Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel

151 views

Published on

Teollisuuden kilpailu- ja uusiutumiskyvyn kehittäminen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel

 1. 1. TEOLLISUUDEN KILPAILU- JA UUSIUTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN METYK-seminaari 14.6.2016 Joni Hautojärvi
 2. 2. 1.TUNNE ASEMASI SUHTEESSA KILPAILIJOIHIN • Globaali liiketoimintaympäristö alalla • Kilpailijoiden strategia ja vahvuudet • Tiedä, mitä asiakkaasi arvostavat tuotteissa ja palveluissa 2.ANALYSOI YRITYKSENVAHVUUDET JA HEIKKOUDET – SWOT –analyysi 3.ARVIOI ALAN,TRENDIEN JATEKNOLOGIOIDEN KEHITYS PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ
 3. 3. TÄRKEIMMÄT KILPAILUTEKIJÄT - KUSTANNUKSET JA HINTA - LAATU - VASTUULLISUUS
 4. 4. MENESTYMISEN EDELLYTYKSET TULEVAISUUDESSA • Turvallinen toiminta ja jatkuvan parantamisen periaate • Fossiilisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen • Teollisuuden ympäristövaikutusten jatkuva pienentäminen • Raaka-aineiden ja hyödykkeiden käytön tehostaminen
 5. 5. TEOLLISUUDENYMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN • Tiukkenevat ympärisövaatimukset edellyttävät teollisuuden päästöjen jatkuvaa pienentämistä › Investoinnit puhtaaseen teknologiaan › Riskinä alhainen investointi/hyöty -suhde • Ympäristöluvat tulisi suhteuttaa ympäristövaikutuksiin › BAT-vaatimukset vs. teollisuuden sijainti • Riskienhallinnan parantaminen › Työ- ja prosessiturvallisuus
 6. 6. FOSSIILISTEN HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJENVÄHENTÄMINEN • Investoinnit uusiutuvaan tai hiilivapaaseen energiaan ja tuotantoprosesseihin › Kustannustehokkuus – ei saa aiheuttaa kilpailuhaittaa  Hiilivuotoriski › Poliittiset riskit • Siirtymävaiheessa varmistettava toimivat sähkömarkkinat
 7. 7. RAAKA-AINEIDEN KÄYTÖNTEHOSTAMINEN • Teollisten prosessien raaka-aine- ja hyödykekäytön tehostaminen • Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen › Riskinä vaatimukset kierrätyksestä ja kustannukset suhteessa primäärimateriaaleihin › Jätelainsäädäntö usein esteenä • Teollisuuden sivuvirtojen talteenotto ja jatkojalostaminen
 8. 8. CASE NORILSK NICKEL HARJAVALTA • STEP-biohöyrylaitos › 30 MW (200 GWh vuodessa) puupelletti › NNH lämpöenergia pääosin uusiutuvaa jatkossa › 70 000 tonnia CO2-päästöjen väheneminen • LNG-terminaali tehdasalueelle › Nesteytetyn maakaasun käyttöönotto vedyn ja energian tuotannossa • AGA:n vetytehtaat › Vetytehtaan modernisointi LNG-käyttöiseksi
 9. 9. NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY:NVERKOSTO 30 MW BIOHÖYRYLAITOS LNG-TERMINAALI RAUTATIEKULJETUKSET LNG-VETYTEHDAS
 10. 10. TEOLLISUUDEN KILPAILU- JA UUSIUTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN -YHTEENVETO • Jatkuva parantaminen ja kehittäminen › Vastuullisuus ja turvallisuus › Prosessien tehokkuuden parantaminen (huom! myös toimintaprosessit) › Tuotteiden kehittäminen – asiakasyhteistyö • Sopeutuminen muutoksiin ja ennakointi • Investoinnit tulevaisuuteen riittävän ajoissa › Clean tech ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen KUSTANNUSTEHOKKUUS
 11. 11. KIITOS!

×