Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Schrijven voor intranet - gouden basisregels

4,343 views

Published on

Schrijven voor intranet: hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Deze presentatie met gouden basisregels en tips helpt jou om lekker leesbare artikelen te schrijven.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Schrijven voor intranet - gouden basisregels

 1. 1. Schrijven voor intranet je collega’s
 2. 2. Evenvoorstellen…
 3. 3. Wat wil je weten?
 4. 4. Jargon enHet scores per LoB en op totaal niveau, de TIP en de TOP vragen, alsmede deresponse en de management- speakvergelijking en Furore zorgt voor degroei in 2010 is opdracht om voor de in de concept- nieuwe medewerker rapport een active directory weergegeven. account aan te maken. De betrokkenen hadden behoefte hun opdracht te verduidelijken, het Afgelopen week was een balans stond voor zoeken tussen meer afsluitprocessen in het teken van de kaders scheppen en ISO heeft SIT en de pragmatisch met de besloten om opdracht omgaan. voorbereidingen DMX te voor de GAT. herinzetten voor nieuwe storage je gebruikt het vaker dan uitgiftes. je denkt!
 5. 5. Basisregel 1:Als je buurjongen van 16 het begrijpt, dan heb je het goed gedaan. altijd Laat je tekst eens door een ander nalezen
 6. 6. Voor wieschrijf je?
 7. 7. Voor je collega? naaste Waarschijnlijk spreekt hij/zij dezelfde taal als jij
 8. 8. Of… voor de CEO? Snapt hij het ook? En… interesseert het hem?
 9. 9. Basisregel 2: Stem je boodschap af op je doelgroep. Neem bij het schrijven een specifieke persoon in gedachten
 10. 10. Wat maakt jouw artikel interessant voor anderen?
 11. 11. Niet:nadruk op wat wehebben gedaan…
 12. 12. Wel: benadruk wat het delezer en de organisatie oplevert
 13. 13. Oefening: Wat is hetbelang van het artikel dat jijwilt schrijven? En voor wie?
 14. 14. Wat wil je bereiken met je artikel?
 15. 15. Emoties delen…
 16. 16. Om hulpvragen …
 17. 17. ‘Proof ofperformance’
 18. 18. Successen vieren…
 19. 19. Basisregel 3:Bepaal je doel: wat wil je bereiken met je artikel? Kijk nog eens kritisch naar je tekst: bereik je hiermee je doel?
 20. 20. Focus!
 21. 21. Basisregel 4:Val met de deur in huis! Zet de belangrijkste informatie bovenaan. Geeft de eerste alinea de kern van je verhaal goed weer?
 22. 22. Stel jezelf dejuiste vragen 1. Wat is er gebeurd? 2. Wie heeft het gedaan? 3. Voor wie is het interessant? 4. Waar is het gebeurd? 5. Wanneer is het gebeurd? 6. Hoe is het gebeurd? 7. Waarom is het gebeurd? 8. Wat levert het op? 9. Voor wie levert het wat op?
 23. 23. Basisregel 5: Je artikel vertelt wie, wat, waar, wanneer,hoe en waarom. En wat het oplevert. Vertelt je artikel het hele verhaal?
 24. 24. Vermijd onnodig lange zinnen en passief taalgebruik
 25. 25. VoorbeeldenOorspronkelijk:“Iedereen die groepsles volgt of wekelijks individueel lest, hoeft zichniet opnieuw in te schrijven. Deze lesvormen worden automatischheringeschreven voor 2011/12.”Zo kan het ook:“Volgt u individuele of groepslessen? Dan hoeft u zich niet opnieuw inte schrijven voor het nieuwe cursusjaar. Dat gebeurt automatisch.”
 26. 26. Oorspronkelijk:“Zoals afgesproken stuur ik je een bevestiging van onze gemaakteafspraak. Dit gesprek zal plaatsvinden met mevrouw E. Koevoets enmevrouw K. van Beusekom*. Het gesprek neemt ongeveer een uur inbeslag en vindt plaats op het kantoor van ABC B.V. te Hilversum. Hetgesprek is in overleg gepland op woensdag 10 december om 11.00uur.”Zo kan het ook:“Graag bevestig ik onze daarnet gemaakte afspraak op dinsdag 7juni, van 11 tot 12 uur. Bij het gesprek is mevrouw E. Koevoets ookaanwezig. Het gesprek vindt plaats op het kantoor van ABC B.V. inHilversum.”
 27. 27. Oorspronkelijk:“Office 2010 wordt geleverd met nieuwe en verbeterde programmasen functies om creatief te zijn, te communiceren en productief teblijven, of u nu thuis, op kantoor of op school werkt. U hebt op meerplaatsen (en binnen uw planning) toegang tot bestanden mettoepassingen die u kunt gebruiken op de computer, op een Windows-telefoon of in een webbrowser..”Zo kan het ook:“Wilt u creatief en productief zijn, waar u ook bent? En wilt u overalkunnen communiceren? Dat kan, met de nieuwe en verbeterdeprogramma’s in Office 2010. Of u nu thuis, op kantoor of op schoolbent, u kunt uw bestanden overal bereiken en bewerken. Op decomputer, op een Windows-telefoon of in een webbrowser. Zo biedtOffice 2010 u vrijheid en flexibiliteit.”
 28. 28. Basisregel 6:Schrijf kort en bondig en vermijd* ‘zullen’ ‘worden’ en ‘willen’. * behalve als je een minder prettige mededeling wilt afzwakken Telt je zin meer dan 15 woorden? Maak er dan twee zinnen van.
 29. 29. Wordt je artikel eenbrij van woorden op het scherm?
 30. 30. Basisregel 7:Schrijf korte alinea’s en plaats er witregels tussen. Zorg dat alinea’s niet langer zijn dan 6 à 7 regels.
 31. 31. Tussenkopjes helpen de lezer om de tekst snel te scannen.
 32. 32. Oefening: Verzin zelftussenkopjesvoor de tekst die je ontvangen hebt.
 33. 33. Basisregel 8: Gebruik heldere of prikkelende tussenkopjes Is het tussenkopje representatief voor de tekst of wekt het nieuwsgierigheid op?
 34. 34. A picture is worth 1,000 words…
 35. 35. Basisregel 9: Gebruik (waarmogelijk) afbeeldingen Is het technisch mogelijk? En voegt het iets toe aan de tekst?
 36. 36. Help je lezer het overzicht bewaren! Zo: 1.  Handig 2.  Snel 3.  Gemakkelijk Of zo: •  Handig •  Snel •  Gemakkelijklijstjes zijn niet voor niets zo populair…
 37. 37. Basisregel 10:Gebruik puntsgewijze opsommingen Zijn er veel aspecten aan een zaak? Maak er dan een opsomming van.
 38. 38. Nu nog een pakkende kop!
 39. 39. VoorbeeldOorspronkelijke kop:“MICA: Architectuur richtlijnen voormanagementinformatie en tooling”Zo kan het ook: “What’s in it for me?”Kop voor directe collega’s:“Heldere handvatten voor tooling nieuwemanagementinformatie”Kop voor anderen binnen de organisatie:“Proces ontwikkeling managementinformatiesterk verbeterd”
 40. 40. Enkele tips1.  Pas het ‘lijstjes’ principe toe in je titel (“top 10 praktische tips”)2.  Houd het kort en helder.3.  Vertel niets (prikkel je lezer, maak hem/haar nieuwsgierig).4.  Vertel alles (haak in op voordeel voor de lezer).5.  Vermijd onbekend jargon.6.  Stel een vraag (en beantwoord deze in het artikel).
 41. 41. Oefening:Maak nu een pakkendekop voor jouw artikel
 42. 42. Basisregel 11: Maak een pakkendekop. Maar pas als het artikel af is!  Houd de kop kort, maximaal 5woorden. Laat lidwoorden eventueel weg.
 43. 43. Lees je artikel nogeens door … op papier!
 44. 44. Basisregel 12: Is je artikel af? Leeshet een paar uur later nog een keer door.  Print je artikel uit en lees het nogeens door. Ben je tevreden? Tijd voor publicatie!
 45. 45. En ten slotte
 46. 46. Hoe zorg ik dat ik gelezen word? Voor intranet heb je meestal minder middelen tot je beschikking
 47. 47. Enkele tips1.  Vertel je collega’s over je nieuwe artikel2.  Mail het linkje door naar collega’s3.  Zet een link naar je nieuwste artikel op je persoonlijke profiel op intranet4.  Neem deel aan interne communicatiepodia als Yammer en ‘spread the word’5.  Worden collega’s genoemd in je artikel? Stuur de link naar hen door!6.  … [jouw idee]
 48. 48. Vragen?
 49. 49. Dank je wel! @ElineWalda

×