Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SENISED EDULOOD JULGUSTAVAD
MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU
KADRI KUUSMIK
07.03.2014
MAIDLA RAHVAMAJAS
MTÜ Virumaa Koostöökogu, üks
LEADER tegevusgrupp 26st
LEADER on ELi algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkon...
PROJEKTITAOTLUSED
Perioodil 2009-2013 on MTÜ Virumaa Koostöökogul
olnud kokku 10 taotlusvooru.
PRIA poolt on määratud Viru...
VÕRGUSTIKUTÖÖ
SüdameTee
võrgustik
aktiivsed
turismiasjalised
piirkonnas .
SüdameTee turismitoote kontseptisoon
Eesmärk: at...
VÕRGUSTIKUTÖÖ
SüdameTee turismitoote visioon:
Aastaks 2020 pakub SüdameTee turismivõrgustik
Virumaa Koostöökogu piirkonnas...
UUS PROGRAMMPERIOOD 2014-2020
 Strateegia Euroopa 2020 on suunatud aruka,
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu
soodusta...
PROGRAMMPERIOOD 2014-2020
Üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud
arendamine läbi LEADERi põhielementide rakendam...
OLULISED MÕTTED II STRATEEGIASEMINARILT
JÄRGMISEKS PROGRAMMPERIOODIKS
 Ettevõtlus ja turism – mikroettevõtluse tasandil k...
JULGUS TEGUTSEDA !!
TUHAMÄE HOSTEL – TARISTU, SISUSTUS,
ARVUTISÜSTEEMID
MÕEDAKU SPORDIBAAS – DISCGOLFI VÄLJAKU RAJAMINE,
VÄLIKÖÖK JA INVENTAAR, MATKA-JA TERVISERADADE
HOOLDUSMASINA SOETAMINE
KOGUKONNALE – SONDA JA LÜGANUSE KÕLAKODA,
LÜGANUSE KIRIKU PÕRANDA RESTAUREERIMISE
I JA II ETTAPP
RÄGAVERE VALLA HUVIKLUBI
PIIRKONNA SEIKLUSTURISMI VÕIMALUSTE ARENDAMINE –
ATV-d, BAGI-d
MEREOJA KÄMPING – KARAVANTURISTIDE PUHKEALA,
INFOPUNKT, KALDTREPI RAJAMINE, JUURDEPÄÄSUTEE
KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS – KÜLASTUSKESKUSE
RAJAMINE, PARKIMISPLATSI LOOMINE
MAIDLA MÕISA ARENDUS – INFOKESKUSE
VÄLJAARENDAMINE NING EKSPOSITSIOONI RAJAMINE,
MÕISA PARGI TAASTAMINE
OJASAARE – GOLFI KOOLITUS, TEENINDUSHOONE
EHITUS
MIILA HIIEMÄE – KÜLA SELTSIMAJA REKONSTRUEERIMINE,
SISUSTUS JA ESITLUSTEHNIKA
KALVI KÜLASELTS - RIB TÜÜPI PAAT JA
PAADIHAAGISE SOETAMINE
JÕEFESTIVAL PURFEST, AIDU VEEFESTIVAL
PÄIKESETÕUSUKONTSERT SOOSAAREL
TEGUTSEMA TULEB HAKATA!
AITÄH KUULAMAST
KONTAKTID
MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU
www.viko.ee
https://www.facebook.com/pages/MTÜ-VirumaaKoostöökogu/

KADR...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kadri Kuusmik- Virumaa Koostöökogu tegevjuht: "Senised edulood julgustavad"

477 views

Published on

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kadri Kuusmik- Virumaa Koostöökogu tegevjuht: "Senised edulood julgustavad"

 1. 1. SENISED EDULOOD JULGUSTAVAD MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU KADRI KUUSMIK 07.03.2014 MAIDLA RAHVAMAJAS
 2. 2. MTÜ Virumaa Koostöökogu, üks LEADER tegevusgrupp 26st LEADER on ELi algatusprogramm, mille abil edendatakse elu maapiirkonnas, kus kohalike inimeste algatusel ja koostööna koostatakse strateegiad oma piirkonnale ning viiakse neid ellu. Kohalik tegevusgrupp tekib kogukonna enda algatusel, kogukond ise määratleb kohaliku arengu prioriteedid ning otsustab, milliste projektide elluviimine aitab kõige paremini kaasa kohalikule arengule.
 3. 3. PROJEKTITAOTLUSED Perioodil 2009-2013 on MTÜ Virumaa Koostöökogul olnud kokku 10 taotlusvooru. PRIA poolt on määratud Virumaa Koostöökogu projektitoetustele kokku 1 736 401 € Kokku on vastuvõetud 136 projekti, rahastatud 98 Toimub järjepidev projektide seire Käimas on uue programmperioodi ettevalmistused strateegia 2014-2020 koostamine
 4. 4. VÕRGUSTIKUTÖÖ SüdameTee võrgustik aktiivsed turismiasjalised piirkonnas . SüdameTee turismitoote kontseptisoon Eesmärk: atraktiivse ja mitmekülgse turismiteenuse osutamine Virumaa Koostöökogu piirkonnas aastaks 2020 ning üheks prioriteediks on SüdameTee turismimarsruudi väljatöötamine Virumaa Südames.
 5. 5. VÕRGUSTIKUTÖÖ SüdameTee turismitoote visioon: Aastaks 2020 pakub SüdameTee turismivõrgustik Virumaa Koostöökogu piirkonnas aktiivsele tegevusele suunatud turismiteenuseid. Põhinedes tööstusmaastike ning loodusmaastike põimunud kooslusel, välja on kujunenud Eesti tuntuim ja hinnatuim seiklusliku turismi taristu. Turismiasjaliste ühine otsus tutvustada piirkonda Virumaa Süda nimega. NB! Uusi ettevõtlikke tegijaid on vaja piirkonda!
 6. 6. UUS PROGRAMMPERIOOD 2014-2020  Strateegia Euroopa 2020 on suunatud aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu soodustamisele  Selleks on vajalik edendada kohalikku algatust, suunata seda kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamisel kohalikul ressursil ja potentsiaalil põhinevate lahenduste leidmisele.  Lisaks koostööle on LEADERis väga oluline võrgustikutöö soodustamine.  Eraldi põhielemendiks on uuendused.
 7. 7. PROGRAMMPERIOOD 2014-2020 Üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine läbi LEADERi põhielementide rakendamise. Spetsiifilised eesmärgid: • • • • Ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine Sotsiaalse kaasatuse edendamine. Piirkondlike eripärade parem rakendamine. Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel. • Kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise. • Igal kohaliku tegevusgrupi strateegial on oma eesmärgid, mis panustavad spetsiifiliste eesmärkide saavutamisse.
 8. 8. OLULISED MÕTTED II STRATEEGIASEMINARILT JÄRGMISEKS PROGRAMMPERIOODIKS  Ettevõtlus ja turism – mikroettevõtluse tasandil kohaliku tooraine väärindamine, uute teenuste arendamine, innovatsioon ettevõtluses rohujuuretasandil, võrgustikutöö, turundus, tootearendus, teenuste kvaliteedi seiramine, kultuuri ja sporditegevuse sulandamine turismivaldkonda  Taristu – muudatuste juhtimine läbi planeeringute, energiasääst ja taastuvenergia turismisektoris, juurdepääsuteed, uute majutusvõimaluste väljaarendamine  Haridus - ettevõtlikkushoiakute kujundamine alates koolist, noorte ja alustavate ettevõtjate mentorlus
 9. 9. JULGUS TEGUTSEDA !! TUHAMÄE HOSTEL – TARISTU, SISUSTUS, ARVUTISÜSTEEMID
 10. 10. MÕEDAKU SPORDIBAAS – DISCGOLFI VÄLJAKU RAJAMINE, VÄLIKÖÖK JA INVENTAAR, MATKA-JA TERVISERADADE HOOLDUSMASINA SOETAMINE
 11. 11. KOGUKONNALE – SONDA JA LÜGANUSE KÕLAKODA, LÜGANUSE KIRIKU PÕRANDA RESTAUREERIMISE I JA II ETTAPP
 12. 12. RÄGAVERE VALLA HUVIKLUBI PIIRKONNA SEIKLUSTURISMI VÕIMALUSTE ARENDAMINE – ATV-d, BAGI-d
 13. 13. MEREOJA KÄMPING – KARAVANTURISTIDE PUHKEALA, INFOPUNKT, KALDTREPI RAJAMINE, JUURDEPÄÄSUTEE
 14. 14. KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS – KÜLASTUSKESKUSE RAJAMINE, PARKIMISPLATSI LOOMINE
 15. 15. MAIDLA MÕISA ARENDUS – INFOKESKUSE VÄLJAARENDAMINE NING EKSPOSITSIOONI RAJAMINE, MÕISA PARGI TAASTAMINE
 16. 16. OJASAARE – GOLFI KOOLITUS, TEENINDUSHOONE EHITUS
 17. 17. MIILA HIIEMÄE – KÜLA SELTSIMAJA REKONSTRUEERIMINE, SISUSTUS JA ESITLUSTEHNIKA
 18. 18. KALVI KÜLASELTS - RIB TÜÜPI PAAT JA PAADIHAAGISE SOETAMINE
 19. 19. JÕEFESTIVAL PURFEST, AIDU VEEFESTIVAL PÄIKESETÕUSUKONTSERT SOOSAAREL
 20. 20. TEGUTSEMA TULEB HAKATA!
 21. 21. AITÄH KUULAMAST KONTAKTID MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU www.viko.ee https://www.facebook.com/pages/MTÜ-VirumaaKoostöökogu/ KADRI KUUSMIK +372 5822 2877, 335 7677 kadri.kuusmik@viko.ee

×