Successfully reported this slideshow.

Explotacion Infantil

1,069 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Explotacion Infantil

 1. 1. Explotación infantil Javier Pumares Pérez. Susana Primo Pazos. Jose Manuel Limia Pérez. Laura Lorenzo Pérez. FILOSOFÍA E CIDADANÍA. 1º BAC CURSO 2009-2010. Prof. J. Luís Martínez Costas.
 2. 2. Introducción <ul><li>Ao longo da historia e en todos os tipos de culturas, os nenos axudaron aos pais no campo, no mercado, ou na casa desde que tiñan idade suficiente para realizar unha tarefa simple. </li></ul><ul><li>Os menores foron explotados no traballo en toda a historia. </li></ul><ul><li>Inglaterra dominou nesta situación durante a Revolución Industrial. </li></ul><ul><li>Durante o século XX, a loita para defender os dereitos dos nenos levou moitos países a adoptar a lexislación e as reformas para o seu benestar e educación, pero aínda hoxe en moitos países con alto índice de pobreza os nenos son explotadas e utilizadas como forza de traballo. </li></ul>
 3. 3. Que é a explotación infantil? <ul><li>É o traballo de prevención a educación dos nenos, ameaza </li></ul><ul><li>a súa saúde física ou mental que os impide xogar. </li></ul>
 4. 4. Características <ul><li>Días en exceso de doce horas. </li></ul><ul><li>Empregos onde pagan pouco. </li></ul><ul><li>Traballos que afectan a súa dignidade ou a autoestima. </li></ul><ul><li>As nenas sofren unha dobre discriminación por ser mulleres, e son máis vulnerables a todas as formas de explotación, especialmente o abuso sexual e prostitución. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Excluídos da educación e presos no círculo vicioso da pobreza. </li></ul><ul><li>Prexudican os seus dereitos básicos, a súa saúde, e mesmo as súas vidas. </li></ul><ul><li>A explotación de nenos é asumida no seo da familia como unha fonte de renda aceptado por todos os seus membros. </li></ul><ul><li>Por outro lado, un neno é máis rendible que un adulto, por mor da súa impotencia, submisión, e o feito de que fai o mesmo traballo que os adultos, sen ningunha queixa e salario moi inferior. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Traballos perigosos, como por exemplo a explotación mineira, manipulación de maquinaria pesada, traballos que manipulan productos químicos … </li></ul><ul><li>Traballos sospeitosos: traballos que non son mortais, pero que constitúen unha violación dos dereitos dos nenos que traballan escondidos da vista do público. </li></ul><ul><li>Traballos de moito esforzo físico dificultan o desenvolvemento normal de crecemento. </li></ul><ul><li>Condicións infrahumanas. </li></ul>
 7. 7. Causas <ul><li>Marxinación social e pobreza extrema: a familia, en xeral, non ten as condicións necesarias de supervivencia e fará aos nenos traballar para manter a economía familiar. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Redes de explotación infantil: varias redes de crime organizado que operan en todo o mundo para o seu uso en nenos nos seus fins económicos, como a mendicidade e prostitución. </li></ul><ul><li>Os conflictos armados: en situacións desastrosas da orde pública, os nenos son vítimas de todas as formas de abuso. </li></ul><ul><li>Pola presión do grupo: algúns nenos e adolescentes, traballan para acompañar os seus amigos, as súas ganancias son usados para satisfacer as súas propias necesidades, senón polo pracer de tratar con cartos xa están sendo deixados nas rúas, adaptándose as experiencias dos da rúa. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Neglixencia dos pais: Este é un acto de irresponsable paterna. É moi común nos pais adolescentes. </li></ul><ul><li>Por orfandade: isto ocorre cando nenos ou adolescentes son orfos e non están sostidos por ninguén. </li></ul>
 10. 10. Cifras <ul><li>Os reportes dA UNICEF din que ao redor de 246 millóns de nenos e nenas son suxeito de explotación infantil no planeta e polo menos tres cuartas partes (171 millóns) fano en perigo. </li></ul><ul><li>Sin embargo, segundo o reporte “Protección infantil contra el abuso y la violencia: Explotación infantil” da Unicef, o 70% dos nenos e nenas traballadoras no mundo fano no sector da agricultura. </li></ul>
 11. 12. Afecta á escolaridade <ul><li>A necesidade de xerar ingresos para a familia fai priorizar o traballo sobre a frecuencia escolar. Os nenos e nenas traballadores moitas veces non teñen tempo para asistir a escola (75% deles fan xornadas de traballo de 30 horas ou máis por semana) e os poucos que poden, rematan tan cansos que o rendemento escolar é moi baixo. </li></ul>
 12. 13. Nenos soldados <ul><li>A guerra é algo cotidiano para moitos nenos de mundo. Non é infrecuente que rematen formando parte dalgún dos bandos combatentes. </li></ul><ul><li>O reclutamento pode ser forzoso ( en Somalia permítese o ingreso en ringleiras de nenos dende os 16 anos) pero, por diversas causas, tamén poden facelo voluntariamente: </li></ul><ul><li>A necesidade de comida e teito que as forzas combatentes garantizan. </li></ul><ul><li>A necesidade dun grupo que os acolla, ante a seguridade provocada pola guerra, á que se liga a orfandade de moitos de estos nenos. </li></ul><ul><li>A manipulación de crenzas e ideoloxías. </li></ul>
 13. 14. <ul><li>A pertenza a exercitos ou grupos armados provoca nos nenos terribles secuelas de violencia e fan moi difícil a súa reinserción á vida normal. </li></ul><ul><li>O moi complicado erradicar o traballo infantil, sobre todo cando este vai unido a miseria das familias, xa que esixe cambios profundos na orde económica, política e moral do noso mundo e da sociedade na que vivimos. </li></ul><ul><li>Ademais, a propia ONU dedica poucos recursos a solución deste problema tendo enconta a súa magnitude. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Os diversos programas internacionais deben centrarse na erradicación das formas de explotación da infancia especialmente perigosas. </li></ul><ul><li>A O.I.T creou o “Programa Internacional para a Erradicación do Traballo Infantil” (IPEC) que prevé a progresiva desaparición do mesmo, comenzando polas formas máis abusivas con tres grupos prioritarios: </li></ul><ul><li>Os nenos que traballan na servidunbre. </li></ul><ul><li>Os que traballan en condicións de especial peligrosidade física. </li></ul><ul><li>Os grupos especialmente vulnerables, como os de corta idade (menos de 12 anos) e as nenas. </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Este traballo conta cunha serie de países donantes e máis de 30 participantes nos que se realizan Programas de Acción, xa con máis de 1000 desde que se iniciou o programa de 1992. </li></ul><ul><li>Outro caso importatne foi a Conferencia sobre o Traballo Infantil que se celebrou en Osolo do 27 ao 30 de outubro de 1997, auspiciada pola OIT e UNICEE. </li></ul><ul><li>Nesta conferencia acordouse un plan de acción centrado nos seguintes puntos: </li></ul><ul><li>Protección del niño contra la explotacion económica e o desempeño de calquera traballo perigoso ou que dificulte o seu desenrrolo. </li></ul><ul><li>Separación dos menores das formas intolerables da explotación. </li></ul><ul><li>Erradicación de toda a actividade laboral realizada por nenos en idade escolar. </li></ul><ul><li>Rehabilitación física e psicolóxica dos nenos afectados </li></ul>
 16. 17. <ul><li>As naciós implicadas deben asegurar unha política social e económica para combatir a pobreza que se centre nas necesidades familiares dos máis empobrecidos. </li></ul><ul><li>Como medida para combatir o traballo infantil, recomendase mellorar os sistemas nacionais de recolección de información, comezando por rexistros civiles que permitan o control e seguimiento dos nenos. </li></ul><ul><li>Tamén é necesario estimular a habilitación das mulleres, comezando dede nenas e promover a accion dos sindicatos na loita contra todas as formas de explotación laboral. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>En todo esto, pídese unha maior implicación por parte das nacións con maior cantidade de recursos. </li></ul>

×