Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Riigi infosüsteemi arhitektuuri juhtimine

754 views

Published on

Presentatsioon annab ülevaate Eesti Riigi Infosüsteemi arhitektuuri juhtimiseks käivitatavast komitoloogiast

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riigi infosüsteemi arhitektuuri juhtimine

 1. 1. Arhitektuur ja selle komitoloogia Andres Kütt RIA / Riigi Infosüsteemi Arhitekt ! 13.05.2014
 2. 2. " Lühidalt Riigi Infosüsteemi arhitektuurist " Planeeritud komitoloogia selle juhtimiseks " Asjade hetkeseis Sisukord
 3. 3. Riigi infosüsteemi tehniline arhitektuurx-tee Asutus Asutus AsutusAsutus Elektrooniline identiteet Brauser Kodanik, ametnik, ettevõtja Infosüsteem Infosüsteem Infosüsteem Infosüsteem Sidus- teenused Sidus- teenused Sidus- teenused PortaalBaas- taristu
 4. 4. Riigi infosüsteemi protsessiarhitektuur Arhitektuurinõukogu Baastaristu x-tee eID Otsuse- projektid Kanalid Otsused Tagasiside IT-asutused IT-osakonnad Taristupakkujad Otsused Rahastusprotsessid RIHAprotsess Osalus MKM RISO ITAO IT-juhtide nõukoguMinisteeriumidjaasutused Rahastus
 5. 5. " Nõukogud on osalejate, mitte RIA jaoks " Kahekihiline lähenemine " Arhitektuurinõukogu annab üldise suuna " Allnõukogud on tehnilisemad " Selge mandaat, selge ülesanne, selge vastutus " Kõik algab ja lõpeb kliendiga Üldised põhimõtted
 6. 6. Suur arhitektuurinõukogu
 7. 7. " Eesmärgiks kogukonda kaasata " Nii era- kui avalik sektor " Peamine otsustaja tehnilistes küsimustes " Kes maksab, tellib ka muusika " Ärilistesse küsimustesse ei sekku " Prioriteedid tulevad tellijalt Põhimõtted
 8. 8. " Arhitektuuridokumendi tekitamine ja arendamine " Kõikvõimalikud muud normid ja parimad praktikad " Suuremate arendusprojektide arhitektuuri otsuste koordineerimine " Arbiitriroll Ülesanne
 9. 9. " 2/3 enamus otsustamisel " Koguneb vähemalt korra kvartalis " Agenda peamiselt osalistelt " Eskalatsiooniteeks RIA peadirektor Töökorraldus
 10. 10. Liikmed 1. RIA • ISi Arhitekt • eID arhitekt • xTee arhitekt • Baastaristu arhitekt • Portaali arhitekt • Andmeturbearhitekt 2. RMIT 3. SMIT 4. KEMIT 5. RIK 6. KaMin
 11. 11. Allnõukogud
 12. 12. " Oluliselt tehnilisem, kui suur nõukogu " Kinnitab kõik lähteülesanded " Eskaleerib keerulised küsimused üles " Omab täielikku otsustuspädevust erinevalt suurest nõukogust Allnõukogud
 13. 13. Allnõukogud eID 1. Sertifitseerimiskeskus 2. Guardtime 3. SEB 4. Cybernetica 5. RIK 6. Swedbank 7. SMIT 8. RMIT 9. Signwise Baastaristu 1. SMIT 2. RIK 3. RMIT 4. RIKS 5. KEMIT 6. EENET 7. Sotsmin !
 14. 14. " Kiri osalistele välja läinud, ootame tagasisidet ja nimesid " Kui nimed olemas, lepime kokku esimese kohtumise ajad " Eesmärk: enne jaanipäeva esimene ring peale teha Asjade seis
 15. 15. Aitäh! Andres Kütt andres.kutt@ria.ee

×