Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

ми и они други

ми и они други

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

ми и они други

  1. 1. Ми и они други: О стереотипима и слици другога Александар Тодосијевић, професор историје ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница
  2. 2. Образовање и млади • Истраживања спроведена међу младима о познавању прошлости показала су да слабо познају историју. • Јак утицај медија на формирање ставова, моралних и етичких норми. • Стереотипи, предрасуде у јавном говору нашле су своје место и у настави. • „Kриза наставе историје“ (пораст снага екстремне деснице у Европи, ксенофобија, угожена основна људска права, велики мигрантски токови са Истока, тероризам у „срцу Европе“) Талас - „Die Welle“
  3. 3. Циљеви и злоупотребе • Фактор помирења, прихватања, разумевања и поверења међу народима; • Унапређење вредности као што су толеранција, разумевање, уважавање различитости, људска права; • Чинилац изградње «демократских вредности» на основама заједничког историјског и културног наслеђа, обогаћеног кроз различитости; • Развој интелектуалних способности ученика потребних за критичку и одговорну анализу и тумачење информација, кроз дијалог, трагање за историјским сведочанствима и отворену расправу која се заснива на мултиперспективности, посебно кад је реч и контроверзним и осетљивим питањима... • Средство идеолошких манипулација, пропаганде - користити се за заговарање идеја нетолеранције, национализма, ксенофобије, расизма и антисемитизма; • Кривотворење или састављање лажних сведочанстава, статистичких података, монтираних слика итд; • Стриктно везивање за један догађај да би се оправдали или прикрили други; • Изразито националистичку верзију прошлости која може да створи поделу «ми»-«они» .
  4. 4. Стереотипи • У свакодневном говору присутне су формулације да су неки народи добри, а неки лоши, да су мушкарци добри, а жене лоши возачи, да су деца из града добри ученици, а деца са села лошији... • СТЕРЕОТИПИ су превише поједностављени начини размишљања о одређеним појавама или групама људи (према занимању, националности, вери, раси, друштвеној класи, сексуалној оријентацији и свим другим поделама које вреде за људе)
  5. 5. Како настају стереотипи? • Због чињенице да живимо у комплексном свету, у којем је неопходно стално учење, са оправдањем да немају времена за учење, упознавање, стицање властитог искуства, људи су склони да ствари поједноставе, искриве, те да генерализују слику о некоме или нечему. На тај начин ставови о људима и појавама прерастају у стереотипе. • Формирање стереотипа темељи се на: - поједностављивању - претеривању или искривљавању - генерализацији - представљању културалних карактеристика као 'природних'
  6. 6. Разликаизмеђустереотипаи предрасуда • За разлику од стереотипа, који могу да буду и негативни и позитивни, ПРЕДРАСУДЕ су негативни судови или мишљења о некој особи, групи или појави створени пре реалног, директног искуства с том особом, групом или појавом или без познавања или истраживања чињеница о томе. • Предрасуде стичу током живота социјалним учењем, и то најчешће путем учења по моделу. • Улога родитеља и наставника
  7. 7. Ми и Они • Стереотипи настају на подлози предрасуда, као посебан вид процењивања заснованог на погрешним, искривљеним или измишљеним представама о некој појави, поједину или групи. • Стереотипи, као крајње поједностављене представе о себи и другима добијају на значају у време великих политичких, идеолошких, верских или других сучељавања различитих заједница, претварајући се у опасно пропагандно оружје. • Предрасуде постају «несвесни» део идеологије једног друштва. • Подела Ми и Они, сведена је на оштро разграничен однос два супротстављена принципа: Ми (позитивног) и Они (негативног).
  8. 8. Слике из прошлости • Историјска свест један е од најважнијих темља система вредности једног друштва. • Представа о томе „како смо Ми прошли у историји“ утиче на формирање слике о „Себи“ и „Другима“. • Слико „о прошлости“ формира се у зависности од потреба садашњости. • У XIX веку владајуће елите на Балкану суочиле су се са задатком формирања „националних држава“. • Османска власт имала је најтрајнији и најјачи утицај на Балкану. • Балкански народи углавном имају негативан однос према османском наслеђу.
  9. 9. УкњизиЦрниПетарибалканскиразбојници.БалканиСрбијаунемачкимсатиричнимчасописима 1903-1918, историчарМиланРистовићанализира карикатуруизвременаБалканскихратова (1912-1913)накојој јеприказанправославнисвештениккојипредводибандуразбојникау „балканским“ношњама.Узкарикатуруобјављенјекоментар:„Улазакпобедничкихсловенских носилацакултуреуТурску“.

ми и они други

Views

Total views

246

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×