Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El plan de negocio: sirve para algo?

954 views

Published on

Esta es la presentación que preparé para la tercera reunión de UOC Alumni, 'Experiencia Emprendedora' (Por cierto, esta en catalán).

Se trata de una presentación intentando dar una visión distinta del plan de negocio, orientada a entender a plan de negocio como un ejercicio para planificar la emprendedoria y no solamente como un documento burocrático sin utilidad practica. Se plantean una serie de preguntas que todos nos deberíamos hacer antes de emprender algún proyecto.

Uno de los objetivo de la presentación era promover el debate, cosa que se cumplió bastante bien. Se hicieron aportaciones muy importantes relacionadas con el análisis de mercado, las barreras de entrada/Salida, la cadena de valor y la teoría de las 5 fuerzas (Preguntas que se podrían añadir a la presentación).

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El plan de negocio: sirve para algo?

 1. 1. El pla de negoci: serveix per alguna cosa? El pla de negoci no va de escriure respostes sinó de fer-se preguntes UOC Alumni: Experiència emprenedora Albert Coronado Calzada http://www.albertcoronado.com
 2. 2. Abans de començar - El pla de negoci no es un document estàtic, sinó dinàmic (Canvia amb la evolució del negoci, dia a dia i hora a hora). - Hi ha diferents versions en funció del target: Emprenedor, inversors, bancs.El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 3. 3. Presentació del projecte - De que va aquest project?¿ Perquè ho volem tirar endavant?¿ Com ho farem?¿ - Quins objectius perseguim?¿ - Que hem fet fins ara?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 4. 4. Promotors del projecte - Qui som?¿ Perquè han de confiar amb nosaltres?¿ Perquè nosaltres som millors que daltres?¿ (Presentació, currículum, experiència, formació, etc.) - Tenim Partners?¿ Col·laboradors?¿ Serem part dun grup?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 5. 5. Àrea Marketing (1/3) - Quins productes/serveis oferirem?¿ A qui va dirigit?¿ Com son?¿ Quines necessitats cobreixen?¿ - La competència (local/internacional)?¿ Qui hi ha?¿ Com ho fan?¿ Perquè el nostre es millor?¿ - El que nosaltres fem, es fa a algun altre lloc del mon?¿ Han tingut èxit?¿Hi han serveis similars?¿ - Hi han serveis/productes que poden substituir el nostre en algun moment?¿ Quan?¿ Perquè?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 6. 6. Àrea Marketing (2/3) - Amb quines cartes comptem?¿ (DAFO propi i de la competència) - Com donarem el servei/producte?¿ Vies de comercialització?¿ Procediments?¿ - Com ens coneixeran els nostres clients?¿ Com ens comunicarem amb ells?¿ Com els fidelitzarem?¿ Quines accions prendrem per fer-ho?¿ - Com ens comunicarem amb el client?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 7. 7. Àrea Marketing (3/3) - Que fem amb Internet?¿ Laprofitarem per comunicació, branding, donar servei?¿ Quin retorn nesperem?¿ - Discurs de venda?¿ argumentació del producte?¿ - Factors crítics del negoci?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 8. 8. Àrea Compres-Vendes - Proveïdors?¿ Quins?¿ Perquè?¿ Avantatges i inconvenients?¿ - Xarxa comercial?¿ Internet?¿ Botigues?¿ Comercials?¿ ... - Atenció al client?¿ Tickets?¿ Servei tècnic?¿ ...El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 9. 9. Àrea RRHH - Personal?¿ Selecció?¿ Responsabilitats?¿ - Contractes?¿ Convenis?¿ - ETT?¿ Becaris?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 10. 10. Àrea economico-financera (1/2) - Despeses fixes ?¿ (Llum, telefon, sous, lloger, etc.) - Despeses variables ?¿ (Matèria prima, transport, etc.) - Altres despeses ?¿ (Comercial, Administració, etc.) - Marges dels productes/serveis?¿ Costos Marginals?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 11. 11. Àrea economico-financera (2/2) - Previsions de vendes?¿ - On esta el meu punt mort?¿ - Necessitats de finançament?¿ Quant?¿ Quan?¿ Perquè?¿ - Finançament propi?¿ Parents?¿ Socis?¿ Bancs? ¿ Bussines Angels?¿ - Estratègia de creixement?¿ Apalancament financer? ¿ Apalancament Operatiu?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?
 12. 12. Altres - Networking?¿ Sinergies?¿ Captació de talent? ¿ Col·laboracions?¿ - Innovació?¿ I+D?¿ Elasticitat de lempresa?¿ - Pla B?¿ Alternatives per fer rendible el projecte?¿ Negocis que poden sorgir a partir daquest?¿El pla de negoci: serveix per alguna cosa?

×