ADER 1.3.5.

485 views

Published on

Tehnologie inovativa si echipament tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea în profunzime si cresterea fertilitatii solurilor

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ADER 1.3.5.

  1. 1. Denumire proiect: Tehnologie inovativă şiechipament tehnic cu organe active antrenatepentru afânarea în profunzime şi creştereafertilităţii solurilor PLANUL SECTORIAL – "ADER 2020" Obiectivul general: ADESC Contract: 135/2011 Numărul/codul proiectului: 22 / ADER 1.3.5
  2. 2. Autoritate Contractantă: Academia de Ştiinţe Agricloe şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti, cu sediul în Bucureşti, B-dul Mărăşti 61,011464, Bucureşti, România, Tel: +40-21- 318.44.50; Fax: +40-21-318.44.78,E-mail: secretariat@.asas.ro Internet: http://www.asas.roUnitatea contractantă: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATEAGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE-INMA Bucureşti, Bld. Ion Ionescu de la Brad nr. 6, cod poştal 013813, Sector 1, tel/fax.0212693269/0212693273, e-mail icsit@inma.ro, Internet: http://www.inma.ro
  3. 3. Numărul/codul proiectului: 22 / ADER 1.3.5 Tehnologie inovativă şi echipament tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea în profunzime şi creşterea fertilităţii solurilor1. Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului vizează creşterea fertilităţiisolului şi, prin aceasta, sporirea producţiilor agricole prin implementarea unei tehnologiiinovative şi a echipamentului tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea înprofunzime şi diseminarea acestora către utilizatorii din exploataţiile agricole cu terenuricare suferă alternativ de un puternic exces de umiditate şi deficit de aeraţie primăvara şide un deficit de umiditate vara şi pe cele compactate.2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:- Studiu prospectiv şi studiu teoretic;- Proiect tehnic de execuţie;- Model experimental;- Raport de încercări (laborator, câmp), procedură de încercări şi manual de exploatare;- Raport de demonstrare;- Documentaţie tehnică pentru introducerea în fabricaţie;- Materiale de informare (comunicări, articole, pagină web. etc.).
  4. 4. Obiectivul fazei 1:Obiectivele principale ale fazei au fost elaborarea unui studiu prospectiv privind tehnologiile şiechipamentele tehnice de afânare în profunzime a solului şi al unui studiu teoretic privind procesul deafânare în profunzime a solului şi a organelor active antrenate folosite la executarea lucrării Nr.crt Parteneri Activităţi /acronim (cf. Planului de realizare al proiectului) (cf. Formular A– Informaţii) 1. Coordonator Faza 1: Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele / INMA tehnice de afânare în profunzime a solului. Studiu teoretic Bucureşti privind procesul de afânare în profunzime a solului şi a organelor active antrenate folosite la executarea lucrării Activitate 1.1. Elaborarea unui studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele tehnice de afânare în profunzime a solului Activitate 1.2. Elaborarea unui studiu teoretic privind procesul de afânare în profunzime a solului şi a organelor active antrenate folosite la executarea lucrării
  5. 5. Faza 1: Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele tehnice de afânare în profunzime a solului. Studiu teoretic privind procesul de afânare în profunzime a solului şi a organelor active antrenate folosite la executarea lucrării1. Activităţile efectuate pentru elaborarea studiului prospectiv au fost:- Analizarea situaţiei actuale privind caracterizarea podologică a solurilor care necesitălucrări de afânare adâncă;- Identificarea tipurilor de sol din România care necesită lucrări de afânare adâncă;- Analizarea stadiului actual privind maşinile pentru afânarea adâncă a solului folosite peplan mondial şi în România.2. Activităţile efectuate pentru elaborarea studiului teoretic au fost:- Efectuarea unor cercetări teoretice privind procesul de afânare în profunzime a solului;- Analizarea teoretică a procesului de lucru al organelor active de afânare adâncă asolului, în raport cu direcţia şi planul de oscilaţie;- Analizarea teoretică a procesului de tăiere a solului de către suportul organului activ deafânare adâncă;3. Activităţile efectuate pentru concepţia echipamentului tehnic:- Elaborarea cerinţelor agrotehnice şi tehnologice care stau la baza concepţieiechipamentului tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea adâncă a solului.
  6. 6. Faza 1: Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele tehnice de afânare în profunzime a solului. Studiu teoretic privind procesul de afânare în profunzime a solului şi a organelor active antrenate folosite la executarea lucrării Din studiul documentar efectuat a rezultat că singurele utilaje care pot fi acţionate de tractoarele pe roţisunt cele cu organe active antrenate, care utilizează în condiţii optime puterea motorului şi forţa de tracţiune atractorului. Condiţiile specifice terenurilor din România care necesită lucrări de afânare adâncă a solului (soluri cu multmai grele) sunt mult diferite faţă de cele pentru care au fost construite utilajele realizate de firme dinstrăinătate, concluzie care impune efectuarea unor cercetări privind elaborarea unei tehnologii inovative şi aunui echipament tehnic cu organe active antrenate pentru afânarea în profunzime şi creşterea fertilităţiisolurilor, în sensul perfecţionării procesului de lucru al organelor active, cu scopul principal de a reducerezistenţa lor la tracţiune, factor limitativ în aplicarea lucrării în condiţii agropedologice optime. Din analiza critică a studiilor teoretice privind procesul de lucru al organelor active pentru afânarea adâncăa solului au rezultat o serie de observaţii utile în alegerea unui sistem mecanic adecvat, destinat verificării saleexperimentale. Prin alegerea unui regim optim de lucru la echipamentele tehnice cu organe active vibratoarenecesarul de forţă de tracţiune poate fi redus, iar mărunţirea solului îmbunătăţită, prin regim optim înţelegândfrecvenţa, amplitudinea şi modul de oscilare a brăzdarului de afânare. Ca urmare, a rezultat faptul că pentru stabilirea valorilor optime ale parametrilor constructivi şi funcţionali aiorganelor active pentru afânarea adâncă a solului, cu mişcare oscilatorie, sunt necesare studii pe un modelexperimental care va fi proiectat special acestui scop. Pentru întocmirea proiectului de execuţie în această fază au fost elaborate cerinţele agrotehnice şitehnologice care stau la baza concepţiei echipamentului tehnic cu organe active antrenate pentru afânareaadâncă a solului. Cerinţele de executare a unor lucrări de afânare adâncă a solurilor au la bază, drept criterii pedologice,prezenţa alternativă a perioadelor de exces şi deficit pluvial de umiditate în sol în perioada de vegetaţie aplantelor, precum şi prezenţa unei porozităţi totale deficitare.
  7. 7. Faza 1: Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele tehnice de afânare înprofunzime a solului. Studiu teoretic privind procesul de afânare în profunzime a solului şia organelor active antrenate folosite la executarea lucrării Costurile pentru realizarea fazei 1: Planificate Realizate Categorii de cheltuieli eligibile lei lei Cod Denumire 1. Cheltuieli cu personalul (inclusiv taxele de angajator) din care: 57384 57384 1.1 Salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii 44877 44877 1.2 Contribuţii angajator aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora, potrivit 12507 12507 legii 2 Cheltuieli cu logistica 20400 20400 2.1.2 Imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele 20000 20000 asemenea, conform legii 2.2.2 Materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în 400 400 cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje 4 Cheltuieli indirecte (regia) 17216 17216 Alte cheltuieli prevăzute în contractul de finanţare (cheltuielile de 5000 5000 monitorizare ale autorităţii contractante, 5% asupra cheltuielilor totale) 100000 100000 Total (I+II+III+IV+V)
  8. 8. Faza 1: Studiu prospectiv privind tehnologiile şi echipamentele tehnice de afânare înprofunzime a solului. Studiu teoretic privind procesul de afânare în profunzime a solului şia organelor active antrenate folosite la executarea lucrăriiRezultateNr.crt. Parteneri /acronim Rezultate preconizate Rezultate obţinute (cf. Formular A – (cf. Planului de realizare al proiectului) Informaţii) 1 Coordonator / Studiu prospectiv şi studiu teoretic Studiu prospectiv şi studiu teoretic INMA Bucureşti Concluzii şi propuneriRealizarea fazei 1/2011 nu a necesitat modificări, aceasta fiind realizată în conformitate cu planul derealizare, atingându-se în totalitate obiectivele propuse.Pe baza concluziilor rezultate în urma efectuării studiului prospectiv şi a studiului teoretic, se propunetrecerea la faza 2/2012 a proiectului, conform contractului şi anume: „Proiectarea, pe baza cerinţeloragropedologice, a unui echipament tehnic cu organe active antrenate pentru lucrarea de afânare înprofunzime a solului”, cu respectarea cerinţelor elaborate în acest scop.

×