Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El programari lliure a la Generalitat de Catalunya

902 views

Published on

Presentació de les accions per l'impuls i la promoció de l'ús del programari lliure a la Generalitat de Catalunya realitzada en el marc de les III Jornades de software lliure de la Universitat de Barcelona

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

El programari lliure a la Generalitat de Catalunya

 1. 1. El programari lliure a la Generalitat de Catalunya III Jornades de Software Lliure de la Universitat de Barcelona Barcelona, 27 de febrer de 2008
 2. 2. Marc polític pacte de govern (2007-10) ... el foment de la veritable neutralitat tecnològica de l’Administració, fomentant l’ús del programari lliure com una oportunitat per Catalunya per implantar un model d’innovació obert... es destaca com a ... línia de treball en la que el govern esmerçarà esforços en la present legislatura... Decret 205/2007 de restructuració parcial del DGAP Article 35. Corresponen al Servei Societat del Coneixement de l'STSI les funcions següents: ... c) Promocionar i implantar el programari lliure a l'Administració de la Generalitat i a tota la societat en col·laboració amb les universitats, empreses, colectius i col·legis professionals
 3. 3. Línies estratègiques en Programari Lliure <ul><ul><li>La llengua catalana i el programari lliure són aspectes transversals en totes les accions de la DGSI </li></ul></ul><ul><ul><li>El programari lliure ofereix una oportunitat d'expansió per al nostre sector local de les TIC . El PL és clau per a la informatització de les PIMEs. </li></ul></ul><ul><ul><li>L'administració pública ha d'estar preparada per a relacionar-se amb la ciutadania amb estàndards oberts independents del programari o maquinari . </li></ul></ul><ul><ul><li>L'alfabetització digital ha de partir d'un criteri d' independència tecnològica que capaciti els usuaris de la tecnologia per moure's àgilment en qualsevol entorn . </li></ul></ul><ul><ul><li>El Full de Ruta de Programari Lliure ens ha de donar els arguments i les pautes per a determinar les oportunitats i prioritats d'implantació del PL a l'administració de la Generalitat. </li></ul></ul>
 4. 4. Línies d'acció en l'àmbit del PL. Accions <ul><li>Alfabetització digital i formació </li></ul><ul><li>Acreditació en coneixements TIC </li></ul><ul><li>Xarxa de Telecentres de Catalunya. Promoció del PL </li></ul><ul><li>Implantació de PL al sistema educatiu. Linkat </li></ul><ul><li>Escola d'Administració Pública de Catalunya </li></ul><ul><li>Marc d'interoperabilitat </li></ul><ul><li>Elaboració i aprovació d'un marc que estableixi: </li></ul><ul><ul><li>Aposta pels estàndards oberts </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteris de selecció de formats d'ús a l'administració </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat d'acceptar formats electrònics ( LAECSP ) </li></ul></ul><ul><li>Implantació del marc </li></ul><ul><li>PL a l'Administració </li></ul><ul><li>Creació d'un entorn favorable a l'adopció de solucions PL </li></ul><ul><li>Impuls d'un marc d'interoperabilitat </li></ul><ul><li>Alliberament de codi i documentació </li></ul><ul><li>Adopció de solucions PL </li></ul><ul><li>Impuls d'un marc de desenvolupa- ment col·laboratiu </li></ul><ul><li>Sector de les TIC a Catalunya </li></ul><ul><li>Creació d'un directori d'empreses i aplicacions de programari lliure </li></ul><ul><li>Suite de programari lliure per a PIME i autònoms </li></ul><ul><li>Pla PIMESTIC d'impuls de l'ús de les TIC a les PIME </li></ul><ul><li>Programa de Beques per estudiants </li></ul>
 5. 5. Promoció del PL. Què és ? LaFarga.cat és un espai que combina la reflexió, el debat i el desenvolu-pament de programari lliure en català. LaFarga.cat és el canal de comunicació de les iniciatives de programari lliure de la Generalitat LaFarga.cat no és cap organització, ni cap associació, ni cap persona. És un servei de la Generalitat.
 6. 6. Estructura de <ul><li>Portal web </li></ul><ul><li>Actualitat </li></ul><ul><ul><li>Notícies </li></ul></ul><ul><ul><li>Entrevistes </li></ul></ul><ul><ul><li>Casos d'èxit </li></ul></ul><ul><ul><li>Agenda </li></ul></ul><ul><ul><li>Fòrum </li></ul></ul><ul><ul><li>Enquestes </li></ul></ul><ul><li>Directori </li></ul><ul><ul><li>Organitzacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectes </li></ul></ul><ul><ul><li>Empreses </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicacions </li></ul></ul>Drupal <ul><li>Entorn desenvolupament </li></ul><ul><li>Sistemes de control de versions (SVN i CVS) </li></ul><ul><li>Gestió i seguiment d'incidències </li></ul><ul><li>Àrees de descàrrega de fixers i documents </li></ul><ul><li>Documentació </li></ul><ul><li>Notícies </li></ul><ul><li>Espai web per als projectes </li></ul><ul><li>Ofertes/demandes de treball </li></ul>GForge Servidors virtuals 9 x Màquines virtuals per a l'allotjament de projectes comunitaris i de PL 20 x Servidors web virtuals per a projectes que ho requereixin XEN
 7. 7. Plataforma de desenvolupament GForge projectes.lafarga.cat és l'entorn de desenvolupament col·laboratiu de LaFarga.cat
 8. 8. Serveis del GForge de LaFarga.cat <ul><ul><li>Els projectes de programari lliure es desenvolupen de forma col·laborativa per equips sovint dispersos geogràficament </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes de gestió de versions: En qualsevol projecte de desenvolupament de programari és necessari un sistema de gestió de versions (SVN i CVS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes de publicació de fitxers i documents: donat el caràcter lliure dels projectes, l'activitat de publicació de fitxers, pedaços i documentació és molt més continua que no pas en projectes de programari privatiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema de seguiment d'incidències (Tracking): també és necessari un mecanisme de seguiment d'errades i petició de funcionalitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Eina de documentació: El mateix que cal per al desenvolupament del programari -el control de versions i un sistema àgil de publicació- s'ofereix a través d'un wiki </li></ul></ul>
 9. 9. Dades del Gforge de LaFarga El Gforge de LaFarga.cat es va estrenar el juny de 2005 en beta. L'aparença actual és de novembre de 2005, tot i que internament, el codi original s'ha modificat molt. Actualment, el Gforge té 99 projectes i 552 usuaris registrats . D'aquests projectes, 9 han tingut activitat la darrera setmana, 18 l'últim mes i 31 en els últims 3 mesos. 41 d'aquests projectes no tenen activitat des de fa més d'un any <ul><li>Els projectes més importants que es desenvolupen al Gforge de LaFarga són: </li></ul><ul><li>Campus (i mòduls derivats) (*) </li></ul><ul><li>GNU/Linkat (*) </li></ul><ul><li>Quaderns Virtuals (*) </li></ul><ul><li>JClic (i aplicacions derivades) (*) </li></ul><ul><li>comkat (repositori comunitari de Linkat) </li></ul><ul><li>CÀTix </li></ul><ul><li>El Corrector (*) </li></ul><ul><li>Els projectes marcats amb (*) són finançats per algun Departament de la Generalitat </li></ul>
 10. 10. Programa de beques per estudiants patrocinador STSI coordinador finançament organitzacions comunitats i empreses estudiants projectes i mentors beques o slots a assignar (1 beca/slot=2.000 €) € € € € € € € € € € € ... Estiu del Codi projectes i mentors opten a una beca
 11. 11. PIMESTIC: Catàleg d'empreses i PL
 12. 12. PIMESTIC: Suite de PL per a PIMEs (I) <ul><li>FASE I: Suite orientada als col·lectius empresarials menys informatitzats </li></ul><ul><ul><li>Objectiu: facilitar la incorporació de les TIC a les PIMEs </li></ul></ul><ul><ul><li>Públic: Autònoms, petits comerciants i empreses individuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Característiques: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eines bàsiques per a la gestió d'un negoci d'aquestes característiques basades en programari lliure estàndard </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Facilitat d'implantació i ús ( multiplataforma : Windows, MacOS X i GNU/Linux) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col·laboració amb associacions empresarials i col·legis professionals per a fer la difusió del producte. Creació de comunitat d'usuaris i desenvolupadors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis d'assistència i manteniment per a les entitats que facin difusió del producte </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Disponibilitat: setembre 2008 </li></ul></ul>
 13. 13. Arquitectura de la suite Windows MacOS X GNU/Linux Tauler de control OpenOffice.org Firefox Thunderbird GIMP, ClamAV, PDF Creator. ... Capa d'integració Plantilles personalitzables Estàndards oberts
 14. 14. Ecosistema de la suite Comunitat d'usuaris Oficina Tècnica <ul><li>Portal web: </li></ul><ul><li>(CMS programari lliure) </li></ul><ul><li>Notícies </li></ul><ul><li>Documentació </li></ul><ul><li>Fòrums </li></ul><ul><li>Preguntes més freqüents </li></ul><ul><li>Actualitzacions </li></ul><ul><li>Portal desenvolupament: </li></ul><ul><li>(projectes.lafarga.cat) </li></ul><ul><li>CVS/SVN </li></ul><ul><li>Bug Tracker </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Descàrregues </li></ul><ul><li>Manteniment i suport: </li></ul><ul><li>Correctiu i evolutiu </li></ul><ul><li>Seguiment difusió </li></ul><ul><li>Servei d'Atenció a l'Usuari </li></ul><ul><li>Comunitat </li></ul>Difusió i distribució <ul><li>Associacions empresarials i col·legis professionals : </li></ul><ul><li>Fer arribar el producte als seus associats </li></ul><ul><li>Servei d'Atenció a l'Usuari de primer nivell </li></ul><ul><li>Formació </li></ul><ul><li>Empreses sector TIC: </li></ul><ul><li>Integració i adaptació </li></ul><ul><li>Oferta de serveis de suport i formació </li></ul><ul><li>Contribució a la comunitat </li></ul>
 15. 15. Referències <ul><li>Pla de Govern 2007-10 http://www.gencat.net/pladegovern/ </li></ul><ul><li>Web de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació http://www.gencat.cat/societatdelainformacio </li></ul><ul><li>Canal de l'STSI a l'SlideShare http://www.slideshare.net/stsiweb/ </li></ul><ul><li>LaFarga.cat http://www.lafarga.cat </li></ul><ul><li>projectes.lafarga.cat https://projectes.lafarga.cat </li></ul><ul><li>Xarxa de Telecentres de Catalunya http://www.xarxa365.cat </li></ul><ul><li>Linkat http://linkat.xtec.cat </li></ul><ul><li>Catàleg d'empreses i programari lliure a Catalunya http://www.catpl.org/ceppl </li></ul><ul><li>Web del programa PI MES TIC http://www.pimestic.cat </li></ul>
 16. 16. Moltes gràcies! Barcelona, 27 de febrer de 2008 Francesc Rambla i Marigot (frambla@gencat.cat) Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No comercial-Sense obres derivades 2.5 Genèrica de Creative Commons. Per veure'n una còpia, visiteu: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/deed.ca o envieu una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

×