Er is leven na Panopsis     zeven jaar bijna elke maand een nieuwsbrief van een zelfstandig professionalMindz-Plaza-Bl...
ER IS LEVEN NA PANOPSISAchteraf praten is altijd makkelijk. Zeven jaar en 62 nummers lang is de structuur nagenoeg ongewij...
September 2005                          Pan●psisPan●psis is een uitgave van           ...
Oktober 2005                            Pan●psisPan●psis is een uitgave van          ...
November 2005                           Pan●psisPan●psis is een uitgave van          ...
Jou en de Jouwen een Gezond en Verbonden 2006 toegewenst!December 2005                          ...
Januari 2006                           Pan●psisPan●psis is een uitgave van           ...
Februari 2006                           Pan●psisPan●psis is een uitgave van          ...
Maart 2006                                                   In deze Pan...
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Er is leven na Panopsis
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Er is leven na Panopsis

2,741 views

Published on

Verzamelband van 63 nieuwsbrieven van 2005 tot 2011. Uit het leven van een zelfstandig professional.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Er is leven na Panopsis

 1. 1. Er is leven na Panopsis zeven jaar bijna elke maand een nieuwsbrief van een zelfstandig professionalMindz-Plaza-Blog Cees Hoogendijk - maandag 09 januari 2012 - 13:39 - 444 x gelezenIn september 2005 verscheen mijn eerste Panopsis. Als ‘zelfstandig professional’ (die termbestond nog niet) was ik toen een half jaar op weg. Achteraf heb ik geen idee wat mijnoverwegingen waren om mijzelf de maandelijkse verplichting van een A4-nieuwsbrief op teleggen. Het moge duidelijk zijn dat ik als ZP een uithangbord nodig had. Wat was handiger danmijn maandelijkse memoires op te schrijven? Terugblik, nieuws en reclame bleken zich prima tecombineren. Schrijven ging en gaat mij wel gemakkelijk af. Met als uitgangspunt dat Panopsis,een contradictionaire samentrekking van Panoptics en Synopsis, alleen bestemd is voor mensendie ik ken en die mij kennen. Volgens mij heeft Panopsis mij zakelijk gezien in het zadel geholpenen staande gehouden. En nu zit ik nummer 63 te schrijven - eigenlijk was nummer 62 de laatsteechte Panopsis – omdat ik denk dat het anders moet. Zeker weten doe je het nooit natuurlijk.
 2. 2. ER IS LEVEN NA PANOPSISAchteraf praten is altijd makkelijk. Zeven jaar en 62 nummers lang is de structuur nagenoeg ongewijzigdgebleven.Leg Panopsis 1 en Panopsis 61maar eens naast elkaar. Elke keer was het zowel een queeste als een genot om de afgekaderde stukjes met de juiste woorden te vullen. In der Beschränkung zeigt sich den Meister? Ik zou het eerder ambachtelijk noemen. Puzzelen. Het hoofdartikel van nominaal 200 woorden. Hersenpanne 125 woorden, net zoals de vaste items BoekenBabbel, NetGenoten en SpeakersCorner. Het derde kolommetje in de onderste helft heeft wel verschillende gedaantes gekend. Het begon met 60 abonnees; dat was de omvang van mijn persoonlijke relatiebestand. Zeven jaar later is dat ruimschoots vertienvoudigd. Ik stuurde Panopsis altijd in een gepersonaliseerde mail. Dat heb ik volgehouden tot 300 abonnees. Kostte een complete zondagmiddag en –avond. Toen schafte ik voor $25 een Outlook MailMerge programmaatje aan, waarna ik inclusief desubjectregel de Panopsismailing nog steeds persoonlijk kon laten zijn.Tweeenzestignummers dus in zeven jaar. Dat is gemiddeld zo’n negen per jaar. Maar in de eerste jaren deedik er echt twaalf. In de afgelopen jaren is de uitgave onregelmatiger geworden. Was het drukte? Dat was ikaltijd al. Eind 2010, toen ik vijf nummers achter op schema liep, heb ik de lezers vijf weken lang eenwekelijkse Panopsis geboden… Of was dat 2009…? Gebrek aan stof? Integendeel. Ik denk juist dat deveelheid en diversiteit van mijn thema’s ervoor heeft gezorgd dat Panopsis als zodanig de lading niet meerdekt.Was mijn missie ‘humanisering’ van organisatie’ aanvankelijk 1-op-1 verbonden met mijn eenmanszaakOrgPanoptics; inmiddels manifesteert diezelfde missie zich ook in ‘social entreprises’zoals Huisacademies, Verbindend Leidinggeven,Appreciative Inquiry en The Management Challenge. Hetlevert niet alleen te veel nieuws op per maand; maar het is ook veel meer divers dan passend onder deOrgPanoptics noemer. Ik durf te stellen dat mijn ontmoeting en verstrengeling metCDEF/Seats2Meet/Mindz.com bepalend is geweest voor de grote emergentie die in mijn activiteiten isontstaan. Panopsis alleen kan dat niet meer behappen. En daarom ga ik de Panopsis lezers vragen hunnieuwsgaring rondom mijn activiteiten op een andere, meer actieve manier te organiseren.Het past natuurlijk helemaal in deze tijd. De digitale nieuwsbrief is intussen een Email-newsletter geworden.Die ontwikkeling heeft Panopsis gemist, hoewel ik wel van de aanvankelijke PDF-bijlage ben overgestaptnaar een hyperlink. Maar het krantje was in elk geval nog een krantje. We zijn nu zover dat nieuwsbrievente pas en de onpas worden gegenereerd uit Twitter berichten, met grote kans dat jij opeens ongewild ensoms ook onterecht de auteur van een nieuwsbericht blijkt te zijn. Overigens kan ik iedere beginnende ZPeen nieuwsbrief aanbevelen. Als schrijfoefening, als dienst aan je relaties, als zelfreflectie. Als het je ligtnatuurlijk. Want een nieuwsbrief is iets dat wel of niet bij je past. Die laat je niet genereren door eencomputer natuurlijk.Volgens Lievegoed verloopt alles in stappen van zeven jaar. Wat mij betreft dus tijd om afscheid te nemenvan Panopsis en qua nieuws door te stomen naar een situatie waarin de lezer zelf kiest welke thema’s hemof haar interesseren, zich nog steeds kan abonneren, maar dan op mijn blog, en vooral ook op alleverschillende thema’s zoals die zich manifesteren via Mindz-plaza’s. Waar ik vroeger zo nu en dan een leukereactie kreeg op Panopsis, zullen eventuele reacties op mijn ‘nieuws’ zichtbaar worden voor alle lezers. Deultrabondige artikeltjes zullen we gaan missen. De wat langere blogberichten worden gecompenseerd doormijn tweets op @ceeshoogendijk. De oude Panopsis- en mijn nieuwe lezersschare zal diffuser worden danooit. Ronald van den Hoff noemt 2012 het jaar van de Serendipiteit. Mooi jaar dus om van Panopsis1.0 overte stappen naar Cees3.0. Divergerend nieuws zogezegd. In cocreatie ontwikkeld. Schrijver en lezer rakenverstrengeld. Ik verschuif van nieuwsbrief-maker naar nieuws-meemaker! Met genoegen.En met grote dank aan de altijd zo trouwe lezersschare van Panopsis! Als je dit leest, dan bevind je je nu inmijn blogsectie op www.ceeshoogendijk.nl. Ergens rechtsboven op deze pagina kun je je abonneren opmijn blogdoor op het knopje Volgen te klikken. Dan krijg je een mailbericht telkens als er een nieuwe blogvan mij is verschenen. Elke keer een moment om vast te stellen dat er altijd een leven na Panopsis is.Gelukkig 2012 toegewenst! Met meer nieuws dan ooit!
 3. 3. September 2005 Pan●psisPan●psis is een uitgave van Deze maand o.a. in Pan●psis:OrgPanoptics te Rijswijk, ● Mensgericht van Gansewinkelexclusief voor relaties, ● De Verticale Dialoogonder redactie van ● What (really) works …Cees Hoogendijk Nieuws- en Inspiratiebulletin voor ● Business Improvement Game ch@panoptics.org ● Humaniseren van Organisatie 0616 682098 Managers en andere Organisatoren ● Confucius en de taalVerticale Dialoog? Van Gansewinkel Noord Nederland HersenPanneHet lijkt tegenstrijdig. Een helpt ook haar médewerkers verderdialoog voer je op voet van Wat wordt het, monoloog ofgelijkwaardigheid en dat dialoog? Spreken we samenheeft toch iets horizontaals. iets af, of spreek ik met jouMet het organigram - het iets af? Mag er nog gereageerd‘harkje’ – van een organisatie worden op het medewerker-erbij wordt het snel duidelijk: tevredenheidsonderzoek of be-dialoog tussen de hogere en de palen de 60% (jaja) ingele-lagere echelons. Bedoeld om verde formulieren de uitslag?beleid in de haarvaten van de Is een idee met alleen maarorganisatie te laten vloeien. De voorstanders, of het idee dat erfrontlinie realiseert de doelen. met de hoogste macht isHun draagvlak is cruciaal. doorgedrukt, ook het beste Succesvoo rwaarden idee? Het klinkt allemaal nogalLogisch en helder beschreven Afvalverwerker van Gansewinkel helpt haar klanten graag radicaal, maar luisteren we nogstrategie en beleid, vastgelegd verder, staat te lezen op het visitekaartje van directeur Noord- wel? Geen jaarverslag datin een uniek Hoe-Plan. Middle Nederland Harmen Stremler,: “Sinds mijn aantreden eerder dit vergeet te vermelden hoemanagers betrokken bij de jaar hebben de volgende onderwerpen mijn aandacht: ons belangrijk medewerkers zijn.beleidsvorming, en getraind en ambitieuze budget voor 2006, focus op onze klanten, synergie Zou dat wat we communicerenondersteund om het plan door met de concernprocessen en een structurele aanpak om onze noemen, en waarvoor somste vertalen naar de werkvloer. medewerkers in staat te stellen optimaal te presteren. Op dit een afdeling is ingericht, in hetPlan, Do, maar ook Check en moment volgt onze Benelux management top-100 het De Baak- gunstigste geval niet eerderImprove. Managers en mede- programma Mensgericht Leidinggeven. Binnen Noord gaan we informeren moeten heten? Dewerkers die steeds beter gaan daaraan praktische opvolging geven middels een ‘verticale dialoog: het onderzoekendcommuniceren. Dit is geen organisatorische dialoog’ over onze strategie, structuur en tweegesprek. Niet de manierraketwetenschap. De meesten cultuur. OrgPanoptics helpt ons management team daarbij, om tot 100% besluitvorming tekunnen het al, maar doen het waar wenselijk en waar nodig. Zo creëren we draagvlak en komen. Wel een pad naarniet. De beproefde aanpak van helderheid betreffende de acties die managers en medewerkers betere samenwerking. Hoewel?OrgPanoptics brengt effectief in gang zetten om hun doelen te realiseren. En zo halen we Er kleven enkele risico’s aan.doelen halen binnen bereik.  meteen maximaal rendement uit onze managementopleiding.”  Lees Plato maar.  Liever úw quote!BOEKEN●BABBEL Dit boek gaf NetGen●ten Op deze plek in Pan●psis is het twee jaar Leren vooruitkijken en prak- de bedoeling u als lezer aan het geleden tisch ervaren dat er samen- woord te laten. In afwachting inspiratie hang is tussen de organisatie- van uw commentaar of slimme voor de elementen en de resultaten suggesties geven we deze keer opzet van van een onderneming. Dat is een andere goeroe het woord. het Hoe- de bedoeling van The Business Aan de Chinese wijsgeer Plan, basis lmprovement Game®, een Confucius werd eens voor de even spannend als effectief gevraagd: “Wat zou u doen als Verticale simulatiespel gebaseerd op het “Humanization of Organization” u geroepen werd om het land Dialoog. INK managementmodel, het heet het PhD-DBA-programma, te besturen?” ConfuciusDe 4+2 methode verwijst naar EFQM Excellence model en de waar uw redacteur zich in een antwoordde: “De taal goedkernthema’s op de manage- theorieën van Graves. Willem vlaag van zelfoverschatting gebruiken.” Zijn leerlingenmentagenda van succesvolle Jan van der Veldt, eigenaar en heeft aangemeld. Het speelt keken hem niet-begrijpendorganisaties. Strategy, Struc- ontwikkelaar, introduceert met zich af aan de Universiteit voor aan. Confucius vervolgde: “Alsture, Culture en Execution zijn het ‘oog’ een briljante rappor- Humanistiek te Utrecht. Er is de taal niet goed gebruiktde basis. In de Hoe-Plannen tagevorm die managers inzicht toch niets mooier dan de studie wordt, komen woorden nietvan OrgPanoptics houden we geeft in de kwaliteit en het van de mens? Jawel: de studie overeen met de werkelijkheid.het meestal bij deze vier. Voor effect van hun MT-prestatie.  van de complexiteit die we or- Dan blijven de dingen diede overige twee thema’s wordt ganisatie noemen, en waarvan gedaan moeten worden,gekozen uit Talent Manage- mensen en hun wisselende ongedaan. Het gevolg is datment, Leadership, Innovation contacten de voortbrengende het goede en het schoneen Mergers & Partnerships.  elementen vormen. Een acade- wegkwijnen, het recht zijn mische promotie op basis vanWilliam Joyce, Nitin Nohria, loop niet heeft, de mensen in kwalitatief onderzoek. Kan datBruce Roberson. What (really) verwarring raken en deworks, the 4+2 formula for naast je ‘gewone’ werk? Zie de samenleving uit elkaar valt.”sustained business success. opzet op www.uvh.nl. En volgNew York, Harper Business hier maandelijks de strubbelin- uw reactie in Pan●psis?2003. ISBN 0-06-051300-4 Zie www.vanderveldt.com! gen van ondergetekende.  mail naar info@panoptics.org VERTICALE DIALOOG – HORIZONTALE SAMENWERKING – INTEGRALE VERBETERING www.panoptics.org
 4. 4. Oktober 2005 Pan●psisPan●psis is een uitgave van In deze Pan●psis:OrgPanoptics te Rijswijk, ● Procesdenkenexclusief voor relaties, ● Ketenbewustzijnonder redactie van ● Het Doel nog steeds topCees Hoogendijk Nieuws- en Inspiratiebulletin voor ● Learning Dynamics van start ch@panoptics.org ● De Graal-organisatie? 0616 682098 Managers en andere Organisatoren ● Over onthaasten gesproken Ketenbewustzijn Elk Proces is een Veranderproces! HersenPanneVorige maand ging het hier Bij deze stelling past eenover de Verticale Dialoog bewijs uit het ongerijmde. In een organisatie van eentussen de echelons. Cruciaal Stel in een proces verandert beetje omvang vind je al gauwom iedereen te betrekken niets. Dan is het een toestand een afdeling Change Manage-bij strategie en beleid. Maar en geen proces. Ergo: een ment. Human Resources Mana-ook de Horizontale Samen- proces is een veranderproces. gement is ook al niet uit hetwerking verdient aandacht. organogram weg te denken.Schakel in de bedrijfsketen. Elk proces verandert iets. In een opleidingsproces verandert – Financial Management. Com-Geen afdelingsmanager die het heel simpel gezegd - de ‘cursist zonder kennis’ in een ‘cursist municatie Management. Infor-daarmee oneens zal zijn. De mét kennis’. In een transportproces verandert de locatie van de matie Management. Allemaalnoodzakelijke afstemming tus- lading. In een verkoopproces verandert de prospect in een klant. ‘central functions’. Stel, je bentsen de aangrenzende schakels Object van verandering is achtereenvolgens cursist, lading en middel manager in het lijn-blijkt telkens te stuiten op ter- potentiële klant. En de actoren zijn respectievelijk de leraar, de gedeelte van diezelfde organi-ritoriaal gedrag. Voor samen- chauffeur en de verkoper. Procesdenken is dus vooral bedenken satie. Schakel in het primairewerking in de keten is echter wat de gewenste output is en welke resources nodig zijn om het proces zogezegd. En je bentnodig dat managers welkom object van verandering van de gewenste toegevoegde waarde te omringd door al die afdelingenzijn op elkaars erf. Op de gren- voorzien. De output van elk proces is weer de input van een genaamd “Xxx Management”.zen blijkt dat managers altijd volgend proces. Er moet dus altijd een afnemer in aanmerking Dan vergeet je toch automa-interne klanten en leveranciers worden genomen! Die maakt de relatie tussen ‘output’ en tisch waarvoor jijzelf op aardevan elkaar zijn. Dat vereist ‘outcome’ opeens erg belangrijk. Er vormt zich een waardeketen, bent? Dat het managen vaninzicht. Een treffend model die van het primaire bedrijfsproces. De legpuzzel is compleet na change, HR, financiën, commu-leert managers de samenhang toevoeging van planprocessen, faciliterende processen en contro- nicatie en informatie eigenlijktussen leverings-, faciliterende, leprocessen. Zie hier in vogelvlucht een praktisch proces-denk- jouw taak is? What’s in theplannings- en controleproces- model. Hanteerbaar voor de “gewoone mensch”. Niet zozeer be- name? Alles! Nieuwe afdelings-sen herkennen en hanteren. doeld om veel papier te genereren, maar wel cruciaal om syste- namen graag: Change Manage-Twee dagen workshop met de matisch verbetermogelijkheden te detecteren. Als naslag is het ment Support, HR Managementbelendende percelen, en de model te vinden in Delwel’s handboek Effectief Opleiden. Diverse Support, Financial Managementketen wordt niet meer fractio- grote Benelux-organisaties hebben het als module opgenomen in Support, Communication Mana-neel maar als ge- hun middle management trainingsprogramma’s.  gement Support, Informationheel gemanaged. via info@panoptics.org is een PDF-beschrijving van het model te verkrijgen Management Support!  Liever úw quote!BOEKEN●BABBEL NetGen●ten Er schijnen Het netgenootschap met Onno “Haast je wanneer je tijd per week 15 Geveke gaat al meer dan tien hebt, dan heb je tijd nieuwe ma- jaar mee. HRD- en MD-man bij wanneer je haast hebt.” nagement- uitstek. NLP-practitioner. Mee- www.uvh.nl maker van middle manage- PhD-DBA pro gram boeken uit Deze spreuk laat zich Humanization o f Organization te komen. ment schools. Coach. Vijf jaar optekenen uit de mond van Het lukt ze niet de her- The Change Company. Vijf jaar PwC Transform. En nu onder WAT IS WIJSHEID? Ronald Leunisse (KMA, drs, MBA, bekwaam organisatie- innering aan eigen titel: Learning Dynamics. Het eerste van wat ruim vier ontwikkelaar naast ervaren Het Doel te Ontwikkeling en begeleiding jaren moeten worden is bijna senior manager) thans doen verva- van managers en andere pro- om. Mijn beeld van nu lijkt niet Director Operations DHLgen. Het is managementfilo- fessionals. Geïnspireerd door meer op dat van een jaar te- Express BU North. Hijsoof Goldratt namelijk gelukt Organisational Learning princi- rug. Ik dacht aan convergentie reageerde op de vorigeeen praktisch verbeterhulp- pes. Tevens programmaleider tussen de (EFQM) excellente, Pan●psis met de woorden:middel in een spannend ver- voor Best Year Yet, resultaat- de ontwikkelde en de gehuma-haal te vervatten. Het draait gerichte coaching van individu niseerde organisatie en hoopte “Leuk initiatief en leuk om teom de Theory of Constraints en team om ‘het beste jaar in de verte de heilige graal van lezen. Viel het mee of tegenofwel het wegnemen van ob- ooit te realiseren’. de perfecte organisatie te om per onderwerp zo beknoptstakels in het bedrijfsproces. Onno Geveke. kunnen duiden. Oef! Afgezien te moeten zijn...?”Verplichte stof voor hen die No nonsense. van haalbaarheid blijkt dit eenmet Process Improvement aan Stille kracht. domein voor wel vijftig proef- Oproep aan de Pan●psis lezer:de slag gaan. Geen straf, je Wens hem schriften. In de UvH-workshops stuur (liefst je eigen) quotesleest het in één adem uit.  succes met zijn was divergentie – in kennis- over dialoog, samenwerking of aanbod - mijn deel en daalde ik verbetering en je vindt jezelf onderneming.Eliyahu M. Goldrath. Het Doel. weer af op aarde. Mijn eerste op deze plek terug. Maak metEen proces van voortdurende proeve in kritisch lezen leverdeverbetering. Utrecht 1986, Het hem kennis.  “”Spectrum. ISBN 90-274-6700-5 een mooi ‘review’ op: “Is there onno.geveke@learningdynamics.nl Mail naar info@panoptics.org a future for Presencing?”  VERTICALE DIALOOG – HORIZONTALE SAMENWERKING – INTEGRALE VERBETERING www.panoptics.org
 5. 5. November 2005 Pan●psisPan●psis is een uitgave van In deze Pan●psis:OrgPanoptics te Rijswijk, ● Corporate Dynamics®exclusief voor relaties, ● De schitterende organisatieonder redactie van ● Fragmentatie en heelheidCees Hoogendijk Nieuws- en Inspiratiebulletin voor ● Presencing voor managers ch@panoptics.org ● Marc Grond van Transmind 0616 682098 Managers en andere Organisatoren ● De waarde van een quote The Passage to… Corporate Dynamics® is in the air! HersenPanneVolgens INK ben je met 500punten een flink Excellente Organiseren is het verdelenOrganisatie, de Nederlandse van de taken. Goed bedoeld,Kwaliteitsprijs waardig. Telt maar het leidt tot verdeeldheid.de schaal niet 1000 punten? Verbindingen tussen de delenHet vergt veel inspanning om zijn cruciaal om het geheel tede organisatie al zó op orde te laten werken. Communicatiekrijgen. Volgens Corporate Dy- dus. Veel ondernemingen ennamics® heb je dan een goed instellingen kenmerken zich “The Passage to Organizational Well-Being” Is geborgde kwaliteitfundament, maar niet meer door veel organisatie en weinig de ultieme doelstelling of kan een organisatie méér en vérder? Dit communicatie. Een grote con-dan een basiskamp. Tot zover is het vraagstuk dat zes organisatieontwikkelaars van uiteen- tainerverscheper zette ooit allekon je er nog “naartoe mana- lopende pluimage met elkaar delen, en met de samenleving willen mogelijke vergadernotulen opgen”. De eigenlijke expeditie delen. Wij staan hier op de Landelijke Kwaliteitsdag van het het intranet. Ze werden nietbegint dan pas: door een mistvan onzekerheid, met crisis en Instituut Nederlandse Kwaliteit. Wij, dat zijn (v.l.n.r.): begrepen of niet gelezen. Velekansen die echte verandering Gert Bij en Ed Peelen. WaardenManagement. Geven inzicht in de managementteams verspreidenkenmerken. Hier is leiderschap waardensystemen van individuen, teams en organisaties om hun notulen niet buiten eigennodig. Naar de top die schitte- doelen in lijn te brengen met mogelijkheden. (Gebaseerd op kring. Dat is eveneens vreemd.rende organisatie heet. Waar Spiral Dynamics® c.q. het gedachtegoed van prof. Clare Graves.) Samenhang brengen in kunst-sociale interactie, dynamiek, matige verdeeldheid is moei- Marcel van Marrewijk. Directeur Great Place to Work en oprichter lijk. Veel managers kunnen be-zelforganisatie en dus steeds European Corporate Sustainability Forum. ter knippen dan plakken. Maarminder management bestaat.Waar samenleving en samen- Cees Hoogendijk. OrgPanoptics, Managing the Whole. U bekend. fragmentatie, nadruk op ver-werking tot toegevoegde waar- schillen, helpt de samenleving Wim De Cleyn. Berkana Services. Leiderschapsontwikkeling.de leiden. Waar de verkeerde kant op. Dat Inspiratie en steun bij oplossing van complexe problemen.het meten van geldt ook voor organisaties.kwaliteit en ex- Willem Jan van der Veldt. The Management Challenge ®. Integer (geheel getal!), integri-cellentie langs Management game. In eerdere Panpsis geroemd als NetGenoot. teit (heelheid), en integraal zijnmeer schalen Mail naar info@panoptics.org en ontvang per omgaande verwante termen. Wat is inte-gebeurt…  de brochure van Corporate Dynamics® graal management? Juist!  Liever úw quote!BOEKEN●BABBEL NetGen●ten Een juweel van Marc Grond, een boek. Over oprichter en “Vooruitkijken is tasten in betere organi- eigenaar van de mist van de saties en wat Transmind, past www.uvh.nl herinnering.” PhD-DBA pro gram onder het naadloos in de Humanization o f Organization oppervlak van context van deze “Een persoonlijkheid is iemand die volwassen kan ons bewustzijn leeft om bij te pagina. Actueel is WAT IS WIJSHEID? worden en toch kind de publicatie van zijn boek De dragen aan die Promotieonderzoek in de orga- blijven.” Organisatie Burnout, over deverbetering. Spiritualiteit, ver- nisatiefilosofie, kritische mana- noodzakelijke bewustwordingenigd met gezond maatschap- gement studies en sociale com- “Een mens is een vat van mens en organisatie. Hetpelijk realisme en idealisme. plexiteit. Met de ideale, gehu- onontdekt denken, een nog biedt oplossingen voor organi-Door de invloed van Betty Sue maniseerde en wellevende or- niet voldoende geopend saties die de nieuwe wereldFlowers ook lekker leesbaar. ganisatie voor ogen. Queeste, kanaal naar het AL- nog met oude regels proberen die ooit moet leiden tot eenStemt tot nadenken! Na lezing te runnen. Transmind voorziet wetende.”heeft het begrip “scenario” een boek over “Verticale Dialoog”. in de Organic Score Card, die Waarom? Is het idealisme?nieuwe dimensie gekregen.  (alle drie van Marc Grond) mensen en organisaties inzicht Narcisme? Ga ik een theorieWil je een proeve vooraf? geeft in de aspecten van het onomstotelijk bewijzen? VanStuur dan een mailtje naar bewustzijn, die bepalend zijn alles hooguit een beetje. Ik gainfo@panoptics.org en je krijgt voor hun toekomstig gedrag. vooral aantonen dat ik zuiver Oproep aan de Pan●psis lezer:mijn summary & book review. Surf naar www.transmind.nl wetenschappelijk kwalitatief stuur (liefst je eigen) quotes voor een virtuele ontmoeting. over dialoog, samenwerking ofPeter Senge, C. Otto Scharmer, onderzoek kan uitvoeren. Mijn verbetering en je vindt jezelfJoseph Jaworski, Betty Sue Of beter nog, proefschrift als rijbewijs. Een op deze plek terug.Flowers. Presence, Human zorg dat je Marc rij professoren als instructeurPurpose and the Field of the een keer “” en examinator. Vooral een-Future. Cambridge: The Society persoonlijk zaam ploeteren. Maar gesteund Mail naar info@panoptics.orgfor Organizational Learning,2004. ISBN 0-9742390-1-1 ontmoet.  door elf leuke lotgenoten!  VERTICALE DIALOOG – HORIZONTALE SAMENWERKING – INTEGRALE VERBETERING www.panoptics.org
 6. 6. Jou en de Jouwen een Gezond en Verbonden 2006 toegewenst!December 2005 Pan●psisPan●psis is een uitgave van In deze Pan●psis:OrgPanoptics te Rijswijk, ● Van Gansewinkel’s Mijlpaalexclusief voor relaties, ● De Kracht van het Hoe-Planonder redactie van ● Positieve discriminatieCees Hoogendijk Nieuws- en Inspiratiebulletin voor ● Denken over Dialoog ch@panoptics.org ● Karin de Roo verhaalt 0616 682098 Managers en andere Organisatoren Wat is nu Hoe? Actieplan 2006 als Eerste Mijlpaal HersenPanneVerticale Dialoog, de term Van Gansewinkel regio Noord Nederland helpt niet alleen haarzegt het al, is beperkter dan klanten verder, maar ook haar middel managers en medewerkers. “Zeg maar niets meer.” (Wan-de “ware dialoog”. Neemt neer maximaal begrijpen vanniet weg dat organisaties er Met gepaste trots de ander geen woorden meerbaat bij kunnen hebben. presenteert directeur behoeft.) Luisteren is veelDe geslaagde presentatie heeft Harmen Stremler het meer dan luisteren. Volgenseen korte, inspirerende intro, kleurig A3-document Theory-U van Otto Scharmer isen laat vervolgens veel ruimte dat de werktitel Hoe- een ‘open mind’ de eerste stap,voor inbreng van de toehoor- Plan droeg, maar nu gevolgd door ‘open heart’ enders. De spreker is niet bezig Actieplan 2006 heet. ‘open will’. Pas dan heb je demet zichzelf of zijn verhaal, Het is zeker niet al- basis voor gepast handelen. Inmaar met zijn publiek. Zo ziet leen zijn plan. Met de een dialoog wordt geluisterd.méé-maken eruit! handtekeningen (zie Maar wordt er ook gesproken? inzet) van MT-leden Zelf zag ik het veel te beperkt:Vertaal dit naar beleidsontwik- en afdelingshoofden dialoog als onderzoekend twee-keling. Wanneer medewerkers er in, is het gedeeld gesprek. Echter Dia betekentdat hebben méé-gemaakt, is eigendom van de top dertig in de regio. Deze senior en middel niet ‘twee’ maar ‘door’. Logoshet hoe en waarom van doelen managers zaten drie maanden frequent om de tafel om werkbare verwijst niet naar ‘woorden’en acties niet alleen duidelijk invulling te geven aan de Strategie, Structuur, Cultuur en con- maar naar ‘menselijke kennis,maar ook veel beter aanvaard. crete Acties die regio NL-Noord tot realisatie van haar ambitieuze logica, betekenis’. Hoe bekwa-Wat zou dat betekenen voor de budget 2006 moeten gaan brengen. Zo is de eerste fase van de men wij ons in de dialoog? Nietgezamenlijke prestatie? Crucia- Verticale Dialoog volbracht. In de tweede fase bespreken zij het door beter of mooier te gaanle voorwaarde is het Hoe-Plan, Actieplan met de medewerkers op de werkvloer. In goed overleg spreken. Maar door dieper of,ingeleid door senior manage- bepaalt elke afdeling welke van de actiepunten relevant zijn om positief discriminerend, alleenment, meegemaakt door mid- op te pakken. Tot zover in vogelvlucht Plan en Do. Ook de Check nog maar te gaan luisteren. Dedel management. Ultrakort van is al gepland. Elk kwartaal maken de eigenaren van de actiepun- kunstenaars van Accès Localstof, maximaal inspirerend, nog ten de balans op en rapporteren hierover binnen de organisatie. creëerden een schitterend luis-nader invulbaar. Mijlpaal in de Dit zijn tegelijk de momenten waarop Improve, het eventueel terinstrument. Meer betekenisVerticale Dialoog met de rest bijstellen van acties, plaats vindt. Het team van NL Noord start in de kunst van de dialoog! Zievan de organisatie.  2006 dus goed voorbereid en vol enthousiasme.  www.acces-local.com  Liever úw quote!BOEKEN●BABBEL NetGen●ten “Wat de dialoog “Een belangrijke en algemene De spanning tussen de colle- het meeste in functie van verhalen is dat ze ga’s was te snijden. Toen ik de de weg staat, is onze werkelijkheid structure- afdeling opliep zag ik het al het miskennen ren en orde brengen in de cha- www.uvh.nl aan de gezichten, hun hou- van onze voor- PhD-DBA pro gram ding, de toon die ze hanteer- os van ons leven. De mense- oordelen en het Humanization o f Organization den. Kortom, geen positieve lijke kennis is een verhaal. Het verdedigen van werksfeer. Zonder precies te onze mening.” vertellen van verhalen is één WAT IS WIJSHEID? weten wat er aan de hand was van de manieren om de reali- David Bohm Mijn ‘foundation year’ zit erop. besloot ik, zittend op de hoek teit te organiseren (Easterlin,combineerde zijn natuurweten- Kwalitatief onderzoek wordt van de tafel, een verhaal te 1999b, p. 142-145). We plaat-schap met meer open vormen mijn pad. Verticale Dialoog vertellen. Het verhaal, ‘Ik heb sen kleine gebeurtenissen bin-van denken, wat heeft geleid mijn onderwerp. Alles draait het zelf gehoord’ dat ik schreef nen grotere patronen. We or-tot aansprekende inzichten, tot om de vraag “Wat gebeurde er in een boek over werkplezier. ganiseren ons gedrag in bete-wegen die ons naar een betere precies?”. De factuur voor het Tijdens het luisteren schoten kenisvolle opeenvolgingen, tweede jaar ligt in de bus. De ze allemaal ondanks zichzelf insamenleving kunnen leiden. kortom: we geven zin aan ons prijs-prestatie-verhouding zit de lach. Toen ik uitverteld wasBewaar zijn kwantumfysischeonderbouwing van heelheid en handelen (Carroll, 2002, p.3).” wel snor. Geldt dat ook voor konden we vrij eenvoudig be-de verbondenheid van mens Meer weten over mijn zaak-studie-verhouding? spreken waarom de stemmingen geest voor een later tijdstip de kracht van De tijd zal het leren. De wil is op de afdeling zo slecht wasmaar lees snel dit 100 pagina’s verhalen en hoe er. Nieuwsgierigheid is een on- en hoe we daar meteen wattellende boekje. Het zet je aan die in te zetten gekende energiebron. En de aan konden gaan doen.het denken, over denken als bij slechte pres- steun niet te vergeten. Studie-proces en over de gedachte als taties of veran- en lotgenoten, vrienden, net- “Karin de Roo”zeer tijdelijk product daarvan. deringsproces- genoten, klanten, geïnteres- Oproep aan de Pan●psis lezer:Dit laat je niet meer los.  sen binnen uw seerden en mijn familie: tot stuur (liefst je eigen) quotes organisatie? zover alvast zeer bedankt. Ik over dialoog, samenwerking ofDavid Bohm. On Dialogue.Routledge 1996. ISBN 0-415- Luister naar Karin de Roo.  zal jullie ook in de toekomst verbetering en je vindt jezelf karinderoo@tiscali.nl nog hard nodig hebben.  op deze plek terug.33641-4 VERTICALE DIALOOG – HORIZONTALE SAMENWERKING – INTEGRALE VERBETERING www.panoptics.org
 7. 7. Januari 2006 Pan●psisPan●psis is een uitgave van In deze Pan●psis:OrgPanoptics te Rijswijk, ● The Management Challenge©exclusief voor relaties, multipliceert zichonder redactie van ● Belbin in de praktijkCees Hoogendijk Nieuws- en Inspiratiebulletin voor ● Een boekje open over Teams ch@panoptics.org ● Wim De Cleyn is groots 0616 682098 Managers en andere Organisatoren Van ‘stand alone’ The Business Improvement Game© HersenPannenaar ‘web enabled’ in Webversie nu ook Multi-inzetbaar Ik moet het toch een keerIn de oude versie werd The kwijt. Voor wat het waard is. InManagement Challenge © op een management academy gaflocatie gespeeld, met drie ik de training Proces en Organi-tot zes teams, en was veel satie. Voor het thema Organi-handmatige dataverwerking seren met Mensen maakte iknodig. De webversie biedt de deelnemers bekend metgrenzeloze flexibiliteit. Belbin Teamrol Management:Omdat het instellen en bedie- teamprestaties profiteren vannen van het spel nu vanaf elke Driebergen/Rijswijk. VanderVeldt Business Improvement een mix van complementaireinternetwerkplek kan gebeu- Consultancy (www.vanderveldt.com) heeft zijn op het (teamrol) eigenschappen. Elkeren, hoeven facilitator en spe- EFQM Excellence model gebaseerde management trainingsgroep bestond uit tienlers niet per se op dezelfde lo- simulatiespel in webversie beschikbaar gemaakt, zodat managers. Elk kende zijn Bel-catie te zijn. Elk team voert het door derden gefaciliteerd kan worden. Org●Panoptics bin-profiel. Voor een ‘perfor-zijn eigen besluiten in, en ont- is betrokken als één van de eerste licentiepartners. mance game’ hadden we tweevangt zijn eigen rapportages. teams van vijf nodig. We dis- De relatie tussen Cees Hoogendijk en Willem JanZo kunnen verschillende teams van der Veldt gaat al een tijdje terug. Eerst was cussieerden over de vraag ofelkaar in competitie bestrijden, sprake van een klant-leverancierverhouding. The we twee zo gelijk mogelijkevanaf hun eigen werkplek en, Management Challenge®, zoals het ook wordt genoemd, werd teams zouden maken, of ééninteressant voor internationale gespeeld door diverse managementteams binnen Cees’ toen- ideaal team volgens Belbin enorganisaties, in hun eigen taal. malige werkgever. Als leden van het EFQM-NL genootschap en het andere team gevuld met deDe spelrondes kunnen uitge- als partners van Corporate Dynamics, ontmoetten Willem Jan en ‘restjes’. We kozen steevastsmeerd worden in episodes van Cees elkaar veel vaker. Inmiddels heeft Cees het spel enkele voor deze laatste variant, wantbijvoorbeeld twee weken. Dan keren als co-facilitator begeleid. Een door Willem Jan ontwikkelde we wilden wel eens zien ofworden spel en management- facilitatorstraining zorgt voor de laatste puntjes op de i in de Belbin gelijk had. De ‘loosers’realiteit nóg beter verweven. overdracht naar de licentiehouders. The Business Improvement waren gespinsd op winnen. InVoor gevorderde enthousias- Game© sluit naadloos aan op de propositie van Org●Panoptics, in tien trainingsgroepen won elketelingen is een moeilijker het bijzonder Horizontale Samenwerking en Integrale Verbete- keer het Belbin-team. Toch ietstweede “level” beschikbaar.  ring. Vanaf maart kan de nieuwe versie gespeeld worden.  om over na te denken.  Liever úw quote!BOEKEN●BABBEL NetGen●ten Natuurlijk be- Contact met Wim De Cleyn is staat er een warm. Deze ex quality mana- test om ieders ger in de gasindustrie heeft de Waar warmte Belbin profiel te K van Kwaliteit onlosmakelijk www.uvh.nl bepalen. Bu- verbonden met de L van Lei- PhD-DBA pro gram reau Interplace derschap. Inspirationeel leider- Humanization o f Organization en kunde heeft een zeer schap, met persoonlijke en or- goede. En bij ganische groei als missie, vor- WAT IS WIJSHEID? samenkomen, men de rode draad van zijn professionele De Verticale Dialoog. Construc- bureau Berkana Services, ge-begeleiding is een team zeer vestigd in Antwerpen. Naast tief gesprek tussen beleidspro- verrijstgebaat. Niettemin is ‘Manage- positivisme beschikt Wim over ducenten en beleidsconsumen-ment Teams’ op zich al heel het vermogen organisatorische ten. Is dat geen mooie om- ambachtelijkinformatief en inspirerend. en bestuurlijke problemen zo schrijving? Bij mijn voormaligeInzicht in teamgedrag is een helder te krijgen dat de oplos- werkgever DHL werd en wordt leiderschapmust voor elke leidinggeven- singen zich als vanzelf aandie- veel aandacht besteed aande. Dit boek vertelt over het nen. Elk team wordt beter van praktische ontwikkeling enontstaan van Belbins theorie zijn moderatorschap. Wim is goede communicatie van stra-en het beschrijft de teamrollen bestuurslid van het Vlaams tegie en beleid. Het doet mij Centrum voor Kwaliteitszorg “Wim De Cleyn”heel duidelijk. Als manager deugd dat ik in deze organisa-kun je er meteen al iets mee. en nauw betrokken bij de Eu- tie mag vertoeven voor mijn ropean Organi- promotieonderzoek. Te begin-Tip: begin op pag. 201, over zation for Qua-de kennismaking tussen Rob nen met het verzamelen van lity, die haar 50-Groen en Meredith Belbin.  jarig jubileum- kwalitatieve data door middelR. Meredith Belbin (1984) congres houdt. van interviews met beleidspro- Oproep aan de Pan●psis lezer:Management Teams. Over Een ontmoeting ducenten. In hoeverre sprake stuur (liefst je eigen) quotessucces- en faalfactoren voor meer dan waard! was en is van beleidsdialoog, over dialoog, samenwerking ofteams. Academic Service. www.eoq.org vraagt andere onderzoeksme- verbetering en je vindt jezelfISBN 90-5261-248-X www.berkanaservices.be thoden. Wordt vervolgd.  op deze plek terug. VERTICALE DIALOOG – HORIZONTALE SAMENWERKING – INTEGRALE VERBETERING www.panoptics.org xxx.  www.berkanaservices.be
 8. 8. Februari 2006 Pan●psisPan●psis is een uitgave van In deze Pan●psis:OrgPanoptics te Rijswijk, ● Community for Equivalenceexclusief voor relaties, ● Manage the Whole, ja hoe?onder redactie van ● Lyrische management lyricsCees Hoogendijk Nieuws- en Inspiratiebulletin voor ● Foucault voor managers ch@panoptics.org ● Divergentie in convergentie 0616 682098 Managers en andere Organisatoren ● We moeten ánders presteren!Managing the Whole ‘Community for Equivalence’ HersenPanneHoe transformeer je macht,territorium en willekeur tot Macht, willekeur en territoriumgedrag lijken de manage- Normally songs are about peoplegelijkwaardigheid, verbon- ment technieken van deze tijd te zijn. Misschien omdat ze This is a song about organizationsdenheid en zingeving? Tja… tot ‘quick wins’ leiden. Diezelfde managers vragen zich af But the thing is, how I see it: waar die quick wins eigenlijk toe dienen. Ergens onder die Organizations are People!Verticale Dialoog, construc- door de omstandigheden aangemeten maskers gloort hettief gesprek tussen beleidspro- The shareholder’s calling, you’d better pick up diepgewortelde inzicht dat duurzame prestaties zich prima It is your last warning, the price must go upducenten en beleidsconsumen- laten verenigen met principes als gelijkwaardigheid, He wants a decision, without any doubtten, is hét middel om de hië- zingeving en verbondenheid. Vier ‘sociocraten’ bundelen Six hundred to fire, and there’s no way outrarchische verhouding positief hun krachten en gedachten om dit inzicht te laten groeien:te gebruiken. Door het betrek- You must keep it simple, it’s all about focus “Op 2 februari 2006 hebben wij So you get it done soon, without hocus pocusken van middenkader en me- een start gemaakt met het op- And that’s how you manage, with slightdewerkers bij de beleidsvor- hesitation richten van een "Community forming creëer je draagvlak en Equivalence". Wij willen een ge- Just try to forget it, in your next long vacationmotivatie voor de uitvoering. meenschap vormen van mensen Hey big C.E.O., come follow your HeartHorizontale Samenwerking die elkaar vinden rond het idee Manage the Whole, in stead of the parts.is de manifestatie van verbon- van gelijkwaardigheid in samen-denheid, tussen managers en leven en samenwerken. Het do- But focus is narrow, and the business complex De initiatiefnemers v.l.n.r.: Jacob dehun afdelingen wel te verstaan. So much for the planning, you don’t know Vries Robles, Roland Angenent, Cees mein is hierbij ruimer dan alleen what’s nextAlles draait om het (in)zien van Hoogendijk en Marcel van Marrewijk sociocratie. Daarnaast laten we It’s all about people, and panoptical gazede gehele procesketen richting ons inspireren door andere visies zoals bijvoorbeeld die van A Communication; you will be amazedde klant, en het zich (willen) Great Place to Work (trefwoorden: geloofwaardigheid, respect,gedragen als schakel daarin. eerlijkheid, trots en kameraadschap). Maatschappelijk gezien Search for coherence, it sometimes existsIntegrale Verbetering valt of Words are much clearer compared to your fist kun je ons initiatief plaatsen in de momenteel sterk opkomende Make co-workers happy, and then in the endstaat bij het (h)erkennen van stroming van "cultureel-creatieven", mensen die echt inhoud The firm runs itself, without managementde cyclische leer- en verbeter- willen geven aan begrippen als authenticiteit, ecologie, non-relatie tussen ‘enablers’ en discriminatie, non-materialisme en leefbaarheid. Wij willen als Hey big C.E.O., come follow your Heart‘results’. De manager die alleen Community for Equivalence het instrumentarium ontwikkelen om Manage the Whole, in stead of the parts.nog op resultaat stuurt, komt dit soort waarden in de praktijk te brengen in organisaties.” [Voel je vrij je eigen muziek erbij tezichzelf vroeg of laat tegen.  <<lees verder in de rubriek NetGenoten>> componeren. CH]  Liever úw quote!BOEKEN●BABBEL NetGen●ten Management of “We willen ons toeleggen op zelfmanagement? de toepassing van gelijkwaar- Dat is de grote digheid in grote organisaties. vraag die we ons, We verwachten hiervan de www.uvh.nl “Samenwerken komt van in maatschappij beste bijdrage aan de samen- PhD-DBA pro gram samen werken” en bedrijfsleven, Humanization o f Organization leving. Grootschalige onderne- dagelijks zouden Freek Paludanus moeten stellen. mingen vormen een hefboom voor maatschappelijke veran- WAT IS WIJSHEID? De grote Franse dering. Zowel het systeem als Divergentie in convergentie.filosoof Michel Foucault wijdde de mens kunnen evenredig Het heeft moeite en tijd gekost Freek is oprichter van Anderseen deel van zijn leven aan het om in al het aanbod van litera- Presteren, een bureau waarvan aan bod komen. Organisatie- de naam voor zich spreekt. Zijnbestuderen van machtsverhou- tuur rond humanisering van or- ontwikkeling en persoonlijke propositie laat zich eveneensdingen en uitsluitingsmecha- ganisatie iets van een weg te ontwikkeling in samenspel. als een quote noteren:nismen. Geleidelijk verschoof vinden. Immers, dat aanbod Uiteindelijk zal dit resulteren inzijn aandacht van ‘de ander’ omvat – los van kennistheorie een combinatie van én "well- Beter worden startnaar ‘de ik’. Dit zeer toeganke- en onderzoekswetenschap - so- being" én "performance" van met Anders werkenlijke boek bundelt essays en ciologie, psychologie, com- de organisatie, met uitwerking plexiteit, filosofie, organisatie- •Spelen • Maak Ze Blij • Erbijinterviews over vrijheidsprak- in de samenleving. Wanneer je kunde, taalkunde, ja wat ei- Zijn • Je Houding Kiezen •tijken en zelfzorgtechnieken.Het mag niet ontbreken op de dit letterlijk wilt “meemaken”, genlijk niet? Ik heb mijnplank van de hedendaagse meld je dan bij ons aan.”  literatuurstudie voorlopig te-manager. Niet voor niets is het info@angenent.biz ruggebracht tot drie domeinen:in 2004 weer uitgebracht.  vrrobles@wxs.nl Dialoog, Performativiteit (wat Oproep aan de Pan●psis lezer: marcel@vanmarrewijk.nl taal doet) en Machtsverhou- stuur (liefst je eigen) quotesMichel Foucault. Breekbare ch@panoptics.org dingen. Drie nog maar. Toch over dialoog, samenwerking ofVrijheid. (oorspr. 1996) en zie ook: lijkt mij het kennisaanbod nog verbetering en je vindt jezelfRedactie L. ten Kate / A. van www.sociocratica.nl op deze plek terug.Rooden. Boom Parrèsia 2004. www.kikzen.nl niet echt verkleind. “Kiezen!”,ISBN 9085060168 www.greatplacetowork.nl zegt mijn co-promotor.  info@panoptics.org VERTICALE DIALOOG – HORIZONTALE SAMENWERKING – INTEGRALE VERBETERING www.panoptics.org
 9. 9. Maart 2006 In deze Pan●psis: Pan●psis ● Onderzoek naar werkklimaatPan●psis is een uitgave van bij 2500 bedrijven in EuropaOrgPanoptics te Rijswijk, ● Interne Communicatie opexclusief voor relaties, weg naar Meer Betekenisonder redactie van ● Over doel(samen)stellingenCees Hoogendijk Nieuws- en Inspiratiebulletin voor ● Solving Tough Problems… ch@panoptics.org 0616 682098 Managers en andere Organisatoren ● De drijvende Krachten van WaardenManagementInterne Communicatie Wat kunnen we opmaken uit de HersenPanneis van Grote BetekenisZolang we Interne Commu- Trust Index® bij 2500 bedrijven? Terugdenkend aan de periode waarin ik mijn doctoraalstudienicatie als afdeling blijven In opdracht van de Europese Commissie heeft Great Place fluitend combineerde met eenzien, gaan we niet vooruit. to Work® Institute Europe drie jaar achtereen onderzoek halve kantoorbaan, vijf urenMaar zodra we het als ontwik- gedaan naar het werkklimaat van 350.000 medewerkers in les op twee scholen en mijnkelingsproces beschouwen kan 14 Europese landen. Op 21 maart 2006 vond aan de Eras- zaterdag in de groentewinkel,er iets moois gebeuren. De mus Universiteit Rotterdam een debat plaats tussen be- rijst het vermoeden dat per-meeste grote organisaties heb- leidsmakers, adviseurs, onderzoekers en vertegenwoordi- soonlijke effectiviteit evenre-ben drie fasen voor de boeg. gers van sociale partners, met de bedoeling een gezamen- dig is met het aantal werkver-Fase 1 is het zodanig beheer- lijke bijdrage te leveren aan het formuleren van conclusies. banden dat je onderhoudt. Ensen van informatievoorziening, dat deed mij weer denken aandat medewerkers letterlijk we- een workshop, waarin ik deten waarvoor ze het doen. leden van een management-Fase 2 is het stimuleren van team vroeg een eigen doel- De Trust Index® peilt Geloofwaardigheid, Respect, Eerlijkheid, stelling te benoemen, en ver-(verticale) dialoog, waardoor Trots en Kameraadschap als criteria voor een goed werkklimaat. volgens één voor elk van hunmedewerkers serieus gaan De data-analyse duidt op vier oplopende ‘kwaliteitsniveaus’ teamleden. Dat resulteerde inmeedenken en meepraten. respectievelijk binnen Mediterrane, Angelsaksische, Rijnlandse en een matrix van doelstellingen,Fase 3 is het bouwen aan een waarvan het grootste deel Scandinavische landenclusters. Op uitnodiging van Marcel van“working community” waarin intercollegiaal was bepaald, Marrewijk, directeur GPTW Nederland, en Dirk van Dierendonck,samenwerken en samenleven die een hoop stof deed op- universitair hoofddocent RSM Erasmus, nam ondergetekende deelnormaal gedrag is. waaien, maar die tegelijkertijd aan een levendige en kritische conversatie over thema’s als:Dit proces vraagt geen afde- onmiskenbaar de onderlingelingsgrenzen, maar samenwer-  de relatie tussen geografische/demografische en bedrijfscultuur; werkverbanden aan het licht  bedrijfsklimaat in relatie tot bedrijfseconomische prestaties;king van degenen die een sti- bracht. Ik denk dat de lage  de toepasbaarheid van waardensystemen (afgeleid van hetmulerende en regisserende rol effectiviteit in grote organisa- onderzoek van Clare Graves) in relatie tot bedrijfsbesturing;kunnen bekleden. Stel mensen ties wordt veroorzaakt door-  de wenselijkheid van organisatieontwikkeling in de richting vansamen verantwoordelijk voor dat managers veel te weinig Rijnlandse en Scandinavische modellen.goede communicatie, en ont- doelstellingen van collega’s opmoedig territoriumgedrag.  Meer weten? Verder praten? Mail naar ch@panoptics.org. hun eigen bordje hebben.  Liever úw quote!BOEKEN●BABBEL NetGen●ten Adam Kahane, Gert Bij en Ed Peelen. Volgens “Wat waard is gedaan te derde gene- mij vormen zij de belichaming worden, is waard goed ratie in Shell van het begrip “complemen- gedaan te worden.” scenario plan- tair”. Zij zijn het die de waar- www.uvh.nl ners, na Arie PhD-DBA pro gram “Deze kreeg ik in mijn jeugd densystemen, ontleend aan de Geus en Joe Humanization o f Organization mee bij een transportbedrijf Don Beck’s Spiral Dynamics, Jaworski. Zijn waar ik op de zaterdagen stelling, die ik maximaal toegankelijk hebben gemaakt voor gebruik in orga- WAT IS WIJSHEID? hielp met wassen, smeren,van harte onderschrijf, is dat Wat is data? Data is ‘stuff’, ver- schuren, schilderen etc. Ik nisaties. Hun individuele waar- wilde me nog wel eens (te)er niet zoiets bestaat als sim- den assessment kan digitaal telt de professor. En wij zoekenpele oplossingen voor serieuze ‘rich data’. Dan bedoelen we niet makkelijk van een klusje worden afgenomen. De nabe- afmaken, en dan kwam mijnproblemen. Die zijn namelijk bergen statistische gegevens. spreking is weer heel persoon- "leermeester" naar me toe enén dynamisch complex (geen (Filosofen talen niet naar steek- lijk. Het waardenprofiel is uite- zei dit tegen me. Dit speeldeduidelijke oorzaak-gevolg), én proeven.) We proberen zo goed raard kleurrijk, en vooral zeer pak m beet ruim 20 jaargeneratief complex (ze ont- mogelijk te zien wat er gebeur- informatief over systemen die geleden, maar het is zonwikkelen zich zeer onvoorspel- de. (En laat dat tussenvoegsel ten grondslag kunnen liggen spreuk die blijft hangen en ikbaar), én sociaal complex (de ‘werkelijk’ maar weg.) ‘Bracket- aan het gedrag van individuen ing’ heet dat volgens fenomeno- nu nog wel eens voor mezelfbetrokkenen hebben sterk uit- en groepen. Maak kennis met loog Husserl. En wees er volledig én naar anderen hanteer.”eenlopende standpunten). Hetoplossen van deze problemen twee zeer mensgerichte van doordrongen dat, in het be- professionals.  Rik Verburgtvraagt het herkennen en er- studeren van organisaties (ofwel OPS Performance Director, DHLkennen van complexiteit. Een sociale interactie), observator enlekker leesbaar, leerzaam, onderzoeksobject elkaar continu Oproep aan de Pan●psis lezer:leuk en liefdevol boek.  beïnvloeden. Een letterlijk uitge- stuur (liefst je eigen) quotes schreven interview is ‘data’, over dialoog, samenwerking ofAdam Kahane, Solving Tough verbetering en je vindt jezelfProblems. San Francisco, soms zelfs ‘rich data’. Dan kan op deze plek terug.Berret-Koehler 2004. de analyse beginnen. Maar ja, www.waardenmanagement.nlISBN 1 57675 293 3 wat is precies analyseren?  info@panoptics.org VERTICALE DIALOOG – HORIZONTALE SAMENWERKING – INTEGRALE DAADKRACHT www.panoptics.org

×