Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT

1,147 views

Published on

Event: Oracle Day Estonia 2012
Date: 8.03.2012
Country: ESTONIA
Speaker: Margus Noormaa (RMIT)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas – RMIT

 1. 1. IT valdkonna konsolideerimine Rahandusministeeriumi valitsemisalas Margus Noormaa 08.03.2012
 2. 2. Konsolideerimise kronoloogia 2001 – esimene Rahandusministeeriumi valitsemisala IT organisatsiooni korrastamise analüüs (PwC) 2002 – Ühendati Maksuameti ja Tolliameti IT 2004 –Statistikaameti serverite ja tööjaamade hooldus konsolideeriti RMi 2009 – valitsemisalaülene IT konsolideerimise eelanalüüs 2010 – euro-projekt 01.01.2011 – IT konsolideerimise projekt alustas 01.07.2011 – RMIT asutati 01.01.2012 – RMIT alustas tegevust
 3. 3. 2003
 4. 4. 2012
 5. 5. Miks tehti? 2001 oli selge, et mitu väikest IT üksust ei ole jätkusuutlik, koos ollakse võimekamad; Põhitegevuse vajadused kasvavad kiiremini kui ressursid ja koos on IT kulusid lihtsam juhtida; Valitsemisala asutuste põhitegevus sõltub pea 100% IT suutlikkusest ja IT korraldus peab vastama asutuste vajadustele; Vastavalt RESile ei suurene riigi kulud järgmistel aastatel, vajalikud IT teenused tuleb aga tagada; …
 6. 6. Riskid IT funktsiooni kaugenemine tellijast; Valitsemisala huvid vs asutuse huvid; Tellijapoolne võimekus oma vajadusi kirjeldada; …
 7. 7. Kasu• IT teenused –tõuseb esmaste teenuste kvaliteet, rakendatakse uusi lahendusi ühiselt;• IT arendused –arenduskulude efektiivsem juhtimine;• IT hooldus –stabiilsuse suurenemine;• IT süsteemide turvalisus - ühise kompetentsi ja tehniliste vahendite optimaalsem kasutamine;• Koostöö teiste asutuste ja riikidega – RMIT partnerina tõsiseltvõetavam;• IT eelarve – efektiivsem juhtimine;• IT organisatsioon –läbipaistvam ja vähem bürokraatlik.
 8. 8. RMIT• Valitsusasutuse hallatav riigiasutus• Töösuhe reguleeritud töölepinguga• 96 töökohta, 7 talitust, 3 osakonda• Osa tugiteenuseid RMist ja MTAst• Internet: http://www.rmit.ee/ 10
 9. 9. 1212
 10. 10. Peamised ülesanded• Teenused - IT teenuste haldamine, arendamine, väljatöötamine ja juurutamine;• Arendus – RM ja MTA infosüsteemide arendamine, arenduse hanked, kuluarvestus, aruandlus;• Hooldus – infosüsteemide haldamine, riist- ja tarkvara hanked, süsteemi- ja infrastruktuuri arendus, kasutajatugi ja helpdesk. 13
 11. 11. Valitsemisalast• Asutusi - 4• Kasutajaid ~2600• Lauaarvuteid: ~800• Terminale: ~1450• Sülearvuteid: ~650• Printereid/kombaine: ~400• Rakendusi ~ 250 15
 12. 12. Mis muutub/ muutus?• IT organisatsioon läbipaistvamaks• Töökorraldus selgemaks ja arusaadavamaks• Juhendid ja tööprotsessid ühtlustuvad• Arveldamine ja asjaajamine lihtsustub• Uued aadressid: Liimi 1b, www.rmit.ee• … 17
 13. 13. Mis ei muutunud?• Tavakasutaja jaoks ei muutunudki midagi• Tugiisikute paiknemine• Töövahendid• Suurem osa tavakasutaja jaoks “nähtavaid” IT-protsesse• … 18
 14. 14. IT teenuste osakondTeenuste tugi/ teenusehaldurite ülesanded: – nõustada oma valdkonnas asutuste töötajaid; – hallata teenuste osutamise kokkuleppeid; – Koordineerida probleemide lahendamist; – Teostada aruandlust.Rakenduste tugi/ rakendusadministraatorite ülesandeks on: – kasutajate tehniline nõustamine; – arendusvajaduste kogumine; – veasituatsioonide lahendamine. 19
 15. 15. IT arendusosakond• Projektijuhtimine, tarkvara arendus;• Muutunud on arendusprojektide planeerimise ja läbiviimise protsess;• Kõigil VA asutustel on see ühetaoline. 20
 16. 16. Olulist• Sisupoole üksuste kontaktiks uute arenduste ja muudatuste tellimisel on asutuste arendusosakond;• Arendusplaani täitmise üle teostab järelevalvet asutuse arendusosakond;• RM/ MTA IT arenduste teostamiseks vajalikke riigihankeid korraldab ja viib läbi RMIT;• RM/ MTA IT arenduste kulujuhtimine toimub RMIT-s;• Arendusprojekt algatatakse enne hankeprotsessi läbiviimist;
 17. 17. IT hoolduse osakond• Süsteemide administreerimine, kasutajatugi (helpdesk), töökohahooldus;• Hooldusosakonna roll on muutunud teenuste põhiseks;• Tugiisikud jäävad kohtadele;• Helpdeski kontaktid jäävad samaks, lisandub kõigile ühised kontaktid;• Rakenduste administreerimine ja tarnete paigaldus liikus teenuste osakonda. 22
 18. 18. Väljakutsed 2012-2013• Kõike on vaja teha kohe ja praegu;• Tööprotsesside ümberkujundamine ja ühtlustamine;• IT strateegia väljatöötamine;• IT eelarve korrastamine;• IT-varade haldus reorganiseerimine;• IT turvalisuse korralduse ühtlustamine;• RMITi töökorralduse ja töökeskkonna loomine toimub taustal;• … 25
 19. 19. Riigi Tugiteenuste KeskusTänan!

×