Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kreativna industrija - Creative Space Serbia

639 views

Published on

Nevena Jovanovic, SIEPA
CRINSS Conference and b2b, 11-13 July 2012

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kreativna industrija - Creative Space Serbia

 1. 1. Serbia Investment and Export Promotion AgencyKreativna industrija Nevena Jovanovic, savetnik za promociju izvoza
 2. 2. Serbia Investment and Export Promotion AgencyCreative Space Serbia platformaDodela sredstava za dizajn promotivnih brošura i internet prezentacija.SajmoviTortona Design WeekAFCI Locations ShowCreative Space SerbiaPrva nacionalna brošurakreativnih industrija;Obuhvata arthitekturu, reklamiranje i dizajn; Pruža informacije o kompanijama u Srbiji. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHTS SIEPA. YEAR 2011.
 3. 3. Serbia Investment and Export Promotion AgencySalone Satellite• Finansijski pokrovitelj SIEPA, strateški partner MIKSER u 2009. i 2010. godini.• Nacionalni štand Srbije.• 10 dizajnerskih rešenja.• Rad studenata iz Srbije svrstan u 8 najboljih rešenja – Arc ležaljka. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHTS SIEPA. YEAR 2011.
 4. 4. Serbia Investment and Export Promotion Agency Tortona Design Week, Milano, Italija • Nastupe 2011. i 2012. godine organizovala i finansirala SIEPA.• Do sada je učestvovalo 13 dizajnera i 12 kompanija.  • Otvoren konkurs za sve dizajnere, prilika da se sarađuje direktno  sa srpskim kompanijama nameštaja. • Celokupan nastup i koncept osmišljava SIEPA zajedno sa profesorom za strategiju dizajna i razvoj proizvoda na Institutu za dizajn u Firenci Mirkom Tatarinijem.• Odabir radova radi SIEPA, proizvođači  nameštaja i profesor Tatarini. PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHTS SIEPA. YEAR 2011.
 5. 5. Serbia Investment and Export Promotion AgencyTortona Design Week 2012.PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHTS SIEPA. YEAR 2011.
 6. 6. Serbia Investment and Export Promotion AgencyTortona Design Week, Milano, Italija Uskoro novi konkurs za nastup na sajtu creativespaceserbia.comPRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHTS SIEPA. YEAR 2011.
 7. 7. Serbia Investment and Export Promotion AgencyAFCI Locations Show, Los Andjeles, SAD • Jedinstvena platforma koja okuplja najvažnije profesionalce iz filmske industrije  Amerike.• Predstavljanje Srbije od 2009. godine• Aktivno informisanje o uslovima snimanja u našoj zemlji, trenutno u vrhu lokacija u  Evropi.• Finansijska podrška SIEPA, nosilac projekta Filmska asocijacija Srbije.PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHTS SIEPA. YEAR 2011.
 8. 8. Serbia Investment and Export Promotion AgencyPreporuke / Recommendations• Razvoj kreativnih industrija nije rezultat stihijskih dešavanja na tržištu već aktivne  uloge države da tu stvori prostor.• Kreativne industrije delimično prepoznate kao faktori razvoja konkurentnosti naših  proizvoda.• Problemi u promociji i ekonomskoj valorizaciji, nedostatak tela koje bi se bavilo  promovisanjem, informisanjem i posredovanjem u uspostavljanju saradnje između  kreativnih idnustrija i privrednih subjekata na domaćem i inostranom tržištu.• Fokus na međunarodnoj promociji kreativnih industrija Srbije: proaktivnost, promocija festivala, susreta i konferencija u Srbiji, baze kompanija kreativnih udruženja i individualaca, promovisanje prepoznatljivih industrija, korišćenje i umrežavanje ideja i kontakata.PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHTS SIEPA. YEAR 2011.
 9. 9. Serbia Investment and Export Promotion AgencyUKRATKO O SIEPA / ABOUT SIEPA Specijalizovana vladina agencija. Osnovana 2001. godine, po modelu sličnih agencija u  svetu (CzechInvest, ITD Hungary itd.). Osnovni ciljevi: • Promocija izvoza i pružanje pomoći izvoznicima u  prodoru na nova tržišta; • Privlačenje stranih direktnih investicija i podrška  www.siepa.gov.rs njihovoj realizaciji; • Promocija Srbije u međunarodnim okvirima.PRESENTATION RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT SIEPA. YEAR 2011.
 10. 10. Serbia Investment and Export Promotion Agency Hvala na pažnji!Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije Vlajkovićeva 3/V 11000 Beograd, Srbija Tel: +381 11 33 98 55 0 Fax: +381 11 33 98 81 4 E‐mail: office@siepa.gov.rs www.siepa.gov.rs

×