Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategiplan

445 views

Published on

Strategiplan i øving2/2

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Strategiplan

  1. 1. -veien ut i sosiale medier
  2. 2. MÅLSETTINGDirekte kommunikasjon medkunder, vite å kjenne sittmarked, skape tillit og byggemerkevare.Vi vet i dag at hvordanbedrifter markedsføre seghar endret seg radikalt etterlansering av sosiale medierpå internett. Vi må være derkunden er og må presentereoss via deres møteplasser.Kunden har i dag storinnflytelse, de har storpåvirkning, og dekommenterer hendelser.De deler innhold og budskap,video og bilder.Kunden ønsker i dag rasketilbakemeldinger, ærlighet ogføle at de tas på alvor.
  3. 3. FORDELER OGUTFORDRINGERFordeler# direkte kommunikasjon# kjenner sitt marked# tidligere justere og etterkomme ønsker# skape tillit# bygge merkevare# direkte målbare effekter# tilby aktiviteter/kurs# lodde stemning for nye produkter# samvirke med forretningspartnereUtfordringer# ledelsen forstår hva dette innebærer# ingen salgskanal# «valg» av kunde -r# beredskap for rask respons# utsatt for kritikk# ansattes roller endres (+ privat)
  4. 4. VALG AVPLATTFORMERHvilke medier skal bedriften velge?Hvor starter vi?• Facebook/LinedIn• BloggFacebook/LinkedInMange av våre kunder befinner seg i desosiale mediene; Facebook og LinkedIn ogvil være et naturlige å starte i.Disse mediene er enkle å bruke og spredningav vår tilstedeværelse skjer raskt.BloggPresentasjon av de lange linjer i bedriften.Gi leseren mulighet for rask og ryddigtilgang på publikasjoner og nyheter.Enkelt å koble til andre resurser som deling,RSS etc.Vær tålmodig i starten. Tillit og merkevarebygges opp, og la oss ha god kontroll på vårtilstedeværelse .Link alltid opp tilegne nettsideregne blogger
  5. 5. LEDELSE OGANSATTESosiale medier skaper relasjoner ogbygger på toveis kommunikasjon.Alle ansatte i bedriften sammenkalles tilfelles møte og forbereder dem påviktigheten av hvilken rolle de har når degår på nett. Samtidig gi en forståelse forhvilke retningslinjer bedriften har forhandlinger som gjøres av den via sosialemedier.Ledelsen må få forståelse for viktighetenog nødvendigheten for lansering. Vi vilgjennom sosiale medier kunne leggbedre og mere målrettede strategier fordriften av vår e tjenester og produkter.
  6. 6. # ELEMENTERTålmodighet# vær tålmodig når du skal gå public. Vær bevisst på , ogikke velg "alle" i epostkontaktene dine og venner påFacebook når de skal integreres i nettverket.Velg kommunikasjonsplattformer, opprett video og bildesites, og spre disse gjennom valgte plattformer.Rask respons på innlegg krever at de plattformer som ervalg blir respondert på!Troverdighet# vær ærlig. Svar alltid på kommentarer og spørsmålenten det er ros eller kritikk. Prøv å vær i forkant avkritiske hendelser.Gjennomsiktlighet# bli respektert ved å være åpen og gi innsyn til planer ogstrategier for bedriften. Alltid link til egen nettside.Åpenhet# vær engasjert i kunden, gi svar på de spørsmål ogforespørsler som kommer.Vær høflig# alltid responder i en høflig tone. Og hold deg til saken!God takt og tone# del informasjon mellom samarbeidspartnere. Innlegg,interessante blogginnlegg og kurs/konferanser avrelevans. Korresponder likt, melding med melding,kommentar med kommentar.

×