SlideShare a Scribd company logo

Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

Työterveyshuollon tehtävät pähkinänkuoressa ja listaus työsuojeluvaltuutetun tehtävistä.

1 of 2
Download to read offline
Seuraa meitä somessa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto
@duunarit
@sak_ffc
· Työnantajan on aina järjestettävä kaikille palkkaamilleen työntekijöille
ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä työterveyshuollon palveluita.
· Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen on työnantajalle
vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.
· Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa on
tehtävä yhteistyötä työterveyden kehittämiseksi.
· Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä palveluista neuvoteltaessa ja niitä
kehitettäessä.
· Työterveyshuollon tiimi on työpaikan osapuolista riippumaton ja koostuu useista
eri ammattilaisista.
· Työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä ja laatua.
· Työterveyshuollon työpaikkaselvitys eli työn ja työolosuhteiden terveellisyyden
kartoitus on työterveyshuoltopalvelujen perusta.
· Terveystarkastuksia on lakiin perustuen tarjottava vähintään fysikaalisten,
kemiallisten tai biologisten altisteiden takia erityistä sairastumisen vaaraa
aiheuttavassa työssä. Tarkastuksia tehdään heti työn alkaessa, työn jatkuessa ja
tarvittaessa työn päättyessä.
· Myös työntekijän työkyvyn ongelmiin ja tukeen liittyvät terveystarkastukset,
neuvonta ja ohjaus sisältyvät lakisääteiseen työterveyshuoltoon.
· Lisäksi voidaan tarjota tarkastuksia esimerkiksi työsuhteen alussa ja lopussa, tai
ikään perustuen.
· Työterveyshuollon on annettava työntekijöille tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn
terveellisyydestä ja mahdollisista riskeistä sekä työtapatumien ensiavusta.
· Myös mielenterveyden tukeminen kuuluu työterveyshuollon tehtäviin.
· Työterveyshuollon palveluja on tarjottava yhdenvertaisesti eikä esimerkiksi työn
määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ole peruste heikommille palveluille.
· Ammattitaudin epäily kuuluu aina työterveyshuollon selvitettäväksi.
· Työnantaja saa Kelasta jälkikäteen korvauksia järjestämistään työterveyshuollon
palveluista.
· Työntekijän terveyteen ja sairauteen liittyvät tiedot ovat aina luottamuksellisia ja
salassa pidettäviä.
· Työsuojeluhallinto (AVI) antaa neuvontaa ja valvoo työterveyshuollon järjestämistä.
Lisätietoja
asiantuntijalääkäri
Riitta Työläjärvi
riitta.tyolajarvi@sak.fi
Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja
oikeudet työterveyshuoltoon liittyen
Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman
laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa.
Hän myös seuraa toimintasuunnitelman toteutumista sekä välittää henkilöstön
kokemuksia ja toiveita palveluista. Vähintään 20 hengen työpaikoilla yhteistoiminta
toteutuu työsuojelutoimikunnassa.
Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on erittäin tärkeä, jotta henkilöstön ääni kuuluu
työterveyttä ja palveluja kehitettäessä. Vastuu työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta
sekä työterveyspalvelujen järjestämisestä on kuitenkin aina työnantajalla.
Jos työolosuhteiden terveellisyydessä tai työterveyshuollon toteuttamisessa
ilmaantuu sellaisia ongelmia, joita ei työpaikan toimin saada ratkaistua,
työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittonsa
puoleen ja pyytää neuvoja sekä apua.
Lisäksi työsuojeluvaltuutettu
·
· antaa lausunnon työterveyshuollon toiminnasta Kelan korvaushakemuksen
yhteydessä
·
· voi pyynnöstä osallistua selvityksen tekoon, jonka työterveyshuolto laatii
työntekijän haitallisesta työkuormituksesta
·
· voi antaa neuvontaa ja osallistua työterveys- tai työkykyneuvotteluihin työntekijän
tukena tämän niin halutessa.
Työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavat asiat ja toimintamallit
on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Jollei työsuojelutoimikuntaa tai
vastaavaa toimielintä ole, asiat voidaan pienillä työpaikoilla käsitellä yhdessä
työsuojeluvaltuutetun ja/tai henkilöstön kanssa.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada
·
· työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveydelle ja
työpaikan olosuhteiden kehittämiselle. Tietyn työntekijän terveydentilaan
liittyviä tietoja voi saada vain kyseisen työntekijän yksilöidyllä luvalla
·
· työterveyshuoltoon liittyviä asiakirjoja tarkistaakseen, onko työntekijöitä 		
kohdeltu tasapuolisesti
·
· työsuojelun valvontalain ja alan sopimuksen mukaisesti käyttää työaikaa
tehtäviensä suorittamiseen. Laki ja sopimukset määrittelevät ajankäytön
minimin. Tarvittaessa työaikaa tulisi voida käyttää enemmän, jos tehtävät
sitä edellyttävät
·
· koulutusta, joka auttaa työterveyshuollon arvioimisessa ja työntekijöiden
terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Koulutusta tarjoavat muun 		
muassa ammattiliitot ja Työturvallisuuskeskus.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ·
· www.sak.fi ·
· sak@sak.fi

More Related Content

Similar to Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
 
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaaliTyöterveyslaitos
 
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäMukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäTyöterveyslaitos
 
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuusHEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuusAhjo Communications Oy
 
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointiTyöterveyslaitos
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Työterveyslaitos
 
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunkiTyökyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunkiTyöterveyslaitos
 
Redemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossaRedemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossaTyöterveyslaitos
 
Yhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Yhteistyöllä takaisin töihin, SauniYhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Yhteistyöllä takaisin töihin, SauniTyöterveyslaitos
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiatTyöterveyslaitos
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyöterveyslaitos
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyslaitos
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Työterveyslaitos
 
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö  korvaaminenKuntoutusyhteistyö  korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKela
 
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...Työterveyslaitos
 
Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Samuli Sukkula
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveyslaitos
 
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Työterveyslaitos
 
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Työterveyslaitos
 

Similar to Työterveyshuolto pähkinänkuoressa (20)

Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
 
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
15.12.2016 Yrittäjäin iltamat koko materiaali
 
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstäMukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
Mukala miksi tarvittiin uusi asetus hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä
 
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuusHEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
HEC 2014 / Jan Schugk: Työterveyshuollon vaikuttavuus
 
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
16.5.2017 Työterveyshuolto ja työhyvinvointi
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
 
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunkiTyökyvyn tukemisen malli, Nurmi,  Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
 
Redemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossaRedemann Case management työterveyshuollossa
Redemann Case management työterveyshuollossa
 
Yhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Yhteistyöllä takaisin töihin, SauniYhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
Yhteistyöllä takaisin töihin, Sauni
 
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
6.2.2018 Työterveyshuollon perusasiat
 
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeistaTyönantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
Työnantajien näkemyksiä työterveyshuollon toiminnasta ja kehittämistarpeista
 
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaanTyöterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
Työterveyshuollon mahdollisuudet vaikuttavaan toimintaan
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta Etelä-Suomen alueella 2017
 
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö  korvaaminenKuntoutusyhteistyö  korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
 
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
Marianne Meyer-Arnold: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteisty...
 
Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811
 
Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.Työterveyshuollon järjestäminen.
Työterveyshuollon järjestäminen.
 
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotestaTyöterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
Työterveysyksiköiden näkemyksiä työterveyshuollon kehittämisestä ja sotesta
 
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
Mitä hyötyä työterveyshuollosta yrittäjille?
 
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
Maire Laaksonen: Kuinka yhteistä toimijuutta tavoitellaan?
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

More from Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20)

SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissaSAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
SAK:n tavoitteet vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa
 
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
Bargoeallima njuolggadusat – Pargoeellim njuolgâdusah – Reâuggjieʹllem õhttsa...
 
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
Kysely poliittisista työtaisteluista 14.12.2023
 
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
SAK:n vero-ohjelma 2023–2027
 
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
Ilmastonmuutoksen huomiointi SAK:laisilla aloilla 2019 ja 2023
 
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdfkoyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
koyhyysriski-sak-aloilla-jasentutkimus-2023.pdf
 
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdfhaastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
haastattelututkimus-duunareiden-palkkakoyhyydesta.pdf
 
Occupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshellOccupational health care in a nutshell
Occupational health care in a nutshell
 
Företagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskalFöretagshälsovården i ett nötskal
Företagshälsovården i ett nötskal
 
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdfluottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
luottamus-tyopaikan-supervoima.pdf
 
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cutsA catalogue of Orpo-Purra Government cuts
A catalogue of Orpo-Purra Government cuts
 
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
Regeringen Orpo-Purras lista över nedskärningar
 
Painava syy -esite
Painava syy -esitePainava syy -esite
Painava syy -esite
 
Pienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman laskuPienituloisten ostovoiman lasku
Pienituloisten ostovoiman lasku
 
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
SAK:n tilinpäätöstiedot 2022
 
SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022SAK:n vuosikertomus 2022
SAK:n vuosikertomus 2022
 
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdftyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
tyontekijoiden-vaikutusmahdollisuudet-ja-luottamus.pdf
 
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdfopas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
opas-osaamisen-kehittämiseen-tyopaikalla.pdf
 
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdftyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
tyopaikka-osaamisen-ohjausymparistona.pdf
 
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdfkesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
kesatyontekijoiden-palkkaaminen.pdf
 

Työterveyshuolto pähkinänkuoressa

  • 1. Seuraa meitä somessa Työterveyshuolto pähkinänkuoressa SAKSuomenAmmattiliittojenKeskusjarjesto @duunarit @sak_ffc · Työnantajan on aina järjestettävä kaikille palkkaamilleen työntekijöille ennaltaehkäiseviä ja työkykyä ylläpitäviä työterveyshuollon palveluita. · Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen tarjoaminen on työnantajalle vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. · Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa on tehtävä yhteistyötä työterveyden kehittämiseksi. · Työsuojeluvaltuutettu edustaa henkilöstöä palveluista neuvoteltaessa ja niitä kehitettäessä. · Työterveyshuollon tiimi on työpaikan osapuolista riippumaton ja koostuu useista eri ammattilaisista. · Työterveyshuollon on noudatettava hyvää työterveyshuoltokäytäntöä ja laatua. · Työterveyshuollon työpaikkaselvitys eli työn ja työolosuhteiden terveellisyyden kartoitus on työterveyshuoltopalvelujen perusta. · Terveystarkastuksia on lakiin perustuen tarjottava vähintään fysikaalisten, kemiallisten tai biologisten altisteiden takia erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä. Tarkastuksia tehdään heti työn alkaessa, työn jatkuessa ja tarvittaessa työn päättyessä. · Myös työntekijän työkyvyn ongelmiin ja tukeen liittyvät terveystarkastukset, neuvonta ja ohjaus sisältyvät lakisääteiseen työterveyshuoltoon. · Lisäksi voidaan tarjota tarkastuksia esimerkiksi työsuhteen alussa ja lopussa, tai ikään perustuen. · Työterveyshuollon on annettava työntekijöille tietoja, neuvontaa ja ohjausta työn terveellisyydestä ja mahdollisista riskeistä sekä työtapatumien ensiavusta. · Myös mielenterveyden tukeminen kuuluu työterveyshuollon tehtäviin. · Työterveyshuollon palveluja on tarjottava yhdenvertaisesti eikä esimerkiksi työn määräaikaisuus tai osa-aikaisuus ole peruste heikommille palveluille. · Ammattitaudin epäily kuuluu aina työterveyshuollon selvitettäväksi. · Työnantaja saa Kelasta jälkikäteen korvauksia järjestämistään työterveyshuollon palveluista. · Työntekijän terveyteen ja sairauteen liittyvät tiedot ovat aina luottamuksellisia ja salassa pidettäviä. · Työsuojeluhallinto (AVI) antaa neuvontaa ja valvoo työterveyshuollon järjestämistä. Lisätietoja asiantuntijalääkäri Riitta Työläjärvi riitta.tyolajarvi@sak.fi
  • 2. Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja oikeudet työterveyshuoltoon liittyen Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa. Hän myös seuraa toimintasuunnitelman toteutumista sekä välittää henkilöstön kokemuksia ja toiveita palveluista. Vähintään 20 hengen työpaikoilla yhteistoiminta toteutuu työsuojelutoimikunnassa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on erittäin tärkeä, jotta henkilöstön ääni kuuluu työterveyttä ja palveluja kehitettäessä. Vastuu työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä työterveyspalvelujen järjestämisestä on kuitenkin aina työnantajalla. Jos työolosuhteiden terveellisyydessä tai työterveyshuollon toteuttamisessa ilmaantuu sellaisia ongelmia, joita ei työpaikan toimin saada ratkaistua, työsuojeluvaltuutettu voi kääntyä työsuojeluviranomaisten tai ammattiliittonsa puoleen ja pyytää neuvoja sekä apua. Lisäksi työsuojeluvaltuutettu · · antaa lausunnon työterveyshuollon toiminnasta Kelan korvaushakemuksen yhteydessä · · voi pyynnöstä osallistua selvityksen tekoon, jonka työterveyshuolto laatii työntekijän haitallisesta työkuormituksesta · · voi antaa neuvontaa ja osallistua työterveys- tai työkykyneuvotteluihin työntekijän tukena tämän niin halutessa. Työterveyshuollon järjestämiseen olennaisesti vaikuttavat asiat ja toimintamallit on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä. Jollei työsuojelutoimikuntaa tai vastaavaa toimielintä ole, asiat voidaan pienillä työpaikoilla käsitellä yhdessä työsuojeluvaltuutetun ja/tai henkilöstön kanssa. Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada · · työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työpaikan olosuhteiden kehittämiselle. Tietyn työntekijän terveydentilaan liittyviä tietoja voi saada vain kyseisen työntekijän yksilöidyllä luvalla · · työterveyshuoltoon liittyviä asiakirjoja tarkistaakseen, onko työntekijöitä kohdeltu tasapuolisesti · · työsuojelun valvontalain ja alan sopimuksen mukaisesti käyttää työaikaa tehtäviensä suorittamiseen. Laki ja sopimukset määrittelevät ajankäytön minimin. Tarvittaessa työaikaa tulisi voida käyttää enemmän, jos tehtävät sitä edellyttävät · · koulutusta, joka auttaa työterveyshuollon arvioimisessa ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden edistämisessä. Koulutusta tarjoavat muun muassa ammattiliitot ja Työturvallisuuskeskus. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry · · www.sak.fi · · sak@sak.fi