Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot

525 views

Published on

Magnus Simonsin (VTT), Sarianne Tikkasen (SYKE) ja Ilkka Hippisen (Motiva Oy) esitys 2.11.2017 tilaisuudessa.

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot

 1. 1. Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot (KIMAT): 3/2017 – 6/2018 02.11.2017 Magnus Simons, VTT Sarianne Tikkanen, SYKE Ilkka Hippinen, Motiva
 2. 2. • Taustalla EU:n ja Suomen kiertotaloustiekartat • Hankkeessa arvioidaan taloudellisten ohjauskeinojen käyttöä tunnistettujen kiertotalouden potentiaalien tukemiseen • Hanke pyrkii tunnistamaan • taloudellisesti merkittävät kiertotalouden potentiaalit, • niiden käyttöönottoa tukevat ja vaikeuttavat tekijät, • mahdollisuudet niiden edistämiseen taloudellisin ohjauskeinoin • Tavoitteena on tunnistaa taloudellisten ohjauskeinojen talous-, työllisyys-, valtiontalous- sekä ympäristövaikutukset 2 Tausta ja tavoitteet 3.11.2017 Alatunnisteteksti
 3. 3. • Kartoitetaan keskeiset kiertotaloustoimet ja ohjauksen tarpeet arvoketjuissa. • Katsaus taloudellisiin ohjauskeinoihin kansallisella ja EU tasolla • Keskeisten ohjauskeinojen vaikutusten arviointi mallintamalla (FINAGE, ENVIMAT) • Synteesi ohjauskeinojen muutostarpeista, politiikkasuositukset 3 Keskeiset tehtävät 3.11.2017
 4. 4. • Rakentaminen ja rakennusten käyttö • Pakkaukset • Prosessiteollisuuden sivuvirrat • Teknologiateollisuuden uudelleenvalmistus • Arvoketjutarkastelu: • betonin kierrätys, • elintarviketeollisuuden pakkaukset 3.11.2017 Alatunnisteteksti 4 Tarkastelun kohteena neljä arvoketjua
 5. 5. • Suomessa käytetään noin 10 - 12 m tonnia betonia vuodessa • Suomessa syntyy noin 1 m tonnia betonijätettä vuodessa • Nykyään betonimursketta käytetään infrarakentamisessa • Miten voimme nostaa jalostusastetta Suomessa? 5 Case-kuvaus: betonin kierrätys rakennusteollisuudessa 3.11.2017 Alatunnisteteksti
 6. 6. 1. Luonnonvarojen säästävä ja resurssitehokas käyttö • Ml. siirtyminen uusiutumattomista uusiutuviin luonnonvaroihin 2. Tuotteiden pitäminen mahdollisimman pitkään kierroissa • Ylläpito ja kunnostaminen • Uudelleenkäyttö • Uudelleenvalmistus 3. Sivuvirtojen ja jätteiden kierrätys raaka-aineeksi • Sivuvirtojen hyödyntäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Taloudellisia ohjauskeinoja on etsitty kiertotalouden kolmelle osa-alueelle 2.11.2017 Tikkanen ym. SYKE
 7. 7. Taloudellisia ohjauskeinoja - keppejä ja porkkanoita 7 Veroja Resurssiverot Ympäristöverot Arvonlisäveron muutokset Haitallisten tukien ja verovähennysten leikkaaminen Työn verotuksen keventäminen Vero-vähennykset Palautus- panttijärjestelmät Luonnonvarojen- ottomaksut T&K -rahoitusta 2.11.2017 Tikkanen ym. SYKE MaksujaTukia Päästökauppa Luonnonvarojen käyttömaksutYritystuet Tuoteverot Investointituet Jätemaksut
 8. 8. Luonnonvarojen käyttö ja siirtyminen uusiutuviin • Suhteellisten hintojen muuttaminen tärkeää, jotta luodaan markkinoita kierrätysmateriaaleille ja –tuotteille • Muissa EU-maissa • käytössä eräitä resurssiveroja tai -maksuja • tutkimuksia ja aloitteita resurssiveroista Tuotteiden pitäminen mahdollisimman pitkään kierroissa • Taloudellista ohjausta hyvin vähän • Tukipolitiikka keskeisin instrumentti: yritystukien uudelleensuuntaaminen • T&K -rahoituksen suuntaaminen innovaatioihin, tekniikkaan ja arvoverkkojen kehittämiseen • Innovatiiviset julkiset hankinnat Sivuvirtojen ja jätteiden kierrätys raaka-aineiksi • Jäteverotuksen kehittäminen – rajausten ja poikkeamien päivittäminen • Pakkausmateriaaleissa kannustaminen uusiutuviin materiaaleihin • Palautus-panttijärjestelmien laajentaminen esim. elektroniikkaan • Teollisten symbioosien ja muiden arvoverkkojen toiminnan tukeminen 8 Huomioita taloudellisesta ohjauksesta I 2.11.2017 Tikkanen ym. SYKE
 9. 9. Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää kokonaisvaltaista ja koherenttia ohjausta • Verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta luonnonvarojen käytön ja ympäristöhaittojen verotukseen • Yritystukien uudelleen suuntaaminen • Kiertotaloudelle haitallisten tukien poistaminen vero- ja tukipolitiikan uudelleen suuntaaminen tarvitsemme sekä keppejä että porkkanoita kiertotaloutta vauhdittamaan. 9 Huomioita taloudellisesta ohjauksesta II 2.11.2017 Tikkanen ym. SYKE
 10. 10. Kierrätysmateriaalin lisääminen betonin raaka-aineena • T&K –rahoituksen ja yritystukien suuntaaminen kierrätysmateriaalien ja –menetelmien sekä toimija- ja arvoverkkojen kehittämiseen • Maa-ainesvero neitseellisille raaka-aineille • Julkiset hankinnat: esimerkkinä toimiminen ja markkinoiden luominen Pakkausmateriaalit • Tavoitteet: Pakkausmateriaalien määrän vähentäminen, siirtyminen kierrätysmateriaaleihin ja biopohjaisiin materiaaleihin • T&K –rahoitusta uusiutuvien kierrätysmateriaalien kehittämiseen • Resurssivero muoviteollisuudessa käytettävälle mineraaliöljylle • Palautus-pantti –järjestelmien kehittäminen 10 Esimerkkitapaukset: Betoni ja pakkaukset 2.11.2017 Tikkanen ym. SYKE
 11. 11. Kiitos! Lisätietoja: Magnus.Simons@vtt.fi Ilkka.Hippinen@motiva.fi Sarianne.Tikkanen@ymparisto.fi Riina.Antikainen@ymparisto.fi Petrus.Kautto@ymparisto.fi

×