Chris

485 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chris

  1. 1. We Believe In ชื่อศาสนา • ศาสนาคริสต์ ความหมาย •ไถ่ คือไถ่บาปที่ อาดัม เอวา บรรพบุรุษของ มนุษย์ได้ทาไว้
  2. 2. สัญลักษณ์ศาสนา • ไม้กางเขน
  3. 3. ประเภทของศาสนา • เอกเทวนิยม (Monotheism) นับถือ พระเจ้าองค์เดียว ชื่อพระยะโฮวา (Jehovah) ซึ่งแปลว่า ฉันเป็นฉัน หรือฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น พระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นผู้ ประทานข้อบัญญัติแก่มนุษย์ โดยผ่านทางศาสดา พยากรณ์ (Prophets) และศาสนาฑูตต่าง ๆ
  4. 4. ศาสดา • พระเยซู อยู่ในฐานะเป็นบุตรพระเจ้า ( บุตรมนุษย์ ) เป็นพระคริสต์ หรือผู้ไถ่ บาปดั้งเดิมของมนุษย์ ( ที่อาดัม เอวา ทาให้ ) และสอนให้คนเชื่อในพระเจ้า
  5. 5. วันเดือนปีกาเนิดศาสนา • ศาสนาคริสต์ เกิดก่อน ค.ศ. ประมาณ 4 ปี หรือ ก่อนประมาณ พ.ศ. 547 ปี (คริสตศักราช หรือ ค.ศ. นั้นนับ 1 ตั้งแต่ปีพระเยซูเกิด แต่ในที่นี้กล่าว ว่า พระเยซูเกิดก่อน ค.ศ. 4 ปี เป็นเพราะ เดิม เรื่องปีเกิดของพระเยซูตรงกับปีเริ่มต้น ค.ศ. แต่ ต่อมาได้พบข้อผิดพลาด และได้หลักฐานว่า ปีเกิด ที่แน่นอนนั้นก่อน ค.ศ. 4 ปี
  6. 6. สถานที่กาเนิดศาสนา • ปาเลสไตน์ • หรือ ประเทศอิสราเอล ในปัจจุบัน
  7. 7. เหตุเกิดศาสนา • ศาสนาคริสต์ได้กาเนิดขึ้นจากศาสนายิว ก่อนหน้ายุคของพระเยซูนั้น พวกยิวได้รับความลาบาก ถูกดูหมิ่น ถูกกดขี่มาก ไม่มีทางแก้ไขให้สุขสงบ ร่มเย็นได้ จึงอ้อนวอนให้พระเจ้าส่งเมสสิอาห์มาโดยเร็ว ลัทธินี้ทาให้ชาวยิวมี ความอดทนต่อความทุกข์เข็ญและมีกาลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคอย่างมี ความหวัง เมื่อพระเยซูได้ประกาศอ้างพระองค์ว่าเป็นเมสสิอาห์ พวกยิวที่ กาลังตกอยู่ในระหว่างความทุกข์ยากได้เห็นคุณลักษณะของพระเยซูเป็นผู้ เปี่ยมไปด้วยเมตตา ให้อภัย และสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้อย่าง น่าอัศจรรย์ พวกยิวจึงแน่ใจว่า เป็นเมสสิอาห์ของพวกเขาและเชื่อว่าพระ เจ้าของพวกตน (พระยะโฮวา) ซึ่งพระเยซูเรียกว่า พระบิดา ได้ส่งพระเยซูมา เป็น เมสสิอาห์ เพื่อช่วยให้พ้นจากความทุกข์จริง
  8. 8. จานวนผู้นับถือศาสนา • ประมาณ 2,000,000,000 คน (ปี ค.ศ.2002) •

×