Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

J2EE

630 views

Published on

Charla sobre implementación de una aplicación J2EE en la UDG. (Parte1, teoria)

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

J2EE

 1. 1. PresentacióAlbert Coronado Calzada@acoronadochttp://www.albertcoronado.com2º cicle Enginyeria InformàticaMaster en Direcció Economico-FinanceraArquitecte de software FreelanceSoci IJEI Systems S.L.
 2. 2. Java- Orientat a objectes pur i dissenyat perdesenvolupar software amb nivells dacoplamentmolt baix.- Multi SO i dispositiu. “write once, runanywhere”.- Editions: Java Card, Java ME, Java SE, JavaEE.- Llicència FOSS(Free and Open SourceSoftware).
 3. 3. Java SE 6 API
 4. 4. Qui fa ús de Java
 5. 5. Java EE(Enterprise Edition)● Extend Java SE per crear aplicacions corporatives.● Conjunt dAPI, Patrons de disseny i estàndards.● Es crea una comunitat dempreses que implementen aquestes definicions en Llibreries, Frameworks, etc. (Middleware).● Es crea un mercat de professionals, empreses, certificacions, etc.● Tot això dona seguretat al client final de gestió del projecte, seguretat, escalabilitat, manteniment, etc.
 6. 6. Recursos Java● http://docs.oracle.com/javaee/ (Java EE Technical Documentation)● http://www.oracle.com/technetwork/java/javamagaz (Java Magazine)● http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/ove (Java EE at a Glance)● http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html (Portal Java de Oracle)
 7. 7. J2EE Patterns
 8. 8. Architectural Decisions Produce Varying Results Patrons, Llibreries, Frameworks, etc.
 9. 9. Factors a tenir en compte a lhora de definir una arquitectura. Seguretat Escalabilitat Manteniment Connectivitat Robustesa Productivitat Suport Cost ...
 10. 10. Exemple darquitectura http://www.harshadura.net/2012_05_01_archive.html
 11. 11. Frameworks i Llibreries
 12. 12. Eines per al desenvolupament Metodologies

×