Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp il·lusions perceptives

 • Be the first to comment

Pp il·lusions perceptives

 1. 1. Il·lusions PerceptivesIl·lusions Perceptives Introducció a la Psicologia Grau en Comunicació 11 de Març de 2014 Roger BoadaRoger Boada
 2. 2. Perquè existeixen les il·lusions?Perquè existeixen les il·lusions? Estímul distal (Món) Estímul proximal (Òrgan sensorial) Impulsos nerviosos (Cervell)
 3. 3.  No accedim directament a la “realitat”, el cervell ha de generar una representació a partir de la informació parcial proporcionada pels sentits.  El sistema visual ha d’inferir un gran nombre d’atributs que no són presents a l’estímul proximal (ex. profunditat).  Durant el procés d’inferència es poden produir errades quan la informació sensorial no és ben interpretada produïnt les il·lusions perceptives.  Molts dels processos involucrats en la percepció són automàtics i encapsulats, impermeables a la nostra voluntat o al nostre coneixement del món. Perquè existeixen les il·lusions?Perquè existeixen les il·lusions?
 4. 4.  Il·lusió: l’energia estimular és mal interpretada pel sistema de forma que un objecte amb determinades característiques és percebut com si en tingués unes altres. • Interpretació inadequada de l’estímul proximal produeix una inferència equivocada sobre l’objecte percebut. • És una percepció autèntica (hi ha objecte) però no verídica (errònia).  Al·lucinació: percepció sense objecte. Es percep quelcom sense que hi hagi cap mena d’energia estimular. Il·lusions vs. Al·lucinacionsIl·lusions vs. Al·lucinacions
 5. 5. IL·LUSIONS PERCEPTIVESIL·LUSIONS PERCEPTIVES A.A. Il·lusions visualsIl·lusions visuals 1. Mida-longitut 2. Direcció-posició 3. Curvatura 4. Moviment 5. Contrast 6. Color 7. Postefectes A.A. Il·lusions auditivesIl·lusions auditives B.B. Il·lusions multisensorialsIl·lusions multisensorials
 6. 6. IL·LUSIONS VISUALSIL·LUSIONS VISUALS
 7. 7. 1. Mida-longitut1. Mida-longitut Il·lusió de Müller-Lyer
 8. 8. Il·lusió de Müller-Lyer: Explicacions (I) Richard Gregory (1966): La il·lusió sorgeix d’una mala aplicació de l’ajustament de la consistència de la mida
 9. 9. Il·lusió de Müller-Lyer: Explicacions (I) R.H. Day (1989): Teoria de les claus contradictòries. - La nostra percepció depen de dues claus de la longitut: 1. La longitut real de les línies verticals. 2. La longitut de la figura. 1 i 2 1 2
 10. 10. 1. Mida-longitut1. Mida-longitut Il·lusió de Ponzo
 11. 11. 1. Mida-longitut1. Mida-longitut Il·lusió de Ponzo
 12. 12. 1. Mida-longitut1. Mida-longitut Il·lusió de Titchener
 13. 13. 1. Mida-longitut1. Mida-longitut Il·lusió de la lluna
 14. 14. 1. Mida-longitut1. Mida-longitut Il·lusió de la lluna
 15. 15. 2. Direcció-Posició2. Direcció-Posició Il·lusió de Zöllner
 16. 16. 2. Direcció-Posició2. Direcció-Posició Il·lusió de Poggendorff
 17. 17. 3. Curvatura3. Curvatura Il·lusió de Hering
 18. 18. 3. Curvatura3. Curvatura Variant de la il·lusió de Hering
 19. 19. 4. Moviment4. Moviment Il·lusió rotating snakes
 20. 20. 4. Moviment4. Moviment
 21. 21. 4. Moviment4. Moviment
 22. 22. 5. Contrast5. Contrast Bandes de Mach
 23. 23. 5. Contrast5. Contrast
 24. 24. 5. Contrast5. Contrast Graella de Henring
 25. 25. 6. Color6. Color
 26. 26. 6. Color6. Color
 27. 27. 7. Postefectes7. Postefectes Postefecte de moviment (Efecte de salt d’aigua)
 28. 28. 7. Postefectes7. Postefectes Postefecte de color
 29. 29. La il·lusió “total”La il·lusió “total”
 30. 30. En aquesta il·lusió es sumen tres efectes diferents: 1. Efecte de contrast: el quadre B sembla més clar per estar envoltat de quadres foscos. 2. Ombra: veiem el quadre B més clar del que és perquè suposem que la ombra l’hauria de fer més fosc. Ademés, sabem que les ombres són més difuminades als extrems i més intenses al centre. 3. Coneixement del món: sabem com són els taulers d’escacs i esperem que el quadre B sigui blanc.
 31. 31.  Som agents actius en el procés perceptiu.  El món tal i com el percebem és una construcció de la nostra ment i no un reflex acurat dels objectes del món real.  En general, els mecanismes perceptius de que disposem ens ofereixen una representació adequada i útil del món que ens permet l’adaptació al medi.  De vegades, però, els mateixos mecanismes que tenen utilitat en unes situacions ens duen a percebre il·lusions en altres circumstàncies. CONCLUSIONSCONCLUSIONS

×