Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen halen we meer uit wind - Congres Windenergie, vakbeurs Energie 2013

520 views

Published on

24 september - Windunie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen halen we meer uit wind - Congres Windenergie, vakbeurs Energie 2013

 1. 1. Samen halen we meer uit wind Rense van Dijk, Windunie Eelco Bots Windunie Development
 2. 2. Samen halen we meer uit wind • Advies & ontwikkeling • Beste stroomcontract & rendement • Onderhoud & beheer • Lobby & kennis 15 oktober 2013 2
 3. 3. Een windpark ontwikkel je zelf ! 15 oktober 2013 3
 4. 4. Voorwaarden windontwikkeling  Grondposities  Geld (o.a. voor inhuur expertise)  Draagvlak (publiek en politiek) En…voldoende wind!! 15 oktober 2013 4
 5. 5. Grondposities Lokale Duurzame Energie Initiatieven Zonder grondposities kun je niet ontwikkelen • Bij gemeentegrond: gunning in plaats van tendering Draagvlak • Neem partij in handen om grondposities te verwerven Regie 15 oktober 2013 5
 6. 6. Grondposities Agrariërs • Samen in plaats van individuele grondcontracten  Regie • Beloon naar inbreng van grond i.p.v. positie turbine  Draagvlak 15 oktober 2013 6
 7. 7. Geld Idee Plan: hoog risico, beperkte kosten Plan Politiek principe-akkoord: hoog risico, toenemende kosten Politiek principe-akkoord midden risico, hoge kosten Bestemmingsplan/vergunning Vergunning Financial close laag risico, zeer hoge kosten 15 oktober 2013 7
 8. 8. Geld Lokale duurzame energie initiatieven • Verwerf subsidies voor eerste stappen  Lokaal draagvlak uitnutten • Zoek investeerder/ontwikkelaar binnen eigen voorwaarden  Regie  Laat je de kaas niet van het brood eten 15 oktober 2013 8
 9. 9. Geld Agrariërs • Koppel (opties op) aandelen aan investering  Risico rendeert • Ga slim om met eigen vermogen  Risico behapbaar 15 oktober 2013 9
 10. 10. Draagvlak Lokale Duurzame Energie Alternatieven • Actief leden werven met bijvoorbeeld zon-acties • Blijf leden informeren en betrekken • Mobiliseer achterban richting politiek 15 oktober 2013 10
 11. 11. Draagvlak Agrariërs • Betrek omgeving in vroeg stadium • Ga serieus in op zorgen en wensen omwonenden • Doe een geloofwaardig aanbod voor direct omwonenden (compensatie) • Ontwikkel in overleg participatie mogelijkheden (menukaart) 15 oktober 2013 11
 12. 12. Mijd valkuilen! • Investeer voldoende tijd in voortraject. – Onduidelijke afspraken breken je later op • Wacht niet te lang met expertise erbij halen 15 oktober 2013 12
 13. 13. Tot slot: wat moet je in huis hebben • Doorzettingsvermogen • Communicatie • Denken vanuit gezamenlijk lokaal belang (geven en nemen) • Hoge frustratiedrempel  15 oktober 2013 13
 14. 14. Wat krijg je er voor terug? • Een hechte groep mensen • Kijkje in de keuken van projectontwikkeling • Versterking agrarisch bedrijf en financiën voor regionale ontwikkeling • Lokaal duurzaam opgewekte energie • ….. en een schonere wereld! 15 oktober 2013 14

×