Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fagro 29112012 Pierre Daemen

709 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fagro 29112012 Pierre Daemen

 1. 1. Arnhem - Düsseldorf - Eindhoven - Maastricht-Airport
 2. 2. Finance & Control in Life SciencesAgenda : 1. Introductie 2. Finance en businessreview 3. Inrichting bedrijfsstructuur ; Holding / IP 4. Financiering van de onderneming ; eigen geld / VC / externe financiering 5. Bancaire financiering met facilitering door overheid ; Starterskrediet / Innovatiekrediet / IBSK 6. Cases ; Fabpulous en InnatOss 7. Rapportages ; voortgang / cash flow planning 2
 3. 3. Finance & Control in Life Sciences Introductie• Pierre Daemen• Registeraccountant• Financiële management/directiefuncties bij MKB / Beursgenoteerde bedrijven• Life Sciences ; parttime CFO• Activiteiten van bedrijven ; pharma / antilichamen / diagnostiek / vaccin-ontwikkeling / ontwikkelen medical device 3
 4. 4. Finance & Control in Life Sciences IntroductieKenmerken en verschillen andere sectoren:• Investeringen : machines / kennis- en produktontwikkeling (IP)• Financieringen : zekerheden• Produktieproces : KPI’s, Balanced Score Card• Verdienmodel : vergoedingen / reimbursements• Resultaat : Milestones 4
 5. 5. Finance & Control in Life Sciences BusinessreviewRandvoorwaarden van businessreview :• Marktstudie• Bepaling van doelgroep ; huisartsen, particulieren, ziekenhuizen• Draagvlak ; brancheverenigingen, patiëntenverenigingen, verzekeraars• Fasering van businessplan in : onderzoek – ontwikkeling – test – marktintroductie• Risico inschatting doorlooptijd van fasen / projecten ; wat is de mogelijke kans op uitloop 5
 6. 6. Finance & Control in Life Sciences BusinessreviewRandvoorwaarden (vervolg) :• Financiële plan ; verdeling in maanden, kwartalen / financiering werkkapitaal• Financiering / Funding• Samenstelling Management Team ; CEO / CFO / CSO• Raad van Commissarissen 6
 7. 7. Finance & Control in Life Sciences Inrichting BedrijfsstructuurInrichting bedrijfsstructuur :• Risico-spreiding• Holding = aandeelhouders• Mogelijkheden Flex BV (vanaf 1 oktober jl.)• Werkmaatschappijen ; aparte vennootschap voor IP• Fiscale faciliteit van deelnemingsvrijstelling• Meteen regelen of later via splitsing 7
 8. 8. Finance & Control in Life Sciences Finance & BusinessreviewBeoordeling bedrijfsprocessen :• Fasering van businessreview in : onderzoek – ontwikkeling – test – marktintroductie• Risico inschatting doorlooptijd van fasen / projecten ; wat is de mogelijke kans op uitloop• Financiële plan ; verdeling in maanden, kwartalen / financiering werkkapitaal ; ruimte voor uitloop• Financiering / Funding 8
 9. 9. Finance & Control in Life SciencesFinanciering van de onderneming 9
 10. 10. Finance & Control in Life Sciences Financiering van de ondernemingFinanciering van de onderneming :• Inbreng eigen middelen ; kapitaal / kennis• Bancair : impact Basel III• VC (Venture Capitalist) ; welke rol?• SEED fondsen• Alternatieven ; crowd fundingOverigen :• Subsidies ; bijvoorbeeld GCS / Investeringsfondsen• Fiscale faciliteiten ; WBSO, RDA, Innovatiebox 10
 11. 11. Finance & Control in Life Sciences Bancaire financiering met facilitering door OverheidBancaire financiering met facilitering door overheid ;• Bancair ; Starterskrediet ; max € 267 K – overheidsgarantie• Agentschap ; Innovatiefonds MKB+ (nieuw); Innovatiekrediet• Nederlands MKB Fonds (achtergestelde leningen)• De BMKB-regeling kent o.a. volgende varianten: 1) Bedrijfsborgstellingskrediet (BSK); 2) Bedrijfsborgstellingskrediet voor starters (BSKS); 3) Innovatieborgstellingskredieten (IBSK) ad 1) Maximaal € 1 miljoen, max. 50% van de financiering (1:1 verhouding bank - Staat), looptijd max. 6 jr. tot nul (bij OG looptijd max. 12 jr.), aflossing lineair, maximale opschorting 8 kalenderkwartalen (minimaal 1) ad 2) Maximaal € 267K, max. 75% van de financiering (1:3 verhouding bank - Staat), max. 6 jr. tot nul (bij OG looptijd max. 12 jr.), aflossing lineair, maximale opschorting 12 kalenderkwartalen (minimaal 1) ad 3) Maximaal € 1 miljoen, max. 66,67% van de financiering (1:2 verhouding bank - Staat), looptijd max. 12 jr. tot nul, aflossing lineair, maximale opschorting 8 kalenderkwartalen (minimaal 1) 11
 12. 12. Finance & Control in Life Sciences Bancaire financiering met facilitering door OverheidRabo Rijk van Nijmegen : Innovatiefonds• Max € 100.000• S&O Verklaring 12
 13. 13. Finance & Control in Life Sciences Case : Fabpulous JG RB DE PD RM MSOur peopleThe company is headed by Diederik Engbersen (DE), CEO,who has extensive experience in the diagnostics industry in bothproduct development as well as marketing and sales. In addition,Jan Glatz (JG), who is a professor in cardiac metabolism withinthe Cardiovascular Research Institute of the University ofMaastricht is serving as CSO. Jan Glatz has been involved inresearch on H-FABP and its clinical applications since hediscovered the biomarker in 1988. Maarten Smit (MS) (CTO),Pierre Daemen (PD) (CFO), Ron Bally (RB) (QA/RA) and RonMohren (RM) (Sr Lab Technician), complete the FABPulous 13team.
 14. 14. Finance & Control in Life Sciences Case : FabpulousThuja Capital is an independent venture capital firm specialized in investing inearly-stage life sciences companies in the Netherlands and Belgium.Health Innovations invests in technology driven startups in healthcare with twofunds. Shareholders in these funds are ABN AMRO Bank, two healthcare insurers:Achmea and VGZ and Mediq, an international distributor in healthcare. The Dutchgovernment supports the Funds with a seed capital arrangement.Limburg Ventures B.V. is an active regional venture capital investor in materials andlife sciences in the south of The Netherlands. They have a strong focus on valueenhancement of their portfolio companies by using their network and the network ofits founders, DSM Nederland and regional development agency LIOF.NV Industriebank LIOF was established in 1975 as the regional development andinvestment company covering the Dutch province of Limburg. They are anindependent authority concerned with the development of the regional economy andthe promotion of its business climate.Medavinci Development is a privately owned company supporting inventors ofnovel medical products in realizing their potential.BioMedbooster is the center of excellence for the technology transfer of theUniversity of Maastricht and the Maastricht University Medical CenterMaastricht University Medical Center Holding The MUMC holding company isthe parent company of commercial companies that have originated from MaastrichtUMC+. Thanks to the holding company, commercial research initiatives are allocateda clear position within the core tasks of Maastricht UMC+ 14
 15. 15. Finance & Control in Life Sciences Case : InnatOss Infectieziektendiagnostiek – vanantilichaam naar cellulaire testen 15
 16. 16. Finance & Control in Life Sciences Case : InnatOssMethode gepatenteerd door UMC St Radboud• Anja Garritsen – Founder, CEO – ex-MSD• Stefan van den Eijnde (Innobus) – sinds mei 2011 betrokken bij het bedrijf• Pierre Daemen (Fagro) – sinds jan 2012 CFO• Jos van der Meer (Radboud) – wetenschappelijk adviseur• Marlisa Meijerink – ex-Biomerieux, Philips, Skyline – marketing expert 16
 17. 17. Finance & Control in Life Sciences RapportagesRapportages :• Maandelijkse rapportage van resultaten• Activiteiten : => voortgangsanalyse van activiteiten ; core  non core => projectbewaking• Rolling forecast• Rolling cash flow 17
 18. 18. Tot SlotVeel succes met het realiseren van uw plannen ! 18

×