Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hardi Murula- Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige "Aidu uus tulemine"

681 views

Published on

07.03.14 turismiettevõtluse arenguseminar Maidlas.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hardi Murula- Aidu Veespordikeskuse juhatuse liige "Aidu uus tulemine"

 1. 1. Ai du karj ääri arendam ne i rahvus vahel i s eks vees pordi kes kus eks e. Ai du uus al gus Miks me seda teeme?
 2. 2. M es t us j a uni s t us äl
 3. 3. K das kõi k ui al gas Ai du karj äär 2008
 4. 4. Ai du karj äär 2008
 5. 5. 2008 P eki ng www.soudeliit.ee
 6. 6. Ühi ne ees m ärk j a kokkul epe
 7. 7. Ai du Vees pordi kes kus e arendam id ees m ärk • S ltv As u uea ai e p lv iv a jä i aa õe k ik r r l ä p im m ev l õ u in al a s tia l aa d s k os am jn u l u ik k sk n a ek o d • L b ae d s s u e d d ä i rn u e u rn a a p k n aar kiiv u t iir o n ta t s s
 8. 8. M s on j uba t eht ud i • Ü isek v tu t p oo ol h t a as se r tk l i alir sa in 1 .1 .2 0 . l j tm e 9 2 0 9 k a • V l a e d m ek v k o tm e äj r n a is a a o sa in a 21 00 • A ate a ln e in uk he tm e l e m pa e r g e tsa in • S a ua in 3 .0 .2 1 . A s tm e 0 3 0 1 • K o töe in us l im eE si o sö lp g õm in e t E eg A - a n r ia Sig • S u e a ai s v n i k e a in õ d k n l ü e d av m e
 9. 9. Akt i i vs ed t egevus ed • K r ä i s le isö d a j r ug m tö e ä lp tm e õ ea in • H o eej th o õ k d on t a e n vru e p oe te im e r jke r in • A e d s a td tp u tm ej r n u m hu e ä s sa in a k a r h sa is os in a sa a tm e tim e • A e d s k v jl em a e r n u e s aaik a d tolm e a t in e
 10. 10. Teem aneeri ng apl
 11. 11. D ai l pl aneeri ng et • A as u u c 3 7h l u rs a 8 a
 12. 12. Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd • 2 0 x1 3m 30 6 • K e eö d a v tö e kg m h c ou a t a 5m jn m il it 3 o
 13. 13. Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd
 14. 14. Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd
 15. 15. Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd
 16. 16. Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd
 17. 17. Sõudekanal i s üvi s e kaevet ööd
 18. 18. K i red m us ed i uut
 19. 19. K i red m us ed i uut
 20. 20. K i red i m us ed uut
 21. 21. Loodus võt ab om a
 22. 22. Ees m ärgi d 2016. aas t aks • r jd v e p r ik s u eh o e aa a e s o d e k s o n n gf is itr j h o ee in in h o n a o n t te in a is k v jl tr t e n d m e s aaik a isu • S ea aj p ig la av e oe o td a a ad d e s lv tr t ( a d il d p idje a isu p a is l , o n ) a
 23. 23. Vees pordi kes us e hoone
 24. 24. Fi ni s hi t orn
 25. 25. Ees m ärgi d 2016. aas t aks • V e p r ik s u o a au k ig e e s o d e k s n v td õ il k lsaaee üa tjtl • K s u e o v ima lb v e k s s n õ lik ä i iia te n g idn gv isls r e in u in õ t i u • K rad tk e3r h u v h l t õ t s o r laa s a v s a eis v isl t u ( õ d in , a r tm e v e oo s u m e e ua in , e m t) • K s u t üa tb2 0 0in e t e k s k lsa 0 0 im s • K s u eo auu o 2 00 0e r t e k s m tld n 0 0 u o a sa a ts
 26. 26. Ees m ärgi d 2020. aasäj a e d d p k n a a ua d e t a rn a a iir o n s in la n aks • Vl v e p r ik s u , m p k btg v s e s o d e k s is a u e e u i v ep a j v ealjäp a n ga r e e la e l ä e l in u u , s e , s . a am t a ut e s h g it in l e : • v e lao i r d e s lm a a a • th - u fa e e is rilin s • tuea r ) u n l u l( u u tn e
 27. 27. Ees m ärgi d 2020. aks s u n a tr g et • aas to d e k so a sa in s l V e p r ik es a au k ig ek lsaaee v td õ il üa tjtl • K s u e o v ima lb v e k s s n õ lik ä i iia te n g id v isls n gv b aa r e in u , õ t i in a a j u ü its ru • Ia a sa k rad tk ev h m l1 g l a tl o r laa s ä e at r h u v h l et l õ t s a v s a ein iit isl iv u • K s u t üa tba sa 1 00 0 e k s k lsa a ts 0 0 in e t im s • K s u eo auu o 20 00 0 e k s m tld n 0 0
 28. 28. Ai du veef es t i val
 29. 29. Ai du veef es t i val
 30. 30. Uni s t us
 31. 31. Uni s t us ed on s el l eks , et nei d el l u vi i a. K as m s uudam e e s eda?
 32. 32. Ühes koos ki ndl as t i !
 33. 33. K as m e, kohal i kud ei el ani kud, ol em e s el l eks val m s ? i
 34. 34. Turi s m areng j a i kül as t aj ad - mitte mingil juhul - vahet pole - ainult siis kui....
 35. 35. M l l i s e t ee m i e val i m e? N i i bi a või Shot i ? am
 36. 36. N i i bi a am
 37. 37. Shot i
 38. 38. M l l i s ei d i koos t ööpart nerei d eel kõi ge oot am e?
 39. 39. Ves i rat t ad j a paadi d rent i m s i eks
 40. 40. Uj uvs aunad j a m uud veepeal s ed t egevus ed
 41. 41. P uhkem ad aj
 42. 42. K k m õi uud t eenus ed, ms m i uudavad kes kus t at rakt i i vs em , aks pi kendavad kül as t us aega j a kül as t aj a pool t kas ut at ava raha hul ka.
 43. 43. K oos ol em edukad e ni ng m uudam A du e i vees pordi kes kus on aas t aks 2020 kül as t aj at e arvul t s uuri m s am aadne al kes kus B t i - j a al P õhj am aades .
 44. 44. Tere t ul em t ! as
 45. 45. Tänan t ähel epanu ees t ! Teret ul nud on kõi k koos t ööet t epanekud, m ärkus ed aga ka kri i t i ka H ardi M urul a hardi @ du. ee ai +372 503 6817

×