Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi i Sosiale medier for bedrift

383 views

Published on

En begynnelse på en Strategi for en Bedrift vdr deltakelse i Sosiale Medier

Published in: Internet
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Strategi i Sosiale medier for bedrift

 1. 1. Sosial Media Strategi Bedriften Coaching
 2. 2. Hvilken tilstedeværelse Samt hvilket inntrykk skal vår bedrift gi publikum?
 3. 3. Coachingbedriftens nettpersonlighet Det er høy prioritet at vår bedrift skal ha en enhetlig, gjenkjennbar og varig identitet ovenfor vårt publikum på nett. Vi vil oppleves som en bedrift med høy troverdighet, åpenhet, medvirkning fra omgivelsene, en rask responstid og langsiktige relasjoner til våre støttespillere og kunder. Vi er her for våre. Vi skal bevisst ivareta hvordan vi oppfattes
 4. 4. Vår visjon Vi skal tilby kjærlig, trygg, kvalitetsikret oppfølging av 100 kunder årlig der de får dokumentert framgang på veien mot meningsfylte mål. Vår misjon Våre kunder skal føle seg ivaretatte, verdsatte, prioriterte og få økt sin selvfølelse gjennom opplevelse av eksklusiv og nær oppfølging fra Bedriften Coaching.
 5. 5. En hver tilstedeværelse fra oss i Sosiale Medier er kun for å understøtte vår visjon og misjon -Dette signeres av alle ansatte
 6. 6. Vår holdning - Sosiale Medier I Sosiale Medier vil vi aktivt skape og videreutvikle våre gode relasjoner til både våre eksisterende og nye støttespillere. Sosiale Medier er også en av våre prioriterte ressurser for ny læring. Vårt læringsnettverk PLN, som er nedtegnet utifra vår visjon, misjon og mål, brukes aktivt av alle ansatte. Hensikten med vårt PLN er å registrere endringer og mulige behov for våre kunder. Ny ervervet kunnskap tilegnet av våre ansatte registreres under kategorier i vår PLN- plan. Gjennomgang av aktuelle tema tas opp i våre månedlige utviklingsmøter. Fremdrift på områder og gevinster vi opplever registreres i vår utviklingplan
 7. 7. Våre Sosiale Media kanaler Bloggen vår Facebooksiden SlideShare Twitter Vår bedriftsside Appen vår Instagram Snapchat Mail Nyhetsformidlere
 8. 8. Vår generelle profil-identitet i enhver Sosiale Medier I alle medier skal Bedriften Coaching`s designprofil benyttes. Bilder, språk, farger skal tilstrebes å brukes ihht profilen Fremsnakk av relasjoner og samfunnsengasjement prioriteres først fra vår designmanual. For å kvalitetssikre at vår ønskede profil fremvises tar alle ansatte vår test på temaene ved start av engasjementet og hver 3.måned. Ideer og perspektiver vdr profilen sendes inn til vurdering
 9. 9. Facebook Vår profil på nettstedet Vi viser en klar profil i tråd med designmanualen vår: Beskrivelse, bilder, videoer, tema og språk. Vår tjeneste, kontaktpunkter og andre sosiale medier tilstedeværelse skal være lett for å kundene å se. Det opplyses om at spørsmål og tilbakemeldinger besvares fast hver morgen og ettermiddag alle ukedager. Deltakelse fra kunder og nysgjerrige oppmuntres. Takk alltid hyggelig for alle tilbakemeldinger uansett budskap og språk. Ved negative tilbakemeldinger bruk den positive prosedyren beskrevet i krisemanualen for å tilstrebe at kunden blir fornøyd og vårt positive omdømmet ivaretas Det legges ut to innlegg ukentlig Ett innlegg om oss direkte Info om våre tjenester Info om våre fornøyde kunder Et innlegg om saker vi promoterer Nyttige nyheter fra andre kilder for våre kunder Våre egenproduserte gratis nyheter/opplysning som gir leserne opplevelse av mottatt verdi/gave.

×