Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Teknologiateollisuuden /
Suomen taloustilanne ja
näkymät
Elokuu 2016
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Kone- ja metallituoteteollisuus
Abloy, Cargotec, Finn-Power,
Fiskars,...
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
• tietoliikennelaitteet, sähkökonee...
 50 % Suomen koko viennistä
 Alan yritykset investoivat Suomessa
vuosittain noin 5,5 miljardia euroa
 75 % Suomen koko ...
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 %
Suomen vientituloista
Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osu...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2011 2012 2013 2014 2015
Teknologia-, metsä- ja
kemianteollisuuden
palveluvienti Suo...
Palvelut täydentävät Suomen vientipalettia, viennin
ongelmana on tuotantokapasiteetti ja kasvun puute
Tavara- ja palveluvi...
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta
alueittain 2015
Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka
2,6 m...
Maailmantalous
kasvaa viimevuotista
vauhtia
- Suomen talouskasvu
on viennin varassa
18.8.2016
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella,
Suomessa vain niukasti
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja
USA:ssa, Suomessa vain niukasti
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on
jatkunut myös kesä-heinäkuussa, mutta hidastunut
Teollisuuden ja palvelujen ost...
Teollisuustuotanto Suomessa on heikolla tasolla
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut
EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä
vuonna
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
18...
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana
Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa
Kiinan, Brasilian ja Venä...
Kiinan teollisuudessa tuotanto on ennallaan
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeis...
Erityisesti palvelut kannattelevat Kiinan talouskasvua
Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutost...
Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viim...
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Viimeisin...
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa
Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
Lähde: ...
Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu
hitaana
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analy...
Maailmankauppa kehittyy vaimeasti
Tuonnin määrän kehitys
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy ...
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista
- Tämä kertoo yritysten investointien vaimeudesta
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi
Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Lähde: Macrobon...
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa
Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %
Brasil...
EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on
tasaantunut
Lähde: Macrobond
18.8.2016
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1...
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen
USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät
Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
18.8.2016
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti
Bkt:n kehitys 2016 / 2015, %
Pohjois-Amerikka: +1,8 %
USA +1,9 %
Kanada +1,3 %
Länsi...
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 %
vuonna 2016
Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (July 2016)
-4
-3
-2
-1
0
1
...
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa
2,0 % vuonna 2016
Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
Lähde: IMF (July 2016), Tull...
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat
Euroalueelle heikkoa kasvua
Bkt:n vuosimuutos, %
Lähde: Consensus Forecasts, Octo...
Teknologiateollisuuden
näkymät Suomessa
syksyllä 2016
18.8.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli
viime vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastoke...
18.8.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on
vähentynyt kolme prosenttia viimevuotisesta
*) Liikevaihtotiedot...
18.8.2016
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on
vähentynyt useilla toimialoilla
Osuudet liikevaihdosta 2015: kon...
2.8.201641
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät
ennakoi liikevaihdon kasvua Suomessa
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,...
2.8.201642
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
on supistunut jonkin verran
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
...
2.8.201643
Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta
kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi
tilauksiksi
Läh...
12.6.201544
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4...
12.6.201545
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500...
12.6.201546
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset
Suomessa
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,5...
12.6.201547
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
Vientiin
Kot...
12.6.201548
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset
Suomessa
0
50
100
150
200
250
300
350
Yhteensä
Vientiin
Kotim...
12.6.201549
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
Vientiin
Kotimaahan
Suunnittelu- ja konsultointia...
12.6.201550
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800...
12.6.201551
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
...
2.8.201652
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni
prosentin eli vajaalla 3 000:lla tammi-kesäkuussa
verrattuna ...
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2
Henk...
 Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-huhtikuussa liikevaihto oli
kolme prosenttia pienempi kuin viime v...
23.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Teknologiateollisuu...
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
0 50,000 100,000 150,000 200,000
Teknologiateollisuuden tuotteet ja
palvelut yhte...
Hallituksen tulee laittaa
pikaisesti toimeen
ohjelmansa
investointeja ja kasvua
tukevat toimet
18.8.2016
 Rakenneuudistukset välttämättömiä
julkisen talouden tasapainottamiseksi.
– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,
osaa...
Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu
noin 30 miljardia euroa vuodessa
Teollisuus tuo 80 % Suomen vientitulois...
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden
kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.8.2016
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi
Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.8.2016
Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin
pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
18.8.2016
Vienti ei kasva, koska suurimman vientisektorin
tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 %
Investoinnit ovat elinehto tu...
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on
Suomessa historiallisen matalalla tasolla
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1900 ...
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä,
mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista
sektoria
300000
350000
4...
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Teollisuuden...
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20...
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201...
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 201...
Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7
miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008
Tuotannolliset sekä...
Yritysten tuotannolliset investoinnit ovat pudonneet
reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia
euroa alemmalle t...
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat
alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen
vuoden ajan
16
18
20
22
24
26...
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit
Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä
Tuotannolliset sekä tutkimu...
5.4
9.5
3.6
15.1
2.6
3.7
2.7
4
1.2
2
1.1
3.4 3.3
2.8 2.7 2.3 2.2 2.1
1.4 1.4 1 0.9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1...
11%
17%
19%
24%
28% 29% 30%
35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%
21%
14%
29%
17%
23%
21%
14%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Teollisuus Ka...
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa
kannattavuuden putoaminen
Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden net...
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat
kasvaneet hallitsemattomasti
Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista s...
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan
Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
Lähde: Macrobond, OECD, VM (en...
18.8.2016
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii
10-15 miljardin euron menoleikkauksia
Verojen kiristäminen on...
Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista
Tuontihintojen aleneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta
Lähde: Macrob...
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava
Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
4
13
3 6
11 1...
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Suuri yritys
Keskisuuri yritys
Pieni yritys
Mikroyritys
Pk-yrityksiä on kannus...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon
teknologiateollisuudessa Suomessa
Teknologi...
 Cleantech
– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat
– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdist...
Suomen jäykkä
palkkamalli ja
työlainsäädäntö
heikentävät jatkuvasti
kustannuskilpailukykyä
18.8.2016
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut
noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen
Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vienti...
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat
vähentyneet tuntuvasti
1,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550
2005 2006 2007 200...
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on
korkealla tasolla
Lähde: Macrobond, TEM
18.8.2016
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan
Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaih...
90
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys
KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti
Hallitus...
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuot...
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Yksikkötyökustannusten ongelma kos...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-korotuks...
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TES-korotus
Toteutunut palkankorotus
TES-kor...
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Suomi Saksa
TES-korotusten ja toteutuneiden palkan...
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset
ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
18.5
17.7 17.6
14.8
13.4
12.7
11.9 ...
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla
teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
42.5
41.5
40.6
38.5
37 36.3 35.6
33.2
...
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat
ovat itäisessä Euroopassa
Teollisuuden työn hinta eri maissa
0 5 10 15 2...
36
37
38
39
40
41
42
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin
Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunu...
0 €
10,000 €
20,000 €
30,000 €
40,000 €
50,000 €
60,000 €
70,000 €
80,000 €
90,000 €
100,000 €
110,000 €
120,000 €
130,000...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys
alihankkijayrityksissä
Teknolo...
Teknologiateollisuuden
henkilöstökehitys
Suomessa ja maailmalla
18.8.2016
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ...
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ...
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006...
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201...
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2...
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla maittain
Tiedot vuodelta 2015
Kiina, 37,869, 15%
Intia, 25,8...
7.5.2015109
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
1...
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,...
7.5.2015111
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
199...
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000...
7.5.2015113
Metallien jalostuksen henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004...
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
...
7.5.2015115
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50...
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
tytäryrityksissä ulkomailla
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,...
7.5.2015117
Tietotekniikka-alan henkilöstö
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1998 1999 2000 2001 2002 200...
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä
ulkomailla
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
...
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle
siirtyminen
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2000 2002 2004 20...
Teknologiateollisuuden työntekijöiden
(toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2000 ...
Suomiuuteen
nousuun!
Onaikauudelle
ajattelulleja
toimenpiteille.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016

Teknologiateollisuuden ja Suomen taloustilanne ja näkymät tilastokuvina, elokuu 2016. Kuukausittain päivittyvä.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Teknologiateollisuuden taloustilanne, elokuu 2016

 1. 1. Teknologiateollisuuden / Suomen taloustilanne ja näkymät Elokuu 2016
 2. 2. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Abloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä… Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala… Tietotekniikka-ala Affecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto… Metallien jalostus Boliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB … Suunnittelu ja konsultointi A-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG, Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll, Rejlers, SITO, SWECO, WSP... 18.8.2016
 3. 3. Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus • tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, terveysteknologia • liikevaihto (2015): 14,6 mrd euroa • henkilöstö (2015): 40 600 Kone- ja metallituoteteollisuus • koneet, metallituotteet, kulkuneuvot • liikevaihto (2015): 28 mrd euroa • henkilöstö (2015): 124 600 Tietotekniikka-ala • tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot • liikevaihto (2015): 11 mrd euroa • henkilöstö (2015): 59 300 Metallien jalostus • terästuotteet, värimetallit, valut, metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa • henkilöstö (2015): 15 800 Suunnittelu ja konsultointi • teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa • henkilöstö (2015): 48 200 18.8.2016
 4. 4.  50 % Suomen koko viennistä  Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5,5 miljardia euroa  75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista  Alan yritykset työllistävät suoraan lähes 290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.  Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä. 2.8.2016 Teknologiateollisuus – Suomen merkittävin elinkeino
 5. 5. Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 80 % Suomen vientituloista Tavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015 Teknologiateollisuus 38 mrd.€ 50% Metsäteollisuus 12.21 mrd.€ 16% Kemianteollisuus 10.94 mrd.€ 14% Muut toimialat 15.43 mrd.€ 20% Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 18.8.2016
 6. 6. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2011 2012 2013 2014 2015 Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuuden palveluvienti Suomesta (ml. peliteollisuus) Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat noin 60 % Suomen palveluviennin tuloista Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa Miljardia euroa, käyvin hinnoin 18.8.2016
 7. 7. Palvelut täydentävät Suomen vientipalettia, viennin ongelmana on tuotantokapasiteetti ja kasvun puute Tavara- ja palveluviennin suurimmat tuoteryhmät vuonna 2015, miljardia euroa Koneet ja laitteet, 7.3 Paperi, kartonki, pahvi, 7.0 Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.0 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4 Terästuotteet, 3.9 Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7 Pelit ja ohjelmistot, 3.5 Dieselpolttoaineet, 3.4Tietoliikennelaitteet, 2.8Värimetallit, 2.6 Sahatavara, 2.5 Autot, 2.2 Selluloosa, 1.8 Kumi- ja muovituotteet, 1.4 Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4 Koneteollisuuden palvelut, 1.4 Metallituotteet, 1.3 Lääkkeet, 0.9 Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9 Metallien jalostuksen palvelut, 0.9 Kemianteollisuuden palvelut, 0.8 Metsäteollisuuden palvelut, 0.4 Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.3 Muut tavaratuotteet, 6.6 Matkailutulot ym. palvelut, 10.2 Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa 18.8.2016
 8. 8. Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa* Pohjois-Amerikka 2,6 mrd. € 9,6 % Länsi-Eurooppa 14,4 mrd. € 53,7 % Lähi- ja Keski-Itä 0,7 mrd. € 2,5 % Aasia 3,8 mrd. € 14,4 % Afrikka 0,5 mrd. € 1,9 % Etelä- ja Väli-Amerikka 0,9 mrd. € 3,3 % Keski- ja Itä-Eurooppa 3,8 mrd. € 14,6 % *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 11 miljardia euroa. Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus 18.8.2016
 9. 9. Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia - Suomen talouskasvu on viennin varassa 18.8.2016
 10. 10. Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa vain niukasti Lähde: Macrobond 18.8.2016
 11. 11. Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti Lähde: Macrobond 18.8.2016
 12. 12. Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös kesä-heinäkuussa, mutta hidastunut Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
 13. 13. Teollisuustuotanto Suomessa on heikolla tasolla Lähde: Macrobond 18.8.2016
 14. 14. Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten Lähde: Macrobond 18.8.2016
 15. 15. Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla Lähde: Macrobond 18.8.2016
 16. 16. Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä vuonna Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi) 18.8.2016
 17. 17. Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvana Venäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassa Kiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 % Lähde: Macrobond 18.8.2016
 18. 18. Kiinan teollisuudessa tuotanto on ennallaan Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
 19. 19. Erityisesti palvelut kannattelevat Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
 20. 20. Venäjän teollisuudessa tuotanto vähenee hieman Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
 21. 21. Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Viimeisin tieto heinäkuu 2016. Lähde: Markit 18.8.2016
 22. 22. Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Lähde: Macrobond 18.8.2016
 23. 23. Teollisuustuotannon kasvu maailmassa jatkuu hitaana Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 18.8.2016
 24. 24. Maailmankauppa kehittyy vaimeasti Tuonnin määrän kehitys Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 18.8.2016
 25. 25. Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista Lähde: Macrobond 18.8.2016
 26. 26. Tuonti Kiinaan on vähentynyt useista maista - Tämä kertoo yritysten investointien vaimeudesta Lähde: Macrobond 18.8.2016
 27. 27. Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 % Lähde: Macrobond 18.8.2016
 28. 28. Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 % Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 % Lähde: Macrobond 18.8.2016
 29. 29. EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut Lähde: Macrobond 18.8.2016
 30. 30. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(1-5) Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt alle viiteen prosenttiin % *) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti. Lähde: Tulli 18.8.2016
 31. 31. Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet Lähde: Macrobond 18.8.2016
 32. 32. Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin Lähde: Macrobond 18.8.2016
 33. 33. Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti Bkt:n kehitys 2016 / 2015, % Pohjois-Amerikka: +1,8 % USA +1,9 % Kanada +1,3 % Länsi-Eurooppa: +1,6 % Saksa +1,6 % Iso-Britannia +1,6 % Ranska +1,5 % Italia +0,9 % Espanja +2,8 % Alankomaat +1,6 % Sveitsi +1,0 % Ruotsi +3,5 % Belgia +1,3 % Norja +0,8 % Itävalta +1,4 % Tanska +1,2 % Kreikka -1,0 % Suomi +1,2 % Portugali +1,1 % Irlanti +4,7 % Lähi- ja Keski-Itä Saudi Arabia +0,7 % Israel +2,6 % Aasia: +4,4 % Kiina +6,5 % Japani +0,5 % Intia +7,6 % Australia +2,9 % Etelä-Korea +2,5 % Indonesia +5,0 % Taiwan +1,1 % Thaimaa +2,9 % Malesia +4,1 % Singapore +1,6 % Uusi Seelanti+2,8 % Filippiinit +6,1 % Vietnam +6,3 % Afrikka Etelä-Afrikka +0,4 % Nigeria +1,5 % Egypti +3,5 % Etelä- ja Väli-Amerikka: -0,5 % Brasilia -3,3 % Meksiko +2,3 % Argentiina -1,3 % Venezuela -9,5 % Kolumbia +2,4 % Chile +1,7 % Peru +3,7 % Keski- ja Itä-Eurooppa: +1,3 % Venäjä -0,9 % Turkki +3,5 % Puola +3,4 % Tšekki +2,5 % Romania +4,1 % Ukraina +1,1 % Unkari +2,0 % Slovakia +3,2 % Slovenia +2,1 % Liettua +2,8 % Latvia +2,4 % Viro +1,9 % Lähde: Consensus Forecasts, July 2016 Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu heinäkuussa 2016. 18.8.2016
 34. 34. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (July 2016) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia Meksiko MuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %. Kasvu keskimäärin: +3,2 % 18.8.2016
 35. 35. Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Lähde: IMF (July 2016), Tullihallitus -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Pohjois- Amerikka Länsi-Eurooppa Japani Kiina Intia Muu Aasia Muuit.Eurooppa Venäjä Brasilia MeksikoMuuLat.Am. Lähi-itäjaAfrikka Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %. Kasvu keskimäärin: +2,0 % 18.8.2016
 36. 36. Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, % Lähde: Consensus Forecasts, October 2015 -4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e 2020e 2021-2025e Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue 18.8.2016
 37. 37. Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa syksyllä 2016 18.8.2016
 38. 38. Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli viime vuonna hieman suurempi kuin vuonna 2014 Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli noin 68 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008. 18.8.2016
 39. 39. 18.8.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt kolme prosenttia viimevuotisesta *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 40. 40. 18.8.2016 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt useilla toimialoilla Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %. *) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
 41. 41. 2.8.201641 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset eivät ennakoi liikevaihdon kasvua Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: -27 % -2 % Kotimaahan: -17 % -6 % Yhteensä: -24 % -3 % Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 42. 42. 2.8.201642 Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 26,000 Vientiin Kotimaahan Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. *) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset. Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin: +5 % -6 % Kotimaahan: -1 % -4 % Yhteensä: +4 % -6 % Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 43. 43. 2.8.201643 Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta heinäkuu 2016. ”Onko tarjouspyyntöjen määrässä viime viikkoina näkyvissä oleellista vähenemistä tai lisääntymistä, kun verrataan tilannetta noin kolme kuukautta sitten vallinneeseen tilanteeseen”. Saldoluku = niiden yritysten osuus, joissa tarjouspyyntöjen määrä on lisääntynyt – niiden yritysten määrä, joissa tarjouspyyntöjen määrä on vähentynyt. -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 Saldoluku 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 44. 44. 12.6.201544 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: +2 % -2 % Kotimaahan: +3 % -4 % Yhteensä: +2 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
 45. 45. 12.6.201545 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 Vientiin Kotimaahan Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin +7 % +2 % Kotimaahan +12 % 0 % Yhteensä +8 % +1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 46. 46. 12.6.201546 Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: -44 % -2 % Kotimaahan: -25 % -11 % Yhteensä: -40 % -5 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
 47. 47. 12.6.201547 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 Vientiin Kotimaahan Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin: +5 % -9 % Kotimaahan: -8 % -5 % Yhteensä: +2 % -8 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 48. 48. 12.6.201548 Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 Yhteensä Vientiin Kotimaahan Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Vientiin: -22 % -19 % Kotimaahan: -1 % 0 % Yhteensä: -4 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016.
 49. 49. 12.6.201549 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Vientiin Kotimaahan Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa Yhteensä Milj. euroa, käyvin hinnoin Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Vientiin: -3 % -2 % Kotimaahan: +13 % -1 % Yhteensä: +10 % -1 % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 50. 50. 12.6.201550 Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Milj. euroa, käyvin hinnoin Muutos: II,2016 / II,2015 II,2016 / I,2016 Yhteensä: -21 % -1 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
 51. 51. 12.6.201551 Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 Milj. euroa, käyvin hinnoin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Muutos: 30.6.2016 / 30.6.2015 30.6.2016 / 31.3.2016 Yhteensä: +1 % -4 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.6.2016. *) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
 52. 52. 2.8.201652 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa väheni prosentin eli vajaalla 3 000:lla tammi-kesäkuussa verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon 150,000 170,000 190,000 210,000 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 330,000 350,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 16 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 30.6.2016
 53. 53. -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä 2.8.201653 Suomen henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuus rekrytoi* 14 000 uutta osaajaa tammi-kesäkuussa, kaksi kolmasosaa pk-yrityksissä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu *) Rekrytoinneilla tarkoitetaan henkilöstön lisäämistä sekä eläkkeelle siirtyvien ja työpaikkaa vaihtavien korvaamista
 54. 54.  Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kolme prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan.  Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 24 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015 ja kolme prosenttia vähemmän kuin tammi-maaliskuussa. Viime vuoden vertailujaksolle ajoittui merkittävä laivatilaus.  Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa neljä prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, mutta kuusi prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa.  Teknologiateollisuuden liikevaihto on syksyllä 2016 samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.  Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammi- kesäkuussa noin prosentin eli 3 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 286 000 kesäkuun lopussa. Tämän lisäksi kesätyöntekijöitä on ollut 14 000. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 16 000 henkilöä kesäkuun lopussa.  Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-kesäkuussa runsaat 14 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä. 18.8.201654 Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja syksyn 2016 näkymistä
 55. 55. 23.75 4.35 4.89 1.28 11.13 2.10 17.20 1.14 1.22 5.56 5.86 3.42 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) (39 %) (7 %) (62 %) (82 %) (31 %) Miljardia euroa 18.8.2016
 56. 56. 150,900 39,200 34,200 4,500 68,800 4,200 0 50,000 100,000 150,000 200,000 Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot Terästuotteet, värimetallit, valut Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaan Suomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012 (=28 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) (53 %) (9 %) (63 %) (80 %) (51%) 18.8.2016
 57. 57. Hallituksen tulee laittaa pikaisesti toimeen ohjelmansa investointeja ja kasvua tukevat toimet 18.8.2016
 58. 58.  Rakenneuudistukset välttämättömiä julkisen talouden tasapainottamiseksi. – Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun, osaamiseen ja uudistumiseen. – Koulutuksen tulee vastata paremmin yritysten tarpeisiin. – T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun. – Liikennekaari.  Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU- tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.  Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa.  Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan.  Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.  Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky. – Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti. Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava 18.8.2016
 59. 59. Suomen vienti on romahtanut, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
 60. 60. Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
 61. 61. Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
 62. 62. Palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
 63. 63. Vienti ei kasva, koska suurimman vientisektorin tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 % Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast. Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-21 % Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -22 % 18.8.2016
 64. 64. Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat *) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus 18.8.2016
 65. 65. Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Teollisuus Julkinen sektori Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Työpaikkojen määrä Suomessa 18.8.2016
 66. 66. 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen Vähintään viiden henkilön yritykset Lähde: Tilastokeskus 18.8.2016
 67. 67. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 = 100 Teollisuus Teknologiateollisuus Kansantalous Nyt on panostettava tuottavuuteen kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto 2.8.2016
 68. 68. 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000 = 100 Metallien jalostus Tietotekniikka-ala Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Suunnittelu ja konsultointi Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuudessa *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito 6.6.2016
 69. 69. 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100 Ruotsi Alankomaat USA Saksa Sveitsi Suomi Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on täysin riittämätön Lähde: OECD, Economic Outlook 2016 2.8.2016
 70. 70. Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 18.8.2016
 71. 71. Yritysten tuotannolliset investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito Kiintein hinnoin, indeksi 2005=100 18.8.2016
 72. 72. Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan 16 18 20 22 24 26 28 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen Miljardia euroa, käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito 18.8.2016
 73. 73. Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehitysinvestoinnit Suomessa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016) Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin 18.8.2016
 74. 74. 5.4 9.5 3.6 15.1 2.6 3.7 2.7 4 1.2 2 1.1 3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Ulkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainen kehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015) % bkt:sta 18.8.2016
 75. 75. 11% 17% 19% 24% 28% 29% 30% 35% 36% 37% 48% 8% 8% 16% 21% 14% 29% 17% 23% 21% 14% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Teollisuus Kauppa Suomessa on vähän ulkomaisia yrityksiä ja pääkonttoreita Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011) 18.8.2016
 76. 76. Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kaikki yritykset Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus 18.8.2016
 77. 77. Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
 78. 78. Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015) 18.8.2016
 79. 79. 18.8.2016 Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e Suomi Tanska Ruotsi Saksa Lähde: OECD, Economic Outlook 2016 Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
 80. 80. Suomen vaihtotase on jäänyt kilpailijamaista Tuontihintojen aleneminen kaunistaa nyt Suomenkin vaihtotasetta Lähde: Macrobond, Eurostat 18.8.2016
 81. 81. Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013 4 13 3 6 11 14 5 20 7 15 6 23 7 6 8 10 9 8 9 10 15 11 19 17 14 9 20 20 16 14 22 15 24 24 29 33 75 72 69 65 64 64 63 55 54 50 46 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Saksa USA Suomi Puola Ruotsi Iso- Britannia Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro 250+ 50-249 10-49 0-9 Henkilöstöä Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon. Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics 18.8.2016
 82. 82. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Suuri yritys Keskisuuri yritys Pieni yritys Mikroyritys Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, % *) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin: -Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroa -Pieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroa -Keskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroa -Suuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain 18.8.2016
 83. 83. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2014, % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Viennin osuus liikevaihdosta: • mediaani 14 % • 22 %:lla ei lainkaan omaa vientiä • 35 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta 18.8.2016
 84. 84.  Cleantech – energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat – puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat  Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet  Ohjelmistot ja pelit  Lääketieteellinen teknologia ja palvelut  Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)  Teollisuutta palveleva suunnittelutyö  Autoteollisuuden murros  Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps, ohjattavuus, valvonta...) Uusia liiketoimintamahdollisuuksia 18.8.2016
 85. 85. Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä 18.8.2016
 86. 86. Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito 18.8.2016
 87. 87. Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito Tuhatta työpaikkaa 18.8.2016
 88. 88. Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla Lähde: Macrobond, TEM 18.8.2016
 89. 89. 90 95 100 105 110 115 120 Suhteessa Belgiaan Suhteessa Saksaan Suhteessa Espanjaan Suhteessa Italiaan Suhteessa Alankomaihin Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Suomeen *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 18.8.2016
 90. 90. 90 95 100 105 110 115 120 125 Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitys KIKY + tulevien vuosien palkkamaltti Hallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 20-30 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä. Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky heikkenee 2005,I =100 Suomen hinta- ja kustannus- kilpailukyky paranee 18.8.2016 Kilpailukykysopimus oli välttämätön aikaansaannos Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 91. 91. 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuus Teollisuuden työn hinta Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005=100 18.8.2016
 92. 92. 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus Viimeisin tieto tammi-maaliskuu 2016. Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index 2005,I=100 Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky heikkenee Suomen teollisuuden kustannus- kilpailukyky paranee 18.8.2016
 93. 93. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä 18.8.2016
 94. 94. -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TES-korotus Toteutunut palkankorotus TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014 TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014 Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet %-yksikköä 18.8.2016
 95. 95. -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Suomi Saksa TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt ja Medlingsinstitutet 13 %-yks. TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä. 18.8.2016
 96. 96. Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012 18.5 17.7 17.6 14.8 13.4 12.7 11.9 11.8 11.6 10.1 9.9 8.9 7.1 1.1 -0.7 -3.2 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Muutos 2008-2012, % *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.8.2016
 97. 97. Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012 42.5 41.5 40.6 38.5 37 36.3 35.6 33.2 31.9 30.9 27.5 27.3 23.4 22.9 14.7 14.6 12.4 11.8 10.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Euroa/tunti *) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointi Lähde: Eurostat 18.8.2016
 98. 98. Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Norja Sveitsi* Belgia Tanska Ruotsi Saksa Ranska Suomi Australia* Alankomaat Itävalta Irlanti Luxemburg Italia USA * Kanada* Espanja Iso-Britannia Japani* Uusi Seelanti* Singapore* Israel* Etelä-Korea* Slovenia Kreikka Argentiina* Cypros Malta Portugali Slovakia Viro Tšekin tasavalta Puola Brasilia* Unkari Taiwan* Liettua Latvia Meksiko* Romania Bulgaria Filippiinit* Euroa/tunti Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi ja Norja) *) Tieto vuodelta 2013, muuten vuodelta 2014 Lähde: Eurostat, The Conference Board 18.8.2016
 99. 99. 36 37 38 39 40 41 42 Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2015* *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 85 %. Lähde: Eurostat Tuntia 18.8.2016
 100. 100. 0 € 10,000 € 20,000 € 30,000 € 40,000 € 50,000 € 60,000 € 70,000 € 80,000 € 90,000 € 100,000 € 110,000 € 120,000 € 130,000 € 140,000 € 150,000 € Paikallinen sopiminen on ainut tapa pitää huolta myös heikommista yrityksistä ja työllisyydestä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset) Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % 18.8.2016
 101. 101. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Työvoimakustannuksilla on erityisen suuri merkitys alihankkijayrityksissä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2014 Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 25 %:ssa yrityksistä vuonna 2014. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.8.2015 Yritykset satunnaisjärjestyksessä Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = yrityksen työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Työvoima- kustannusten osuus jalostusarvosta: - mediaani 77 % % 18.8.2016
 102. 102. Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla 18.8.2016
 103. 103. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 7.5.2015103 Teknologiateollisuuden henkilöstö Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 104. 104. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala 7.5.2015104 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 105. 105. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Suunnittelu ja konsultointi Tietotekniikka-ala Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 106. 106. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 107. 107. 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka Aasia, Oseania, Keski- ja Itä-Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka Afrikka ja Lähi-itä Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 108. 108. Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla maittain Tiedot vuodelta 2015 Kiina, 37,869, 15% Intia, 25,818, 10% Yhdysvallat, 20,837, 8% Saksa, 16,919, 7% Meksiko, 15,639, 6% Ruotsi, 14,215, 6%Puola, 12,763, 5% Brasilia, 8,016, 3% Iso-Britannia, 6,540, 3% Ranska, 6,009, 2% Vietnam, 5,552, 2% Italia, 5,550, 2% Venäjä, 4,505, 2% Muut maat, 71,574, 29% Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 109. 109. 7.5.2015109 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 110. 110. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 111. 111. 7.5.2015111 Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 112. 112. Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 113. 113. 7.5.2015113 Metallien jalostuksen henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 114. 114. Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 115. 115. 7.5.2015115 Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 116. 116. Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 117. 117. 7.5.2015117 Tietotekniikka-alan henkilöstö 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.6) Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
 118. 118. Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä-Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu 18.8.2016
 119. 119. Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus Henkilöä / vuosi Toimihenkilöt Työntekijät 18.8.2016
 120. 120. Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus 18.8.2016
 121. 121. Suomiuuteen nousuun! Onaikauudelle ajattelulleja toimenpiteille.

×