Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tajuk 2 (Kumpulan A)

1,879 views

Published on

SC2/MVM/12b

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tajuk 2 (Kumpulan A)

 1. 1. KUMPULAN A: Andy Nazmi Dany Thein Syawal Raney
 2. 2.  Kerjasama adalah dilakukan secara beramai- ramai lagi mencapai sesuatu matlamat. Kerjasama dapat mewujudkan persaudaraan dan bertanggungjawab bersama bagi kebaikan ahli-ahli dalam masyarakat tersebut.
 3. 3.  Aktiviti bergotong-royong telah diamalkan oleh masyarakat di negara kita sejak dahulu lagi. Amalan gotong-royong membersihkan persekitaran rumah bersama-sama ahli keluarga bukan sahaja melahirkan suasana yang ceria dan mengelakkan daripada penyakit tetapi juga dapat merapatkan hubungan kekeluargaan. Terdapat banyak kebaikan jika amalan ini diamalkan oleh kita. Pembahagian kerja dan perlaksanaan kerja yang baik mampu membuahkan hasil yang sedap mata memandang dan menyenangkan semua pihak. Seperti membersihkan kolam ikan di hadapan rumah bersama-sama mampu memastikan persekitaran rumah sentiasa ceria.
 4. 4.  Suasana yang ceria adalah hasil dari amalan gotong-royong bersama-sama ahli keluarga memastikan kejayaan anak- anak tersebut. Sesungguhnya, suasana yang ceria dan bersih akan menjanjikan kejayaan anak-anak mereka agar dapat berfikiran lebih positif. Persekitaran yang bersih juga mampu mengelakan daripada jangkitan penyakit yang boeh membahayakan ahli keluarga tersebut. Dengan ini, mereka dapat meneruskan rutin harian mereka masing-masing dan juga member contoh sebagai modal insan gemilang yang seimbang jasmani dan rohaninya.
 5. 5.  Adat bukanlah satu peraturan static atau beku. Adat boleh hidup subur dan boleh berkembang dengan mengambil mana-mana unsur kebudayaan dan kerugian yang sesuai dengan peradaban orang-orang Brunei. Maksudnya adat itu boleh dipermodenkan, diperelokkan tetapi hendaklah sentiasa dalam keadaan asli. Sebagai rakyat Brunei adalah penting bagi kita untuk mempertahankan ciri-ciri kebudayaan kita sebagai orang Brunei yang mana sentiasa galat-mengalati diantara satu sama dengan yang lain, bermaruah, beradat istiadat dan juga taat beragama dan beristiadat. Memandangkan Negara kita terdiri daripada 7 rumpun melayu iaitu; Brunei, Belait, Kedayan, Tutong, Dusun, Bisaya & Murut. Maka oleh kita sudah setentunya Negara kita mempunyai pelbagai adat dan juga kebudayaan bangsa yang selaras dengan falsafah Melayu Islam Beraja.
 6. 6.  Dalam konteks MIB melengkapkan insan dengan ilmu pengetahuan yang mendatangkan kemanfaatan kepada negara, bangsa dan ugama dan juga untuk mendidik dan mengasuh kemuliaan budi pekerti dan menanamkan iman, ketaatan kepada Raja serta melahirkan tenaga manusia yang berkemahiran dan tenaga yang berguna serta berkeupayaan bagi memikul tangunggjawab dalam meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
 7. 7.  Semua ajaran Islam yang dilakukan adalah ibadat termasuk cara hidup yang meliputi segala aspek kehidupan harian. perkara yang merosakan akidah juga perlu diterangkan sejelas-jelasnya kepada prang Islam. Inibolehlah disebarkan dan diterangkan melalui khutbah Jumaat , ceramah dan sebagainya.
 8. 8.  Undang-undang dubuat adalah menurut dan selaras dengan hukum-hukum yang disebutkan oleh Allah S.W.T dalam Al-Quran. Undang-undang dinegara ini perlu dikuatkan berasaskan konsep Melayu Islam Beraja. Contohnya, pejabat sektor swasta perlu memberi kelapangan bagi pekerjanya yang beragama Islam untuk menjalankan ibadat seperti menunaikan sembahyang Jumaat
 9. 9. Kewujudan corak kehidupan yang berteraskan MIB haruslah berfungsi sebagai bentang pertahanan nilai- nilai luhur budaya kita. Dengan adanya usahapengukuhan dan amalan hidup berbudaya yang tulen untuk mengidealisasikan MIB, mudah-mudahanmasyarakat kita dapat menyekat berbagai-bagai unsur yang tidak sesuai yang terbawa masuk oleh aruspembangunan yang permodenan Negara kita sayangi ini.
 10. 10.  Kehidupan kejiranan adalah amat penting bagi kita semua ianya adalah untuk menolong kita apabila kita dalam susah dan meminta pertolongan dari pada mereka. Contoh –contohnya adalah ;  Meminta bantuan semasa kecemasan.  Bergotong-royong.  Menambah kenalan.  Kunjung – Mengunjung.  Bertegur sapa.  Menghulurkan bantuan.
 11. 11. Mengapa kita perlu berjiran? Meminta bantuan semasa kecemasan. Islam amat menitikberatkan  Jiran adalah orang yang paling hubungan kejiranan kerana ia hampir dengan tempat tinggal adalah salah satu daripada cara kita. Segala perkara yang berlaku hidup Islam. Dalam konteks ke atas diri kita, ahli keluarga, kejiranan, umat Islam harta benda dan sebagainya berkewajiban mengekalkan terlebih dahulu diketahui oleh hubungan baik dan mesra jiran. Kerana itu, jiran adalah sesama mereka. Ini kerana ia orang yang paling dekat untuk memainkan peranan penting memohon pertolongan pada saat dalam menjana satu kehidupan kita ditimpa bencana atau musibah seperti kebakaran, setempat yang aman dan kecurian, kemalangan, kematian harmoni yang boleh memberi dan lain-lain lagi. Alangkah kemudahan, kelapangan dan beruntungnya mereka yang jalan keluar bagi satu-satu mempunyai jiran yang sedia kesulitan atau masalah. menolong pada bila-bila masa sahaja. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. Hanya jalinan dan kemesraan yang kuat antara jiran yang dapat mlahirkan suasana seperti ini.
 12. 12. Bergotong-royong. Menambah Kenalan. Aktiviti bergotong-royong  Mempunyai jiran yang berbeza membersihkan kawasan latar belakang seperti pekerjaan, kampung, masjid, balairaya, pendidikan, agama, bangsa, longkang dan sebagainya keturunan, budaya, adat resam ataupun membaiki rumah atau dan sebagainya akan jambatan akibat bencana alam menambahkan lagi seperti banjir, ribut, kebakaran pengetahuan dan kenalan kita. dan sebagainya sememangnya dapat memupuk dan meyemai hubungan baik dan semangat kejiranan.
 13. 13. Kunjung-Mengunjung. Bertegur Sapa.  Amalan bertegur sapa sesama Meluangkan masa untuk jiran adalah titik permulaan berkunjung ke rumah jiran dapat terjalinnya hubungan yang erat mengeratkan dan menghidupkan dan mesra. Membiasakan diri lagi semangat hidup berjiran. Kita bertanya khabar dan kesihatan akan lebih mengenali jiran apabila diri serta anak-anak jiran dapat berkunjung atau menziarahinya. menjadi penghubung kepada Ini kerana peluang masa berbicara amalan bertukar-tukar pandangan yang lebih panjang dan suasana dan berkongsi pengalaman rumah yang lebih tenteram sesama jiran apabila ditimpa memungkinkan kita mengenali masalah atau kesulitan yang dan menyelami suka dan duka akhirnya memberi jalan jiran secara lebih dekat. penyelesaian kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Oleh itu, amalan bertegur sapa perlu dilakukan oleh setiap orang dan menjadi syarat utama dalam membentuk hubungan akrab sesama jiran.
 14. 14.  Menghormati budaya dan adat istiadat adalah juga terdiri daripada peraturan-peraturan dan undang undang yang terdapat di Negara Brunei Darussalam. Di antara nya ialah : Undang-undang taraf kerakyatan negara Brunei 1962 menetapkan ketulenan Melayu Brunei iaitu rakyat Sultan dengan kuasa mutlak undang-undang yang dikhususkan kepada puak-puak jati Bangsa Melayu iaitu Belait,Bisaya,Brunei,Dusun,Kedayan,Murut & Tutong. Undang-undang dari segi memelihara dan mempertahankan kedaulatan Negara Brunei Darussalam iaitu dengan cara menubuhkan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Sepertimana penubuhan ini adalah bertindak sebagai penghalang kepada ancaman-ancaman kuasa luar yang cuba menceroboh Negara Brunei Darussalam secara langsung atau tidak langsung.
 15. 15.  Peraturan yang harus kita lakukan selaku rakyat Negara Brunei Darussalam ialah menghormati Sultan atau pemimpin kita tidak kira bangsa ,agama mahupun puak-puak yang terdapat di Negara Brunei ini. Kerana dengan menghormati Sultan atau pemimpin kita. Dengan sendirinya kita boleh mengkukuhkan lagi perpaduan rakyat dan penduduk-penduduk Negara Brunei Darussalam.Sebagai rakyat Brunei kita mestilah menghormati segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang telah di wujudkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang dulu mahupun sekarang kerana tanpa undang-undang dan peraturan-peraturan ini negara kita tidak akan dapat membangun dan maju secara stabil .
 16. 16.  Kebudayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyatukan dan mewujudkan persefahaman di kalangan rakyat, budaya selain boleh mengukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dengan mewujudkan rasa saling menghormati dan toleransi. Warisan budaya sesebuah bangsa itu adalah juga merangkumi lagu-lagu dan muzik termasuk peralatan muzik penduduk tempatan. Dalam konteks Negara Brunei Darussalam apabila kita memperkatakan lagu- lagu, irama dan peralatan muzik Melayu Brunei ianya meliputi tujuh puak Melayu Brunei seperti yang terkandung di dalam Akta Taraf Kebangsaan Negara Brunei Darussalam tahun 1962 .
 17. 17.  Sehubungan dengan ini, lagu-lagu dan irama Melayu Brunei asli tujuh puak berkenaan adalah juga merupakan identiti dan khazanah warisan bangsa yang perlu dipertahankan. Ianya mencerminkan daya ekspresi dan kreatif tamadun sesuatu bangsa. Seperti yang kita sedia maklum muzik adalah karya seni dan ekspresi yang terdiri dari bunyi-bunyian atau vokal ataupun kedua-duanya, yang mana dari gabungan tersebut menghasilkan sebuah karya yang indah dan harmonis. Di dalam masyarakat lagu dan muzik ditampilkan sebagai perantara komunikasi simbolik atau penyampaian mesej yang mengekspresi jiwa yang kreatif dan pemikiran tertentu kepada pendengar. Muzik dan lagu di zaman silam hingga sekarang digunakan sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan luahan kalbu, keindahan suasana persekitaran dan penyebaran mesej yang berbentuk nasihat dan menyuntik semangat. Kebudayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam menyatukan dan mewujudkan persefahaman di kalangan rakyat, budaya selain boleh mengukuhkan kerjasama serantau dan antarabangsa dengan mewujudkan rasa saling menghormati dan toleransi.
 18. 18. Warisan budaya sesebuah bangsa itu adalah juga merangkumilagu-lagu dan muzik termasuk peralatan muzik penduduktempatan. Dalam konteks Negara Brunei Darussalam apabila kitamemperkatakan lagu- lagu, irama dan peralatan muzik MelayuBrunei, ianya meliputi tujuh puak Melayu Brunei seperti yangterkandung di dalam Akta Taraf Kebangsaan Negara BruneiDarussalam tahun 1962 . Sehubungan dengan ini, lagu-lagu danirama Melayu Brunei asli tujuh puak berkenaan adalah jugamerupakan identiti dan khazanah warisan bangsa yang perludipertahankan. Ianya mencerminkan daya ekspresi dan kreatiftamadun sesuatu bangsa.
 19. 19.  Seperti yang kita sedia maklum muzik adalah karya seni dan ekspresi yang terdiri dari bunyi-bunyian atau vokal ataupun kedua-duanya, yang mana dari gabungan tersebut menghasilkan sebuah karya yang indah dan harmonis. Di dalam masyarakat lagu dan muzik ditampilkan sebagai perantara komunikasi simbolik atau penyampaian mesej yang mengekspresi jiwa yang kreatif dan pemikiran tertentu kepada pendengar. Muzik dan lagu di zaman silam hingga sekarang digunakan sebagai saluran komunikasi untuk menyampaikan luahan kalbu, keindahan suasana persekitaran dan penyebaran mesej yang berbentuk nasihat dan menyuntik semangat.
 20. 20.  Sebenarnya, kita bolehlah mengadakan aktiviti gotong-royong di taman-taman perumahan untuk memupuk perpaduan kaum rakyat di Brunei. Masyarakat yang berbilang kaum akan keluar untuk bekerjasama membersihkan taman-taman perumahan. Melalui aktiviti kemasyarakatan ini, mereka dapat lebih mengenali antara satu sama lain melalui perbualan dan berinteraksi kerana tak kenal maka tak cinta. Selain itu, kita juga boleh mengamalkan amalan kunjung- mengunjung ke rumah rakan-rakan yang berlainan bangsa sempena hari-hari perayaan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Brunei. Kebudayaan antara kaum dapat difahami dengan lebih mendalam sekali gus dapat menjana tahap kefahaman dan membina masyarakat yang saling menghormati. Amalan rumah terbuka juga boleh dipraktikkan untuk memupuk perpaduan kaum rakyat Brunei dengan amalan saling memaafkan sesama insan. Oleh itu, sikap buang yang keruh , ambil yang jernih ternyata mampu menjalinkan hubungan semangat perpaduan yang tersedia utuh.
 21. 21.  Seterusnya, pihak kerajaan sentiasa membuat anjakan paradigma demi memperkuatkan jalinan kemesraan rakyat dengan mengadakan banyak aktiviti pada peringkat taman-taman perumahan. Dengan langkah bestari itu, kita dapat memupuk perpaduan kaum rakyat Brunei.Di samping itu, kita juga dapat memupuk perpaduan kaum di Brunei dengan menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan. Dengan cara ini, kita akan dapat melahirkan pemuda-pemuda tidak kira lelaki ataupun wanita yang tidak mempunyai masalah perhubungan dan pergaulan antara kaum yang berlainan. Pergaulan mesra dan semangat bersatu padu yang dijalin ini sudah mampu menjadi tiang kukuh untuk membuktikan bahawa rakyat Brunei patuh pada Rukun Negara. Hal ini sangat penting untuk memupuk perpaduan kaum di Brunei dalam sanubari anak-anak sejak bangku sekolah kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Semua kekangan untuk mempereratkan perpaduan kaum akan dapat diselesaikan jika anak-anak telah mempelajari cara-cara untuk berinteraksi dengan orang yang berlainan kaum sejak kecil.
 22. 22. SemangatCintakan Raja
 23. 23.  Penuntut-penuntut adalah terdiri daripada belia-belia muda negara dan adalah merupakan aset dan bakal peneraju kepimpinan negara di masa akan datang. Penuntut-penuntut semua sudah melimpasi alam sekolah menengah. Oleh itu ianya merupakan satu kejayaan yang patut diakui. Sekarang penuntut semua adalah dalam proses mendapatkan ijazah tertentu dalam pelbagai bidang, sama ada di peringkat sarjana muda, sarjana atau Ph.D peringkat diploma atau professional. Rakyat dan penduduk negara ini termasuk belia dan remaja semangat dan tanggungjawab kenegaraan di hati sanubari masing-masing dan mengenai cinta dan taat setia yang berterusan kepada Raja dan Walil Amri yang berjiwa rakyat demi untuk memajukan negara.
 24. 24. Sokongan dan penyertaan rakyat dan penduduk di dalam acara sambutan perayaan ulang tahun hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke 66. Ini adalah tahun yang mempunyai signifikan kenegaraan yang terpuji dan menjadi tradisi oleh sesama rakyat dan penduduk di negara ini.
 25. 25.  Menghormati antara satu sama yang lain, tidak kira bangsa. Memahami adat resam, bagi puak-puak melayu dan menjaga keturunan agar ianya tidak pupus. Menghormati dan memahami bahasa-bahasa yang sedia ada dan mempelajari bahasa yang baru didengar. Sebagai contoh, semasa perkahwinan puak Melayu Brunei dan Melayu Tutong mengadakan basuh kaki dan menghantar sirih junjung.
 26. 26. Done by : Hakiem, Danny, Nazmi, Raney, Lim Andrian & Syawal.

×