Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Justicia Social

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Justicia Social

  1. 1. Día Mundial da Xustiza Social 20 de febreiro Irene Galbán Rodríguez 3º ESO
  2. 2. Que é? Día establecido pola Asamblea General de la Naciones Unidas para intentar enfrontar problemas como a pobreza, a exclusión e o desemprego por parte do organismo mundial.
  3. 3. Que é a Xustiza Social? Principio fundamental para a boa e pacífica convivencia entre nacións. Defendemos estes principios cando apoiamos a igualdade de xénero e os dereitos de pobos indíxenas e imigrantes. Provocamos a Xustiza social cando eliminamos as barreiras que enfrontan ás personas por motivos de xénero, idade, raza, relixión, cultura ou discapacidade.
  4. 4. Conclusión: O noso mundo presenta un panorama social preocupante. A inxustiza social leva relacións de explotación, todo pola culpa do rexeitamento das persoas a outras diferentes. A Xustiza Social reclama que cada unha das persoas teña a mesma igualdade de oportunidades. NON ao m achism o
  5. 5. Día Mundial da Xustiza Social Irene Galbán Rodríguez IES Francisco Asorey Cambados, febreiro 2015
  6. 6. Día Mundial da Xustiza Social Irene Galbán Rodríguez IES Francisco Asorey Cambados, febreiro 2015

×