Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus

732 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus

 1. 1. Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus – Opetushallituksen uudet suositukset työpaikkaohjaajien koulutukseen Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus OPPILAITOSTEN JA TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖ - käytäntöjä työpaikkaohjaajien koulutukseen ja opettajien työelämäjaksoihin -seminaari 9.10.2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 2. 2. Uudistuksen lähtökohdat Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 2011 – 2016 ”Työpaikkaohjaajien koulutuksen sisältöjä kehitetään valtakunnallisesti niin, että ne palvelevat laajasti eri kouluasteiden työpaikkaohjaajia”Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 3. 3. Uudistuksen lähtökohdat Tavoite yhä suurempi osa ammatillisesta koulutuksesta, ammattiosaamisen näytöistä ja näyttötutkinnoista järjestetään työpaikoilla Ammatillisesta koulutuksesta annettu asetus (811/1998, 5 §) työpaikalla riittävästi • ammattitaidoltaan • koulutukseltaan • työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa -> opiskelijan vastuullinen kouluttajaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 4. 4. Työpaikkaohjaajakoulutuksen edut Työpaikkojen, oppilaitosten ja opiskelijoiden vuorovaikutus lisääntyy -> koulutus ja työyhteisöt kehittyvät Työelämässä toimivien valmiudet toimia ohjaajina kehittyvät, samoin valmiudet oman työn kehittämiseenOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 5. 5. Työpaikkaohjaajakoulutuksen edut Opiskelijan ohjauksen laatu ja määrä -> opiskelijoiden työelämävalmiudet ja ammattitaidon kehittyminen Koulutus tarjoaa työpaikkaohjaajina toimiville osaamista • työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun • opiskelijan ohjaukseen • oppimisen arviointiin sekä ammattitaidon arviointiin ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa • huomioida erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajatOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 6. 6. Motivoitunut opiskelija Motivoitunutta opiskelijaa/tutkinnon suorittajaa opettaa ja/tai ohjaa työpaikan ja oppilaitoksen henkilöstö elämää ja työelämää varten.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 7. 7. Uudistettu työpaikkaohjaajien koulutus 3 OV Keskeistä: Ohje työpaikkaohjaajien koulutuksen järjestäjille/kouluttajille, kyseessä on suositus ei määräys) Ohje on hyväksytty 27.8.2012. Ohje kumoaa Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet Opetushallituksen moniste 2/2004. Ohje on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/ tyopaikkaohjaajien_koulutusOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 8. 8. Uudistettu työpaikkaohjaajien koulutus 3 OV Ammatilliset perustutkinnot ja näyttötutkinnot Soveltuu myös oppisopimuskoulutuksen työpaikkaohjaajien kouluttamiseen Koostuu kolmesta osasta Työpaikalla järjestettävän Opiskelijan koulutuksen, ohjaaminen ja ammattiosaamisen näyttöjen oppimisen arviointi ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu (1 ov) (1 ov) Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi (1 ov)Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 9. 9. Työpaikkaohjaajien koulutuksen suunnittelussa ammatti- ja koulutusala- kohtaistaminen sekä työpaikkakohtaiset tarpeet suunnittelu osallistujalle henkilökohtaisesti sen mukaan ohjaako ja arvioiko ammatillisen peruskoulutuksen, näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen vai oppisopimuskoulutuksen opiskelijoita tavoitteiden saavuttaminen kestää keskimäärin kolme viikkoaOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 10. 10. Rahoitus Työpaikkaohjaajien koulutusta voivat rahoittaa eri tahot mm. • yritykset • opetushallinto • koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät Työpaikkaohjaajien koulutusta voidaan toteuttaa myös osana kehittämishankkeita, kun se on tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista.Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 11. 11. new Työpaikkaohjaajaksi SOMEa hyödyntäen (WinNova) Tpo-winnova -sivusto on kehitetty erityisesti niille, joille joilla ei ole mahdollista osallistua lähiopetuksena toteutettavaan työpaikkaohjaajan koulutukseen oppilaitoksella. Koulutuksen lopuksi on mahdollista suorittaa työpaikkaohjaajan ammattiosaamisen näyttö. Sivustoa saa vapaasti käyttää ja toivomme sivustoon myös kehitysehdotuksia. TPOWinNova Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 12. 12. new Linkkejä http://www.tyossaoppimaan.fi/ www.laakeri.info Työssäoppimisen verkkopalvelu Varsinais-Suomessa Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 13. 13. Oppimispelit ja 3D-virtuaalimaailmat Rikastettu oppiminen Kuvat, ääni, videoleikkeetQR-koodit Todellisuuksien Lisätty todellisuus yhdistäminen Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 14. 14. PLN = Henkilökohtainen oppimisverkosto Anna opiskelijan valita omat työkalut ja ympäristötOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 15. 15. Vaihtoehtoisia tapoja työpaikkaohjaajien koulutuksen toteutuksesta Työssäoppimisen Opettajien ohjaus työelämäjaksot Työpaikkaohjaajien koulutus Kehittämishankkeet Taivassalo-Salkosuo 2012Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 16. 16. Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano-opas Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille, oppilaitosjohdolle, lähiesimiehille, opettajille sekä työelämän edustajille Opas on saatavissa linkistä http://www.oph.fi/download/142550_Ammatillisten_ perustutkintojen_perusteiden_toimeenpano.pdf Tilaa painettu opas Opetushallituksen verkkokaupasta http://verkkokauppa.oph.fi/epages/OPH.sfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 17. 17. Arvioinnin opas Ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien, työelämän edustajien ja tutkintotoimikuntien sekä opiskelijoiden ja tutkinnon suorittajien käyttöön Oppaan on tarkoitus helpottaa arvioinnin suunnittelua ja toteuttamista. Julkaisu on saatavissa linkistä http://www.oph.fi/download/142318_Arvioinnin_opa s.pdf Tilaa painettu kappale verkkokaupasta http://verkkokauppa.oph.fi/epages/OPH.sfOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 18. 18. Tulevia koulutuksia Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2012 • 3.-4.12.2012 Messukeskus Helsinki • Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&i d=253 Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä • 4.2.2012 Opetushallitus Helsinki • Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://oph.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=531&i d=344Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
 19. 19. KIITOSOsaamisen ja sivistyksen parhaaksi

×