SlideShare a Scribd company logo

Grup 2

A
alex_mascu

Revista vertebrats

1 of 7
Download to read offline
Marc Tortosa
Jordi Riera
Jasmin Àlvarez
Arnau Bergas
1r d’ESO-B
Ciències de la Naturalesa, curs
2014/2015
1.El regne dels animals
2.Característiques dels vertebrats
3.Els mamífers
4.Els ocells
5.Els rèptils
6.Els amfibis
7.Els peixos
TOP SECRET
20 de Gener de 2015
Els animals vertebrats
Definició del regne dels animals:
El regne dels animals agrupa organismes pluricel·lulars, eucariotes, amb nutrició heterótrofa, una gran
sensibilitat i capacitat de desplaçament.
Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral:
-Mamífers -Rèptils -Peixos
-Ocells -Amfibis
Preguntes relacionades amb el tema: Característiques dels animals
Què significa que una
cèl·lula és eucariota?
Que té nucli i no té
parets cel·lulars.
Tots els animals són capaços de desplaçar-se?
No, les esponges i el coral viuen fixats al subsòl.
Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet?
L’endosquelet és quan la columna vertebral forma part d’un esquelet intern, i
l’exosquelet, és un esquelet extern.
 Característiques
generals dels ani-
mals:
 Són Pluri-
cel·lulars.
 Tenen cèl·lules
eucariotes.
 Tenen nutrició
heterótrofa.
 Tenen una gran
sensibilitat.
 Tenen capacitat
de desplaçament.
Imatge de animal invrtebrat
4. Els animals vertebrats
1. EL REGNE
DELS ANIMALS
Imatge animal vertebrat
2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS
 Els animals vertebrats, tenen un es-
quelet intern (endosquelet), el qual
forma part la columna vertebral. Quins són els grups de vertebrats? Anomena’ls.
 Mamífers
 Ocells
 Rèptils
 Amfibis
 Peixos
 Tenen el cos dividit en tres parts: el
cap, el tronc i la cua, tot i que alguns
no tenen cua.
 Tenen extremitats articulades, que
poden tenir forma de potes, ales o
aletes. En alguns casos alguns ani-
mals no tenen extremitats.
 Tenen un sistema nerviós molt desen-
volupat, que permet tenir un compor-
tament molt complex. L’encèfal és
l’element principal, està protegit per
el crani. Al cap també hi ha la major
part dels òrgans dels sentits.
 Presenten una simetría bilateral. El
seu cos es pot dividir per dues mei-
tats idèntiques per mitjà d’un únic
pla.
A fons. Meitats simètriques.. (Resumeix la informa-
ció que hi ha al llibre).
Tots els animals vrtebrats si els dividim en dreta i
Esquerra, cada una de les bandes correspon a lai-
matge en un mirall de l’altre, són meitats simètri-
ques. Això s’anomena simetria bilateral, però tan
sols és externa.
També hi ha altres tipus de simetria, com la radial,
que la tenen alguns invertebrats, que està formada
per més d’un pla.
A vegades, alguns invertebrats, no tenen simetria.
Com les esponges.
Tots els vertebrats presenten simetria bilateral?
- Si,però tan sols és externa.
Explica en què consisteix aquesta aquesta simetria.
- Consisteix, en que, es pot partir per la meitat un animal, i que una banda correspon a la imatge en un mirall de l’altra.
Tots els animals tenen aquest tipus de simetria?
- No, hi ha animals que tenen simetrisa radial o no en tenen.
La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral?
- No, només és externa. No, tot i que normalment sempre hi ha una petita diferencia entre una banda i l’altra.
Com són els mamífers
3.ELS MAMÍFERS
El cap esta unit al tronc pel coll i la columna vertabral es prolonga en la
cua i son els unics vertabrats que tenen orelles.
Tenen quatre extremitats adaptades al tipus de locomoció. En els te-
rrestres tenen forma de pota; en els equatics, forma d’aleta , i en el
ratpanat, les anteriors son ales .
Tenen el cos cobet de pèl que els serveix aÏllant termic.
En la boca tenen llavis i dents. Les dents son diferents depenen del tipus
d’alimentacio.
Tenen nombroses glandules, com per exemple les glandules sudorípares
o les que s’acreten greix. Pero les mes carecteristiques son les glandules
mamàries que produeixen llet.
Com són les funcions dels mamífers
Els mamífers son capaços de mantenir la temperatura del cos constant i inde-
pendent del medi que els envolta. Aquest tipus d’animals s’anomenen ho-
meoterms.
Respiren pels pulmons, i aixo fa que els marins hagin depujar a la su-
perficie per respirar. Tenen una alimentació molt variada. Hi ha mamí-
fers carnívors, insectivors, herbivors, granívors, etc.
Tenen fecundació interna i les cries es desemvolupen el ventre de la
mare; és a dir, són vivípars. Després del part, les cries s’alimenten amb
llet materna.
Les persones som mamífers. El desemvolupament de la intel· ligencia i la
nostra capacitat per modificar el medi segons les nostres necessitats fan que
siguem capaços de viure a qualsevol zona del planeta.. Les caracteristiques
mes destacades de la nostra especie son aquestes:
1. No tenim cua i el cap s’uneix al tronc pel coll.
2. Tenim quatre extremitats. Les superiors son els broços i les inferiors
son les cames.
3. Tenim poc pel al cos.
4. Els nadons son molt indefensos
5. Tenim moltes glandules sudoripares.
6. Les dones desemvolupen glandules mamaries.
7. Tenim el cervell molt desmvolupat que la resta de mamífers.
8. Ens comuniquem per mitja de diferents llenguatges.
Grups de mamífers
Es un animal Pla-
centari com el gat.
Es desemvolupen
en el ventre de la
mare
Es un animal Mar-
supial com el can-
gur. Es desemvo-
lupen a la bossa
marsupial pero en
aquest cas no.
Es un animal Mo-
notremes es com
l’ornitorinc, es oví-
par i te bec pero
no te dents.
L’ésser humà.
Feu les activitats de la página 63
5. Quina característica dels mamífers dóna nom
al grup?
6.Busca en els conceptes clau el significat del
terme bípede.
-Bípede: Animal que te dos peus o dues potes.
7.Les persones sordmudes no utilitzen el llen-
guatge parlat. Esmenta altres tipus de llen-
guatge que fem servir les persones.
Com són els ocells
4. ELS OCELLS
Les principals caracyeristiques cumunes de tots els ocelles son aquestes:
1. Tenen el cos aerodinamic adaptat a volar. El cap esta unit pel
cos que en alguns ocelles es molt llarg.
2. Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de
pota, están cobertes d’escates i, en la majoria dels ocells
tenen quatre dits. Les del davant tenen forma d’ales.
3. Tenen el cos cobert de plomes.
4. Els ossos son buits.
5. Tenen el bec corni i no tenen dents.
Com són les funcions dels ocells
Els ocelles, igual que els mamífers, tenen la capacitat de regular la tem-
peratura corporal. Son aminals hemeoterms.
Respiren pels pulmons que están connectats a unes cavitats plenes
d’aire anomemades sacs aeris. Aquest sacs afavoreixen la respiracio i
els ajuden a mantenir-se volant.
Els ocells son ovipars, es reprodueixen per mitja d’ous.
Becs dels ocells
8. Quina diferencia hi ha entre la reproduccio
ovípara dels reptils i la dels ocells?
9.Quines caracteristiques dels ocells els per-
menten volar?
Que tenen els sacs aeris.
10.Busca en els conceptes clau el significat de
corní?
Corní: De corn (banya) o amb les caracteristiques
d’aquest
Com són els rèptils
5. ELS RÈPTILS
Són vertebrats terrestres i ha han alguns que passen una gran part del temps
a l’aigua. Tenen quatre extremmitats en forma de pota. Tenen el cos cobert
d’escates dures i unides entre si el protegeix de la dessacació i alguns rèptils
muden la pell
Com són les funcions dels rèptils
Els rèptils són animals que no poden regular la seva temperatura corporal.
Els animas d’aquest tipus s’anomenen poiquiloterms. Respuren pels pulmons,
la majoria són carnívors. Tenen dents amb les quals capturen les seves preses,
tot i que les tortugues tenen bec.
Moltes serps tenen ullals connectats a glàndules que produeixen verí.
Són animals ovípars, la seva fecundació és interna, algunes serps són ovovivípe-
res, és a dir, l’ou es desenvolupa a l’interior de la famella.
Quatre grups de rèptils
Ofidis. Serps terres-
tres i aquàtiques.
Saures. Sargantes ,
llangardaixos, ca-
maleons i dragons.
Quelonis. Tortu-
gues terrestres i
aquàtiques.
Perquè els rèptils d’avui en dia no són tan grans com els grans dinosaures
l’avaluació dels dinosaures s’han anant adptant el clima , el rellleu l’atmosfe-
ra, precipitacions...
Cocrodilians. Cocro-
dis i caimans.
Els dinosaures. Aquells grans rèptils

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Animals vertebrats.
Animals vertebrats.Animals vertebrats.
Animals vertebrats.
 
Grup 2
Grup 2Grup 2
Grup 2
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Núria torres 5B
Núria torres 5BNúria torres 5B
Núria torres 5B
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
 
Grup 1
Grup 1Grup 1
Grup 1
 
Grup 6
Grup 6Grup 6
Grup 6
 
Grup 7
Grup 7Grup 7
Grup 7
 
Grup 6
Grup 6Grup 6
Grup 6
 
Grup 1
Grup 1Grup 1
Grup 1
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Grup 7
Grup 7Grup 7
Grup 7
 
Montse santos 4B
Montse santos 4BMontse santos 4B
Montse santos 4B
 
Grup 7
Grup 7Grup 7
Grup 7
 
revista invertebrats
revista invertebratsrevista invertebrats
revista invertebrats
 
Grup 1
Grup 1Grup 1
Grup 1
 
Joan castellà 2A
Joan castellà 2AJoan castellà 2A
Joan castellà 2A
 
Robert vargas 6A
Robert vargas 6ARobert vargas 6A
Robert vargas 6A
 
revista invertebrat 1A
revista invertebrat 1Arevista invertebrat 1A
revista invertebrat 1A
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
 

Viewers also liked

L'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretorL'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretorjnavarr9
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusCC NN
 
Aparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3esoAparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3esonidiacentellas
 
3 els éssers vius
3 els éssers vius3 els éssers vius
3 els éssers viusblasman
 
L'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humansL'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humansmflore22
 
Els animals, els peixos
Els animals, els peixosEls animals, els peixos
Els animals, els peixosjnavarr9
 

Viewers also liked (7)

L'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretorL'aparell digestiu i l'aparell excretor
L'aparell digestiu i l'aparell excretor
 
L'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers viusL'organització dels éssers vius
L'organització dels éssers vius
 
Aparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3esoAparell circulatori-3eso
Aparell circulatori-3eso
 
3 els éssers vius
3 els éssers vius3 els éssers vius
3 els éssers vius
 
L’ aparell circulatori
L’ aparell circulatoriL’ aparell circulatori
L’ aparell circulatori
 
L'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humansL'aparell reproductor dels éssers humans
L'aparell reproductor dels éssers humans
 
Els animals, els peixos
Els animals, els peixosEls animals, els peixos
Els animals, els peixos
 

Similar to Grup 2

Similar to Grup 2 (18)

Grup 1
Grup 1Grup 1
Grup 1
 
Grup 4
Grup 4Grup 4
Grup 4
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Revista invertebrats
Revista invertebratsRevista invertebrats
Revista invertebrats
 
Animals invertebrats
Animals invertebratsAnimals invertebrats
Animals invertebrats
 
Els animals vertebrats
Els animals vertebratsEls animals vertebrats
Els animals vertebrats
 
animals invertebrats
animals invertebratsanimals invertebrats
animals invertebrats
 
Animals vertebrats
Animals vertebratsAnimals vertebrats
Animals vertebrats
 
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebratsPlantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
Plantilla publicacio dossier zoologic invertebrats
 
Vertebrat pdf
Vertebrat pdfVertebrat pdf
Vertebrat pdf
 
Vertebratspdf 150324031818-conversion-gate01
Vertebratspdf 150324031818-conversion-gate01Vertebratspdf 150324031818-conversion-gate01
Vertebratspdf 150324031818-conversion-gate01
 
Vertebrats,pdf
Vertebrats,pdfVertebrats,pdf
Vertebrats,pdf
 
Vertebrats
VertebratsVertebrats
Vertebrats
 
Pdf informatica
Pdf informaticaPdf informatica
Pdf informatica
 
Ud animals barcanova
Ud animals barcanovaUd animals barcanova
Ud animals barcanova
 
Vertebrats
VertebratsVertebrats
Vertebrats
 
Vertebrats
VertebratsVertebrats
Vertebrats
 
VERTEBRATS
VERTEBRATSVERTEBRATS
VERTEBRATS
 

More from alex_mascu

Projecte cassini
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassinialex_mascu
 
Mart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuialex_mascu
 
L’home a mart
L’home a martL’home a mart
L’home a martalex_mascu
 
Astronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaalex_mascu
 
Astronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antigaalex_mascu
 
Projecte apolo 11
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11alex_mascu
 
Maies inques asteques
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques astequesalex_mascu
 
Estació espacial nasa
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasaalex_mascu
 
Els ovnis (16)
Els ovnis (16)Els ovnis (16)
Els ovnis (16)alex_mascu
 
El cometa halley
El cometa halleyEl cometa halley
El cometa halleyalex_mascu
 
Coets i llançadores especials
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especialsalex_mascu
 
Astronomia grega
Astronomia gregaAstronomia grega
Astronomia gregaalex_mascu
 
Nous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASAalex_mascu
 
Projectes NASA
Projectes NASAProjectes NASA
Projectes NASAalex_mascu
 
Temes astronomia
Temes astronomiaTemes astronomia
Temes astronomiaalex_mascu
 
Sputnik i Laika
Sputnik i LaikaSputnik i Laika
Sputnik i Laikaalex_mascu
 

More from alex_mascu (20)

Voyager
VoyagerVoyager
Voyager
 
Projecte cassini
Projecte cassiniProjecte cassini
Projecte cassini
 
Mart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avuiMart en el dia d’avui
Mart en el dia d’avui
 
L’home a mart
L’home a martL’home a mart
L’home a mart
 
Forats negres
Forats negresForats negres
Forats negres
 
Astronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesaAstronomia i astrologia xinesa
Astronomia i astrologia xinesa
 
Astronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antigaAstronomia egipcia antiga
Astronomia egipcia antiga
 
Tintín
TintínTintín
Tintín
 
Projecte apolo 11
Projecte apolo 11Projecte apolo 11
Projecte apolo 11
 
Maies inques asteques
Maies inques astequesMaies inques asteques
Maies inques asteques
 
Estació espacial nasa
Estació espacial nasaEstació espacial nasa
Estació espacial nasa
 
Els ovnis (16)
Els ovnis (16)Els ovnis (16)
Els ovnis (16)
 
El cometa halley
El cometa halleyEl cometa halley
El cometa halley
 
Coets i llançadores especials
Coets i llançadores especialsCoets i llançadores especials
Coets i llançadores especials
 
Astronomia grega
Astronomia gregaAstronomia grega
Astronomia grega
 
Nous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASANous projectes de la NASA
Nous projectes de la NASA
 
Aigua a Mart
Aigua a MartAigua a Mart
Aigua a Mart
 
Projectes NASA
Projectes NASAProjectes NASA
Projectes NASA
 
Temes astronomia
Temes astronomiaTemes astronomia
Temes astronomia
 
Sputnik i Laika
Sputnik i LaikaSputnik i Laika
Sputnik i Laika
 

Recently uploaded

BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555twunt
 
App del mes de març_2024_biologia básica
App del mes de març_2024_biologia básicaApp del mes de març_2024_biologia básica
App del mes de març_2024_biologia básicaDaniel Fernández
 
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSMATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSLasilviatecno
 
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)Elena Jurado
 
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St JoanSuperAdmin9
 
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTESFULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTESErnest Lluch
 

Recently uploaded (6)

BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
BBC paperwork 3.pptx 5555555555555555555555
 
App del mes de març_2024_biologia básica
App del mes de març_2024_biologia básicaApp del mes de març_2024_biologia básica
App del mes de març_2024_biologia básica
 
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTSMATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
MATERIALS, PROPIETATS I ASSAJOS RELLEVANTS
 
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
EduEnginy projecte de Elena Jurado i La Salle Campus (URL)
 
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
4 RATLLES MARÇ - Escola Ametllers St Joan
 
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTESFULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
FULL INFORMATIU ESCOLA ERNEST LLUCH PORTES OBERTES
 

Grup 2

 • 1. Marc Tortosa Jordi Riera Jasmin Àlvarez Arnau Bergas 1r d’ESO-B Ciències de la Naturalesa, curs 2014/2015 1.El regne dels animals 2.Característiques dels vertebrats 3.Els mamífers 4.Els ocells 5.Els rèptils 6.Els amfibis 7.Els peixos TOP SECRET 20 de Gener de 2015 Els animals vertebrats
 • 2. Definició del regne dels animals: El regne dels animals agrupa organismes pluricel·lulars, eucariotes, amb nutrició heterótrofa, una gran sensibilitat i capacitat de desplaçament. Classificació dels animals en funció de la presencia de columna vertebral: -Mamífers -Rèptils -Peixos -Ocells -Amfibis Preguntes relacionades amb el tema: Característiques dels animals Què significa que una cèl·lula és eucariota? Que té nucli i no té parets cel·lulars. Tots els animals són capaços de desplaçar-se? No, les esponges i el coral viuen fixats al subsòl. Quina diferencia hi ha entre endoesquelet i exoesquelet? L’endosquelet és quan la columna vertebral forma part d’un esquelet intern, i l’exosquelet, és un esquelet extern.  Característiques generals dels ani- mals:  Són Pluri- cel·lulars.  Tenen cèl·lules eucariotes.  Tenen nutrició heterótrofa.  Tenen una gran sensibilitat.  Tenen capacitat de desplaçament. Imatge de animal invrtebrat 4. Els animals vertebrats 1. EL REGNE DELS ANIMALS Imatge animal vertebrat
 • 3. 2. CARACTERÍSTIQUES DELS VERTEBRATS  Els animals vertebrats, tenen un es- quelet intern (endosquelet), el qual forma part la columna vertebral. Quins són els grups de vertebrats? Anomena’ls.  Mamífers  Ocells  Rèptils  Amfibis  Peixos  Tenen el cos dividit en tres parts: el cap, el tronc i la cua, tot i que alguns no tenen cua.  Tenen extremitats articulades, que poden tenir forma de potes, ales o aletes. En alguns casos alguns ani- mals no tenen extremitats.  Tenen un sistema nerviós molt desen- volupat, que permet tenir un compor- tament molt complex. L’encèfal és l’element principal, està protegit per el crani. Al cap també hi ha la major part dels òrgans dels sentits.  Presenten una simetría bilateral. El seu cos es pot dividir per dues mei- tats idèntiques per mitjà d’un únic pla. A fons. Meitats simètriques.. (Resumeix la informa- ció que hi ha al llibre). Tots els animals vrtebrats si els dividim en dreta i Esquerra, cada una de les bandes correspon a lai- matge en un mirall de l’altre, són meitats simètri- ques. Això s’anomena simetria bilateral, però tan sols és externa. També hi ha altres tipus de simetria, com la radial, que la tenen alguns invertebrats, que està formada per més d’un pla. A vegades, alguns invertebrats, no tenen simetria. Com les esponges. Tots els vertebrats presenten simetria bilateral? - Si,però tan sols és externa. Explica en què consisteix aquesta aquesta simetria. - Consisteix, en que, es pot partir per la meitat un animal, i que una banda correspon a la imatge en un mirall de l’altra. Tots els animals tenen aquest tipus de simetria? - No, hi ha animals que tenen simetrisa radial o no en tenen. La simetria també és interna o només és també externa? Coneixes algun vertebrat que no presenti simetria bilateral? - No, només és externa. No, tot i que normalment sempre hi ha una petita diferencia entre una banda i l’altra.
 • 4. Com són els mamífers 3.ELS MAMÍFERS El cap esta unit al tronc pel coll i la columna vertabral es prolonga en la cua i son els unics vertabrats que tenen orelles. Tenen quatre extremitats adaptades al tipus de locomoció. En els te- rrestres tenen forma de pota; en els equatics, forma d’aleta , i en el ratpanat, les anteriors son ales . Tenen el cos cobet de pèl que els serveix aÏllant termic. En la boca tenen llavis i dents. Les dents son diferents depenen del tipus d’alimentacio. Tenen nombroses glandules, com per exemple les glandules sudorípares o les que s’acreten greix. Pero les mes carecteristiques son les glandules mamàries que produeixen llet. Com són les funcions dels mamífers Els mamífers son capaços de mantenir la temperatura del cos constant i inde- pendent del medi que els envolta. Aquest tipus d’animals s’anomenen ho- meoterms. Respiren pels pulmons, i aixo fa que els marins hagin depujar a la su- perficie per respirar. Tenen una alimentació molt variada. Hi ha mamí- fers carnívors, insectivors, herbivors, granívors, etc. Tenen fecundació interna i les cries es desemvolupen el ventre de la mare; és a dir, són vivípars. Després del part, les cries s’alimenten amb llet materna. Les persones som mamífers. El desemvolupament de la intel· ligencia i la nostra capacitat per modificar el medi segons les nostres necessitats fan que siguem capaços de viure a qualsevol zona del planeta.. Les caracteristiques mes destacades de la nostra especie son aquestes: 1. No tenim cua i el cap s’uneix al tronc pel coll. 2. Tenim quatre extremitats. Les superiors son els broços i les inferiors son les cames. 3. Tenim poc pel al cos. 4. Els nadons son molt indefensos 5. Tenim moltes glandules sudoripares. 6. Les dones desemvolupen glandules mamaries. 7. Tenim el cervell molt desmvolupat que la resta de mamífers. 8. Ens comuniquem per mitja de diferents llenguatges. Grups de mamífers Es un animal Pla- centari com el gat. Es desemvolupen en el ventre de la mare Es un animal Mar- supial com el can- gur. Es desemvo- lupen a la bossa marsupial pero en aquest cas no. Es un animal Mo- notremes es com l’ornitorinc, es oví- par i te bec pero no te dents. L’ésser humà. Feu les activitats de la página 63 5. Quina característica dels mamífers dóna nom al grup? 6.Busca en els conceptes clau el significat del terme bípede. -Bípede: Animal que te dos peus o dues potes. 7.Les persones sordmudes no utilitzen el llen- guatge parlat. Esmenta altres tipus de llen- guatge que fem servir les persones.
 • 5. Com són els ocells 4. ELS OCELLS Les principals caracyeristiques cumunes de tots els ocelles son aquestes: 1. Tenen el cos aerodinamic adaptat a volar. El cap esta unit pel cos que en alguns ocelles es molt llarg. 2. Tenen quatre extremitats. Les del darrere tenen forma de pota, están cobertes d’escates i, en la majoria dels ocells tenen quatre dits. Les del davant tenen forma d’ales. 3. Tenen el cos cobert de plomes. 4. Els ossos son buits. 5. Tenen el bec corni i no tenen dents. Com són les funcions dels ocells Els ocelles, igual que els mamífers, tenen la capacitat de regular la tem- peratura corporal. Son aminals hemeoterms. Respiren pels pulmons que están connectats a unes cavitats plenes d’aire anomemades sacs aeris. Aquest sacs afavoreixen la respiracio i els ajuden a mantenir-se volant. Els ocells son ovipars, es reprodueixen per mitja d’ous. Becs dels ocells 8. Quina diferencia hi ha entre la reproduccio ovípara dels reptils i la dels ocells? 9.Quines caracteristiques dels ocells els per- menten volar? Que tenen els sacs aeris. 10.Busca en els conceptes clau el significat de corní? Corní: De corn (banya) o amb les caracteristiques d’aquest
 • 6. Com són els rèptils 5. ELS RÈPTILS Són vertebrats terrestres i ha han alguns que passen una gran part del temps a l’aigua. Tenen quatre extremmitats en forma de pota. Tenen el cos cobert d’escates dures i unides entre si el protegeix de la dessacació i alguns rèptils muden la pell Com són les funcions dels rèptils Els rèptils són animals que no poden regular la seva temperatura corporal. Els animas d’aquest tipus s’anomenen poiquiloterms. Respuren pels pulmons, la majoria són carnívors. Tenen dents amb les quals capturen les seves preses, tot i que les tortugues tenen bec. Moltes serps tenen ullals connectats a glàndules que produeixen verí. Són animals ovípars, la seva fecundació és interna, algunes serps són ovovivípe- res, és a dir, l’ou es desenvolupa a l’interior de la famella. Quatre grups de rèptils Ofidis. Serps terres- tres i aquàtiques. Saures. Sargantes , llangardaixos, ca- maleons i dragons. Quelonis. Tortu- gues terrestres i aquàtiques. Perquè els rèptils d’avui en dia no són tan grans com els grans dinosaures l’avaluació dels dinosaures s’han anant adptant el clima , el rellleu l’atmosfe- ra, precipitacions... Cocrodilians. Cocro- dis i caimans. Els dinosaures. Aquells grans rèptils
 • 7. Com són els amfibis 6. ELS AMFIBIS Tots són terrestres, encara que les primeres etapes de la seva vida les passen a l’aigua i d’adults viuen en zones humides. Tenen quatre extre- mitats en forma de pota i les granotes les posteriors les tenen desemvo- lupades. Tenen la pell humida, fina i nua en alguns casos tenen verí a les glàndules Com són les funcions dels amfibis Els amfibis són poiquiloterms, i per això no poden viure en llocs freds. Els adults respiren per als pulmons i també per la pell, les seves larves anomenades capgrossos, són aquàtiques i respiren per brànquies. La major part dels amfibis són carnívors quan són adults, però els capgrossos són herbívors. La majoria són ovípers i ponen els ous a l’aigua, algunes espècies com per exemple la salamandra, són ovovivípares. Els amfibis són els únics vertebrats que presenten metamorfosi. És a dir, un conjunt de transformacions des de que surten de l’ou fins que són adults. A fons La famella pon els ous a l’aigua. I el mascle els fecunda. De cada ou surt un capgros amb bràn- quies i cua. Es desenvolupen les potes i desapa- reixen la cua i les brànquies. Pàg. 70 ex. 27 27. Quins avantatges li proporciona a un amfibi la capacitat de poder respirar per pulmons i a través de la pell? Que a més a més de viure dins l’aigua pot viure fora la superficie. Pàg. 71 ex. 28: 28. En aquestes quatre esquemes representen les quatres fases de la metamorfosi d’ una granota A) Ordena –les temporalment . Primer: ,B Segon: D ,Tercer: A,Quart: C B)Quines fases tenen respiració branquial? la segona i quarta C)Quines difèrencies hi ha entre l’alimentació d’ un capgròs i la granota adulta? que la granota adulta es carnívora i capgròs és herbívor D) Descriu els canvis que es produeixen al llarg metamorfosi. quan surt de l’ou té cua i brànquies desprès li despareixer la cua i les brànquies per potes i el final tenen pulmons La granota adulta és de vida terres- tre, té quatre potes i pulmons.