SlideShare a Scribd company logo

Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilastokeskus

2.11.2023 Toimialaluokitus uudistuu, Tilastokeskus

1 of 7
Download to read offline
Järjestötoimintaa
seurataan jatkossa
tarkemmin
Katja Liukkonen, Aki Niskanen
Inventaario, nykytilanne
2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi
2
Toimiala 2008
Lukumäärä
vuonna 2020
94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta 254
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta 837
94200 Ammattiyhdistysten toiminta 1 178
94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 1 010
94920 Poliittiset järjestöt 262
94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt 482
94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt 9 194
• ”Residuaali”-luokka 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt kasvanut isoksi
• Kooltaan monikertainen muihin järjestötoiminnan luokkiin verrattuna
• Mielekkäitä uusia luokkia on mahdollista irrottaa uusiksi kansallisiksi luokiksi
• Valtavasti erilaisia toimijoita
Inventaario ja luokitustarpeet
• Samansisältöisten aihealueiden yhdistäminen tasakokoisiksi
toimialakokonaisuuksiksi
- Kasvatus- koulutus- ja tiedeyhdistykset
- Kulttuuri- ja vapaa-ajanyhdistykset
- Maanpuolustus-, veteraani- ja rauhanjärjestöt
- Kehitysyhteistyö- ja ympäristöjärjestöt
→ ei vastaa käyttäjien tarpeeseen
2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi
3
Käyttäjien tarpeet
• Uusia luokitustarpeita tiedusteltiin käyttäjiltä keväällä 2022
• Luokitustarpeissa nousi esille erityisesti tilastointitarpeet (Tilastokeskus, OKM, Nuoriso- ja Liikunta-alan
asiantuntijat ry)
- korkea politiikkarelevanssi: ympäristönsuojelu, nuoret, sosiaali- ja terveysala
• Haasteita
- toiminnan riittävän koon arviointi (palkattu henkilöstö ja liikevaihto kuvaavat yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan
volyymia heikommin kuin yritystoiminnan kokoa)
- vain 9499-luokkaan sisältyvän toiminnan voi erottaa edelleen alaluokaksi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan
järjestötoiminta rajataan selkeästi erilleen ko. alan palvelujen tarjoamisesta, joka kuuluu pääluokkaan R Terveys- ja
sosiaalipalvelut
- alaluokat tulee olla toisensa poissulkevia. Luokat kuvataan niin, että jokainen yhdistys/järjestö on yksiselitteisesti
luokiteltavissa vain yhteen luokkaan. Rajanvedot ympäristönsuojelu vs. nuorten toiminta, kulttuuritoiminta vs. nuorten
toiminta
2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi
4
Euroopan NACE-pohdinnat
• Residuaali–luokka 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt on kasvanut isoksi monissa
jäsenmaissa
• Järjestötoimintaan tavoiteltiin yhteiseurooppalaista jakoa
• Haastavaa löytää yhteistä luokitusrakennetta, joka vastaisi eri maiden tarpeisiin
→ Päätettiin, että kukin maa rakentaa oman kansallisen alaluokkajaon
2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi
5
Järjestötoiminnan kansallinen luokkajako
2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi
6
Toimiala 2008 Toimiala 2025
94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta 94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta 94120 Ammattialajärjestöjen toiminta
94200 Ammattiyhdistysten toiminta 94200 Ammattiyhdistysten toiminta
94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
94920 Poliittiset järjestöt 9492X Poliittiset (pl. Poliittiset nuorisojärjestöt) järjestöt
9492X Poliittiset nuorisojärjestöt
9499 Muut järjestöt 9499 Muut järjestöt
94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt
9499X Kulttuuriharrastustoimintaa tarjoavat yhdistykset
9499X Ympäristöjärjestöjen toiminta
9499X Nuorisoalan järjestötoiminta
9499X Sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminta (vertais- ja potilasjärjestöt)
94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt

Recommended

Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusKasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, Tilastokeskus
Kasvoiko Suomen bruttokansantuote 2023? Yliaktuaari Samu Hakala, TilastokeskusTilastokeskus
 
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...
Miten rakentaminen, teollisuus ja palvelut kehittyivät? Yliaktuaari Eljas Tuo...Tilastokeskus
 
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusMitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, Tilastokeskus
Mitä tapahtui ulkomaankaupassa? Yliaktuaari Reetta Karinluoma, TilastokeskusTilastokeskus
 
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...
Millaisia muutoksia tapahtui yksityisessä kulutuksessa ja investoinneissa, yl...Tilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, Tilastokeskus
13.2.2024 Datajournalismin pikakurssi, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 

More Related Content

More from Tilastokeskus

14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, TilastokeskusTilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...Tilastokeskus
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Tilastokeskus
 
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Tilastokeskus
 
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Tilastokeskus
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastokeskus
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Tilastokeskus
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Tilastokeskus
 
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Tilastokeskus
 
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Tilastokeskus
 

More from Tilastokeskus (20)

14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
14.12.2023 Kiertotalous Suomessa, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
21.11.2023 Talouden kokonaiskestävyyden mittaaminen, Tilastokeskus
 
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
TOL2025 - mikä muuttuu? Miten uudistus toteutettiin? Miten muutostarpeet Suom...
 
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
Moni alustatyötä tekevä voi vaikuttaa työhönsä, kehittämispäällikkö Anna Pärn...
 
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
Työnteon muotojen muutos 2000-luvulla kokonaiskuvana, erikoistutkija Hanna Su...
 
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, TilastokeskusCase: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
Case: Vaatteiden vähittäiskaupan uusi jako, Kuussaari ja Pullinen, Tilastokeskus
 
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
Uuden TOL2025 toimialatiedon tuottaminen yrityksille, Timo Laukkanen, Tilasto...
 
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
Tilastojen siirtyminen uuteen toimialaluokitukseen, Kristian Taskinen ja Milk...
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen...
 
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
Vuokratyö yleistyy hiljalleen - ketkä sitä tekevät? yliaktuaari Tatu Leskinen
 
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
Kevytyrittäjiä on yhä enemmän, mutta moni on sivutoiminen, yliaktuaari Meri R...
 
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
Kuinka suuri on some-vaikuttajien kakku taloudessa ja työllisyydessä? yliaktu...
 

Järjestötoimintaa seurataan jatkossa tarkemmin, Liukkonen ja Niskanen, Tilastokeskus

  • 2. Inventaario, nykytilanne 2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi 2 Toimiala 2008 Lukumäärä vuonna 2020 94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta 254 94120 Ammattialajärjestöjen toiminta 837 94200 Ammattiyhdistysten toiminta 1 178 94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 1 010 94920 Poliittiset järjestöt 262 94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt 482 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt 9 194 • ”Residuaali”-luokka 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt kasvanut isoksi • Kooltaan monikertainen muihin järjestötoiminnan luokkiin verrattuna • Mielekkäitä uusia luokkia on mahdollista irrottaa uusiksi kansallisiksi luokiksi • Valtavasti erilaisia toimijoita
  • 3. Inventaario ja luokitustarpeet • Samansisältöisten aihealueiden yhdistäminen tasakokoisiksi toimialakokonaisuuksiksi - Kasvatus- koulutus- ja tiedeyhdistykset - Kulttuuri- ja vapaa-ajanyhdistykset - Maanpuolustus-, veteraani- ja rauhanjärjestöt - Kehitysyhteistyö- ja ympäristöjärjestöt → ei vastaa käyttäjien tarpeeseen 2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi 3
  • 4. Käyttäjien tarpeet • Uusia luokitustarpeita tiedusteltiin käyttäjiltä keväällä 2022 • Luokitustarpeissa nousi esille erityisesti tilastointitarpeet (Tilastokeskus, OKM, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry) - korkea politiikkarelevanssi: ympäristönsuojelu, nuoret, sosiaali- ja terveysala • Haasteita - toiminnan riittävän koon arviointi (palkattu henkilöstö ja liikevaihto kuvaavat yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan volyymia heikommin kuin yritystoiminnan kokoa) - vain 9499-luokkaan sisältyvän toiminnan voi erottaa edelleen alaluokaksi. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminta rajataan selkeästi erilleen ko. alan palvelujen tarjoamisesta, joka kuuluu pääluokkaan R Terveys- ja sosiaalipalvelut - alaluokat tulee olla toisensa poissulkevia. Luokat kuvataan niin, että jokainen yhdistys/järjestö on yksiselitteisesti luokiteltavissa vain yhteen luokkaan. Rajanvedot ympäristönsuojelu vs. nuorten toiminta, kulttuuritoiminta vs. nuorten toiminta 2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi 4
  • 5. Euroopan NACE-pohdinnat • Residuaali–luokka 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt on kasvanut isoksi monissa jäsenmaissa • Järjestötoimintaan tavoiteltiin yhteiseurooppalaista jakoa • Haastavaa löytää yhteistä luokitusrakennetta, joka vastaisi eri maiden tarpeisiin → Päätettiin, että kukin maa rakentaa oman kansallisen alaluokkajaon 2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi 5
  • 6. Järjestötoiminnan kansallinen luokkajako 2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi 6 Toimiala 2008 Toimiala 2025 94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta 94110 Elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta 94120 Ammattialajärjestöjen toiminta 94120 Ammattialajärjestöjen toiminta 94200 Ammattiyhdistysten toiminta 94200 Ammattiyhdistysten toiminta 94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt 94920 Poliittiset järjestöt 9492X Poliittiset (pl. Poliittiset nuorisojärjestöt) järjestöt 9492X Poliittiset nuorisojärjestöt 9499 Muut järjestöt 9499 Muut järjestöt 94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt 94991 Tutkimusta ja kulttuuria palvelevat järjestöt 9499X Kulttuuriharrastustoimintaa tarjoavat yhdistykset 9499X Ympäristöjärjestöjen toiminta 9499X Nuorisoalan järjestötoiminta 9499X Sosiaali- ja terveysalan järjestötoiminta (vertais- ja potilasjärjestöt) 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt 94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
  • 7. Työ etenee • Luokkien kuvausten viimeistely käynnissä • Muodostettiin käyttäjätarpeet huomioivia alaluokkajako yhteistyössä sidosryhmien kanssa • Päätavoite: vastataan käyttäjätarpeeseen 2.11.2023 Tilastokeskus | toimialaluokitus@stat.fi 7