн, газар,хэлтэс албадын саналыг үндэслэн боловсруулж Төрийн нарийн бичгийн даргаарбатлуулан, хэрэгжилтийг 1, 2, 3 дугаар улирлын байдлаар тооцож Удирдлагынзөвлөлийн хуралд танилцуулан ажиллав. 2009 оны жилийн эцсийн байдлаартөлөвлөгөөнд тусгагдсан 103 арга хэмжээ 94.6 хувийн биелэлттэй байна. Сайдын болон удирдлагын зөвлөлийн хуралдааны бэлтгэл ажлыг хангажзохион байгуулан, хуралдаанаас гарсан шийдвэр болон Сайд, Төрийн нарийнбичгийн даргын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг, даалгаварын биелэлтийг хангахаданхаарч ажиллаа. Сайд болон Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаарбайгуулсан ажлын хэсэг, түүнд өгөгдсөн үүрэг, даалгавар 39 байгаа бөгөөдбиелэлт нь 2009 жилийн эцсийн байдлаар 95.7 хувьтай байна. Үүнийг нэгж тусбүрээр үзүүлбэл:
 16. 16. № Газрын нэр Үүрэг Хугацаа Биелсэн Хэрэгжих шатанд ДҮН даалгавар болоогүй 100 % 90% 80% 70% 50% 30%1 Хууль зүйн 14 5 4 1 1 3 86.7 бодлогын газар2 Бодлогын 7 7 100.0 хэрэгжилтийг зохицуулах газар3 Төрийн 8 1 6 1 98.6 захиргааны удирдлагын газар4 Мэдээлэл, 2 1 1 80.0 хяналт шинжилгээ, үнэлгээний газар5 Санхүү 2 2 100.0 хөрөнгө оруулалтын хэлтэс6 Гадаад 4 4 100.0 хамтын ажиллагааны хэлтэс7 Хүний эрхийг 1 1 100.0 үндэсний хөтөлбөрийн хорооны ажлын алба8 Гэмт хэргээс 2 2 100.0 урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаДҮН 40 26 3 2 3 0 0 95.7 /давхардсан тоогоор/
 17. 17. 3.1.2. Хүний нөөцийн манлайллыг хангах, төрийн албаны салбар зөвлөлийн хэвийн ажиллагааг хангах чиглэлээр: Удирдлагын болон албан хаагчдын зэрэг дэвийг нэмэгдүүлэх асуудлыгшийдвэрлүүлэхээр холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд санал хүргүүлэншийдвэрлүүлэв. Үүнд: Ерөнхийлөгийн 2009 оны 144 дүгээр зарлигаар 1, Ерөнхийсайдын 2009 оны 53 дугаар захирамжаар 4 албан тушаалтны төрийн захиргааныалбан хаагчийн зэрэг дэвийг тус тус нэмсэн. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийнсайдын тушаалаар 4 албан хаагчийн зэрэг дэвийг нэмж, 8 албан хаагчид төрийнзахиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв шинээр олгосон байна. Мөн Төрийн албаны зөвлөлд 2009 оны 4 дүгээр сарын байдлаар салбарынхэмжээнд шаардлагатай байгаа ажлын байрны захиалгыг хүргүүлж, төрийнжинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдийг холбогдох албантушаалд томилсон. 2009 оны байдлаар тус яам нийт 19 албан хаагчийг томилж, 4албан хаагчийг өөр ажилд шилжих болсон тул, 4 албан албан хаагчийг төрийналбанаас түр, 1 албан хаагчийг бүтцийн өөрчлөлтөөр үүрэгт ажлаас нь тус тусчөлөөлсөн. УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэалбаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулахжурам”-д заасны дагуу тус яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын даргынажлын байрны сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлд хүргүүлжтомилуулах ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамныдэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс тус яамны Санхүү, хөрөнгөоруулалтын хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтыг амжилттай зохион байгуулж,шалгарсан иргэнийг уг албан тушаалд томилсон. УИХ-ын 2003 оны 14 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн байгууллагаболон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хоорондтөрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хүлээн авч, хянаншийдвэрлэх” тухай журамд заасны дагуу Салбар зөвлөл 4 албан хаагчийнөргөдлийг хүлээн авч ажлаас үндэслэлгүй халсан тухай асуудлыг хуралдаанаараахянан шийдвэрлэв. 3.1.3. Шагнал урамшууллын талаар:
 18. 18. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагаас ирүүлсэн санал болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2006 оны130 дугаар тушаалаар баталсан “Хууль зүй дотоод хэргийн салбарын шагналыншинэчилсэн журам”-ыг үндэслэн салбарын болон яамны шагнал олгох асуудлыгтухай бүр шийдвэрлүүлж ажиллав. Шагнал тус бүрээр нь ангилж үзвэл: Ø “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” тэмдгээр - 31 Ø “Цагдаагийн алдар” хүндэт тэмдгээр - 37 Ø “Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын тэргүүний ажилтан” тэмдгээр -5 Ø Яамны “Хүндэт жуух бичиг”-ээр 35 нийт 107 албан хаагчийгшагнаж урамшуулсан байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагаас албан хаагчдыг төрийн одон медальд уламжлуулахаар ирүүлсэнматериалыг судлан үзэж шагнуулах саналаа холбогдох байгууллагад уламжилж,Гавъяат хуульч - 1, Шинжлэх ухааны гавъяат зүтгэлтэн - 1, Эрүүл мэндийн гавъяатажилтан - 1, Сүхбаатарын одон -1, Цэргийн гавъяаны улаан тугийн одон - 1, Алтангадас одон - 2, Цэргийн гавъяаны одон - 3, Цэргийн хүндэт медаль - 11,Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар 6 албан хаагч тус тус шагнагдав. Албан хаагчдын идэвхи, санаачлагыг дэмжих зорилгоор яамны “Сарыншилдэг ажилтан”-аар 2009 оны эхний хагас жилд 2 албан хаагчийг шалгаруулав. Төрийн нарийн бичгийн даргын 2009 оны 67 дугаар тушаалаар “Улирлыншилдаг ажилтан шалгаруулах журам”-ыг шинэчлэн баталсны дагуу 2009 оны 2, 3дугаар улиралд 2 албан хаагч ”Улирлын шилдэг” ажилтнаар шалгарав. 3.1.4. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх, хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавих талаар:
 19. 19. Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргатай давхардсан тоогоор 219иргэний уулзалтыг зохион байгуулж, тэмдэглэлийг хөтлөн биелэлтэд нь хяналттавьж ажиллаа. Мөн тус яаманд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг бүртгэнавч удирдлагуудад танилцуулан, цохолт хийлгэн холбогдох албан тушаалтандхүргэж, шйидвэрлэлтийн байдалд хяналт тавин ажиллаж Засгийн газрын хэрэгэрхлэх газарт улирал бүр тайлан мэдээг хүргүүлсэн. Тайлант хугацаанд тус яаманд нийт 946 өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтирсэн байна. Үүнд: Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас 28, Ерөнхийлөгчийнтамгын газраас 9, УИХ-аас 18, Батлан хамгаалах яамнаас 4, Эрүүл мэндийняамнаас 1, Сангийн яамнаас 3, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамнаас 3,Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны яамнаас 1, Гадаад харилцааны яамнаас 1,иргэд, байгууллагаас 872, цахим хэлбэрээр 16 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирүүлсэнбайна. Үүнээс: 890 өргөдөл, гомдлыг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн хариу өгч,хугацаа болоогүй 56 өргөдөл, гомдолд ажиллагаа хийж байна. 3.1.5. Дотоод хяналтын чиглэлээр Ажлын цаг хожимдсон буюу зохих ѐсоор бүртгүүлээгүй албан хаагчдаастухай бүр тайлбар гаргуулан авах, ирсэн, явсан албан бичгийг бүртгэх, удирдахажилтанд танилцуулах, удирдлагаас өгсөн зааврын дагуу холбогдох ажилтандхүргэх, бүртгэл хяналтын карт хөтлөх, хугацаатай бичгийн шийдвэрлэлтийнбайдалд хяналт тавих зэргээр дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, холбогдохмэдээг Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулсан. Тайлангийн хугацаанд нийт 8978 албан бичиг бусад байгууллагаас ирсэнбөгөөд хариутай албан бичигт хяналт тавьж ажилласнаас хугацаа хэтрүүлэншийдвэрлэсэн 109 бичиг байна. Үүнийг нэгж тус бүрээр харуулбал:№ Нэгжийн нэр Нийт Үүнээс: ирсэн Шууд Хугацаандаа Хугацаа Хугацаа бичгийн бичиг шийдвэр- хэтрүүлэн болоогүй тоо лэсэн шийдвэрлэсэн
 20. 20. 1. Төрийн 791 653 137 - 1 захиргааны удирдлагын газар2. Хууль зүйн 1677 839 811 21 6 бодлогын газар3. Бодлогын 4183 3061 1070 46 6 хэрэгжилтийг зохицуулах газар4. Мэдээлэл, 1321 1090 224 7 - хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний газар5. Гадаад 586 341 214 29 2 хамтын ажиллагааны хэлтэс6. Санхүү 253 193 54 5 1 хөрөнгө, оруулалтын хэлтэс7. Хүний эрхийг 125 118 6 - 1 хангах үндэсний хөтөлбөрийн хорооны ажлын алба8. Гэмт хэргээс 42 29 12 - 1 урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаНийт 8978 6324 2528 109 18 Мөн ажлын цагийг хангалтгүй ашиглаж цагийн хоцрогдол гаргасан 12,хариутай бичгийг шийдвэрлэх хугацааг хэтрүүлсэн 1 албан хаагчид Төрийн нарийнбичгийн даргын тушаалаар сахилгын шийтгэл ногдуулсан.
 21. 21. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдынэрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг албан хаагчдаас иргэдэд хүнд сурталгаргалгүй түргэн шуурхай, ѐс зүйн ямар нэгэн алдаа дутагдал гаргалгүй үйлчлэх,хэрвээ ямар нэгэн дутагдал гаргавал цаг тухайд нь холбогдох хариуцлагахүлээлгэж байх зорилгоор ѐс зүйн санал гомдлын хайрцаг гарган ажиллав. 2009онд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдынэрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын албан тушаалтны талаар 10иргэн хандсан бөгөөд тус яамны албан хаагчтай холбоотой талархал 3, санал 4,яамны албан хаагчдын ѐс зүйтэй холбоотой гомдол 3 байна. Гомдлыг яамныудирдлагад танилцуулан холбогдох албан тушаалтанд анхааруулга өгсөн. 3.2. Эрх зүйн сургалтын үйл ажиллагааны зохицуулалтыг хангахажлын хүрээнд: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 45 тоот тушаалаар батлагдсан“Гадаадын их, дээд сургуульд цэрэг, цагдаагийн алба хаагчийг сонгоншалгаруулах журам”-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулан батлуулж, 2009-2010 оныхичээлийн жилд Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхийгазар, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгээс ОХУ-ын Дотоод явдлыняамны харъяа их, дээд сургуульд суралцах сонсогчийн сонгон шалгаруулалтыгзохион байгуулж 53 суралцагч элсүүлсэн. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны албан хаагчдын сургалтын 2010-2021 онхүртэлх хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2009оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 136 дугаар тушаалаар батлав. Мөн тус яамны хүний нөөцийн тэргүүлэх чиглэлийг шинэчлэн Монол-Авсрталийн Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газарт хүргүүлж, хөтөлбөртхамрагдах сонирхолтой яамны болон Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагын албан хаагчдаас эхний шалгаруулалтыг хийсэн бөгөөд яамны 2албан хаагч тэнцэн англи хэлний сургалтанд хамрагдаж байна.
 22. 22. Хуульч сонгон шалгаруулах ажлыг эрхлэх орон тооны бус зөвлөлийн 2009оны ажлын төлөвлөгөөг Орон тооны бус зөвлөлийн хурлаар батлуулж,төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллав. 2009 оны хуульч сонгон шалгаруулах шалгалтын бэлтгэл ажлыг ханган,2009 оны 8 дугаар сарын 8, 9-ний өдрүүдэд шалгалтыг амжилттай зохионбайгуулж, шалгалтад тэнцсэн 205 хүнд хуульчийн гэрчилгээ олгов.ДӨРӨВ. ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭТГЭЛ, БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙНЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ, ҮР ДҮНД ҮНЭЛГЭЭ ӨГӨХҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД: 4.1. Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө,төслийн хэрэгжилтийн явц, сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээөгөх талаар: 4.1.1. Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх чиглэлээр: Хууль тогтоомж, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын шийдвэрийн Хуульзүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хамаарах заалтуудынбиелэлтэд хяналт шинжилгээ хийж, танилцуулга бэлтгэн удирдлагад тухай бүртанилцуулж ажиллаа. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийнхэрэгжилтийн байдалд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж нэгдсэн тайланг гаргажбайна.
 23. 23. ХБНГУ болон Европын орнуудад хэрэгжиж буй хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээхийх, үр дагаврыг судлах аргачлалын дагуу уг ажлыг хийж байгаа бөгөөд энэхүрээнд дараахь ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд: - Салбарын сайд болон аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг даргаасолгосон аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тоо баримт, эрх зүйнактуудын талаарх мэдээллийг холбогдох яамдаас авч нэгтгэн, дүн шинжилгээхийх; - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд заасантусгай зөвшөөрлийн төрлүүдийг салбарын хууль, бусад эрх зүйн актуудтайхарьцуулж судалгаа хийх; -Тусгай зөвшөөрөл олгодог субъектүүд, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийгоролцуулсан зөвлөлдөх уулзалтыг 2 удаа зохион байгуулав. Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Техникийн ХамтынАжиллагааны Нийгэмлэгээс Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамтайхамтран хэрэгжүүлж байгаа “Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчингбаталгаажуулах” төслийн хүрээнд “Хүчин төгөлдөр үйлчилж буй хуулийнхэрэгжилтийн үр нөлөөнд үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг боловсруулж эхнийхувилбарыг бэлэн болгосон. Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн “захиргааны зөрчил” гэсэн ойлголт,баривчлах, торгох шийтгэлийн үр нөлөө, салбарын 90 гаруй хуулиар шүүгчийнногдуулж байгаа захиргааны шийтгэлийн хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ,үнэлгээ хийж байна. Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан бөгөөдХууль зүй, дотоод хэргийн сайдын толгойлон гүйцэтгэх арга хэмжээний биелэлтийг2008 оны байдлаар хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэхгазарт хүргүүлсэн.
 24. 24. Түүнчлэн УИХ-ын 2003 оны 48 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Архидансогтуурахаас сэргийлэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр”-ийн 2 дахь шатныхэрэгжилт, Улсын Их Хурлын 2002 оны 41 дүгээр тогтоолоор баталсан“Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамандхамааралтай заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг үнэлэнудирдлагад танилцуулав. НҮБ-ын “Хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмж ба хүний эрх” төсөл, Ханнс-Зайделийн сан, USAID-ын “Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэл” төсөл, Дэлхийн банкны“Захиргааны шийдвэрийг стандартчилах” төсөл, Германы техник хамтынажиллагааны хөтөлбөрийн “Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн эрх зүйн орчингбаталгаажуулах” төслүүдийн 2008 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж,дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүллээ. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2004 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн242 тоот тушаалаар баталсан “Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд ажиллаж буйтөрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийнхэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийв. 4.1.2. Сайдын эрхлэх ажлын хүрээний агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх чиглэлээр: Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 2008 оны үйл ажиллагаа болон Хууль зүй,дотоод хэргийн сайдаас аймаг, нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээндхяналт шинжилгээ, үнэлгээ өгч дүнг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт хүргүүлэв. Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг,байгууллагын 2008 оны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээөгч, нэгдсэн тайланг Хууль зүй, дотоод хэргийн Сайдын зөвлөлийн хурлаархэлэлцүүлсэн. Германы Техникийн Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээс Хууль зүй, дотоодхэргийн яамтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн
 25. 25. эрх зүйн орчинг баталгаажуулах” төслийн хүрээнд Гадаадын иргэн, харъяатынасуудал эрхлэх газрын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, эрх зүйн акт,тайлан, мэдээ зэрэг бармит бичгүүдэд дүн шинжилгээ хийж, системчилсэнүнэлгээ хийлээ. 4.2. Салбарын төвлөрсөн бус статистик мэдээллийг эрхлэх, хуультогтоомжийн сан бүрдүүлэх, эрх зүйн мэдээллийн цахим санг хөтлөх,мэдээллийн бусад сан бүрдүүлэх, мэдээллээр үйлчлэх талаар: 4.2.1. Салбарын төвлөрсөн бус статистик мэдээллийг эрхлэх чиглэлээр: Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 221 дүгээр тушаалаарбатлагдсан журамд заасан давтамж, хүснэгтийн дагуу Сайдын эрхлэх асуудлынхүрээний агентлаг, байгууллагаас ирүүлсэн мэдээллээр салбарын статистикмэдээллийн санг баяжуулж, Сайд, Дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн даргад сартутам статистик мэдээг танилцуулав. Салбарын статистик мэдээллийн цахим санд ашиглагдах програм хангамж,сүлжээний тоног төхөөрөмжийг суурилуулах ажлыг 2009 оны 12 дугаар сарын 20,2010 оны 1 дүгээр сарын 20 гэсэн 2 үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөнажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд салбарын статистик мэдээллийн цахим сандашиглагдах програм хангамжийг зохиож, сүлжээний тоног төхөөрөмж суурилуулахгүйцэтгэгч компанийг сонгосон. Мөн санд шаардагдах тоног төхөөрөмжийгхудалдан авсан бөгөөд серверийн тохиргоог хийж, цахим хуудасны домайн нэр/www.statistic.mojha.gov.mn/-ийг авсан. 4.2.2. Хууль тогтоомжийн сан бүрдүүлэх, эрх зүйн мэдээллийн цахим санг хөтлөх, мэдээллийн бусад сан бүрдүүлэх, мэдээллээр үйлчлэх чиглэлээр: Хууль тогтоомжийн үндэсний санд 2009 онд шинээр бие даасан хууль - 10,хуулиудад оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт - 158, Улсын Их Хурлын тогтоол-77,Ерөнхийлөгчийн зарлиг - 11, Засгийн газрын тогтоол - 350, Ерөнхий сайдын
 26. 26. захирамж - 34, Улсын дээд шүүхийн тогтоол - 19, Үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр- 10 нийт 659 эрх зүйн актыг хүлээн авч бүртэгэв. Хууль тогтоомж, эрх зүйн актад орсон өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг холбогдоххяналтын хувь болон эх сурвалжид тухай бүр тусгалаа. Үүнд: хуульд оруулсаннэмэлт, өөрчлөлт - 107, УИХ-ын тогтоолд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт - 10, Үндсэнхуулийн цэцийн тогтоолоор оруулсан нэмэлт, өөрчөлт - 1, Ерөнхийлөгчийн зарлигторуулсан нэмэлт, өөрчлөлт - 4, Засгийн газрын тогтоолд оруулсан нэмэлтөөрчлөлт - 68, нийт 286 хяналтын хувь болон давхардсан тоогоор 572 эх сурвалж/Төрийн мэдээлэл сэтгүүл болон холбогдох хуулиудын эмхтгэл/-д нэг бүрчлэнхөдөлгөөнийг тусгав. Тайлангийн хугацаанд шинээр ирсэн актын талаар тус яамны дотоодсүлжээгээр 18 удаа мэдээлэл гаргаж, аппаратын 232 ажилтанд давхардсантоогоор 646 эрх зүйн актаар лавлагаа өгөгдсөн байна. Яам, агентлагаас нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрийн хүчингүй болсонтушаалын жагсаалтыг ирүүлснийг дагуу нэгдсэн бүртгэлийн сан, эрх зүйнмэдээллийн нэгдсэн систем буюу www.legalinfo.mn цахим хуудас болон хяналтынхувьд өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг нэг бүрчлэн хийсэн болно. 2009 онд хэвлэгдсэн нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан хүчинтэйшийдвэрийн жагсаалтын дагуу эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системд 132тушаалыг хүчингүй хувилбарт шилжүүлэн, 92 тушаалыг шивж, сканнердаж нэмжоруулсан. Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системд нийт 202 тушаалыг нэмжоруулаад байна. Мөн эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн системийн 42 хуулийн нэмэлт,өөрчлөлтийг хяналтын хувьтай тулгаж хянасан байна. 4.2.3. Яамны мэдээллийн гадаад, дотоод сүлжээ болон програм хангамжийн талаар:
 27. 27. Яамны газар, хэлтэс, албадууд баталсан хуваарийн дагуу яамны цахимхуудсыг хариуцан ажиллуулж, 35 мэдээ, мэдээллийг тус цахим хуудсанд оруулсанбайна. Тус цахим хуудсаар дамжуулан иргэд, олон нийтээс 120 гаруй асуулт,санал, хүсэлт ирүүлснээс 70 асуултад хариу өгсөн байна. Тайлангийн хугацаандтус яамны цахим хуудсаар давхардсан тоогоор 51200 гаруй хүн зочилсон байна. 4.3. Нийтээр дагаж мөрдүүлэх эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосоншийдвэрийг хянах, бүртгэх ажлын талаар: Монгол Улсын сайд, аймгийн Засаг дарга, агентлагийн даргын 270шийдвэрийг Засгийн газрын 2003 оны 8 дугаар тогтоолоор баталсан “МонголУлсын сайд, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, агентлагийн даргын нийтээр дагажмөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг хянаж, бүртгэх журам”-ын дагуу хянаснаас 96шийдвэрийг буцааж, 120 шийдвэрийг бүртгэж, 54 шийдвэрт дүгнэлт хүргүүлсэнбайна. Нийтээр дагаж мөрдүүлэх шийдвэрт эрх зүйн дүн шинжилгээ хийх ажлыгДэлхийн банкны “Захиргааны шийдвэрийг стандартчилах” төсөлтэй хамтранзохион байгуулж, ЗТБХБЯ, ГЕГ, АЕГ, ЦЕГ, ХХЕГ, ШШГЕГ, ГИХАЭГ, ШШҮХ,ТТАХНЭ зэрэг яам, агентлаг, байгууллагуудыг сонгон авч ажиллалаа. Мөн “Нийтээр дагаж мөрдүүлэх шийдвэр ба иргэн” сэдвийн хүрээнд“Нээлттэй өдөр” арга хэмжээг зохион байгуулж МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль,Отгонтэнгэр их сургуулийн клиник сургалтын төвийн оюутнуудад “Нийтээр дагажмөрдүүлэх шийдвэр гаргах эрх зүйн зохицуулалт” сэдвээр хичээл, Орон нутгийнхуулийн зөвлөхүүдэд зориулан нийтээр дагаж мөрдүүлэх шийдвэрийн талааранхаарах зарим асуудлын тухай ярилцлага, хэлэлцүүлэг явуулж, МонголынҮндэсний Олон нийтийн телевиз, TM телевиз, Улаанбаатар радиод тус тусярилцлага өгсөн. Аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, Засаг дарга нартзориулсан бүсчилсэн сургалтын хүрээнд Дорнод, Ховд, Дархан-Уул аймаг,Улаанбаатар хотод “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргын нийтээр дагаж мөрдүүлэхшийдвэрийг хянаж, бүртгэхэд тулгамдаж буй асуудал”, “Засгийн газрын 2007 оны324 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын явц”, Сайд, агентлагийн даргын баталсан“Нийтээр дагаж мөрдүүлэх шийдвэрийг цэгцлэх ажлын туршлага”, “Нийтээр дагаж
 28. 28. мөрдүүлэх шийдвэр гаргах зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудал”сэдвүүдээр мөн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хуулийнхэлтсийн дарга нарт зориулсан сургалтад “Засаг даргаас нийтээр дагажмөрдүүлэх шийдвэр гаргах явцад гарч байгаа нийтлэг зөрчил дутагдал, түүнийгшийдвэрлэх арга зам”, “Аймаг, нийслэлийн Засаг даргад нийтээр дагаж мөрдүүлэхшийдвэр гаргах эрх олгосон хуулийн заалтыг Хууль зүй, дотоод хэргийн яамандхянуулж, бүртгүүлсэн шийдвэртэй нь харьцуулан судлах” сэдвүүдээр тус тусхичээл заав. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын нийтээр дагаж мөрдүүлэх шийдвэрт эрхзүйн дүн шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулж, нийт 83 шийдвэрт дүншинжилгээ хийж, 14 шийдвэрийг хүчингүй болгосон. Монгол Улсын сайд нарын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй нийтээр дагажмөрдөх шийдвэрийн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгэлтэй шийдвэрийн жагсаалтыг“Хууль зүйн мэдээлэл” сэтгүүлийн тусгай дугаарт хэвлэн нийтэлж, нийтэдмэдээлсэн.ТАВ. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСӨВ,ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТААРХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД: 5.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн төсөл, хөрөнгөоруулалтын төлөвлөгөөг төлөвлөх, зориулалтын дагуу зарцуулах,тайлагнах үйл ажиллагааг эрхлэх талаар: 5.1.1. Эрхлэх асуудлын хүрээнд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, түүний орлого, санхүүжилтийн хэрэгцээг тодорхойлох, тайлагнах ажлын хүрээнд:
 29. 29. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хууль болон 2009оны төсвийн тухай хуулиар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлынхүрээнд аймаг, нийслэлийн Засаг даргаас худалдан авах бүтээгдэхүүний тоохэмжээ, чанар, улсын төсвийн санхүүжилтийн хэмжээг тодорхойлох, бүтээгдэхүүннийлүүлэх талаар Сайд, Засаг даргын харилцан хүлээх үүрэг, хариуцлагыгтодорхой болгож, эцсийн үр дүнг үнэлж, дүгнэх замаар аймаг, нийслэлд үзүүлэхгэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хангах, түүнээс урьдчилансэргийлэх төрийн болон нийгмийн үйлчилгээний чанар, үр ашгийг дээшлүүлэхзорилгоор Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдаас аймаг, нийслэлийн Засаг дарганартай 2009 оны гэрээг байгуулан ажиллалаа. “Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахтухай хууль”-иар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны урсгал болонхөрөнгө оруулалтын төсвийг 118 657.6 сая төгрөгөөр баталсан бөгөөд өнөөдрийнбайдлаар төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл нь 95 хувьтай байна. Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийнцогц бодлогод тусгагдсан Хууль зүйн салбарт холбогдох зорилт болон агентлагбайгууллагуудын үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөнд тусгасан хөтөлбөр, аргахэмжээ, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийтөлөвлөгөөг тус тус хэрэгжүүлэх зорилгоор Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдынтөсвийн багцын 2010 оны төсвийн төсөл, 2011-2012 оны төсвийн төсөөллийг 8хөтөлбөр бүхий 23 бүтээгдэхүүний ангид хувааж, хөтөлбөрийн хүрээнд нийлүүлэхбүтээгдэхүүн, үйл ажиллагааг тодорхойлж, бүтээгдэхүүний өртгийг тооцоолохзамаар хөтөлбөрт суурилуулан бэлтгэж, 2010 оны төсвийн тухай хуулиар туссалбарт нийт 149 571,8 сая төгрөгийн төсөв батлагдлаа. 5.1.2. Салбарын эдийн засгийн боломжийг нэмэгдүүлэх, зохистой хуваарилалтыг хангах ажлын хүрээнд: Улсын Их Хурлын 2009 оны “Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээнийтухай” 27 дугаар тогтоолын дагуу Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэхасуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагаас зардлыг бууруулах, бүтэц, зохионбайгуулалт, орон тоо, ажил үүргийн давхардлыг арилгах ажлуудыг байгууллага тусбүрээр зохион байгуулсан. Энэ ажлын хүрээнд тухайн жилд батлагдсан төсвийнхэмжээнд багтаан өглөг, авлагыг нэмэгдүүлэхгүй байх, үргүй зардлыг багасгахзорилгоор зардлын зүйл анги тус бүрт дүн шинжилгээ хийж, тодорхой хязгаар

×