Други светски рат

6,955 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Други светски рат

 1. 1. ISTORIJA
 2. 2. Adolf HitlerRođeni Austrijanac, ali je oduvekželeo da se bori u nemačkoj vojsci.Borio se u Prvom svetskom ratu namestu kurira. Posle toga, rat opisujekao “najlepše od svih iskustava”.Pokušava da upiše umetničku školu Ine uspeva. Okreće se političkomživotu i počinje da drži govore mržnjeprotiv Jevreja. Kako se Nemci biliogorčeni zbog gubitka rata, brzo stičepodršku. Hitler postaje liderNacionalsocijalističke nemačkeradničke partije, a zatim i predsednikNemačke. Nedugo zatim postaćenajveći zlocinac u novijoj istoriji,odgovoran za genocid i smrt milionaljudi.
 3. 3. Nakon I Svetskog rata (20-tih i 30- ih godina 20. veka), Nemačka je pretrpela ekonomske krizu zbog rigoroznih uslova Versajskog mira.Po ovom sporazumu, Nemačka je morala da plaća veliku ratnu odštetu saveznicima. Tada se pojavila nacionalsocijalistička ili nacistička partija i njen voĎa Adolf Hitler. On je 1929.godine u Bavarskoj izveo neuspešan puč kojim je pokušao da uzurpira vlast u Nemačkoj. Vlasti su ga okrivile, a njega i njegove pratioce uhapsile. Tokom svog boravka u zatvoru Hitler je napisao knjigu „Mein Kampf“ (Moja borba), koju je posle izlaska iz zatvora i objavio.
 4. 4. Treći rajh ili nacistička Nemačka, odnosi se na Nemačku između 1933. i 1945, kada je bila pod vlašću Nacionalsocijalističke nemačke radničke partije, ili Nacističke partije, sa firerom Adolfom Hitlerom kao državnim vođom.Treći rajh, korišćen kao sinonim za nacističku Nemačku, dolazi od nemačkog izraza Drittes Reich, u doslovnom prevodu Treće Carstvo. Termin je prvi put iskorišćen 1922. kao naslov knjige konzervativnog pisca van den Bruka. Prihvaćen je od Nacističke Nemačke propagande, koja se odnosila na Sveto Rimsko carstvo kao da je prvo carstvo, Nemačko carstvo 1871 - 1918. drugo, i svoj režim kao treće. To je urađeno kako bi se vratila slava Nemačke nakon neuspeha Vajmarske Republike.
 5. 5. Nemački bojni brod Šlezvig-Holštajn, bombardujeVesterplate, 1. septembar 1939
 6. 6. Bitka za Britaniju je jedno od najvećih bojišta u ranoj fazi Drugog svetskog rata. Ovo je ime kojim se obično naziva pokušaj nemačkog Luftvafea da stekne vazdušnu premoć nad britanskim RAF-om, pre planirane pomorske i vazdušne invazije na Britaniju (operacija Morski lav). Prevlast u vazduhu nad svojom teritorijom RAF duguje izuzetnom zalaganju ljudstva, kvalitetnom i umešnom upotrebom lovačke avijacije, kao i primenom radarske tehnike u protivvazdušnoj odbrani. Uz sve to, može se zaključiti da su Britanci dobili ovu bitku zbog inteligentnih rešenja članova Saveta za ratno vazduhoplovstvo (otkrice radara), koji su pobili teoriju „bombarderi će se uvek probiti“. Uverili su se da postoji odbrana od bombardera, pa su se usredsredili na gradnju jeftinijih i fleksibilnijih lovaca za čiju je proizvodnju bilo potrebno mnogo manje vremena. Iako se ne može sa sigurnošću reći da je bitka za Britaniju bila prekretnica Drugog svetskog rata, činjenica je da je imala političku i vojnu težinu, jer je kasnije uveliko doprinela ukupnoj savezničkoj pobedi na Atlantiku i u zapadnoj Evropi.
 7. 7. Vinston Čerčil Bio je premijer Velike Britanije za vreme Drugog svetskog rata. Održavao je čvrste veze sa tadašnjim američkim predsednikom Frenklinom Ruzveltom. Svojim govorima neprestano je dizao moral svog naroda, tako je, na primer, u jednom radijskom obraćanju rekao: „Branićemo naše ostrvo, bez obzira na cenu, borićemo se na plažama, borićemo se na desantnim zonama, borićemo se na poljima i na ulicama, borićemo se u brdima; nikada se nećemo predati."
 8. 8. Bitka za Francusku (Pad Francuske) predstavlja nemačku invaziju na Francusku i zemlje Beneluksa tokom maja i juna 1940. godine. Napad nemačkih snaga počeo je 10. maja 1940. čime je završen Lažni rat. Invazija se sastojala iz dve glavne operacije. U prvoj, Fal Gelb nemačke oklopne snage su prodrle preko Ardena kako bi onemogućile saveznički prodor u Belgiju. Mnoge savezničke snage su evakuisane iz Denkerka u operaciji Dinamo. U drugoj operaciji, Fal Rot, koja je počela 5. juna 1940. nemačke snage su prišle s leĎa Mažino liniji i tako su je neutralisali. Italija je objavila rat Francuskoj 10. juna 1940. Francuska vlada je izbegla u Bordo, a Pariz je pao bez borbe 14. juna. Nakon što je francuska 2. grupa armija kapitulirala 22. juna, Francuska je istog Nemački avioni iz dana potpisala primirje. Trijufalne kapije
 9. 9. Operacija Barbarosa (nem. Unternehmen Barbarossa) bio je nemački kodni naziv za invaziju nacističke Nemačke na Sovjetski Savez tokom Drugog svetskog rata. Operacija je dobila ime po caru Svetog rimskog carstva Fridrihu Barbarosi.Glavni cilj operacije je bio brzo osvajanje celog evropskog dela SSSR-a, zapadno od linije koja je povezivala Arhangelsk i Astrahan. Neuspeh operacije Barbarosa na kraju je rezultovao celokupnim porazom Trećeg rajha. Istočni front koji je otvorila operacija Barbarosa bio je najveće bojište Drugog svetskog rata, sa najvećim i najbrutalnijim bitkama, velikim ljudskim gubicima i destrukcijom.
 10. 10. Zbog okeana koji su je odvajali od Evrope i Azije, te u domaćoj politici vladajućeg izolacionizma, SAD su 1930ih vrlo malo ulagali u odbranu, verujući da će se budući rat izbeći, odnosno da SAD u njemu neće učestvovati.Jedini izuzetak je bila ratna mornarica, koja se razvijala zbog sve većeg suparništva SAD s Japanom u području Tihog okeana. Zbog velikih udaljenosti između pojedinih tačaka u Tihom okeanu, veliki je naglasak stavljen na avijaciju, odnosno koordinaciju njenih aktivnosti s mornaricom. Zbog toga su SAD, slično i Japan, razvile vrlo kvalitetnu i izvežbanu mornaričku avijaciju te sagradile nekoliko nosača aviona. Veliki su napori uloženi i u razvijanje tehnika za amfibijske operacije, odnosno brzu gradnju aerodroma i luka na izolovanim ostrvima.Zbog toga je razvoj kopnene vojske, odnosno planovi za eventualno delovanje na evropskim bojištima bio potpuno zanemaren. Godine 1939. američka vojska je imala zastarelu opremu i neadekvatnu taktiku. No, relativno kasni ulazak u rat je omogućio učenje na tuđim iskustvima, dok su mnogi od tih nedostataka kompenzovani industrijskom moći SAD koja je, slično kao i SSSR, kvalitativne nedostatke izbrisala kvantitetom.
 11. 11. Bitka za Normandiju vodila se 1944. izmeĎu snaga nacističke Nemačke, koje su okupirale zapadnu Evropu, i invazionih savezničkih snaga u Drugom svetskom ratu. Šezdeset godina kasnije, invazija Normandije, poznata i kao Operacija Overlord, ostaje najveća pomorska invazija u istoriji, invazija koja je uključivala preko tri miliona vojnika koji su prevezeni preko kanala La Manš iz Engleske u Normandiju u okupiranoj Francuskoj.Većinu savezničkih snaga činile su američke, britanske, kanadske i francuske jedinice. Druge zemlje, čiji vojnici su takoĎe učestvovali u bici, bile su Australija, Belgija, Čehoslovačka, Grčka, Holandija, Novi Zeland, Norveška i Poljska.Iskrcavanje u Normandiji započelo je noćnim padobranskim i jedriličarskim desantom, masivnim vazdušnim napadima i pomorskim bombardovanjem nakon kojeg je usledio amfibijski desant na dan 6. juna ili na D-dan. Bitka za Normandiju potrajala je još dva meseca koliko je trebalo savezničkim snagama da uspostave čvrst mostobran na evropskom kopnu i da probiju nemačku liniju fronta u Francuskoj, a okončana je sa oslobaĎanjem Pariza i uništenjem džepa kod Faleza.
 12. 12. Aušvic najveći i najozloglašeniji logor, zvan i logor smrti. Najveći broj Jevreja i Roma je odvođen u Aušvic i brutalno ubijan i gušen u gasnim komorama! Slike iz Aušvica
 13. 13. Benito Musolini, koji se povlačio pred Savezničkim napredovanjem, pokušao je da pobegne u Švajcarsku u pratnji jednog nemačkog protiv-avionskog bataljona. MeĎutim, italijanski partizani su ga zarobili i prepoznali, nakon čega su on, njegova ljubavnica i njegovi pratioci streljani po kratkom postupku. Njihova tela javno su izložena u Milanu tako što su bila obešena naopačke o nadstrešnicu gradske pijace.Saznavši za Musolinijevu smrt, Hitler je shvatio da je kraj konačno došao. Ostao je u Berlinu, koji su Sovjeti opkolili i polako zauzimali. 30. aprila 1945, Adolf Hitler je, zajedno sa Evom Braun, svojom suprugom na jedan dan, izvršio samoubistvo da bi izbegao zarobljavanje. Hitler je imenovao Karla Denica za novog nemačkog kancelara, ali je Nemačka izdržala još samo sedam dana i predala se bezuslovno 8. maja 1945.
 14. 14. Herošima i NagasakiTokom celog rata sile su se utrkivale ko će pre da razvije atomsku bombu. Amerikanci su na svojoj strani imali Alberta Ajnštajna , i pred kraja rata ovo sredstvo masivnog uništenja je stvoreno 1945, Japan je i dalje odbijao da kapitulira tako da je to bio jos jedan razlog da Amerika isproba svoje novo oružije na njima. Bombardovani su Herošima i Nagasaki 6. i 9. avgusta. Poginulo je približno 250 000 ljudi , a ogroman broj je umrao i oboleo od radijacije.
 15. 15. Posle drugog svetskog rata doslo je do podele sveta na kapitalističke i komunističke države gde su glavni predstavnici bili SAD i SSSR. Vodi se bitka u naoružanju razvijanju tehnologije, industrije i osvajanju kosmosa, koja je u istoriji poznata kao ‘Hladni rat’.

×