Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glasvocht halfleeg of halfvol

728 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Glasvocht halfleeg of halfvol

  1. 1. Glasvocht halfleeg of halfvol ? Mauk Tilanus, Veronique Nas OOGZOG 2012 University Medical Centre Nijmegen Netherlands
  2. 2. Waarom CV onderzoek belangrijk ?Patiënten met vitreoretinopathie hebben grote kans op ablatioOogarts moet kennis hebben van vitreoretinopathien Profylaxe van ablatio
  3. 3. Kenmerken van het Syndroom van Wagner• Hans Wagner 1938• Autosomaal dominante vitreoretinopathie• Mutatie in Versican gen• Bijna complete penetrantie• Variabele expressie
  4. 4. Kenmerken van het Syndroom van Wagner• Myopie• Cataract op jonge leeftijd• Optisch leeg glasvocht• Glasvocht condensaties• Slechte perifere vascularisatie• Chorioretinale atrofie• Netvliesloslating op jonge leeftijd
  5. 5. Kenmerken van het Syndroom van Stickler• Autosomaal dominante vitreoretinopathie• Mutatie Col2A1 gen• Myopie• Hyperflexibiliteit van gewrichten• Gehoorsproblemen• Variabele expressie• Netvliesloslating
  6. 6. Profylaxe• Lasercoagulatie• Cryocoagulatie• Cerclage• Combinaties• Alternatieven• Zorgvuldig vervolgen ?
  7. 7. Conclusies• Vitreoretinopathien hebben hoge ablatio kans• Oogarts kan zien wie aangedaan is• Profylaxe nodig

×