Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A infancia desfavorecida.

511 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A infancia desfavorecida.

 1. 1. A infancia desfavorecida “Non pode nin debe haber nenos usados para o contrabando de droga, para os pequenos e grandes crimes, para practicar o vicio. Non pode nin debe haber nenos asasinados, nenos eliminados, nenos condenados a morte. Non pode nin debe habelos. É o Papa quen o pide, quen o esixe, no nome de Deus e do seu Fillo, que foi neno". (Xoán Paulo II, Brasil. 1992) Secretariado de Infancia Misioneira en España (Obras Misionais Pontificias )
 2. 2. Asistencia sanitaria e saúde (1) “O neno gozará dunha protección especial para que poida desenvolverse física, mental, moral, espiritual e socialmente, así como en condicións de liberdade e dignidade.” “O neno debe gozar dos beneficios da seguridade social. Terá dereito a crecer e desenvolverse en boa social saúde. Con este fin deberán proporcionarse, tanto a el saúde como á súa nai, coidados especiais, incluso atención especiais prenatal e postnatal. O neno deberá gozar de postnatal alimentación, vivenda, recreo e servizos médicos adecuados.” Declaración dos Dereitos do neno (Principios 2 e 4. Resolución 1386 (XIV), 20 de novembro de 1959. Asemblea Xeral da ONU)
 3. 3. Asistencia sanitaria e saude (2) Cada 6 segundos, un neno menor de cinco anos morre por falta de alimentos Cada 30 segundos, 5 nenos morren de fame 6 millóns de nenos menores de cinco anos morren cada ano de fame. 180 millóns de nenos menores de 10 anos padecen desnutrición. 8 millóns de nenos ao pouco de nacer morren ao ano por mala saúde e deficiente nutrición da nai durante o embarazo, pola atención inadecuada durante o parto e pola falta de atención ao neno.
 4. 4. Asistencia sanitaria e saúde (3) O SIDA-VIH  Infectados 2,7 millóns de nenos menores de 15 anos  En 20 anos, o VIH causou 24 millóns de mortes  Nos países ricos, os medicamentos antirretrovirais transformaron a SIDA en pouco máis ca enfermidade crónica, mentres que nos países empobrecidos continúa sendo enfermidade mortal.  É a 1ª causa de mortalidade no continente africano e a 4ª do mundo.
 5. 5. Educación (1) “O neno ten dereito a recibir educación, que será gratuíta e obrigatoria polo menos nas etapas elementais. O neno debe gozar plenamente de xogos e recreacións, os cales deben estar orientados cara recreacións aos fins perseguidos pola educación; a sociedade e as educación autoridades públicas esforzaranse por promover o goce deste dereito” Declaración dos Dereitos do neno (Principio 7. Resolución 1386 (XIV), 20 de novembro de 1959. Asemblea Xeral da ONU)
 6. 6. Educación (2) O gasto militar mundial de 4 días lograría garantir durante 10 anos a educación básica en todo o mundo. mundo Case mil millóns de persoas, das que dúas terceiras partes son mulleres, chegan ao século XXI sen saber ler un libro nin asinar co seu nome. Máis de 130 millóns de nenos non van á escola, dos que 73 millóns son nenas. Millóns de nenos van a escolas insuficientes Moitos países non consideran na súa lexislación a obrigatoriedade do ensino básico.
 7. 7. Educación (3) A falta de educación das nenas implica, ademais de negarlles un dereito fundamental para todo ser humano: Aínda maior marxinación das mulleres Incapacitación para mellorar a súa situación Incapacitación para crecer profesional e intelectualmente
 8. 8. Guerras e conflitos armados (1) “O neno debe ser protexido contra toda forma de abandono, crueldade e explotación. Non será explotación obxecto de ningún tipo de trata.” “O neno debe ser protexido contra as prácticas que poidan fomentar a discriminación racial, relixiosa ou de calquera otra índole. Declaración dos Dereitos do neno (Principios 9 e 10. Resolución 1386 (XIV), 20 de novembro de 1959. Asemblea Xeral da ONU)
 9. 9. Guerras e conflitos armados (2) Os conflitos armados na última década cobráronse, entre os nenos: 2 millóns de mortos, 6 millóns de feridos 1 millón de orfos Actualmente máis de 15 millóns convertéronse en desprazados ou refuxiados.
 10. 10. Guerras e conflitos armados (3) Actualmente existen máis de 65 guerras e conflitos armados. No mundo hai cerca de 600.000 nenos soldado. Anualmente morren uns 10.000 pequenos por causa das minas terrestres. Custa unos 4 € colocar unha mina e uns 2.000 € desactivala.
 11. 11. Escrvitude laboral (1) “Non deberá permitirse ao neno traballar antes dunha idade mínima adecuada; en ningún caso se dedicará nin se permitirá que se dedique a ocupación ou emprego ningún que poida prexudicar a súa saúde ou a súa educación ou impedir o seu desenvolvemento físico, mental ou moral.” “Non deberá permitirse ao neno traballar antes dunha idade mínima adecuada.” Declaración dos Dereitos do neno (Principios 7 e 9. Asemblea Xeral da ONU)
 12. 12. Escravitude laboral (2) 4 de cada 5 nenos traballan sen remuneración, ou reciben cantidades moi inferiores Moitos deles encóntranse reducidos á escravitude e en condicións de servidume, por débedas económicas dos seus pais. Outros, encóntranse illados con terribles condicións no traballo doméstico ou son vítimas de abusos sexuais. Segundo a Organización Internacional do Traballo (OIT), os principais traballos que realizan os nenos son:  0.9% Canteiras e minas.  1.9% Construción.  3.8% Almacenamento, comunicación e transporte.  6.5% Servizos comunitarios, sociais e persoais.  8.3% Manufacturas.  8.3% Comercio ao por maior e ao por menor, hoteis e restaurantes.  70.4% Agricultura, caza, pesca
 13. 13. nenos da rúa (1) “O neno gozará dunha protección especial e dispoñerá de oportunidades e servizos, dispensado todo isto pola lei e por outros medios, para que poida desenvolverse física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudable e normal, así como en condicións de liberdade e dignidade.” “O neno debe ser protexido contra toda forma de abandono, crueldade e explotación.” explotación Declaración dos Dereitos do neno (Principios 2 e 9. Resolución 1386 (XIV), 20 de novembro de 1959. Asemblea Xeral da ONU)
 14. 14. nenos da rúa (2) A base deste fenómeno social: A crecente disgregación familiar ou a tensión entre pais A emigración A pobreza A difusión do alcoholismo e outras drogodependencias A prostitución As guerras e os conflitos sociais A difusión dunha cultura do delito e a transgresión A falta de valores de referencia A soidade e un sentido cada vez máis profundo de baleiro. Danse numerosos casos en Europa, América Latina, Asia e África.
 15. 15. Explotación sexual (1) “O neno debe ser protexido contra toda forma de abandono, crueldade e explotación. explotación Non será obxecto de ningún tipo de trata.” trata Declaración dos Dereitos do neno (Principios 9. Resolución 1386 (XIV), 20 de novembro de 1959. Asemblea Xeral da ONU)
 16. 16. Explotación sexual (2) Causas que levan á situación de explotación sexual a menores: Escasas oportunidades de traballo Violencia doméstica Pobreza Carencia dun sistema educativo Mafias, materialismo, corrupción A vulnerabilidade da muller e desigualdade de xénero Escasa aplicación das leis Turismo Globalización... Consecuencias: danos físicos e psicolóxicos, moitas veces insuperables
 17. 17. Difusión da fe (1) Aínda hoxe, a principios do século XXI, as dúas terceiras partes da humanidade esperan ter a oportunidad de recibir por primera vez o anuncio do Evanxeo.
 18. 18. Difusión da fe (2) Dificultades na difusión da fe Falta de material. Falta de persoal formado Longas distancias. Ser minoría na rexión ou país. Algúns países prohíben o anuncio do Evanxeo.

×