I tu d\'on ets?

987 views

Published on

Presentació del projecte \"I tu d\'on ets?\" dels curs \"Estratègies per l\'èxit: PQPI\".

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
987
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I tu d\'on ets?

 1. 1. L’avaluació al PQPI-PTT de l’Hospitalet Curs 2008-2009
 2. 2. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>OBJECTIUS GENERALS </li></ul><ul><ul><li>Promoure el respecte, la tolerància i la cohesió del grup a partir del compartir informacions de tipus personal com ara el punt d’origen, la cultura, els costums... </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballar les tècniques de recerca, de selecció i de transmissió de la informació, així com diverses competències curriculars de la formació bàsica: desenvolupament i recursos personals, coneixement de l’entorn social i professional, aprenentatges instrumentals bàsics. </li></ul></ul>
 3. 3. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>TEMPS DE DEDICACIÓ </li></ul><ul><ul><li>Dins de classe dedicarem aproximadament 2h cada dia durant 2 setmanes=20 hores </li></ul></ul><ul><ul><li>A casa hi poden dedicar el temps que més els convingui per poder acabar o revisar allò que s’ha fet a classe. </li></ul></ul>
 4. 4. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>SESSIONS </li></ul><ul><ul><li>On vas néixer, on vaig néixer? </li></ul></ul><ul><ul><li>A prop o lluny. Agafa el regle </li></ul></ul><ul><ul><li>Què volem saber? Com ho esbrinarem? </li></ul></ul><ul><ul><li>Tria i remena </li></ul></ul><ul><ul><li>Anem al gra </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissenyem!! </li></ul></ul><ul><ul><li>Escribim-ho!! </li></ul></ul><ul><ul><li>Escribim-ho!! </li></ul></ul><ul><ul><li>Fem l’últim repàs </li></ul></ul><ul><ul><li>Ha arribat el moment de la veritat </li></ul></ul>
 5. 5. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>MODULS FORMATIUS: </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament i recursos personals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament personal i social </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Coneixement de l’entorn social i professional </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entorn i participació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aprenentatges instrumentals bàsics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicació oral i escrita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matemàtiques bàsiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tecnologies de la informació i la comunicació </li></ul></ul></ul>
 6. 6. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>METODOLOGIA DE TREBALL: </li></ul><ul><ul><li>Treball en equip: basat en la investigació, en l’us d’internet i en la resolució de problemes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de totes les activitats a través de rúbriques </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació individual i del treball en equip </li></ul></ul><ul><ul><li>Ús del portafoli individual </li></ul></ul>
 7. 7. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>EXEMPLE D’UNA SESSIÓ: On vas néixer, on vaig néixer? </li></ul><ul><li>Material : mapa mundi individual, un per alumne i mapa mundi mida pòster per la classe. Atlas universal polític i físic. Agulles amb caps de color. </li></ul><ul><li>Activitat : </li></ul><ul><li>Explicar el projecte (10’-15’) </li></ul><ul><li>Fer els grups de 4 a partir de parelles que ells/es triïn (10’) </li></ul><ul><li>Cada persona, amb l’ajut dels altres membres del grup, situar el seu punt d’origen en el mapa (10’) </li></ul>
 8. 8. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>Observació del que es veu al mapa </li></ul><ul><li>Explicació continguts: </li></ul><ul><ul><li>Diferència entre mapes físics i polítics </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepte de continent. Continents que existeixen </li></ul></ul><ul><ul><li>Concepte de país. Països i capitals dels membres de la classe. </li></ul></ul><ul><ul><li>Relleu més important: rius, muntanyes, mars... </li></ul></ul><ul><li>Apunts que aniran al portafoli: </li></ul><ul><ul><li>Nom dels continents, continent d’on es prové </li></ul></ul><ul><ul><li>Nom dels països, capitals i ciutats o pobles d’origen de tot l’alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nom del continent de destí. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nom del país, capital, província, ciutat de destí </li></ul></ul><ul><ul><li>Totes les definicions i apunts de l’explicació de continguts. </li></ul></ul>
 9. 9. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS <ul><li>Tota aquesta informació quedarà reflectida en el mapa mundi individual . S’avaluarà el resultat que queda al portafoli, de forma individual (45’). Rúbrica d’avaluació </li></ul><ul><li>Posar en comú al mapa gros de la classe totes les ciutats, països, continents dels que provenen els/les diferents alumnes. (20’) </li></ul>
 10. 10. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Continents Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació el nom de la capital de tots els països dels membres del seu grup amb un màxim de 5 faltes d’ortografia i les ha senyalat al mapa Ha apuntat el nom se les capitals dels països dels membres del grup i les ha situat al mapa Ha apuntat de forma incompleta el nom de les capitals dels països dels membres del grup i s’ha deixat de situar-ne alguna al mapa Punt on ens trobem Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació el nom del punt on ens trobem sense faltes i l’ha senyalat bé al mapa Ha apuntat el nom del punt on ens trobem i l’ha situat al mapa No ha apuntat el nom del punt on ens trobem ni l’ha marcat al mapa
 11. 11. PROJECTE D’INTERCULTURALITAT: I TU D’ON ETS Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Capitals Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació la definició i el nom de tots els continents amb un màxim de 5 faltes d’ortografia Ha apuntat la definició de continent i el nom dels continents amb més de 5 faltes d’ortografia Ha apuntat de forma incompleta la definició o s’ha deixat algun dels continents Països Ha apuntat correctament, amb netedat i bona presentació el nom de tots els països dels membres del grup amb un màxim de 5 faltes i els ha senyalat al mapa amb encert Ha apuntat el nom dels països dels membres del grup i els ha situat al mapa Ha apuntat de forma incomplets el nom dels països dels membres del grup i s’ha deixat de situar-ne algun al mapa
 12. 12. CONCEPTE D’AVALUACIÓ <ul><li>L’avaluació és una eina per ajudar als i les joves del programa a ser conscients del seu progrés i dels seus aprenentatges. </li></ul><ul><li>L’avaluació fa corresponsable a l’alumne del seu procés formatiu. </li></ul><ul><li>L’avaluació és un procés, es fa de forma contínua al llarg del temps i dóna oportunitats de millora. </li></ul>
 13. 13. SISTEMES D’AVALUACIÓ <ul><li>Proves </li></ul><ul><li>Exercicis </li></ul><ul><li>Concursos </li></ul>
 14. 14. PROVES <ul><li>És un sistema d’avaluació que malgrat sigui tradicional, segueix present a la vida acadèmica i professional. </li></ul><ul><li>Hi ha moltes altres maneres de fer proves que poden ser enriquidores i no frustrants: </li></ul><ul><ul><li>Proves amb apunts </li></ul></ul><ul><ul><li>Correcció de les proves pels/les alumnes </li></ul></ul><ul><ul><li>Proves fetes en parella </li></ul></ul>
 15. 15. CONCURSOS <ul><li>Situacions lúdiques en les que es poden demostrar i compartir coneixements en petit grup sobre qualsevol tema. </li></ul><ul><li>Treure la millor puntuació motiva a superar als altres i a un mateix. </li></ul>
 16. 16. PORTAFOLI <ul><li>És una carpeta d’anelles on cada alumne/a guardarà les feines que considera que estan més ben fetes </li></ul><ul><li>També s’hi posaran els projectes acabats i ben puntuats </li></ul><ul><li>Serveix a l’alumne/a per poder consultar però també per poder mostrar quina qualitat de treball és capaç de fer </li></ul>
 17. 17. RÚBRIQUES <ul><li>Criteris d’avaluació que donem a conèixer a l’alumnat abans de fer les activitats. </li></ul><ul><li>Tenen com objectiu que sàpiguen exactament que s’espera que assoleixin i siguin capaços de fer amb cada exercici. </li></ul><ul><li>Els diferents nivells d’assoliment donen l’oportunitat de no fracassar i/o de poder millorar. </li></ul>
 18. 18. RÚBRIQUES: COM HO FEM... <ul><li>El/ la tutor/a estableix els objectius de l’activitat i marca criteris molt concrets i clars de com es vol la feina. </li></ul><ul><li>Lectura col·lectiva de la rúbrica i comprovació de la comprensió dels diferents nivells de qualitat </li></ul><ul><li>Realització de la feina, ja sigui individual o d’equip. </li></ul>
 19. 19. RÚBRIQUES <ul><li>Correcció i puntuació del treball fet seguint els criteris marcats. </li></ul><ul><ul><li>Fem servir dues modalitats: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>el/la tutor/a corregeix els exercicis. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>els/les propis/es alumnes s’intercanvien els exercicis i els corregeixen. </li></ul></ul></ul><ul><li>Opció de millora: els/les alumnes tenen l’oportunitat de revisar i millorar la feina feta i tornar-la a entregar </li></ul>
 20. 20. RÚBRICA: pluja d’idees Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Participació a la pluja d’idees Ha aportat entre 5 i 10 idees Ha aportat entre 1 i 5 idees No ha aportat cap idea Respecte als companys/es durant la pluja d’idees Ha mantingut la calma i ha respectat sempre el torn de paraula En menys de 3 ocasions se li ha hagut de cridar l’atenció per no respectar l’ordre En més de 3 ocasions s’ha hagut de cridar l’atenció per no respectar l’ordre
 21. 21. RÚBRICA: presa d’apunts Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Apunts presos a classe S’ha apuntat de forma completa, correcta, amb netedat i bona presentació amb un màxim de 30 faltes d’ortografia. S’han pres apunts malgrat hi ha més de 30 faltes d’ortografia i la presentació es podria millorar S’han pres apunts breus, poc clars, bruts, incomplets i amb més de 50 faltes d’ortografia
 22. 22. RÚBRICA: redacció simulacre d’entrevista Nivell de qualitat CRITERIS 3 Notable 2 Suficient 1 Insuficient Redacció La redacció és clara, amb estructures gramaticals correctes La redacció és correcta tot i que pot tenir alguna errada gramatical, alguna repetició No s’entén el que es vol explicar, ja sigui per massa breu o per massa llarg Ortografia En tota l’entrevista hi ha com a màxim 30 faltes En tota l’entrevista hi ha com a màxim 40 faltes Hi ha més de 40 faltes en tota l’entrevista Presentació És clara, neta i segueix els temes que han aparegut a la pluja d’idees Es pot llegir sense dificultats tot i que es desvïi lleugerament dels temes No té ordre, no s’entén i no segueix els temes.

×