SIEPA - Vaš partner  za izvoz Serbia Investment and Export Promotion Agency PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIE...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency SADRŽAJ
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 2010. <ul><li>Specijalizovana v ladina agencija za : </li></ul><ul><l...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency NAŠA ORGANIZACIJA
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Pru žanje informacija stranim partnerima o mogućnostim...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Prikupljanje i obrada relevantnih podataka </li></ul>...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Analiza i pružanje informacija o stranim tržištima </l...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency SIEPA INTERNET S...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Dodela bespovratnih sredstava od 2006. godine </li></u...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA ODOBRE...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA AKTIVN...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA ODOBRE...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency PROGRAM PODSTICA...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . 1. Individualni nastup kompanija na inostranim sajmovima 2. ...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Dr ž avna pomo ć može biti odobrena privrednim društv...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>1. INDIVIDUALNI NASTUP KOMPANIJA NA INOSTRANIM SAJMOVI...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>2. OTVARANJE PREDSTAVNI Š TAVA NA STRANIM TR Ž ISTIMA...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>3. NASTUP KOMPANIJA U OKVIRU ORGANIZOVANIH PRIVREDNIH ...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>4 . INTERNACIONALIZACIJA NOVOG PROIZVODA PUTEM </li><...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>5. JAČANJE MARKETINŠKIH KAPACITETA </li></ul><ul><li>I...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>  </li></ul><ul><li>Zajednički nastup na inostranim sa...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency KO MOŽE DA KORIS...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>1. ZAJEDNIČKI NASTUP NA INOSTRANIM SAJMOVIMA </li></u...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency <ul><li>2. U Č E...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency <ul><li>3. OTVAR...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Organizovano 12 međunarodnih sajmova širom sveta </li>...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . AUTOMOBILSKA INDUSTR IJA - Eq uip Auto , Pariz Francuska Ok...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>SIEPA je po treći put organizovala nastup srpskih diza...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Nedelju dizajna u Milanu poseti više od pola miliona p...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Evropska mreža preduzetništva je projekat koji se spro...
PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>informisanje o mogućnostima poslovanja sa tržištem EU ...
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 11000 Be ograd, S rbija Tel : +381 11 33 98 55 0 Fax: +381 11 33 98 81 4 E...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SIEPA at SECEP's Nis, May 13, 2011

1,031 views

Published on

SIEPA's presentation at the SECEP supported establishment of the Serbian Furniture Cluster in Nis, May 13, 2011

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
266
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Srbija je bila predvodnik u oblasti GF projekte 2004, 2005, 2006 prema OECD - Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (eng. Organisation for Economic Co-operation and Development Ball Packaging – 60 M EUR METRO – 150 M EUR AIRPORT CITY – 200 M EUR
 • Hvala na pažnji... ... I ukoliko imate bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte...
 • SIEPA at SECEP's Nis, May 13, 2011

  1. 1. SIEPA - Vaš partner za izvoz Serbia Investment and Export Promotion Agency PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1.
  2. 2. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency SADRŽAJ
  3. 3. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 2010. <ul><li>Specijalizovana v ladina agencija za : </li></ul><ul><li>Promociju izvoza i pružanje pomoći izvoznicima u prodoru na nova tržišta </li></ul><ul><li>Privlačenje stranih direktnih investicija i podršku njihovoj realizaciji </li></ul><ul><li>Promociju Srbije u međunarodnim okvirima </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA - SIEPA
  4. 4. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency NAŠA ORGANIZACIJA
  5. 5. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Pru žanje informacija stranim partnerima o mogućnostima ulaganja u Republiku Srbiju </li></ul><ul><li>Pomoć pri odabiru lokacija za investiranje putem baze lokacija koju je formirala SIEPA http://serbia-locations.rs/scr/ </li></ul><ul><li>Pružanje informacija u vezi sa pravn om regulativ om i asistencija prilikom saradnje sa predstavnicima dr žavnih organa, predstavnicima preduzeća, predsednicima opština itd. </li></ul><ul><li>Program dodele bespovratnih finansijskih sredstava domaćim i stranim investitorima za otvaranje novih radnih mesta po Uredbi Vlade Republike Srbije </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency SEKTOR ZA STRANE DIREKTNE INVESTICIJE
  6. 6. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Prikupljanje i obrada relevantnih podataka </li></ul><ul><li>Izrada publikacija, održavanje internet prezentacije </li></ul><ul><li>Organizacija konferencija, seminara i drugih aktivnosti u zemlji i inostranstvu </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency SEKTOR ZA MARKETING I ISTRAŽIVANJE
  7. 7. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Analiza i pružanje informacija o stranim tržištima </li></ul><ul><li>Mogućnost povezivanja sa potencijalnim partnerima u inostranstvu </li></ul><ul><li>Organizovanje učešća srpskih kompanija na sajmovima u inostranstvu </li></ul><ul><li>Organizacija poslovnih susreta između domaćih i stranih kompanija u zemlji i inostranstvu </li></ul><ul><li>Organizacija pojedinačnih poseta stranih kupaca domaćim kompanijama </li></ul><ul><li>Organizovanje studijskih putovanja u inostranstvo i poset a sajmovima </li></ul><ul><li>Organizacija seminara i obuka za domaće kompanije </li></ul><ul><li>Organizacija &quot;Upoznajte kupce&quot; susreta </li></ul><ul><li>Sektorske analize: automobilska, građevinska, drvna, prehrambena, tekstilna, dizajnerska, IT industrija, industrija plastike i sektor kreativnih inovacija </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency SEKTOR ZA PROMOCIJU IZVOZA
  8. 8. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency SIEPA INTERNET STRANICA BAZA DOBAVLJAČA http://crm.siepa.gov.rs/apps/siepa-web.nsf/search
  9. 9. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Dodela bespovratnih sredstava od 2006. godine </li></ul><ul><li>Ukupno se prijavilo 1.364 preduzeća, od tog broja 828 je dobilo sredstva u ukupnom iznosu od 374.485.766,68 RSD </li></ul><ul><li>Cilj programa je jačanje međunarodne konkurentnosti srpske privrede </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency PROGRAM PODSTICA N JA KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA- RETROSPEKTIVA
  10. 10. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA ODOBRENIH PRIJAVA PREMA OKRUZIMA 2010 (PO ODOBRENIM VREDNOSTIMA)
  11. 11. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA AKTIVNOSTI PREMA ODOBRENIM IZNOSIMA ZA 2010
  12. 12. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency STRUKTURA ODOBRENIH PRIJAVA PREMA DELATNOSTIMA 2010 (PO ODOBRENIM VREDNOSTIMA)
  13. 13. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency PROGRAM PODSTICANJA KONKURENTNOSTI I INTERNACIONALIZACIJE SRPSKE PRIVREDE ZA 2011.GODINU CILJ PROGRAMA Cilj programa je jačanje međunarodne konkurentnosti srpske privrede kroz snažnu podršku procesu internacionalizacije i jačanju konkurentnih kapaciteta domaćih preduze ć a i udru ž enja.
  14. 14. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . 1. Individualni nastup kompanija na inostranim sajmovima 2. Otvaranje predstavni š tava na stranim tr ž ištima 3. Nastup kompanija u okviru organizovanih privrednih misija/poseta/B2B na inostranim tr ž i š tima 4. Internacionalizaciju proizvoda kroz jačanje konkurentnosti 5. Ja č anje marketinških kapaciteta Serbia Investment and Export Promotion Agency
  15. 15. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Dr ž avna pomo ć može biti odobrena privrednim društvima i preduzetnicima sa sedištem u Republici Srbiji pod uslovom da: </li></ul><ul><li>se bave proizvodnjom gotovih ili polugotovih proi z voda ili pru ž anjem usluga u oblasti energetike, gra đ evinarstva, informacionih tehnologija, recikla ž e i industrijskog i tekstilnog dizajna </li></ul><ul><li>su pozitivno poslovali u 2009. ili 2010. godini </li></ul><ul><li>su tokom 2009. ili 2010. godine ostvarili minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu ili su ostvarili izvoz u minimalnom iznosu od 50.000 evra u sektoru proizvodnje ili 25.000 evra u sektoru usluga, osim za usluge industrijskog i tekstilnog dizajna gde je za podno š enje prijave uslov realizovan izvozni posao bilo koje vrednosti u godini koja predhodi podno š enju prijave.  </li></ul><ul><li>imaju izmirene obveze prema državi i zaposlen ima u skladu sa propisima Republike Srbije </li></ul><ul><li>da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izricana pravnosna ž na mera zabrane obavljanja delatnosti   </li></ul><ul><li>Na javni poziv se ne mogu prijaviti privredni subjekti u te š ko ć ama, stečaju ili postupku likvidacije. </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA?
  16. 16. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>1. INDIVIDUALNI NASTUP KOMPANIJA NA INOSTRANIM SAJMOVIMA </li></ul><ul><li>Zakup izložbenog prostora </li></ul><ul><li>Upis u sajamski katalog </li></ul><ul><li>Troškovi vođenja štanda </li></ul><ul><li>Troškovi izgradnje štanda </li></ul><ul><li>Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50%opravdanih </li></ul><ul><li>troškova, odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara po pojedinačnom </li></ul><ul><li>sajmu. </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency
  17. 17. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>2. OTVARANJE PREDSTAVNI Š TAVA NA STRANIM TR Ž ISTIMA </li></ul><ul><li>sa kojima Republika Srbija ima potpisane Ugovore o slobodnoj trgovini. </li></ul><ul><li>Operativni tro š kovi otvaranja predstavni š tva </li></ul><ul><li>Zakup prostora povr š ine do 50 m2 </li></ul><ul><li>Tro š kovi osoblja (jednog zaposlenog u predstavni š tvu) </li></ul><ul><li>Re ž ijski tro š kovi </li></ul><ul><li>Intenzitet pomo ć i po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 2.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost. </li></ul><ul><li>Projektom se finansiraju predstavni š tva otvorena u 2011. godini. </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency
  18. 18. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>3. NASTUP KOMPANIJA U OKVIRU ORGANIZOVANIH PRIVREDNIH MISIJA/POSETA/B2B NA INOSTRANIM TR Ž I Š TIMA </li></ul><ul><li>Aktivnost obuhvata u č e šće kompanija u organizovanim privrednim misijama / posetama/B2B na međunarodnim tržištima. Sufinansiraju se slede ć i tro š kovi: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>tro š kovi puta (avionska karta u ekonomskoj klasi, tro š kovi benzina i putarina) </li></ul><ul><li>troškovi sme š taja (do pet no ć enja u hotelima kategorije do 4 zvezdice) za maksimalno dva predstavnika kompanije. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Intenzitet pomo ć i po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 200.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost. </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency
  19. 19. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>4 . INTERNACIONALIZACIJA NOVOG PROIZVODA PUTEM </li></ul><ul><li>JAČANJA KONKURENTNOSTI </li></ul><ul><li>Aktivnost obuhvata slede ć e podaktivnosti vezane za ja č anje konkurentnosti proizvoda: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>istraživanje tržišta </li></ul><ul><li>Intenzitet pomo ć i po korisniku za aktivnost istra ž ivanje tr ž ista može iznositi maksimalno 50 % opravdanih troškova, odnosno maksimalno 500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost. </li></ul><ul><li>sertifikacija proizvoda – dokaz o usagla š enosti (CE oznaka) i usklađivanje sa specifičnim normama za pojedine vrste proizvoda prema zahtevima kupca </li></ul><ul><li>sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Intenzitet pomo ć i po korisniku za aktivnosti pod ta č kama 2) i 3) može iznositi maksimalno 50 % opravdanih troškova, odnosno maksimalno 1.500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost. </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency
  20. 20. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>5. JAČANJE MARKETINŠKIH KAPACITETA </li></ul><ul><li>Izrada promotivnog materijala </li></ul><ul><li>Dizajn Internet prezentacije </li></ul><ul><li>Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 300.000,00 dinara. </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency
  21. 21. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>  </li></ul><ul><li>Zajednički nastup na inostranim sajmovima </li></ul><ul><li>U č e šć e u organizovanim privrednim misijama/posetama/B2B na međunarodnim tržištima </li></ul><ul><li>Otvaranje predstavni š tava na inostranim tr ž istima </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency
  22. 22. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency KO MOŽE DA KORISTI SREDSTVA? <ul><li>Državna pomoć prema ovom projektu može biti odobrena udruženjima sa sedištem u Republici Srbiji koja su registrovana u Agenciji za privredne registre, a koja ispunjavaju sledeće uslove: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>bave se proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže i industrijskog i tekstilnog dizajna </li></ul><ul><li>imaju minimalno 5 članica </li></ul><ul><li>čije su članice u 2009. ili 2010. godini ostvarile ukupan promet u visini od minimalno 5 miliona evra </li></ul><ul><li>čije su članice tokom 2009. ili 2010. godine ostvarile minimum 20% prihoda od prodaje proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu. </li></ul><ul><li>čije članice zapošljavaju minimalno 100 zaposlenih </li></ul><ul><li>čije članice imaju izmirene obveze prema državi i zaposlenima u skladu sa propisima Republike Srbije </li></ul><ul><li>Na javni poziv se ne mogu javiti udru ž enja u č ijem sastavu su privredni subjekti u te š ko ć ama, stečaju ili postupku likvidacije. </li></ul>
  23. 23. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>1. ZAJEDNIČKI NASTUP NA INOSTRANIM SAJMOVIMA </li></ul><ul><li>Zakup izložbenog prostora </li></ul><ul><li>Upis u sajamski katalog </li></ul><ul><li>Troškovi vođenja štanda </li></ul><ul><li>Troškovi izgradnje štanda </li></ul><ul><li>Organizovanje pripremnih seminara za nastup na sajmu </li></ul><ul><li>Izrada promotivnih materijala udruženja za predstavljanje na sajmu </li></ul><ul><li>Intenzitet pomoći po korisniku može iznositi maksimalno 50%opravdanih </li></ul><ul><li>troškova, odnosno maksimalno do 3.000.000,00 dinara po pojedinačnom </li></ul><ul><li>sajmu. </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency
  24. 24. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency <ul><li>2. U Č E ŠĆ E U ORGANIZOVANIM PRIVREDNIM MISIJAMA/POSETAMA/B2B </li></ul><ul><li>NA MEĐUNARODNIM TRŽIŠTIMA </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aktivnost obuhvata organizovanje/sufinansiranje privrednih misija na međunarodnim tržištima </li></ul><ul><li>Sufinansiraju se sledeći tro š kovi: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>tro š kovi puta </li></ul><ul><li>troškovi sme š taja </li></ul><ul><li>Intenzitet pomo ć i po aktivnosti može iznositi maksimalno 50% ukupnih troškova, odnosno maksimalno 500.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  25. 25. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . Serbia Investment and Export Promotion Agency <ul><li>3. OTVARANJE PREDSTAVNI Š TAVA NA INOSTRANIM TR Ž ISTIMA </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aktivnost obuhvata finansiranje troškova otvaranja predstavni š tava udru ž enja na inostranim tr ž ištima (sa kojima RS ima potpisane Ugovore o slobodnoj trgovini). </li></ul><ul><li>Sufinansiraju se sledeći tro š kovi: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>operativni tro š kovi otvaranja predstavni š t a va </li></ul><ul><li>zakup prostora povr š ine do 300 m2 </li></ul><ul><li>tro š kovi osoblja (jednog zaposlenog u predstavništvu) </li></ul><ul><li>re ž ijski tro š kovi </li></ul><ul><li>marketin š ki tro š kovi (bilbordi i reklamiranje u č asopisima) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Intenzitet pomo ć i po udru ž enju može iznositi maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 2 0.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost. </li></ul><ul><li>Projektom se finansiraju predstavni š tva otvorena u 2011. godini. Tro š kovi zakupa prostora priznaju se u visini prose č ne cene kvadrata na tr ž i š tu, u skladu sa poslednjim zvani č nim statisti č kim podacima. Tro š kovi osoblja priznaju se u visini prose č ne mese č ne bruto zarade, u skladu sa poslednjim zvani č nim statisti č kim podacima. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  26. 26. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Organizovano 12 međunarodnih sajmova širom sveta </li></ul><ul><li>Predstavljeno 138 kompanija </li></ul><ul><li>Ostvaren izvoz od 385,8 miliona evra u početnoj fazi </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency SAJMOVI U 2010. GODINI
  27. 27. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . AUTOMOBILSKA INDUSTR IJA - Eq uip Auto , Pariz Francuska Oktobar, 11 – 15. 2011 Automechanica Moscow Avgust, 24-27.2011 ELEKTRONIKA - Embedded World , Nirnberg Nemačka Mart, 01 - 03. 2011 GRAĐEVINARSTVO – MosBuild , Moskva Rusija April, 05 – 08. 2011 Budpragres , Minsk Belorusija Septembar, 06 - 09. 2011 ICT – CeBIT , Hanover Nemačka Mart, 01 – 05. 2011 KREATIVNA INDUSTRIJA - Salone Internazionale del Mobile , Milano Italija April, 12 - 17. 2011 NAMEŠTAJ I PRERADA DRVETA - MOW , Barntrup Nemačka Maj, 08 - 12. 2011 Mebe l , Moskva Rusija Novembar, 21 - 25. 2011 NEKRETNINE - Real Vienna , Beč Austrija Maj, 24 - 26. 2011 EIRE , Milano Italija Jun, 07 - 09. 2011 Expo Rea l , Minhen Nemačka Oktobar, 04 - 06. 2011 PREHRAMBENA INDUSTRIJA : Foodex - Tokio, JapanMart, 01 – 04. 2011 Mihas - Kuala Lumpur, Malezija April, 06 - 09. 2011 PLMA - private label Amsterdam, Holandija Maj, 24 - 25. 2011 World Food - Moscow, Moskva Rusija Septembar, 13 - 16. 2011 Belproduct – Minsk, Belorusija Decembar, 06 - 09. 2011 Serbia Investment and Export Promotion Agency SAJMOVI U 2011. GODINI
  28. 28. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>SIEPA je po treći put organizovala nastup srpskih dizajnera i proizvođača nameštaja na najvećoj svetskoj smotri dizajna „Fuori Salone“ </li></ul><ul><li>Na srpskom štandu pod nazivom „Creative Space Serbia” svoje radove su predstavili sledeći dizajneri Andrej Mišić, Igor Stupar, Sljavoljub Ljubić i studio „Kako.ko&quot;, a njihove prototipove su izradile firme „Kolarević&quot;, „Linea Milanović&quot;, „Atlas Užice&quot;, „Buck&quot; i „Eurokancom„ </li></ul><ul><li>Cilj nastupa je bio da se po prvi put napravi spoj srpskih dizajnera sa domaćim proizvođačima nameštaja i da se inostranoj publici predstavi proizvod koji je u potpunosti napravljen u Srbiji </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE SAJAM NAMEŠTAJA U MILANU
  29. 29. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Nedelju dizajna u Milanu poseti više od pola miliona profesionalaca iz sfere dizajna </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE SAJAM NAMEŠTAJA U MILANU
  30. 30. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>Evropska mreža preduzetništva je projekat koji se sprovodi u 48 zemalja širom sveta </li></ul><ul><li>Predstavlja najveću mrežu za podršku MSP na svetu </li></ul><ul><li>OSNOVNI CILJEVI </li></ul><ul><li>lakše pronalaženje poslovnih partnera </li></ul><ul><li>učestvovanja na unapred ugovorenim &quot;business to business&quot; sastancima </li></ul><ul><li>lakši pristup informacijama o pravnim akspektima i poslovnim regulativama Evropske unije </li></ul><ul><li>dobijanja informacija o okvirnim programima Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj (CIP i FP7) </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency PROMOCIJA I EEN MREŽA
  31. 31. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 201 1 . <ul><li>informisanje o mogućnostima poslovanja sa tržištem EU i stvaranja široke Evropske poslovne mreže </li></ul><ul><li>podizanje svesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanju konkurentnosti </li></ul><ul><li>kompanije se uključuju u mrežu, popunjavanjem BCD profila na srpskom ili engleskom jeziku </li></ul><ul><li>BCD profil se zatim postavlja na portal EEN mreže u okviru baze kompanija </li></ul><ul><li>Upitnici su dostupni na SIEPA sajtu </li></ul><ul><li>K ontakt i informacije: </li></ul><ul><li>Jelena Radoičić </li></ul><ul><li>j [email_address] , 011 3398 506 </li></ul><ul><li>Aleksandra Dimić </li></ul><ul><li>[email_address] , 011 3398 772 </li></ul>Serbia Investment and Export Promotion Agency PROMOCIJA I EEN MREŽA
  32. 32. Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza 11000 Be ograd, S rbija Tel : +381 11 33 98 55 0 Fax: +381 11 33 98 81 4 E-mail: office@siepa.gov.rs www.siepa.gov.rs Serbia Investment and Export Promotion Agency

  ×