Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Essbase juurutus Bonnier Business Press in Central and Eastern Europe divisjonis

891 views

Published on

Event: Oracle Day Estonia 2012
Date: 8.03.2012
Country: ESTONIA
Speaker: Inge Prangel (Icefire Eesti)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Essbase juurutus Bonnier Business Press in Central and Eastern Europe divisjonis

 1. 1. Hyperion Essbase juurutusBonnier BBPCEE divisjonis Inge Prangel ICEFIRE OÜ
 2. 2. BBP organisatsiooni struktuur 1
 3. 3. Bonnier Business Press Central & EasternEurope 2
 4. 4. BBPCEE tooteportfell •  Päevalehed •  Nädalased lehed •  Ajakirjad •  Veebilehed •  Konverentsid •  Käsiraamatud •  E-õpe •  Meditsiiniajakirjad 3
 5. 5. Eesmärk  Aruandlus •  Nädalane e. müügiaruandlus »  reklaamimüük »  netimüük »  tellimuste müük •  Kuine e. finantsaruandlus »  konsolideeritud bilanss »  konsolideeritud kasumiaruanne 4
 6. 6. Andmete algallikad  Projektiga seonduvad alliksüsteemid: »  Finantsarvestuse süsteem »  Personaliarvestuse süsteem »  Erinevad online süsteemid »  Müügisüsteem   Üldine info turu kohta 5
 7. 7. Aruandluse seis enne projekti 6
 8. 8. Probleemid   Aruandlus excelis   Erinev loogika aruannetel   Erinev loogika arvutustes   Andmete konsolideerimine   Konverteerimine   Aruannete koostamise aeglus 7
 9. 9. Nõuded süsteemile (1)  Finantsaruanded -  Ühildatud aruandeformaat -  Drill-down võimalus -  Erinevate andmegruppide loomise võimalus   Eri liiki aruandlus »  Eeldefineeritud aruanded »  Valitavate parameetritega aruanded »  Ad-hoc aruanded 8
 10. 10. Nõuded süsteemile (2)  Paindlik andmete analüüs  Erinevatest algallikatest pärineva info kombineerimine  Kulude allokeerimise võimalus  Suhtarvude arvutused 9
 11. 11. Lisaväärtus juhtkonnale  Lühendada aruande genereerimisele kuluvat aega  Kulutada aruannete kokkupanemisele kuluv aeg andmete analüüsile  Andmete ja aruandluse ühtlustamine 10
 12. 12. Lahendus Excel Other Data Templates Financials SourcesEelarve ja prognoosid Text Files FDM Essbase Admin Essbase Services Workspace Adhoc Excel Dashboards HFM & upload Excel Reports Production Queries Reports 11
 13. 13. Essbase (1)   Multidimensionaalne (OLAP) andmebaas Online Analytical Processing reaalajas mitmemõõtmeline analüüs 12
 14. 14. Multidimensionaalne andmebaas (1)  Andmed hoitakse nn “andmekuupides”  Kuubi teljed esindavad erinevaid dimensioone (konto, periood, toode jne)  Arvutused serveris, mitte aruandel  Kiired päringud sõltumata andmemahust 13
 15. 15. Multidimensionaalneandmebaas (2) 14
 16. 16. Multidimensionaalneandmebaas (3)  Multidimensionaalses Tooted kokku andmebaasis andmepäringud ülalt- alla - aeglasem transaktsioonide päringutel P01 P02 P03  Relatsioonilises andmebaasis päringud alt-üles P01 P02 P03 - ei sobi andmete visualiseerimisel, aeglane summeeritud päringutel Tooted kokku 15
 17. 17. Essbase (2)  Ühendab eelarve jälgimise, sisemise arvestuse ja analüüsi töövahendid  Vahend info analüüsimiseks, aruandluseks ja graafikute loomiseks  Platvorm erinevatele BI ja EPM moodulitele (planeerimine jne) 16
 18. 18. Essbase üldised omadused (1) Töövahend ärikasutajale, mitte IT-le: >  aruanded defineeritavad ärikasutajate poolt >  metaandmete administreerimine ärikasutajate poolt Lahendus töötab ühtse infopangana Kiire jõudlusega ka suurte andmemahtude korral ja suure hulga metaandmete korral. Lihtne interaktiivne töölaual põhinev lihtne kasutajaliides Integreeritus MS Office’ga (Excel, Word, Powerpoint)
 19. 19. Süsteemi häälestus (1)  Defineeritakse andmekuubid  Defineeritakse andmemudel >  dimensioonid >  hierarhiline struktuur >  dimensioonide väärtused   valemid arvutusteks   andmete ülekande reeglid   kasutajaõigused 18
 20. 20. Bonnieri andmemudelAruandluses kasutatavad mõõtmed: Konto Ettevõte Stsenaarium Valuuta Periood Aasta Toode Toote tüüp Tellimuse periood Toote päritolumaa (kirjeldav dimensioon) Publitseerimise sagedus (kirjeldav dimensioon) 19
 21. 21. Andmemudeli näide
 22. 22. Arvutused   Konverteerimised   Hälvete arvutused   Suhtarvud   Kulude allokeerimine   Konsolideerimine   Elimineerimine 21
 23. 23. Süsteemi häälestus (2)  Dünaamilised muutujad (YTD, QTD, PTD) 22
 24. 24. “Dünaamilised” muutujad
 25. 25. Süsteemi häälestus (2)   “Dünaamilised” muutujad (YTD, QTD, PTD)   Aliaste defineerimine   Alternatiivsed hierarhiad   Aruandlusvaluutad 24
 26. 26. Ärireeglite ja valemite defineerimine  Valemite defineerimine >  Dimensiooni sisesed arvutused >  Dimensioonide vahelised arvutused >  Võimalus defineerida valemeid aruannetel  Nii jooksvad kui ka teatud intervallide järel automaatselt käivitatavad  Arvutatud andmed kas salvestatakse või arvutatakse andmete päringul  Tingimuslik ja protseduuriline loogika
 27. 27. Valemite defineerimine Kaasas üle 350 sisseehitatud funktsiooni, sh: >  rahandusfunktsioonid , näiteks: netoväärtus (NPV), rentaablussuhtarvud jne... >  @ALLOCATE tegevuspõhise kuluarvestuse jaoks >  Toetab aegseeriate arvutusi >  Valemite haldus ühest kohast
 28. 28. Tunnused süsteemis
 29. 29. valemid – hälbe arvutus Tegelik Eelarve Hälve Hälve %Müügitulu 100 120 -20 -16,67Tegevuskulud 100 120 20 16,67
 30. 30. Hyperion Financial Data Quality Management SOURCE SYSTEMS GUIDED WORKFLOW USER INTERFACE DATA EPM EPM PREPARATION SYSTEM Adapters SERVER COMPONENTS •  Data cleansing •  Hyperion Financial and •  Excel •  Prepackaged integration Management transformation •  Flat files •  Task •  Data loading including •  Hyperion Planning •  ODBC scheduling supplemental data, line •  Hyperion Essbase •  Text and •  GL/ERP item detail •  Hyperion document •  Oracle EBS archive •  Dimensional mapping Enterprise •  Audit review verification •  Data Marts •  Data staging •  Process management
 31. 31. Andmete ülekanne (1)  Defineeritakse reeglid >  Metaandmete struktuur/seosed jms >  andmete laadimise formaadid  Seadistatav > käivituma automaatselt > võimalus käivitada käsitsi  Andmete impordi käigus tekkinud vead logitakse Kontrollaruanded
 32. 32. .Andmete ülekanne (2) Toetab andmete ülekanne mitmest algallikast Toetatud formaadid: > andmebaas > lamefail > Excel Võimalus valida, kas imporditakse kõik või ainult uued andmed
 33. 33. Andmete laadimise protsess  Andmete import alliksüsteemist  Andmete transformeerimine ja valideerimine  Andmete eksport sihtsüsteemi  Kontrollaruanded
 34. 34. Aruandlusvahendid •  Financial Reporting Studio >  Staatilised aruanded •  Web analysis >  Ad Hoc aruanded •  Excel SmartView >  Ad hoc aruanded >  Online/offline funktsionaalsus >  Süsteemis kirjeldatud vormide avamine 33
 35. 35. Analüüsi töövahendid   Lihtne kasutajaliides võimaldab ärikasutajatel teostada: >  trendide analüüsi >  jooksvaid prognoose >  modelleerida erinevaid tegevusversioone >  what-if analüüse >  sihiotsingut (Goal seeking) 34
 36. 36. 35
 37. 37. ...Web Analysis
 38. 38. Excel SmartView
 39. 39. Töölaud - Workspace Interaktiivne töökeskkond kasutajale, kus toimub >  aruannete (kogumite) vaatamine ja trükkimine >  kasutajaeelistuste haldus >  süsteemi administreerimine >  juurdepääs erinevatele moodulitele >  teavitused, meeldetuletused >  annotatsioonid
 40. 40. 39
 41. 41. Töölaud - Workspace 40
 42. 42. Kasutajaõigused Eristatakse   Andmete vaatamise ja lisamise õigust   Kasutajaid ja kasutajagruppe   õiguste määramine aruannetele   õiguste määramine metaandmete raames
 43. 43. Juurutustsükkel
 44. 44. Projekti tulemus  Ühtlustatud aruandlus  Keerukamad arvutused  Aruannete koostamise tsükli lühendamine  Võimalus teostada ad-hoc analüüse andmemudeli raames
 45. 45. Küsimused ja vastused
 46. 46. The more time you spend in reporting on what you are doing, the less time you have to do it in.Stability is achieved when you spend all your time doing nothing but reporting on the nothing you are doing 45

×