Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Yrityskuvan kehittäminen
Viestinnän tehostaminen
Markkinoinnin uudistaminen
Palveluiden tuotteistaminen
Myyntityön tehosta...
‣ yrityskuvan	kehi.ämisellä	
‣ modernilla	vies4nnällä	
‣ myyn4työn	tehostamisella	
‣ ja	asiakaspalvelun	laadun	parantamise...
Yrityksissä ei yleensä panosteta riittävästi 

myynnin tärkeimpiin tukitoimintoihin
‣ Yrityskuvan linjaukseen ja sen syste...
Yritysilme on toiminnan kulmakivi
Erottuuko se riittävästi kilpailijoista?
‣ Onko yrityksen visuaalinen ilme sellainen, et...
Viestintä tulee nostaa yritystoiminnan ytimeen!
Monitasoinen kommunikointikyky sidosryhmienne kanssa
on yksi tärkeimmistä ...
Myyntityön ja asiakaspalvelun tehostaminen
‣ Asiakasnäkökulmaisuuden omaksuminen.
‣ Kyky kuunnella herkällä korvalla asiak...
Useimmissa yrityksissä ei osata hyödyntää sähköisen
viestinnän monipuolisia mahdollisuuksia:
Korkealaatuiset www-sivut par...
Sähköinen viestintä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia!
Uusia keinoja tulee arvioida ennakkoluuluttomasti 

ja omaksua niide...
Kokemuksen	ja	erikoisosaamisen	tuoteistaminen	asiantun/japalveluiksi		
‣ Nostaa	yrityksen	profiilia	ja	arvostusta	
‣ Au4aa	...
Se raha, jonka nyt käytätte, voisi tulla käytetyksi nykyistä fiksummin?
Haastakaa itsenne uudistumaan!
Ravistuksen tuloksia...
Yhteishengen	HEHKUTUS	/	Uuden	linjauksen	käy4ööno4ovaiheessa	
‣ Käytännön	kehitystyöhön	mukaan	tulevat	työntekijät	vakuu4u...
Markkinointi, myyntityö ja asiakaspalvelu tehostuvat
Myyntiprosessi selkeytyy
Toiminta muokataan havainnolliseksi ja helpo...
Yhteystiedot
toimitusjohtaja	Jorma	Tapio	
040	752	8000	
jorma.tapio@turbiini.fi
Mainostoimisto
Kuva: Unsplash https://unspl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 

708 views

Published on

Miten yritysten tulee kehittää viestintää, markkinointia, myyntitoimintoja ja asiakaspalvelua ollakseen kiinnostava ja pärjätäkseen ankarassa kilpailussa?

Published in: Business
 • Be the first to comment

10 VÄITTÄMÄÄ - Uutta potkua yritysviestintään? 

 1. 1. Yrityskuvan kehittäminen Viestinnän tehostaminen Markkinoinnin uudistaminen Palveluiden tuotteistaminen Myyntityön tehostaminen Asiakaspalvelun parantaminen Kunnon RAVISTUS KAIPAATKO UUTTA POTKUA myyntiin, markkinointiin  ja asiakaspalveluun
 2. 2. ‣ yrityskuvan kehi.ämisellä ‣ modernilla vies4nnällä ‣ myyn4työn tehostamisella ‣ ja asiakaspalvelun laadun parantamisella ‣ Vahvuuksia ja ero.uvuustekijöitä korostaen. ‣ Kyseenalaistamalla nykyisiä, luutuneita toimintamalleja. ‣ Toimien rakentavas4 ja uu.a ideoiden. ‣ Tunnistamalla kehityksen esteitä ja pullonkauloja. ‣ Löytämällä tähän saakka hyödyntämä.ömiä mahdollisuuksia. Ravistus - mitä siinä tapahtuu? Seuraavaksi 10 väittämää, jotka auttavat hahmottamaan nykytilaa ja avartamaan ajatuksia. Toimintoja tulee tarkastella helikopteriperspektiivistä, kriittisen asiakkaan silmin: Tavoitteena on auttaa näkemään, mitä voidaan saada aikaan:
 3. 3. Yrityksissä ei yleensä panosteta riittävästi 
 myynnin tärkeimpiin tukitoimintoihin ‣ Yrityskuvan linjaukseen ja sen systemaattiseen kehittämiseen. ‣ Viestintään - sen valmiuksien monipuolistamiseen. ‣ Myyntityön tehostamiseen ja sen keinovalikoiman kehittämiseen. ‣ Asiantuntijaosaamisen tuotteistamiseen palveluiksi. ‣ Asiakaspalvelun laadun parantamiseen. VÄITE
 1
 4. 4. Yritysilme on toiminnan kulmakivi Erottuuko se riittävästi kilpailijoista? ‣ Onko yrityksen visuaalinen ilme sellainen, että siitä voi olla ylpeä? ‣ Myymälä, näyteikkunat, www-sivut, lehti-ilmoitukset, esittelyaineistot jne. ‣ Ovatko keskeinen myyntipuhe ja ainutlaatuiset myyntiväittämät ajan tasalla? ‣ Ymmärtävätkö asiakkaanne sanomanne ja myyntipuheenne kuten haluaisitte? ‣ Käyttäydyttekö aina antamienne arvolupaustenne mukaan? ‣ Näkyykö asenteenne, palveluhalu ja -kyky kaikissa asiakaskohtaamistilanteissa? Onko nykyinen yrityskuvanne asiakkaittenne silmissä kiinnostava, uskottava ja luottamusta herättävä? Yritysilme on yrityksen pakkaus ja toimintastrategian tiivistelmä Se paketoi kaiken! ‣ Mitä yritys haluaa olla? ‣ Mitä se tavoittelee? ‣ Mitä se haluaa kertoa itsestään? ‣ Hyvin rakennettu yritysilme tuottaa mielihyvää henkilökunnalle ja siitä voi olla ylpeä. ‣ Tärkein kaikista: Miltä yritys haluaa näyttää asiakkaittensa silmissä? Tämän perustan päälle rakennetaan yrityksen tulevaisuus. VÄITE
 2
 5. 5. Viestintä tulee nostaa yritystoiminnan ytimeen! Monitasoinen kommunikointikyky sidosryhmienne kanssa on yksi tärkeimmistä keinoista kehittyä ja kasvaa. Kestääkö toimintanne kriittisen tarkastelun? Mitkä ovat ainutlaatuisia kilpailutekijöitänne? Miten hoidatte sisäisen viestinnän / oma henkilöstö ja toimintaverkosto? Kuinka viestitte ulospäin? Tukeeko viestintänne oikealla tavalla myynti-ihmistenne työtä? Siksi tulee löytää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Miksi olette olemassa? Mitä te teette? Mitä hyötyjä ja lisäarvoja te tuotatte asiakkaillenne? Miten te teette? Kenelle te teette? Miten te myytte? VÄITE
 3
 6. 6. Myyntityön ja asiakaspalvelun tehostaminen ‣ Asiakasnäkökulmaisuuden omaksuminen. ‣ Kyky kuunnella herkällä korvalla asiakkaan tarpeita. ‣ Asiakkaan ongelmien ja tarpeiden ratkaiseminen. ‣ Palveluasenne eli aito halu auttaa. Asiakaspalvelun laatu on lopulta kaiken A ja O Ostamisen opiskeleminen on tärkeämpää kuin myyminen ‣ Mitä asiakas arvostaa? ‣ Mitä hän ajattelee? ‣ Asiakasnäkökulman avulla opitaan yhä paremmiksi ja kilpailukykyisemmiksi. VÄITE
 4
 7. 7. Useimmissa yrityksissä ei osata hyödyntää sähköisen viestinnän monipuolisia mahdollisuuksia: Korkealaatuiset www-sivut parantavat yrityskuvaa ‣ mukaan informaatiota ja tunnetta ‣ rakenne, käyttöliittymän visuaalinen ilme, kaupallinen sanoma ‣ hakukoneoptimointi - sivujen löydettävyys Sähköinen suoramarkkinointi on oivallinen keino ‣ asiakkuudenhallintaan ‣ uusasiakashankintaan ‣ fiksuun yhteydenpitoon nykyasiakkaiden kanssa ‣ uutisointiin ‣ kampanjointiin Internetin avulla tehoja myyntityöhön ja asiakaspalveluun ‣ tuote- ja palveluesittelyt kiinnostavalla ja havainnollisella tavalla ‣ nettikauppa ‣ asiantuntijan myyntityön tehostaminen (b-to-b) ‣ myyntityön tehoa kasvattavat työkalut ‣ asiakaspalvelun kustannusten aleneminen VÄITE
 5
 8. 8. Sähköinen viestintä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia! Uusia keinoja tulee arvioida ennakkoluuluttomasti 
 ja omaksua niiden käyttö pienin hallittavin askelin. Ovatko www-sivunne pelkkä sähköinen esite? ‣ Monet myöntävät avoimesti, että kulahtaneet sivut kaipaavat uudistusta. Jatkossa ehkä joitakin näistä: Internetin muut työkalut voidaan ottaa käyttöön loogisin askelin, 
 jolloin viestinnästä saadaan irti huomattavasti nykyistä enemmän. ‣ Hakusanaoptimointi www-sivuille ‣ Sähköinen suoramarkkinointi ‣ Facebook-sivusto ‣ AdWords- ja Facebook-mainonta ‣ Twitter-uutisointi ja vaikuttaminen laajoille piireille ‣ Slideshare / Slidecast - yritys- ja tuote-esittelyt laajaan jakeluun ‣ YouTube / Vimeo - videot yleiseen jakeluun ‣ Blogi - asiantuntijakirjoitukset asiakkaittenne hyödyksi VÄITE
 6
 9. 9. Kokemuksen ja erikoisosaamisen tuoteistaminen asiantun/japalveluiksi ‣ Nostaa yrityksen profiilia ja arvostusta ‣ Au4aa ero4autumaan kilpailijoista ‣ Voi kasva4aa myyn7ä ja toiminnan tulosta merki4ävällä tavalla! Miten tuo4eistaminen voidaan tehdä? ‣ Tunnistamalla oman erikoisosaamisen olennaiset sisällöt. ‣ Tarkastelemalla palveluita krii=sen asiakkaan silmin. ‣ Kirkastamalla asiakkaan saamia hyötyjä ja lisäarvoja. ‣ Tiivistämällä palvelukonsep7n ainutlaatuisia ominaisuuksia. ‣ Esi4ämällä tämä kokonaisuus mielenkiintoisella tavalla. ‣ Hinnoi4emalla palvelut kanna4avalla tavalla. Tuo4eistus tuo monia hyötyjä: ‣ Se lisää kilpailukykyä. ‣ Se helpo4aa ja nopeu4aa myyn7työtä. ‣ Samalla toiminnan tehostuessa säästetään kustannuksia. ‣ Henkilöstön movivaa7o kasvaa. ‣ Toiminnan tehostuminen lisää kassavirtaa. ‣ Muutokset ovat pysyviä ja moniste4avia. Osaamisen tuotteistaminen palveluiksi 
 on vahva kilpailukeino VÄITE
 7
 10. 10. Se raha, jonka nyt käytätte, voisi tulla käytetyksi nykyistä fiksummin? Haastakaa itsenne uudistumaan! Ravistuksen tuloksia voivat olla mm.: ‣ Kilpailuvahvuutenne korostuvat. ‣ Saatte lisätehoja myyntiin ja markkinointiin. ‣ Omaksutte uusia näkökulmia ja toimintatapoja. ‣ Palveluiden tuotteistamisella entistä parempi kate. ‣ Kehitätte nykyistä paremman ansaintalogiikan. ‣ Myyntiteho kasvaa, mutta kustannukset eivät. ravistus piristää bisnestä ja 
 tuo tulosta myyntiin ja markkinointiin Myyntiprosessi on syytä rakentaa havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi 
 kokonaisuudeksi, jossa asiakas ohjeistetaan toimimaan oikein 
 - samalla helpotetaan ja nopeutetaan omaa työtänne. VÄITE
 8
 11. 11. Yhteishengen HEHKUTUS / Uuden linjauksen käy4ööno4ovaiheessa ‣ Käytännön kehitystyöhön mukaan tulevat työntekijät vakuu4uvat tulevista hyödyistä ja eduista, jolloin käytävissä keskusteluissa voitetaan mahdollinen muutosvastarinta. Aja4elutavan RAVISTUS / Ideoin/- ja suunni4eluvaihe ‣ Toiminnan tarkastelu, visio, tahto7la, tarvekartoitus ‣ Nyky7lan krii=nen arvioin7 rakentavalla ja uu4a luovalla tavalla ‣ Luutumien ja putkinäköisyyden parantaminen ‣ Ajatusmaailman avartaminen JALKAUTUS henkilöstön valmennus toimimaan yhtenäisellä tavalla ‣ Kaikki henkilöt ja toiminnot ohjataan tukemaan myyn7työtä. ‣ Asiakaspalvelu fokusoidaan ratkaisemaan asiakkaan ongelmia. ‣ Keskeisten asiakaslupausten kirkastaminen. ‣ Hissipuheen, myyn7puheen ja esi4elyaineiston päivitys. ‣ Henkilöstölle opastetaan markkinoin7aineistojen tehokas käy4ö. 3-VAIHEINEN kehitysprosessi tuottaa tuloksia! Vaihe
 1 VÄITE
 9 Vaihe
 2 Vaihe
 3
 12. 12. Markkinointi, myyntityö ja asiakaspalvelu tehostuvat Myyntiprosessi selkeytyy Toiminta muokataan havainnolliseksi ja helposti ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi. Työskentely tehostuu Palvelutuotteen rakentamisen yhteydessä luotavat prosessikuvaukset 
 ja pelisäännöt nopeuttavat ja tehostavat omaa työtänne. Asiakas ohjeistetaan toimimaan oikein Asiakkaalle kuvataan ongelmia ratkaiseva ja hyötyjä tuottava palvelukokonaisuus havainollisten esimerkkien avulla, joihin on helppo samaistua. Asiakkaan ostopäätöksen tekeminen nopeutuu, 
 kun hän ymmärtää konkreettiset hyödyt ja lisäarvot. VÄITE
 10 Ravistus -prosessi saa aikaan tuloksia
 13. 13. Yhteystiedot toimitusjohtaja Jorma Tapio 040 752 8000 jorma.tapio@turbiini.fi Mainostoimisto Kuva: Unsplash https://unsplash.com/joshuaearle

×