Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uveitis bij rifabutin gebruik

543 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uveitis bij rifabutin gebruik

 1. 1. Uveïtis anterior bij rifabutin gebruik Medicatie-relateerde uveïtis
 2. 2. Casus• Vrouw, 28 jaar, negroïde (Zuid-Afrika)• Komt op SEH met visusdaling OD>OS sinds 1 dag• Voorgeschiedenis: • HIV-positief, behandeling sinds 2002 • Reumatische klachten • Tuberculose, behandeld vanaf 22/5/12• Medicatie: • Chronisch HIV medicatie: truvada, raltegravir, ritonavir, darunavir • Chronisch medicatie bij reumatische klachten: plaquenil 200 mg • TB medicatie: isoniazide, rifabutine, pyridoxine
 3. 3. Oogheelkundig onderzoek • Fotofobie ++ • Visus OD: lichtperceptie • Visus OS: 0.6 • Media OD: cornea-oedeem, VOK vol cellen met hypopyon • Media OS: enkele cellen in de VOK • Fundus OD: niet te beoordelen • Fundus OS: geen duidelijke afwijkingen
 4. 4. Differentiaal diagnose• Auto-immuun • gezien artritis eerder of toch reactieve artritis door andere oorzaak (infectieus?)• Infectieus • TBC, herpes (HSV/VZV), toxoplasmose, CMV, lues• Medicamenteus • tgv rifabutin?
 5. 5. Plan• Start Pred Forte 8 dd OD, 3 dd OS, Ultracortenol oogzalf a.n. OD, Atropine 1% OD• VOK punctie met PCR op HSV, VZV, CMV, toxoplasmose en serologie op antistoffen tegen Treponoma pallidum• Overleg infectioloog: rifabutin is diezelfde ochtend al uit baxters gehaald en vervangen door moxifloxacine.
 6. 6. Vervolg• PCR negatief• Geen aanwijzingen auto-immuun aandoening bij eerder onderzoek• Verbetering uveïtis beeld OD bij Pred Forte a 1 uur, Ultracortenol zalf en atropine 1 dd OD• Toch Rifabutin gebruik als oorzaak?
 7. 7. Uveitis bij Rifabutin gebruik• Fulminante uveitis anterior met soms vitritis • Perifere gelige endotheel deposities variërend in grootte• Kan zich ook monoculair presenteren• T ½: 35-40 uur• Behandelen met steroïden• Enigszins dosis-afhankelijk• Verbetert altijd na staken rifabutin, recidiveert vaak bij continueren/hervatten. Ref. - Moorthy et al. Drug-induced uveitis. Survey of ophthalmology 1998;42: 557-569 - Williams and Illari. Persistend corneal endothelial deposits associated with rifabutin therapy. Cornea 2010; 29: 706-707
 8. 8. Pathogenese van drug-induced uveïtis • A. Direct mechanisme • Directe toxiciteit • B. Indirect mechanisme • 1. Primair immunologisch mechanisme • Immuun complex gerelateerd • Antidrug antilichamen • 2. Secundair immunologisch mechanisme • Medicatie die microoganismen aangrijpt, waardoor er veel antigenen vrijkomen • 3. Melanine-gerelateerd mechanisme • Medicatie bindt met melanine waardoor ‘scavenger’ effect van melanine op vrije radicalen minder is Ref. - Moorthy et al. Drug-induced uveitis. Survey of ophthalmology 1998;42: 557-569
 9. 9. Topicale medicatie• Topicale betablockers: metipranolol • Uveitis anterior met KP’s• Brimonidine • Uveitis anterior, begint tussen 11 en 15 mnd na start.• Prostaglandine analogen • Pijn, roodheid en milde prikkeling VOK Ref. - Akingbehin.T et al. Metipranolol-associated granulomatous anterior uveitis. Br J of Ophthalmol. 75: 519-523 - Katz LJ. Brimonidine tartrate 0.2% twice daily vs. timolol 0.5% twice daily: 1 year results in glaucoma patients. Brimonidine study group. Am J Ophthalmol. 1999;127: 20-26 - Warwar RE et al. Cystoid macular edema and anterior uveitis associated with latanoprost use. Experience and incidence in a retrospective review of94 patients. 1998;105: 263-268
 10. 10. Systemische medicatie• Fluoroquinolone• Cidofovir• Bifosfonaten• Terbinafine• Sulfonamides• Cobalt• Carbamazepine• Interleukin-3 and interleukin-6• Orale contraceptiva• Quinidine• Rifabutin• Streptokinase• Monoclonale antilichamen (CTLA-4; CD152) - ipilimumab and tremelimumab - tegen melanoommetastasen• Vacinaties • BCG en tuberculine test bij TBC, influenza, mazelen, hep B Ref. Chapter 54 from www.oculist.net by M. Levent Civelek, Debra A. Goldstein and Howard H. Tessler
 11. 11. Systemische medicatie• Cidovir • CMV • uveitis anterior (26-59% intraveneus, 26% intravitreaal)• Bifosfonaten • Osteoporose, hypercalciemie • 24h tot enkele wk na start, conjunctivitis, episcleritis en uveitis anterior• Sulfonamiden • Uveitis anterior of andere problematiek bij Stevens-Johnson syndroom (TEN) Ref. - Moorthy et al. Drug-induced uveitis. Survey of ophthalmology 1998;42: 557-569
 12. 12. Vervolg casus• Drie dagen later ook fulminante uveitis anterior OS• Verbetering op topicale sterioden ODS in afbouwschema• Na 1 maand: • Visus OD 0.8++ • Visus OS 1.0+ • Media ODS • geen cellen of Tyndall in voorste oogkamer, oude glasvochttroebelingen, zonder tekenen van actieve ontsteking. • Fundus ODS • geen haarden
 13. 13. OD OS
 14. 14. ConclusieUveitis meest waarschijnlijk op basis van Rifabutin gebruik. Vergeet bij een uveitis de medicatie als mogelijke oorzaak niet.

×