Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Essential phrases (english-finnish)

90 views

Published on

The document was created for the project Info4migrants. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Essential phrases (english-finnish)

  1. 1. in Finnish Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 ESSENTIAL PHRASES Info4Migrants !
  2. 2. 2 In FinnishEssential Phrases Hello Welcome My name is What is your name? Yes No Maybe Please Thank you Address Email Phone number Date of birth Married Single Children Signature You Me I Him Her Understand English Hei Tervetuloa Minun nimeni on Mikä sinun nimesi on? Kyllä Ei Ehkä Ole hyvä Kiitos Osoite Sähköposti Puhelinnumero Syntymäaika Naimisissa Naimaton Lapset Allekirjoitus Te Minä Minä Hän Hän Ymmärtää Englanti Hey Teer-veh-tuh-loah Mee-noon nee-meh-nee on Mee-kah see-noon nee- mee-si on? Kool-la Ey Ehh-kah O-le hoo-vah Kee-toss Os-oy-teh Sah-koh-poss-tee Poo-hellin-noo-meroh Soon-too-mah-ay-ka Nai-mees-issa Nai-maa-ton Laap-set Alle-keer-yotus Teh Mee-nah Mee-nah Han Han Oom-mar-tah Eng-lawn-tee ENGLISH FINNISH PRONUNCIATION Greetings – Personal Details
  3. 3. 3 Essential PhrasesIn Finnish Finnish A little Practice Learn Man Woman Good Computer Driving licence School Primary Secondary School College Apprenticeship Training University Student Qualification Degree Certificate Employment Job Suomi Vähän Harjoitella Oppia Mies Nainen Hyvin Tietokone Ajokortti Koulu Alakoulu Yläkoulu Lukio Oppisopimus Koulutus Yliopisto Opiskelija Pätevyys Tutkinto Todistus Työllisyys Työ Sew-oh-mee Vah-han Haar-yo-i-tella Op-pee-ah Mee-es Naay-nen Hoo-vin Tje-toh-cone-eh Ay-o-court-tee Cou-luh Aa-la-cou-looh Oo-la-cou-looh Loo-kyo Op-pee-so-pee-moos Cou-loo-toos Oo-lee-o-piss-toh O-piss-keh-lya Pah-teh-voos Tut-kin-toh Toh-dis-toos Twoel-lee-soos Twoe Skills and Education Employment ENGLISH FINNISH PRONUNCIATION
  4. 4. Types of Jobs 4 In FinnishEssential Phrases First Last Previous Current Date Unemployed Jobseeker To look for a job To find a job Job interview CV Application Password Skills Experience Why? When? Where? How long? Company Cleaner Street Builder Labourer Siivooja Katu Rakennusmies Työläinen See-voy-yah Ka-tuh Ra-ken-noos-mee-es Twoe-laei-nen Ensimmäinen Viimeinen Edellinen Nykyinen Päivämäärä Työtön Työnhakija Etsiä työtä Löytää työtä Työhaastattelu CV Hakemus Salasana Taidot Kokemus Miksi ? Milloin ? Missä ? Miten kauan ? Yritys En-sim-mah-inen Vee-may-nen E-dellih-nen Noo-kwi-nen Pai-vah-mah-rah Twoe-toen Twoen-hak-kee-ja Et-see-ah twoe-tah Loe-tah twoe-tah Twoe-haas-tat-teh-looh Seh-veh Haa-keh-mus Sa-la-sa-na Thai-dot Koh-keh-mus Mee-ksi? Meal-loin? Mees-sah? Mee-ten cow-un? Oo-ree-toos ENGLISH FINNISH PRONUNCIATION
  5. 5. Bricklayer Joiner/Carpenter Plumber Electrician Painter Decorator Landscaper Roofer Hotel Restaurant Bar Kitchen Waiter/Waitress Chambermaid Chef Porter Agriculture Farming Packing Production line Machine operative Labelling Warehouse operative Retail Checkout Security Muurari Puuseppä Putkimies Sähköasentaja Maalari Sisustaja Viherrakentaja Katontekijä Hotelli Ravintola Baari Keittiö Tarjoilija Huonesiivooja Kokki Portteri Maatalous Maanviljely Pakkaus Tuotantolinja Laiteoperaattori Merkinnät Varasto-operaattori Vähittäiskauppa Kassa Turvallisuus Moo-ra-rih Poo-sep-pah Poot-kih-mee-es Saeh-koeh-assen-ta-yah Maah-la-rih Siss-sus-ta-yah Vi-her-rak-kent-ayah Ka-ton-teki-yaeh Hotel-lee Ra-vin-toh-la Ba-rih Keit-tee-yoeh Tar-yoi-lee-yah Huo-neh-see-voh-yah Cock-key Port-teh-rih Ma-ta-lo-oos Mahn-vil-ye-luh Pack-ka-oos Tuo-tan-toh-len-ja Lie-teh-oper-ah-toh-rih Mehr-kin-naett Va-rast-ope-ra-toh-rih Vah-it-tah-is-cow-pa Cass-a Toor-val-lih-soos 5 Essential PhrasesIn Finnish ENGLISH FINNISH PRONUNCIATION
  6. 6. 6 In FinnishEssential Phrases Childcare Money Council Food Drink Goodbye Next appointment See you soon You’re welcome Lastenhoito Raha Neuvonta Ruoka Juoma Näkemiin Seuraava tapaaminen Nähdään pian Ole hyvä Last-en-hoy-toh Ra-ha Neu-von-ta Rwo-ka Yo-o-ma Nah-keh-meen Seu-raw-va ta-paw-mih-nen Nah-dan pyan Ol-leh hoo-va Saying Goodbye ENGLISH FINNISH PRONUNCIATION

×