Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rafelrand van Amsterdam

643 views

Published on

Langs de rafelrand (de grens tussen Amsterdam en Nieuwer-Amstel) van Amsterdam in 1900.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rafelrand van Amsterdam

 1. 1. •Amstelveen is een klein veendorp met 1.000 inwoners •Vervoer geschiedt over het water: Trekvaart naar Haarlem Overtoom Boerenwetering Amstel Weespertrekvaart •Veel polders in de omgeving zijn drooggelegd met Amsterdams kapitaalHoogheemraden 1749
 2. 2. De situatie in 1869: Er is niet zoveel veranderd •Er is sinds 1795 een “gemeente Nieuwer-Amstel” •De 100 gaarde grens is aangegeven •Spoorlijnen ontstaan •De gegoede burgerij heeft zich langs de Overtoom, Amstel en Amstelveense weg gevestigd Maar Amsterdam is nog even grootDe situatie in 1869
 3. 3. Plan Niftrik (1867)Idealistisch plan met veel groenGeen rekening houdend metgrondeigendom en grenzenIn 1868 door de gemeenteraadverworpenPlan Kalff (1877)Bebouwing binnen de bestaandegemeentegrens en de SingelgrachtVaak op oude rooilijnen (De Pijp)Vaak particulier initiatief
 4. 4. Tijdlijn 1838 Vaststelling gemeentegrens 1851 Gemeente wet 1873 1e poging tot annexatie 1877 nieuwe onderhandelingen en voorstel GS 1882 Wetsvoorstel tot rigoureuze grenswijziging ingetrokken 1884 GS bereidt een nieuw voorstel voor 1886 Wetsvoorstel ingetrokken 1894 Voorstel annexatie door Minister Van Houten 1896 Wet aangenomen In 1921 volgt nog een grotere annexatie____ = 1662 - - - - 1877 -.-.-.- = 1896
 5. 5. Het Amsterdamse Bos(1934-1964)• Doel : uitbreiding van derecreatiefaciliteiten van dehoofdstad Amsterdam• De inspirator voor hetAmsterdamse Bos was Jac. P.Thijsse.• De architecten van het planwaren de (Amsterdamse)stedenbouwkundigen Cornelis van Eesteren en JakobaMulder.• Pas in 1942 veranderde de naamBoschplan in Amsterdamse Bos.Alleen het rood gearcheerde deel isAmsterdams, de rest is Amstelveensgrondgebied.
 6. 6. Provocaties van beide kanten:Amstelveen plaatste zijngemeentehuis ongeveer 500 m.van de gemeentegrens en dewatertoren van Nieuwer-Amstelstond vlakbij de Berlagebrug.Ook Amsterdam liet zich nietonbetuigd zij plaatsten banpalenop 7,5 km diep Nieuwer-Amstelin.Het is nooit meer goed gekomen.
 7. 7. Polderhuis PC Hooftstraat Locuslaantje A. Boersstraat Van BaerlestraatBrandweerkazerne Concertgebouw HBS Duivelseiland
 8. 8. In het polderhuis vergaderden de poldermeesters van deBinnendijkse Buitenseveldersche polder al sinds de 17e eeuw. Bron: Theo Bakker
 9. 9. Op de plek van het Rijksmuseum en het Museumplein lag een industriegebied met zeven windmolens aan de Mennonietensloot op stadspeil Vanuit de Boerenwetering op polderpeil konden de groenteschuiten via een overhaal of via een sluis op het niveau van de Singelgracht wordt gebracht De Mennonietensloot eindigdeBron: Theo Bakker op de stadsgrens met Nieuwer Amstel
 10. 10. Overtoom aan deHaringvlietstraat tot1964
 11. 11. Door de grillige stadsgrens was het mogelijk dat de ene helftvan de straat in Amsterdam lag terwijl de andere kant in NieuwerAmstel lag. Bij de huizen van het laatste stuk P.C. Hooftstraatwas dat het geval. De tuinen van deze huizen liggen ongeveer0,6 meter lager. Het Locuslaantje verbindt de Van Baerlestraat met de Van Eeghenlaan. Het ligt in het verlengde van het Schapenburgerpad.
 12. 12. De Alexander Boersstraat is eenkrom straatje achter de VanBaerlestraat. In 1892 door degemeente Nieuwer Amstelaangelegd en volgt de krommegemeentegrens. Daar zitten nog“niet 19e eeuwse” bebouwingtussen.Het gevelsteentje komt vanRapenburg 9
 13. 13. Oorspronkelijk liep de Van Baerlestraatvan de P.C. Hooftstraat tot aan deVossiusstraat (Vondelpark).De brug over het Vondelpark isontworpen in 1919 pas in 1947geopend.De Houbrakenstraat is als naamverdwenen en een stuk van de VanBaerlestraat heette vroeger nog RoelofHartstraat vernoemd door GemeenteNieuwer Amstel in 1893.
 14. 14. Amsterdam bouwde tot aan zijngrenzen, maar vele particulierenbouwden gewoon door aan de toennog gene zijde van degemeentegrens. Dat ging zó snel datde buurtgemeente in zijn stadswijkenvrijwillige brandweerkorpsen stichtte.De gemeente Nieuwer-Amstel (thansAmstelveen) kreeg zelfs zon grotebebouwde kom aan de noordkant vanhaar gebied, dat ook eenberoepsbrandweer werd opgericht,compleet met stoomspuit en vanAmsterdam weggekochtbrandweerkader.Het beroepsbrandweerkorps werd in1892 opgericht en werd in 1896ingelijfd in de AmsterdamseBrandweer
 15. 15. Nieuwer Amstel wasqua inwoners grootgenoeg om een HBSte hebben. In 1894bouwde NieuwerAmstel een schooldie sinds 1896 opAmsterdamsgrondgebied ligt.
 16. 16. Het Concertgebouw werd in 1886 voltooid en stond daarna nog tweejaar eenzaam en verlaten te midden van de weilanden.Geldgebrek en het ontbreken van een goede verbinding met de stadwaren daarvan de oorzaak. Pas op 11 april 1888 vond hetopeningsconcert plaats.
 17. 17. Jan Willem Brouwerstraat en het Jan Willem Brouwerplein werden in 1893 door Nieuwer Amstelvernoemd naar de pastoor uit Bovenkerk, een fervent tegenstander van de annexatie. Tergelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Concertgebouw in 1988 werd het Jan WillemBrouwersplein omgedoopt. Ook die schande uitgewist!
 18. 18. Het Duivelseiland ligt in hetnoorden van het stadsdeelZuid. De grens van deze buurtwordt gevormd door deRuysdaelstraat, VanBaerlestraat, Roelof Hartstraaten de Hobbemakade.Het is tussen 1800 en 1900vernoemd naar een eilandje voorde kust van Frans Guyana waareen Franse generaal Dreyfusnaartoe verbannen werd (1895-1899). 1902 1923
 19. 19. De eerste bebouwing van de PieterBaststraat, CornelisAnthoniszstraat en BalthasarFloriszstraat lag geïsoleerd tenopzicht van de rest vanAmsterdam.Er was één brug bij de Floriszstraaten een houten hulpbrug bij deSchagerlaan (nu Ruysdaalstraat).De Schagerlaan stond in eenkwade reuk.In het noorden lag oppolderniveau de Waskaarsen- Kaart van Amsterdam 1900fabriek en de Kuiperij Hogerlust enhet Warmoeseniersbedrijf vanBothé. De Hobbemakade moestnog worden aangelegd evenals deVan Baerlestraat
 20. 20. In 1906 werd de Waskaarsen-fabriek gesloopt, na langdurigeonderhandelingen over deverkoop en worden delanderijen onteigend. Na 1909 wordt het terrein verder vol gebouwd, nog wel met industrie (diamantzagerij) en een klooster, later het Ignatiuscollege. De Hobbemakade wordt gerooid en de bruggen gebouwd. 1916
 21. 21. In de buurt heeft veelstadsvernieuwing plaatsgevondenwaardoor de buurt sterk is verbeterd.Woningen zijn gerenoveerd, deopenbare ruimte aangepakt. Asfalt isbijna overal vervangen door mooiegebakken straatstenen en er zijnfietsenrekken geplaatst. Het is eengeliefd buurtje om in te wonen. Erzijn typische buurtwinkels waarmensen speciaal voor omrijden. Er iseen grote school voorberoepsonderwijs en er is een Oud-Katholieke kerk. Beide zijn gevestigdin mooie, karakteristieke panden.Het is toch goed gekomen.
 22. 22. Als je de (wordings-)geschiedenis van de stad niet kent, ken je de stad niet.

×