Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Aplicacions WEB
(Presentació del crèdit)
  Elisabet Guix I Parés  1
Unitats formatives del
   present mòdul:
 UF1: Ofimàtica i eines WEB.

 UF2: Gestors d'arxius WEB.

 UF3: Gestors de...
Continguts del mòdul
        UF1:
l Instal·lació d’aplicacions web.

l Origen i evolució de les aplicacions web.

l...
Continguts del mòdul
       UF1(2):
l Realitza tasques de configuració d’aplicacions d’ofimàtica web.
 Origen i ev...
Continguts del mòdul
        UF2:
  Instal·lació de serveis de gestió d’arxius web. Funcionalitats    de
les ap...
Continguts del mòdul
        UF3:
  Instal·lació de gestors de continguts: Instal·lació en sistemes
operatius lliu...
Continguts del mòdul
       UF3 (2):
 Còpies de seguretat. Cerca i interpretació de documentació
tècnica. Documenta...
Continguts del mòdul
        UF4:
  Instal·lació de sistemes de gestió d’aprenentatge a distància:
Elements lògic...
Continguts del mòdul
       UF4(2):
 Registres d'ús del lloc i de les activitats.

 Gestió d’usuaris i grups. Seg...
Fitxa d'inici:
         10
Glossari concret mòdul:

HTTP, HTML, FTP, DHTML, CSS, XML, CGI, PHP,
ASP, APPLET, JAVASCRIPT, FLASH, JAVA,
SERVIDOR (UNIX/...
UNITAT FORMATIVA 1
   Introducció al curs
1
Introducció a les aplicacions web


                13
Què és una aplicació web?
 Aplicació a la qual s'accedeix a través del
 navegador web.

 L'aplicació conté elements que...
Què és una aplicació?
 És un tipus de programa informàtic
 dissenyat per a facilitar a l'usuari una tasca
 determinada
...
El programari (1)
 A informàtica tractem amb 2 elements
 bàsicament:
 – Hardware
 – Software
 Inicialment: hardware m...
El programari (2)
 Per què el programari es valora tan poc?

 Què és la propietat intel·lectual? Per què
 és important ...
2
Història d'Internet i de les
     aplicacions web

              18
Història d'Internet (1)
 Comunicació: NECESSITAT HUMANA
 Primers invents per a satisfer-la:
 – Telègraf
 – Radio
 – T...
Història d'Internet (2)
 Els 70 i els 80 van ser èpoques de
 desenvolupament.

 Hi participaren: Harvard, Stanford,
 N...
Història d'Internet (3)
 Neix la WWW (World Wide Web) i
 l'Hipertext
 – Quan van néixer?
 – Què són?
 – Qui els va in...
Història d'Internet (4)
 Apareix el primer navegador web
 – Com es deia?
 – Quan va néixer?


 1994: PRIMERES APLICACI...
Història d'Internet (5)
 REVOLUCIÓ: Internet arriba a tothom!

 Apareix el Web 1.0. Basat en:
 – Un client (tu)
 – Un ...
Història d'Internet (6)
 Tot això funciona gràcies al protocol
 TCP/IP, però
 – Què és un protocol de comunicació?
 – ...
Història d'Internet (6)
 Actualitat: VIDA CONNECTADA.
 El Web d'avui en dia és molt diferent del de
 fa 10 anys:
 – Ri...
Web 2.0 (1)
 Aquest nou model d'Internet és el Web 2.0:
 – COMUNICACIÓ
 – CONVERSACIÓ
 – CONNEXIÓ
 – COMUNITAT
 – PA...
Web 2.0 (2)
 Cal destacar:
 – La possibilitat de crear, distribuir i rebre
  continguts
 – La possibilitat de partici...
Web 2.0 (3)
 Interactivitat:
 – Què es podia fer amb la web antiga?
 – Què es pot fer amb la nova?
        ...
Web 2.0 (4)
 Tots aquests aspectes suposen un canvi
 enorme.

 S'espera que les Aplicacions Web 2.0
 substitueixin les...
Contribució dels usuaris (1)
 Wikipedia
 – Enciclopèdia on-line: els usuaris escriuen els
  articles
 – Quins són els...
Contribució dels usuaris (2)
 Els usuaris com a co-desenvolupadors
 d'aplicacions web
 – Una empresa molt important col...
Contribució dels usuaris (3)
 RSS és un altre dels elements més
 interessants del nou model web.
 – Què és?
 – Quina é...
Això només és el començament...
 D'aplicacions web n'hi ha de molts tipus
 diversos.

 Farem un estudi d'algunes aplica...
ACTIVITAT
 Entreu a http://www.lalistaweb.com

 Us donarem un model de fitxa que haureu
 d'emplenar per a 3 aplicacions...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentacio c228 aplic_web

496 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacio c228 aplic_web

 1. 1. Aplicacions WEB (Presentació del crèdit) Elisabet Guix I Parés 1
 2. 2. Unitats formatives del present mòdul:  UF1: Ofimàtica i eines WEB.  UF2: Gestors d'arxius WEB.  UF3: Gestors de continguts.  UF4: Portals WEB d'aprenentatge. 2
 3. 3. Continguts del mòdul UF1: l Instal·lació d’aplicacions web. l Origen i evolució de les aplicacions web. l Instal·lació si s’escau d’aplicacions web. Característiques i entorn d’ús. l Correu electrònic web. Gestió de comptes d’usuari. l Configuració de calendari web. l Eines específiques web: cites, tasques, entre d’altres. l Configuració de les diferents aplicacions per integrar-les a un servidor de correu. l Documentació tècnica.Elaboració de documentacions 3
 4. 4. Continguts del mòdul UF1(2): l Realitza tasques de configuració d’aplicacions d’ofimàtica web. Origen i evolució de les aplicacions ofimàtiques web l Funcionalitats de les aplicacions d'ofimàtica web l Característiques distintives de les aplicacions d'ofimàtica web. l Configuració i si s’escau instal·lació d’aplicacions d’ofimàtica web. Gestió d’usuaris. Permisos associats als usuaris. Comprovació de la seguretat. l Utilització de les funcionalitats de les aplicacions d'ofimàtica web. l Utilització col·laborativa de les aplicacions d'ofimàtica web. Documentació de la configuració, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades 4
 5. 5. Continguts del mòdul UF2: Instal·lació de serveis de gestió d’arxius web. Funcionalitats de les aplicacions de gestió d'arxius web. Tipus d'aplicacions de gestió d'arxius web. Instal·lació i configuració de les aplicacions de gestió d'arxius web. Administració d'aplicacions de correu web: Creació d’usuaris. Permisos. Tipus d'usuari. Gestió d'arxius i directoris. Creació de recursos compartits. Indexació dels arxius i directoris. Seguretat del gestor d'arxius. Cerca i interpretació de documentació tècnica. Documentació del procés d'instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades. 5
 6. 6. Continguts del mòdul UF3: Instal·lació de gestors de continguts: Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. Creació d’usuaris i grups d’usuaris. Utilització de la interfície gràfica. Personalització de l’entorn. Funcionalitats proporcionades pel gestor de continguts. Actualitzacions del gestor de continguts. Configuració de mòduls i menús. Sindicació. Mecanismes de seguretat. Configuració de fòrums (regles d'accés). Funcionament dels gestors de continguts. 6
 7. 7. Continguts del mòdul UF3 (2): Còpies de seguretat. Cerca i interpretació de documentació tècnica. Documentació del procés d'instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades. 7
 8. 8. Continguts del mòdul UF4: Instal·lació de sistemes de gestió d’aprenentatge a distància: Elements lògics que composen el lloc: comunicació, materials i activitats. Instal·lació en sistemes operatius lliures i propietaris. Personalització de l’entorn. Navegació i edició. Interfície gràfica associada. Creació i configuració de perfils d'usuari. Activació i ús de funcionalitats. Fòrums. Consultes. Creació de cursos seguint especificacions. Còpies de seguretat. Mecanismes de restauració de cursos i dades. 8
 9. 9. Continguts del mòdul UF4(2): Registres d'ús del lloc i de les activitats. Gestió d’usuaris i grups. Seguretat Cerca i interpretació de documentació tècnica. Documentació del procés d''instal·lació, de les incidències aparegudes i de les solucions aportades. 9
 10. 10. Fitxa d'inici: 10
 11. 11. Glossari concret mòdul: HTTP, HTML, FTP, DHTML, CSS, XML, CGI, PHP, ASP, APPLET, JAVASCRIPT, FLASH, JAVA, SERVIDOR (UNIX/WINDOWS), POST, GET, AJAX, HTTPS, CLIENT, NAVEGADOR, DOMINI, W3C, WEB ACCESSIBLE (WAI), WEB 2.0, MOUSE, TARJA GRÀFICA, MYSQL, LINK, CMS, APACHE, E-MAIL, SPAM, VOIP, URL, ADSL, ISP, ISO, WWW, WYSIWYG, WEB 3.0. ... 11
 12. 12. UNITAT FORMATIVA 1 Introducció al curs
 13. 13. 1 Introducció a les aplicacions web 13
 14. 14. Què és una aplicació web?  Aplicació a la qual s'accedeix a través del navegador web.  L'aplicació conté elements que permeten la interacció amb l'usuari: la pàgina respon a les seves peticions 14
 15. 15. Què és una aplicació?  És un tipus de programa informàtic dissenyat per a facilitar a l'usuari una tasca determinada  Tots els programes són aplicacions?  Busqueu si existeixen altres tipus de programes i vegem-ne les diferències. 15
 16. 16. El programari (1)  A informàtica tractem amb 2 elements bàsicament: – Hardware – Software  Inicialment: hardware més car que software i software regalat.  Actualment: software més car!  Què és més important, el soft o el hard? 16
 17. 17. El programari (2)  Per què el programari es valora tan poc?  Què és la propietat intel·lectual? Per què és important per als informàtics?  Què cal per a crear un programa? I per a duplicar-lo?  Què és l'Enginyeria del Programari? 17
 18. 18. 2 Història d'Internet i de les aplicacions web 18
 19. 19. Història d'Internet (1)  Comunicació: NECESSITAT HUMANA  Primers invents per a satisfer-la: – Telègraf – Radio – Telèfon  Unint aquests aparells amb l'ordinador va iniciar un projecte de recerca d'una xarxa global: ARPANET (1969) 19
 20. 20. Història d'Internet (2)  Els 70 i els 80 van ser èpoques de desenvolupament.  Hi participaren: Harvard, Stanford, NASA,...  200 ordinadors connectats, en total. 20
 21. 21. Història d'Internet (3)  Neix la WWW (World Wide Web) i l'Hipertext – Quan van néixer? – Què són? – Qui els va inventar? – Per què van ser revolucionaris?  1989: Apareix HTML – Què és? – Qui el va inventar? 21
 22. 22. Història d'Internet (4)  Apareix el primer navegador web – Com es deia? – Quan va néixer?  1994: PRIMERES APLICACIONS WEB – Es podia utilitzar banca electrònica – Es podien demanar pizzes per Internet – Què més es podia fer? – Funcionava tot bé? 22
 23. 23. Història d'Internet (5)  REVOLUCIÓ: Internet arriba a tothom!  Apareix el Web 1.0. Basat en: – Un client (tu) – Un programa per accedir al servei (navegador) – Un programa propietari i “informació associada” (per exemple, un web d'e- commerce) 23
 24. 24. Història d'Internet (6)  Tot això funciona gràcies al protocol TCP/IP, però – Què és un protocol de comunicació? – Per a què serveix? – També hi intervé un altre protocol, l'HTTP. Indica per a què serveix i en què es diferencia de TCP/IP. 24
 25. 25. Història d'Internet (6)  Actualitat: VIDA CONNECTADA.  El Web d'avui en dia és molt diferent del de fa 10 anys: – Ric en continguts multimèdia – Més formats de dades  El món interactiu ho engloba tot: – Entreteniment – Ensenyament – Administració – Empresa... 25
 26. 26. Web 2.0 (1)  Aquest nou model d'Internet és el Web 2.0: – COMUNICACIÓ – CONVERSACIÓ – CONNEXIÓ – COMUNITAT – PARTICIPACIÓ – CONTRIBUCIÓ 26
 27. 27. Web 2.0 (2)  Cal destacar: – La possibilitat de crear, distribuir i rebre continguts – La possibilitat de participar i no només mirar – Els usuaris són els creadors 27
 28. 28. Web 2.0 (3)  Interactivitat: – Què es podia fer amb la web antiga? – Què es pot fer amb la nova? 28
 29. 29. Web 2.0 (4)  Tots aquests aspectes suposen un canvi enorme.  S'espera que les Aplicacions Web 2.0 substitueixin les aplicacions d'escriptori en molts àmbits. 29
 30. 30. Contribució dels usuaris (1)  Wikipedia – Enciclopèdia on-line: els usuaris escriuen els articles – Quins són els pros i contres d'aquesta aplicació?  Podcasting / Videocasting – Què són? – Per què són interessants? 30
 31. 31. Contribució dels usuaris (2)  Els usuaris com a co-desenvolupadors d'aplicacions web – Una empresa molt important col·labora amb els desenvolupaments web dels seus usuaris i a l'inrevés, penseu en quina pot ser. – Quins beneficis aporta poder consumir recursos d'una empresa tant important com aquesta? 31
 32. 32. Contribució dels usuaris (3)  RSS és un altre dels elements més interessants del nou model web. – Què és? – Quina és la seva utilitat? – Quina diferència hi ha entre visitar una pàgina web de notícies i utilitzar la tecnologia RSS? 32
 33. 33. Això només és el començament...  D'aplicacions web n'hi ha de molts tipus diversos.  Farem un estudi d'algunes aplicacions web per a tenir una idea general. 33
 34. 34. ACTIVITAT  Entreu a http://www.lalistaweb.com  Us donarem un model de fitxa que haureu d'emplenar per a 3 aplicacions web.  Una de les aplicacions seleccionades haurà d'estar anglès i no estar traduïda al castellà.  Degut a la normativa del centre, aquestes aplicacions no podran ser jocs.  De les 3 aplicacions que seleccioneu, en triareu una per a presentar-la en públic en un temps d'uns 20 minuts, aproximadament. 34

×