Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

18 07 11 orienta

455 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

18 07 11 orienta

 1. 1. Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà
 2. 2. Pla de treball Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà
 3. 3. Acordem criteris i indicadors? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà
 4. 4. Acordem criteris i indicadors? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà Houston, tenim un problema!
 5. 5. Acordem criteris i indicadors? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà Què ha passat ?
 6. 6. Acordem criteris i indicadors? CNL Eramprunyà.Àread'Ensenyament Vam decidir aplicar la pauta de validació.
 7. 7. PAUTA DE VALIDACIÓ Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà Els criteris SÍ NO PER QUÈ? <ul><li>Han de ser: </li></ul><ul><ul><li>coherents tant amb el model com amb l’orientació de l’avaluació? </li></ul></ul><ul><ul><li>clars i entenedors? </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibles? </li></ul></ul>
 8. 8. Acordem criteris i indicadors? CNL Eramprunyà.Àread'Ensenyament Però...
 9. 9. Com va anar? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà
 10. 10. Acordem criteris i indicadors? CNL Eramprunyà.Àread'Ensenyament Ens ha servit?
 11. 11. Acordem criteris i indicadors? CNL Eramprunyà.Àread'Ensenyament Com és que no ens vam recordar d’aquests criteris?
 12. 12. PAUTA DE VALIDACIÓ Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà La finalitat dels criteris que he elaborat SÍ NO PER QUÈ? <ul><ul><li>afavoreixen l’autonomia? </li></ul></ul><ul><ul><li>ajuden a reflexionar? </li></ul></ul><ul><ul><li>evidencien el progrés? </li></ul></ul><ul><ul><li>contemplen les diferents fases del procés? </li></ul></ul><ul><ul><li>preveuen una aplicació heterogènia? </li></ul></ul>
 13. 13. Hem d’anar tancant qüestions: Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà Què heu tingut en compte a l’hora d’establir els criteris? Quins dubtes heu tingut? Recollir (continguts, objectius, procediments) de la unitat Adaptar l’experiència Prioritzar els criteris (en funció de l’etapa del procés i del curs) <ul><li>Seqüenciar el procés </li></ul><ul><ul><li>Establir els criteris </li></ul></ul><ul><ul><li>Prioritzar-los </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluar els resultats </li></ul></ul><ul><li>Els adjectius per valorar </li></ul><ul><li>Els graus de concreció </li></ul><ul><li>Eren coherents </li></ul><ul><li>L’heterogeneïtat de cada autor </li></ul>
 14. 14. Ens en recordem? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà
 15. 15. Ens en recordem? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà Tasca d’aprenentatge Tasca d’avaluació discriminar Perdre el temps!!! conscienciar compartir EQUIIP = demostrar significatiu
 16. 16. Repassem… <ul><li>http://blocs.cpnl.cat/avaluacio/2011/06/01/avaluar-per-aprendre/ </li></ul>Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà
 17. 17. Doncs, ara… Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà <ul><li>Compareu les eines. </li></ul><ul><li>Digueu quines similituds i diferències tenen? Per a què serveixen? </li></ul>
 18. 18. Què aprenem de tot això? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà Què m’ha anat bé? Què hem de millorar?
 19. 19. Què aprenem de tot això? Centre de Normalització Lingüística Eramprunyà Què m’ha anat bé? Què hem de millorar? <ul><li>reforçar la línia </li></ul><ul><li>Per entendre la tècnica de l’esmicolament </li></ul><ul><li>Per adonar-me que amb criteris massa generals no ajuden a acompanyar el procés </li></ul><ul><li>Per observar i reflexionar sobre la coavaluació . És el que ens trobarem a l’aula. </li></ul><ul><li>Per conèixer sobre conducta humana </li></ul><ul><li>Per què ens deixem arrossegar? </li></ul><ul><li>Hem d’aprendre a saber ser autònoms </li></ul><ul><li>Hem de formalitzar un contracte social: </li></ul><ul><li>el procés </li></ul><ul><ul><li>Les accions </li></ul></ul><ul><ul><li>Els terminis </li></ul></ul><ul><ul><li>Les interaccions </li></ul></ul><ul><li>Hem d’establir una comunicació més àgil i eficient. </li></ul>

×