Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dialogue project brochure Finnish

79 views

Published on

Erasmus+ projekti 2016-1-TR01-KA201-034762
Projektipartnerit ovat Turkista, Itaiasta, Suomesta, Saksasta ja IsoBritanniasta.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dialogue project brochure Finnish

  1. 1. www.dialogueurope.com “Luovuus on tarttuvaa. Vie sitä eteenpäin.” Albert Einstein Uuden koulutusteknologiatyökalun tuottaminen kansainvälisessä yhteistyössä Opettajien tietoisuuden lisääminen uusista opetusteknologioista ja -menetelmistä Innovatiivisen lähestymistavan luominen oppitunteihin Kriittisen, kyseenalaistavan ja empaattista ajattelua vaativan ajattelun kehittäminen Tehokkaan oppimisen tukeminen Opetustyön profiilin vahvistaminen
  2. 2. Dialogue Erasmus+ KA2-Strategic Partnership ( 2016-1-TR01-KA201-034762 )- This project has been funded with support from the European Commission through the Strategic Partnerships of the Erasmus+ programme. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Koulutusta ja teknologiaa ei ole mahdollista erottaa toisistaan, sillä ne ovat kaksi suurinta dynaamista tekijää tietoyhteiskunnassa, jossa elämme. Sellaisia menetelmiä kuin koulumatkat, draama, museovierailut ja dokumenttifilmit käytetään usein kouluopetuksessa (esim. historia). Nämä menetelmät yksin eivät kuitenkaan riitä vetoamaan oppilaisiin. Monissa maissa elokuvia ja teknologisia laitteita käytetään opetuksessa. Tätä työkalua voidaan käyttää myös muilla alueilla, kuten psykologian, filosofian, sosiologian, biologian, maantieteen ym. opetuksessa. Se tarjoaa uuden lähestymistavan oppimis-, opetus- ja koulutustoimintaan. “DIALoguE” yksinkertaisesti pyrkii muuttamaan sopivat luentoaiheet kurssimateriaaliksi elokuvien avulla, joissa on mm. juoni, tausta, puvustus, tarina ja musiikkia. Tällä tavoin DIALoguE haluaa tuoda uuden lähestymistavan historian tunteihin ja historiantuntemuksen kehittämiseen. Projekti kehittää uuden työkalun, jota voidaan hyödyntää kaikissa kouluaineissa. Se haluaa myös tuoda panoksensa EU:n kansalaisuuskäsitteeseen teknologialla, joka sisältää opiskelijoiden paikallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä laatimia elokuvia. “DIALoguE”-projektin tarkoituksena on: • Tuottaa uusi työkalu koulutusteknologiaan kansainvälisessä yhteistyössä • Luoda innovatiivinen lähestymistapa opetusta varten • Tehostaa oppimista oppituntien aikana • Lisätä opettajien tuntemusta aiheesta historiantunneilla epätavallisten menetelmien avulla • Luoda synergiaa ja yhteistyötä partnerien välille • Lisätä opiskelijoiden huomiokykyä, uteliaisuutta ja osallistumista tunneilla sekä historiantunneilla • Tehdä historiantunneista kiinnostavampia teknologiaa hyödyntämällä • Kehittää opiskelijoiden kriittistä, kyseenalaistavaa ja empaattista ajattelua • Opiskelijoiden laatimien elokuvien avulla kehittää mm. empaattista ajattelua, vertaisviestintää ja luovuutta • Kehittää historiantuntemusta Työkalun käytön odotetut tulokset kouluissa: • teknologian käyttö oppitunneilla • opettajien tietoisuuden lisääminen uusista opetusteknologioista • jatkuvuutta opettajien urakehitykseen • myönteinen vaikutus opiskelijoiden suhtautumiseen historian tunneilla • opiskelijoiden osallistumisen lisääminen tunneilla • opiskelun tehostaminen oppitunneilla • opiskelijoiden oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen • tietoisuuden lisääminen elokuvien fiktio- ja historiapohjaisuuten liittyen • tietoisuuden kehittäminen yhteisestä historiantuntemuksesta ja yhteisestä kulttuurista •aivoriihilletarvittavanluokkahuoneympäristönkehittäminen,mikäkehittääopiskelijoiden kriittistä ja kyseenalaistavaa ajattelua ja lisää demokraattista osallistumista.

×