Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OOG/ZOG: Phan oog zog 2012

734 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OOG/ZOG: Phan oog zog 2012

 1. 1. Non-responders op avastin bij diabetisch maculaoedeem OOG/ZOG 2012 T.M.L. Phan C.B. Hoyng
 2. 2. Diabetic macular edema (DME) & clinically significantmacular edema (CSME)
 3. 3. Pathofysiologie
 4. 4. Therapie1. Focaal/grid lasercoagulatie2. Anti-VEGFs3. Triamcinolon
 5. 5. Anti-VEGFsBevacizumab (Avastin) Ranibizumab (Lucentis)• 1.25 mg • 0.5 mg• 149 kDa • 48 kDa (Fab fragment)• Bindt aan alle isotypen VEGF • Bindt aan alle isotypen VEGF• t ½ 5.6 dgn • t ½ 3.2 dgn• € 20,- tot € 25,- per injectie • € 1133,- per injectie
 6. 6. Lucentis bij DME• Meer visusverbetering en afname centrale retinale dikte (CRT) na Lucentis vergeleken met placebo.• Lucentis monotherapie of in combinatie met focaal/grid lasercoagulatie resulteert in meer visuswinst en grotere reductie CRT.
 7. 7. Avastin en DME• Avastin resulteert in visusverbetering en CRT afname.• Meer visuswinst en afname CRT na Avastin vergeleken met lasercoagulatie.Avastin -vs- Lucentis• Vooral indirect bewijs  Géén verschil in effectiviteit ten aanzien van BCVA, noch CRT.  Géén verschil in bijwerkingen of complicaties.
 8. 8. Non-responders op anti-VEGFs• Géén studie bekend bij DME.  + 48-75% (?) géén respons.  Géén data over CRT.• 45-72% non-responders bij CNV.
 9. 9. Studie opzet• Doel Bepaling effect > 3 injecties Lucentis op DME bij non-responders op Avastin.• Inclusiecriteria 1. CSME met CRT > 250 μm 2. Non-responder op Avastin• Exclusiecriteria 1. Recente lasercoagulatie (< 4 mnd) 2. Recente PPV (< 4 mnd) 3. Corticosteroiden ivt of parabulbair (< 4 mnd) 4. Overige maculopathie
 10. 10. Baseline karakteristieken
 11. 11. Dhr. H (1948) Baseline (VA 0.4) Na 3 & 6 injecties Avastin (VA 0.1) Na 4 injecties Lucentis (VA 0.6)
 12. 12. Mw. D (1963)Baseline (VA 0.5) Na 8 injecties Avastin (VA 0.8)Na 3 injecties Avastin (VA 0.5) Na 5 injecties Lucentis (VA 1.0)
 13. 13. Central retinal thickness (CRT) Baseline 3x Avastin > 6x Avastin 3x Lucentis > 6x Lucentis
 14. 14. Visus Baseline 3x Avastin > 6x Avastin 3x Lucentis > 6x Lucentis
 15. 15. Conclusie• Non-responders op Avastin kunnen anatomisch baat hebben bij Lucentis.• Mogelijke bijdrage van farmacokinetica en verschil in retinale penetratie.• Gestoorde bloed-retina barrière bij DME.
 16. 16. Discussie• Definitie non-responders• Zeer kleine studiegroep.• Géén controlegroep.• Rol van gewicht, HbA1c, tensie.• Verschil in interval per medicatie.

×