Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Introducció al Programari lliure – V 1.0
        Introducció al Programari lliure i Moodle
          ...
Introducció al Programari lliure – V 1.0
Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Compart...
Introducció al Programari lliure – V 1.01 . Què és el programari Lliure?.................................................
Introducció al Programari lliure – V 1.0
1 . Què és el programari Lliure?
1.1 Conceptes / Terminologia

1.1.1 Programa...
Introducció al Programari lliure – V 1.0
1.2.2 Iniciatives Institucionals
Algunes institucions han optat per crear les...
Introducció al Programari lliure – V 1.0


Aquesta comunitat s’agrupa al voltant del lloc web http://moodle.org i es distr...
Introducció al Programari lliure – V 1.02.3.2 Com podem accedir a l’espai del Curs?
Un cop dins, ens apareixerà un qua...
Introducció al Programari lliure – V 1.0
2.4.2 Elements : Notícies

Dins del bloc central, hi trobareu un enllaç anome...
Introducció al Programari lliure – V 1.0


Dins de cadascun dels blocs hi trobarem la documentació i recursos necessaris e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Curs FTIC2. Introducció al Programari lliure i Moodle

662 views

Published on

Curs FTIC2. Introducció al Programari lliure i Moodle. 2005/2006

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

Curs FTIC2. Introducció al Programari lliure i Moodle

 1. 1. Introducció al Programari lliure – V 1.0 Introducció al Programari lliure i Moodle Versió 1.0 Escola Universitària del Maresme pàgina 1 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 2. 2. Introducció al Programari lliure – V 1.0 Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 2.5 Espanya de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/ o envieu una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA. Escola Universitària del Maresme pàgina 2 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 3. 3. Introducció al Programari lliure – V 1.0 1 . Què és el programari Lliure?........................................................................... 4 1.1 Conceptes / Terminologia .......................................................................... 4 1.1.2 Programari de Codi Obert o Open Source ................................................... 4 1.1.3 Distribució de Programari ..................................................................... 4 1.1.4 Linux .............................................................................................. 4 1.1.5 Distribució de Linux ............................................................................ 4 1.2 Programari i distribucions. ......................................................................... 4 1.2.1 Alguns Exemples de Distribucions Linux..................................................... 4 1.2.2 Iniciatives Institucionals ....................................................................... 5 1.2.3 Programari lliure per sistemes operatius privatius ........................................ 5 2. Moodle ..................................................................................................... 5 2.1 Conceptes generals .................................................................................. 5 2.1.1 Què és un entorn virtual d’e-learning? ...................................................... 5 2.1.2 Què és Moodle? .................................................................................. 5 2.2 La comunitat Moodle ................................................................................ 5 2.2.1 Què és una Comunitat i quina és la seva funció? .......................................... 5 2.3 Moodle a l’EUM : l’Aulari Virtual .................................................................. 6 2.3.1 Aplicació dins del curs de les TIC............................................................. 6 2.3.2 Com podem accedir a l’Aulari Virtual? ...................................................... 6 2.3.2 Com podem accedir a l’espai del Curs? ..................................................... 7 2.4 Espai de treball del curs : Internet amb eines lliures .......................................... 7 2.4.1 Elements : Calendari i esdeveniments pròxims ............................................ 7 2.4.2 Elements : Notícies ............................................................................. 8 2.4.3 Elements : Fòrum ............................................................................... 8 2.4.4 Elements : Activitats i Tasques ............................................................... 8 2.4.5 Elements : Edició del perfil i Qualificacions................................................ 9 Escola Universitària del Maresme pàgina 3 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 4. 4. Introducció al Programari lliure – V 1.0 1 . Què és el programari Lliure? 1.1 Conceptes / Terminologia 1.1.1 Programari Lliure Programari lliure o software lliure es refereix al programari que es pot distribuir, utilitzar i modificar lliurement. ( extret de http://ca.wikipedia.org/ ) 1.1.2 Programari de Codi Obert o Open Source El codi obert (open source en anglès) és el programari el codi font del qual està públicament disponible. ( extret de http://ca.wikipedia.org/ ) 1.1.3 Distribució de Programari Una distribució de programari és el conjunt format per el nucli del sistema operatiu o kernel, un seguit de programari amb el qual l'usuari pugui treballar i diferents aplicacions que permeten fer la instal·lació, la configuració i el manteniment d'un sistema informàtic. Aquestes últimes són aportades pels desenvolupadors d'aquella distribució i són els que la diferencien de les altres. ( extret de http://ca.wikipedia.org/ ) 1.1.4 Linux Linux és un nucli del sistema operatiu, desenvolupat inicialment per Linus Torvalds, i distribuït amb la llicència GPL de GNU. El conjunt del sistema operatiu format pel nucli del sistema o kernel Linux, juntament amb les utilitats GNU s'anomena GNU/Linux. ( extret de http://ca.wikipedia.org/ ) 1.1.5 Distribució de Linux Actualment les distribucions que fan servir Linux com a nucli del sistema operatiu són les més nombroses. Hi han més de 300 en desenvolupament actiu i la seva mida varia dràsticament, des d'un disc floppy (1.44Mib) per efectuar tasques de rescat i manteniment fins varis DVDs (més de 8Gib.) plens de programari addicional sovint amb llicències de programari lliure i codi obert que permeten la seva redistribució amb molt poques restriccions. ( extret de http://ca.wikipedia.org/ ) 1.2 Programari i distribucions. 1.2.1 Alguns Exemples de Distribucions Linux Hi ha llocs web especialitzats en oferir distribucions Linux a l’usuari de manera que se les pugui descarregar directament. Molts d’aquests llocs, afegeixen també un “rànquing” de les mes populars o de les més descarregades. Algunes de les distribucions més conegudes actualment són: - Ubuntu - Suse - Fedora - Mandriva - Devian - Knoppix - Gentoo Entre moltes d’altres. Escola Universitària del Maresme pàgina 4 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 5. 5. Introducció al Programari lliure – V 1.0 1.2.2 Iniciatives Institucionals Algunes institucions han optat per crear les seves pròpies distribucions a partir de programari lliure. Entre aquestes iniciatives, podem destacar-ne algunes com : - Càtix : La Càtix o CATix és una distribució de tipus CD autònom del Sistema Operatiu basat en Debian GNU/Linux creat per Antoni Mirabete, amb el suport del TecnoCampusMataró i la Regidoria Ciutat del Coneixement de l'Ajuntament Barcelona. - Lixex : Està impulsat per la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Espanya, amb el suport d'altres organismes públics i privats. - Guadalinux : Projecte impulsat per la Junta de Andalucía. Degut a la gran comunitat que existeix al darrere d’aquest tipus d’iniciatives, els llistat de distribucions està permanentment en evolució. 1.2.3 Programari lliure per sistemes operatius privatius Les aplicacions en programari lliure no són necessariament per a ús exclusiu en plataformes Linux. Existeixen una gran quantitat de programes i utilitats per utilitzar sobre sistemes operatius privats. Alguns exemples d’aplicacions lliures que funcionen sobre un sistema operatiu privat com Microsoft Windows són : - Mozilla Firefox : Un navegador d’Internet. - OpenOffice : Un Conjunt d’aplicacions ofimàtiques. - Cute Pdf : Una utilitat per transformar documents a format pdf. - NVU : Una aplicació de creació i edició de pàgines web - Moodle : Un entorn d’aulari virtual de treball en grup. 2. Moodle 2.1 Conceptes generals 2.1.1 Què és un entorn virtual d’e-learning? És un espai d'ensenyament i aprenentatge en format web. Aquest espai es divideix en aules o cursos i posa a la disposició de professorat i alumne una sèrie de recursos de suport a la docència. 2.1.2 Què és Moodle? Moodle és un entorn virtual d’e-learning de codi lliure. El fet de disposar del codi de l’aplicatiu permet que els desenvolupadors, puguin personalitzar tant com vulguin l’eina per tal de que s’adapti al màxim a les necessitats formatives de cada model. 2.2 La comunitat Moodle 2.2.1 Què és una Comunitat i quina és la seva funció? S’anomena “Comunitat” al conjunt de persones que hi ha al darrere dels projectes o iniciatives. En el cas concret de Moodle, a part del creador del projecte, hi ha un seguit de gent que per diverses raons també desenvolupen mòduls per l’aplicatiu i col·laboren a la resolució d’incidències, dubtes, formació, etc... Escola Universitària del Maresme pàgina 5 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 6. 6. Introducció al Programari lliure – V 1.0 Aquesta comunitat s’agrupa al voltant del lloc web http://moodle.org i es distribueix per idiomes en diferents espais. Dins de cadascun d’aquests espais hi podem trobar un seguit de fòrums, documentació, cursos, etc... i tota mena de material relacionat amb Moodle. Així doncs, en gran part, la força d’aquest projecta rau en la forta comunitat que hi ha al darrere fent que es tracti d’una iniciativa en constant evolució. 2.3 Moodle a l’EUM : l’Aulari Virtual 2.3.1 Aplicació dins del curs de les TIC Vist que dins la planificació d’aquest curs hi ha un percentatge d’hores de treball personal, aprofitarem l’Aulari Virtual de l’Escola Universitària del Maresme com a eina de suport en aquestes sessions. Serà dins d’aquest espai on hi trobareu els diferents materials i altre documentació de suport al curs a l’hora que hi trobareu descrites les activitats a fer : Exercicis, treballs i qüestionaris. També hi apareixerà un calendari detallat per tal de fer un correcte seguiment de les sessions tant presencials com de treball personal. 2.3.2 Com podem accedir a l’Aulari Virtual? Cal que ens connectem a l’adreça : http://moodle.eum.cat i especifiquem l’usuari i la clau facilitats en la documentació a paper repartida a classe i clicar al botó “entrada”. Escola Universitària del Maresme pàgina 6 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 7. 7. Introducció al Programari lliure – V 1.0 2.3.2 Com podem accedir a l’espai del Curs? Un cop dins, ens apareixerà un quadrat amb el curs “Internet amb Eines Lliures”. Cal clicar al damunt del nom del curs per poder entrar-hi. 2.4 Espai de treball del curs : Internet amb eines lliures Dins de l’espai de treball del curs hi ha diferents elements a tenir en compte com per exemple : un calendari, un espai de comunicació, elements d’avaluació, etc.. Tot seguit descriurem els elements principals d’aquest espai. 2.4.1 Elements : Calendari i esdeveniments pròxims Al calendari hi trobarem ressaltades en color taronja les activitats i dates importants del curs. En l’exemple que tenim a l’esquerra, trobem que hi ha alguna activitat pels dies 24,26 i 27 d’Octubre. A la part dreta de l’aula, també hi trobareu un bloc anomenat “esdeveniments pròxims”. Es tracta d’un resum del calendari per tal de veure només aquells esdeveniments més immediats. Escola Universitària del Maresme pàgina 7 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 8. 8. Introducció al Programari lliure – V 1.0 2.4.2 Elements : Notícies Dins del bloc central, hi trobareu un enllaç anomenat “Taulell de Notícies”. Dins d’aquest espai hi trobareu, ordenades cronològicament, les notícies que el professor ha anat penjant. A l’hora, a la part de la dreta, també hi podeu trobar un altre bloc anomenat “Últimes Notícies”, on hi apareixerà un recull de les notícies més recents. 2.4.3 Elements : Fòrum L’Espai de debat és el lloc per poder debatre i preguntar temes relacionats amb el curs. Tant l’alumnat com el professorat poden encetar o respondre converses. 2.4.4 Elements : Activitats i Tasques A la part central hi ha els diferents temes dels que tracta el curs dividits per blocs. Escola Universitària del Maresme pàgina 8 de 9 © Alex Araujo i Batlle
 9. 9. Introducció al Programari lliure – V 1.0 Dins de cadascun dels blocs hi trobarem la documentació i recursos necessaris en forma d’apunt o enllaços a Internet, així com una part d’avaluació amb els exercicis proposats. Aquesta icona és la que representa un qüestionari. Setmanalment s’hauran de respondre qüestionaris sobre les sessions presencials per tal de posar en pràctica els continguts tractats. Aquesta icona es correspon a un Lliurament. En aquesta activitat es tractarà de lliurar un document referent a un treball o activitat proposada. 2.4.5 Elements : Edició del perfil i Qualificacions A la part de l’esquerra, hi trobareu un mòdul anomenat “Administració”. Des d’aquí, podreu editar el vostre perfil afegint-hi una descripció o una fotografia, etc.. També podeu consultar-hi les qualificacions que aneu obtenint amb els exercicis realitzats. Recordeu que totes les activitats estan subjectes al sistema d’avaluació per tal de poder dur a terme un bon seguiment del treball realitzat. Escola Universitària del Maresme pàgina 9 de 9 © Alex Araujo i Batlle

×