Kajian geografi tempatan

7,560 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian geografi tempatan

  1. 1. KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 2012 EKOSISTEM HUTAN TERGANGGU DI KAWASAN IGB TASEK , IPOH , PERAKNAMA PELAJAR :MANOJNATH A/L KRISHNA MURTHITINGKATAN : 3SNAMA GURU : KUMUTHA
  2. 2. SENARAI KANDUNGANBIL. KANDUNGAN HALAMAN1 PENGHARGAAN2 PENDAHULUAN3 OBJEKTIF KAJIAN4 KAWASAN KAJIAN5 KAEDAH KAJIAN6 DAPATAN KAJIAN7 RUMUSAN8 LAMPIRAN9 RUJUKAN
  3. 3. PENGHARGAANTERLEBIH DAHULUSAYAINGIN MENGUCAPKANKESYUKURAN KEPADA TUHAN KERANA TELAHMENGURNIAKAN SAYA KESIHATAN DAN PETUNJUKUNTUK MENYIAPKAN PROJEK INI DENGANSEMPURNANYA.SAYA INGIN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADATUAN PENGETUA , PUAN SOOT MOY CHING YANGTELAH MEMBERI KEBENARAN KEPADA SAYA UNTUKMENJALANKAN KAJIAN INI. SAYA JUGA INGINBERTERIMA KASIH KEPADA PUAN KUMUTHA , GURUGEOGRAFI YANG SENTIASA MEMBERI DORONGAN ,GALAKAN DAN NASIHAT KEPADA SAYA. BELIAU JUGAMENYUSUN MASA UNTUK MEMBINCANG TENTANGKAJIAN INI DI DALAM KELAS.SELAIN ITU , UCAPAN TERIMA KASIH JUGA DITUJUKANKEPADA PENGERUSI RUKUN TETANGGA DANPENDUDUK TAMAN TASEK , IPOH , PERAK. TIDAKKETINGGALAN RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA IBUBAPA DAN RAKAN-RAKAN SAYA YANG SENTIASAMEMBERI GALAKAN AGAR SAYA DAPATMENGHASILKAN KERJA YANG BAIK.
  4. 4. PENDAHULUANSAYA MEMILIH TAJUK INI KERANA TAMAN SAYA DIKAWASAN TASEK YANG TERKENAL SEBAGAI KAWASANPERINDUSTRIAN DI MALAYSIA. PERINDUSTRIAN TELAHMENYUMBANG KEPADA KEMAJUAN KAWASAN ITU.NAMUN, KEGIATAN INI JUGA MENINGGALKAN KESAN-KESAN NEGATIF TERHADAP ALAM SEMULA JADI DIKAWASAN INI.SAYA TELAH MENJALANKAN KAJIAN LAPANGAN DIKAWASAN ITU DENGAN ABANG SAUDARA SAYA ,HEMARAJ A/L RAVINDRAN. DENGAN BEKERJASAMA ,KAMI DAPAT MENJIMATKAN MASA DAN MEMUDAHKANKAJIAN LAPANGAN.MAKLUMAT DAN DATA YANGDIPEROLEH TELAH SAYA GUNAKAN UNTUK MENULISLAPORAN LENGKAP SECARA INDIVIDU.
  5. 5. OBJEKTIF KAJIANANTARA OBJEKTIF KAJIAN INI ADALAH UNTUK:1.2.3.4.
  6. 6. KAWASAN KAJIAN
  7. 7. KAEDAH KAJIANSAYA TELAH MENGGUNAKAN PELBAGAI KAEDAH KAJIANUNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT DAN DATA.ANTARANYA IALAH :1.KAEDAH PEMERHATIAN-MEMERHATIKAN CIRI-CIRIFIZIKAL DI KAWASAN KAJIAN SEPERTI BENTUK MUKABUMI DAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI. SAYAJUGA MEMBUAT PEMERHATIAN TERHADAP CIRI-CIRIBUDAYA DI KAWASAN KAJIAN SEPERTI PETEMPATAN ,PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN , KEGIATANEKONOMI , SUMBER DAN KEMUDAHAN BERKAITANDENGAN PELANCONGAN.2.KAEDAH TEMU BUAL-MENEMU BUAL PEGAWAI DANPEKERJA SYARIKAT PERINDUSTRIAN SERTA PENDUDUKTEMPATAN.3.KAEDAH SOAL SELIDIK-MENEMURAMAH SERAMAI 25RESPONDEN YANG TERDIRI DARIPADA PENDUDUKKAMPUNG DI SEKITAR KAWASAN KAJIAN DENGANMENGGUNAKAN BORANG SOAL SELIDIK ( LIHATLAMPIRAN 5 ).
  8. 8. DAPATAN KAJIAN

×