Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Classificació dels animals

5,910 views

Published on

Pps fet pel Kevin Martinez i el Manuel, alumnes de 6è de primària del CEIP Riu Clar

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Classificació dels animals

 1. 1. ELS ANIMALS SÓN GUAYS!!!!!!!
 2. 2. El rei de la selva
 3. 3. CLASSIFICACIÓ DELS ANIMALS
 4. 4. Hi ha moltes formes de classificar els animals: <ul><li>Segons la forma del cos </li></ul><ul><li>Segons l’hàbitat </li></ul><ul><li>Segons la reproducció </li></ul><ul><li>Segons l’alimentació </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 5. 5. Els classificarem segons tinguin o no tinguin esquelet en : <ul><li>Vertebrats </li></ul><ul><li>Invertebrats </li></ul>
 6. 6. Dins dels vertebrats hi ha els següents grups: <ul><li>Peixos </li></ul><ul><li>Amfibis </li></ul><ul><li>Aus </li></ul><ul><li>Rèptils </li></ul><ul><li>Mamífers </li></ul>
 7. 7. PEIXOS <ul><li>Cos : Cobert d’escates. Les seves extremitats són les aletes i la cua. </li></ul><ul><li>Respiració : Branquial. </li></ul><ul><li>Reproducció: Presenta fecundació externa. </li></ul><ul><li>Cos : Cobert d’escates. Les seves extremitats són les aletes i la cua. </li></ul><ul><li>Respiració : Branquial. </li></ul><ul><li>Reproducció: Presenta fecundació externa. </li></ul>PEIXOS:
 8. 8. AMFIBIS: <ul><li>Cos : Pell despullada i les seves extremitats son potes </li></ul><ul><li>Respiració : Respiració branquial </li></ul><ul><li>Reproducció :Fecundació externa. Ovípars. Tenen metamorfosi: Passen de larves a adults. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>AUS: </li></ul><ul><li>Cos: Les extremitats superiors son les ales les inferiors son les patés i el cos esta cobert de plomes </li></ul><ul><li>Respiració : La respiració es pulmonar </li></ul><ul><li>Fecundació : La fecundació es interna son ovípars i el seu desenvolupament .... </li></ul>
 10. 10. Animals invertebrats: <ul><li>Anèl·lids </li></ul><ul><li>Mol·luscos </li></ul><ul><li>Artròpodes </li></ul>
 11. 11. ANÈL·LIDS <ul><li>COS: Cos tou, dividit en anells. En un extrem es troba el cap i a l’altre d’anus. </li></ul><ul><li>RESPIRACIÓ: Els terrestres cutània,els que viuen al aigua branquial. </li></ul><ul><li>FECUNDACIÓ: Alguns són hermafrodites </li></ul>
 12. 12. MOL·LUSCOS: <ul><li>COS: El cos tou i molt tenen una petxina que els protegeix. </li></ul><ul><li>RESPIRACIÓ: La majoria viu en el mar i tenen respiració branquial. Els terrestres la tenen pulmonar. </li></ul><ul><li>FECUNDACIÓ: Alguns directe (sípia), d’altres indirecte (musclo) i alguns hermafrodites (cargol). </li></ul>
 13. 13. ARTROPODES <ul><li>cos: Protegit per esquelet extern, amb cap ben diferenciat amb boca, ulls i antenes. Posseeixen potes articulades. </li></ul><ul><li>RESPIRACIÓ: Els insectes i aràcnids terrestres la tenen traqueal i els crustacis aquàtics la tenen branquial. </li></ul><ul><li>FECUNDACIÓ: Generalment interna i en alguns casos hi ha metamorfosi. </li></ul>
 14. 14. Aquest treball l’han fet: KEVIN MARTÍNEZ i MANUEL CEIP Riu Clar 6è Primària Curs 08/09

×