SlideShare a Scribd company logo

16 dienų renginiai

Kviečiame visus į socialines akcijos 16 dienų prieš smurtą prieš moteris renginius Lietuvoje.

1 of 7
Download to read offline
Data

Miestas/
vietovė

Viešas/
Uždaras
(kas gali
dalyvauti)

Renginio
pavadinimas

Planuoja
mas
renginio
laikas,
nuo val.
iki val.

Renginio
Vieta

Organizatori
ai

Organizator
ių kontaktai

Nuoroda į
renginio
programą ar
kita info, kurį
norėtumete kad
būtų paviešinta.
Ir/ar trumpas
renginio
pristatymas
(keli sakiniai)
Visa informacija
apie rengini:
http://www.lygus
.lt/demesiokvieciame-iseminara-skirtakovai-suseksualiniusmurtu/
https://www.face
book.com/nedels
k

Rėmėjai

2013 11 25

Vilnius

Viešas

10.30 –
14.00

LR Seimo
Europos
Informacijos
biuras,Gedimi
no pr. 53

Moterų
informacijos
centras

Rugilė
Butkevičiūtė
rugile@lygus
.lt

2013 11 20

Klaipėda

Viešas

„Seksualinio
smurto prieš
moteris
kriminalizavi
mas.
Stambulo
konvencija“.
Renginys vyks
lietuvių kalba
Akcija „Padėti
kitam –
reiškia būti“

9.00 –
18.00

LCC
universitetas,
Michealsen
centras

Tel. 8 46
350099
kmn@moteri
ai.lt

2013 11 20

Klaipėda

Viešas

18.00 –
19.30

Klaipėdos m.
Vydūno
gimnazija

2013 11 28

Klaipėda

Uždaras

Susitikimas su
Klaipėdos m.
gyventojais,
policijos
pareigūnais
„Saugi
kaimynystė“
Konferencija
„Smurto ir

Klaipėdos
socialinės ir
psichologinės
pagalbos
centras
Klaipėdos
socialinės ir
psichologinės
pagalbos
centras

Tel. 8 46
350099
kmn@moteri
ai.lt

https://www.face
book.com/nedels
k

SADM

13.30 –
16.30

LCC
universitetas,

Klaipėdos
socialinės ir

Tel. 8 46
350099

https://www.face
book.com/nedels

LCC
universitetas,

Europos moterų
lobistinė
organizacija

LCC
universitetas,
SADM
2013-11-25

Kretinga

2013-11-30
- 10

Kretinga
Šilutė
Gargždai
Skuodas

2013-12-05

Šilutė

Uždaras
( seminara
s policijos
pareigūna
ms;
Šilutės,
Skuodo,
Klaipėdos,
Kretingos
raj)
Viešas

Viešas

prekybos
žmonėmis
epidemija:
pagalbos
erdvės“
Seminaras

Neufeld
auditorija

psichologinės
pagalbos
centras

kmn@moteri
ai.lt

k

SADM,
Klaipėdos m.
sav., Europos
komisija

9.0018.00

Kretingos
moterų IMC
Vilniaus 18,
Kretinga

Kretingos
moterų IMC,

Tel.
860582331
kretingos
moterys@gm
ail.com
kmimc@kret
vb.lt

www.kmimc.lt

SADM

Informacinė
kampanija
„ Smurtui –
Ne“
(savigynos
mokymas –
moko
policijos
pareigūnai .
Baltieji
kaspinėliai –
eismo
dalyviams)

9.00
-16.00

Kretingos
moterų IMC,
Vilniaus 18,
Kretinga
Skuodo,
Gargždų SPC

Kretingos
moterų
informacijos ir
mokymo
centras
Partneriai:
Šilutės ,
Skuodo,
Klaipėdos,
Kretingos
rajono
policijos
komisariatai,

Tel.
860582331
kretingos
moterys@gm
ail.com
kmimc@kret
vb.lt

www.kmimc.lt

Šilutė
Skuodo
Kretingos
Klaipėdos
policijos
komisariatai

Informacinė
kampanija

17.3020.00

Šilutės
kultūros

Kretingos
moterų

Tel.
860582331

www.kmimc.lt

SADM
„ SmurtuiNe“
Renginyje:
„ Suplėšytos
suknelės
istorijos“
Meninis
filmas:
„Pasiimk
mano akis“

centras

2013-12-13

Kretinga

Viešas

Konferencija
„Stabdykime
smurto ratą“

11.0016.00

Kretingos
muziejaus
„Baltoji
salė“Vilniaus
g. 20 Kretinga

2013 11 27
d.

Kalvarija

Uždaras

Seminaras

10.0016.00

Kalvarijos
savivaldybė

Informacijos ir
mokymo
centras.
Partneriai:
Šilutės rajono
policijos
komisariatas,
Lietuvos
Raudonojo
kryžiaus
draugija
Šilutės
komitetas,
Šilutės
Soroptimos
klubas
Kretingos
moterų IMC

Marijampolės
apskrities
moters veiklos
centras, Vyrų
krizių centras

kretingos
moterys@gm
ail.com
kmimc@kret
vb.lt

Tel.
860582331
kretingos
moterys@gm
ail.com
kmimc@kret
vb.lt
Tel.: 8 343
59525
mvcmot@gm
ail.com
marvkc3@g
mail.com

www.kmimc.lt

SADM

Seminaras
teisėsaugos,
seniūnijų
seniūnams,
savivaldybės
atstovams

SADM,
kalvarijos
savivaldybės
administracija
2013 11 27
d. – 12. 10
d.

Marijampol
ė,
Kalvarija

Atviras

Akcijos
viešinimas

Prekybos
centruose

Marijampolės
apskrities
moters veiklos
centras, Vyrų
krizių centras

2013 11 27
d. – 12. 11
d.

Marijampol
ė

uždaras

seminaras

10.00 –
16.00

Marijampolės
apylinkės
prokuratūros
salėje,
Gedimino 2

Marijampolės
apskrities
moters veiklos
centras, Vyrų
krizių centras

2013-11-25

Kaunas

atviras

Tarpdisciplimi 10.30 –
nė
16.00
konferencija –
diskusija
„Smurto prieš
moteris
įveikimas:
metodai, kurie
(ne)veikia“

„Kauno“
viešbučio
konferencijų
salėje, Laisvės
al. 79

Kauno moterų
draugija

Tel.: 8 343
59525
mvcmot@gm
ail.com
marvkc3@g
mail.com

Akcija
visuomenei, kai
moksleiviai
stovės su
plakatais „Aš
nenoriu smurto, o
Tu?“
Tel.: 8 343
Seminaras59525
diskusija
mvcmot@gm teisėsaugos,
ail.com
Marijampolės
marvkc3@g
savivaldybės
mail.com
seniūnijų bei
savivaldybės
darbuotojams
Info tel./fax.
Lietuvos
(8-37)
statistika ir
262773
pastaruoju metu į
Mob. tel. 8viešumą iškilę
65052858
rezonansiniai
Daiva;
moterų
El.
nužudymai
paštu kmd.as byloja apie
oc@gmail.co didelius, ir deja,
m
nemažėjančius
smurto prieš
moteris mastus.
Konferencijoje
įvairių sričių
specialistai
dalinsis savo
patirtimi bei
įžvalgomis ir

SADM, mokyklų
administracijos

SADM,
Marijampolės
apylinkės
prokuratūradmini
stracija

SADM,EEA
grants
kvies diskutuoti
smurto prieš
moteris tematika.
2013-12-05

Kaunas

uždaras

Renginys „16
dienų be
smurto prieš
moteris“
akcijai
paminėti

18.00 –
20.00

Restoranas
„Apetitus“,
Savanorių per.
178, Kaunas

Kauno
apskrities
moterų krizių
centras

Tel.nr. 8 37
340027, 8
679 31930,
kriziucentras
@kamkc.lt

2013-11-19

Raseiniai

Viešas

Renginys- paskaita –
parodos
„Žmogus – ne
prekė“
atidarymas

Raseinių
rajono
švietimo
centras,
Daugirdo 7

Raseinių
krizių centras

Tel.nr
.862040341
info@kriziuc
entras.eu

2013 11 25
– 11 30

Raseiniai

Uždaras

paroda ir
paskaita
„Žmogus – ne
prekė“

Atidaryma
s 19d 14
val
Parodos
lankymas
nuo 11-19
iki 11-24
d., 8-17
val.
8-17 val

Raseinių
krizių centras
Prezidento
Jono
Žemaič

Tel.nr
862040341
info@kriziuc
entras.eu

Į renginį
kviečiame įvairių
sričių atstoves
moteris,kad
paskatintume
nelikti
abejingomis
smurto prieš
moteris
problemai, kad
paskatintų
kenčiančias
moteris kreiptis
pagalbos į centrą.
Daugiau apie
renginį
www.kamkc.lt
http://kriziucentra
s.eu ;
https://www.face
book.com/events/
44751117203629
6/?
ref_dashboard_fil
ter=calendar

SADM ir Šiaurės
šakių ministrų
taryba

Lietuvos
soroptimisčių
sąjunga, Danijos
soroptimisčių
klubas,
SOCMIN,
Raseinių
soroptimisčių
klubas
http://kriziucentra Lietuvos
s.eu ;
soroptimisčių
http://raseiniugim sąjunga, Danijos
nazija.lt
soroptimisčių
klubas,
SOCMIN,
Raseinių
soroptimisčių
klubas

io
gimnaz
ija ,
Kalnų
3
2013 12 02
– 12 08

Raseiniai

Uždaras

paroda ir
paskaita
„Žmogus – ne
prekė“

8-17 val
Šaltinio
pagrind
inė
mokykl
a,
Ateities
g.23

Raseinių
krizių centras

Tel.nr
862040341
info@kriziuc
entras.eu

http://kriziucentra
s.eu ;
http://www.saltin
iomokykla.lt

Lietuvos
soroptimisčių
sąjunga, Danijos
soroptimisčių
klubas,
SOCMIN,
Raseinių
soroptimisčių
klubas

More Related Content

Similar to 16 dienų renginiai

Similar to 16 dienų renginiai (6)

16 dienų prieš smurtą prieš moteris renginiai Lietuvoje
16 dienų prieš smurtą prieš moteris renginiai Lietuvoje16 dienų prieš smurtą prieš moteris renginiai Lietuvoje
16 dienų prieš smurtą prieš moteris renginiai Lietuvoje
 
Konferencijos preliminari programa 2015.03.25 lt
Konferencijos preliminari programa 2015.03.25 ltKonferencijos preliminari programa 2015.03.25 lt
Konferencijos preliminari programa 2015.03.25 lt
 
Konferencijos preliminari programa 2015.03.25 (03.14)
Konferencijos preliminari programa 2015.03.25 (03.14)Konferencijos preliminari programa 2015.03.25 (03.14)
Konferencijos preliminari programa 2015.03.25 (03.14)
 
Programa
ProgramaPrograma
Programa
 
Programa
ProgramaPrograma
Programa
 
Programa
ProgramaPrograma
Programa
 

More from Moterų informacijos centras

Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020Moterų informacijos centras
 
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020Moterų informacijos centras
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
 
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITAMoterų informacijos centras
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...Moterų informacijos centras
 
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Moterų informacijos centras
 
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimasSmurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimasMoterų informacijos centras
 
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkojeLietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkojeMoterų informacijos centras
 
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Moterų informacijos centras
 
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Moterų informacijos centras
 
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiLog In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiMoterų informacijos centras
 
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsLog In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsMoterų informacijos centras
 
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimuiMoterų informacijos centras
 

More from Moterų informacijos centras (20)

2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita
2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita
2020 m. I-IV ketv. SKPC ataskaita
 
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje, 2020
 
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020
Lietuvos gyventojų apklausos apie smurtą artimoje aplinkoje pristatymas, 2020
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
 
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITALIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
LIETUVOS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR DARBDAVIŲ TYRIMO ATASKAITA
 
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO IR PENSIJŲ ATOTRŪKIS IR JO MAŽINIMO PRIEMONĖS...
 
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
2020 I-III ketv. ataskaita I SKPC
 
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
Projekto „Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas“ tyrimo rez...
 
2020 I ketv. ataskaita | SKPC
2020 I ketv. ataskaita | SKPC2020 I ketv. ataskaita | SKPC
2020 I ketv. ataskaita | SKPC
 
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimasSmurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas
Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas
 
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkojeLietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje
Lietuvos gyventojų apklausa apie smurtą artimoje aplinkoje
 
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
Darbo užmokesčio ir pensijų atotrūkio tarp moterų ir vyrų priežasčių analizė
 
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapaiLygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo etapai
 
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas
 
Smurto lyties pagrindu prevencija
Smurto lyties pagrindu prevencijaSmurto lyties pagrindu prevencija
Smurto lyties pagrindu prevencija
 
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultataiLog In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
Log In - saugumas man patinka! Projekto rezultatai
 
Log In - saugumas man patinka! leidinys
Log In - saugumas man patinka! leidinysLog In - saugumas man patinka! leidinys
Log In - saugumas man patinka! leidinys
 
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiemsLog In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
Log In - saugumas man patinka! Mokymų programa suaugusiems
 
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
"Log In - saugumas man patinka!" edukacinė programa jaunimui
 

16 dienų renginiai

  • 1. Data Miestas/ vietovė Viešas/ Uždaras (kas gali dalyvauti) Renginio pavadinimas Planuoja mas renginio laikas, nuo val. iki val. Renginio Vieta Organizatori ai Organizator ių kontaktai Nuoroda į renginio programą ar kita info, kurį norėtumete kad būtų paviešinta. Ir/ar trumpas renginio pristatymas (keli sakiniai) Visa informacija apie rengini: http://www.lygus .lt/demesiokvieciame-iseminara-skirtakovai-suseksualiniusmurtu/ https://www.face book.com/nedels k Rėmėjai 2013 11 25 Vilnius Viešas 10.30 – 14.00 LR Seimo Europos Informacijos biuras,Gedimi no pr. 53 Moterų informacijos centras Rugilė Butkevičiūtė rugile@lygus .lt 2013 11 20 Klaipėda Viešas „Seksualinio smurto prieš moteris kriminalizavi mas. Stambulo konvencija“. Renginys vyks lietuvių kalba Akcija „Padėti kitam – reiškia būti“ 9.00 – 18.00 LCC universitetas, Michealsen centras Tel. 8 46 350099 kmn@moteri ai.lt 2013 11 20 Klaipėda Viešas 18.00 – 19.30 Klaipėdos m. Vydūno gimnazija 2013 11 28 Klaipėda Uždaras Susitikimas su Klaipėdos m. gyventojais, policijos pareigūnais „Saugi kaimynystė“ Konferencija „Smurto ir Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras Tel. 8 46 350099 kmn@moteri ai.lt https://www.face book.com/nedels k SADM 13.30 – 16.30 LCC universitetas, Klaipėdos socialinės ir Tel. 8 46 350099 https://www.face book.com/nedels LCC universitetas, Europos moterų lobistinė organizacija LCC universitetas, SADM
  • 2. 2013-11-25 Kretinga 2013-11-30 - 10 Kretinga Šilutė Gargždai Skuodas 2013-12-05 Šilutė Uždaras ( seminara s policijos pareigūna ms; Šilutės, Skuodo, Klaipėdos, Kretingos raj) Viešas Viešas prekybos žmonėmis epidemija: pagalbos erdvės“ Seminaras Neufeld auditorija psichologinės pagalbos centras kmn@moteri ai.lt k SADM, Klaipėdos m. sav., Europos komisija 9.0018.00 Kretingos moterų IMC Vilniaus 18, Kretinga Kretingos moterų IMC, Tel. 860582331 kretingos moterys@gm ail.com kmimc@kret vb.lt www.kmimc.lt SADM Informacinė kampanija „ Smurtui – Ne“ (savigynos mokymas – moko policijos pareigūnai . Baltieji kaspinėliai – eismo dalyviams) 9.00 -16.00 Kretingos moterų IMC, Vilniaus 18, Kretinga Skuodo, Gargždų SPC Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras Partneriai: Šilutės , Skuodo, Klaipėdos, Kretingos rajono policijos komisariatai, Tel. 860582331 kretingos moterys@gm ail.com kmimc@kret vb.lt www.kmimc.lt Šilutė Skuodo Kretingos Klaipėdos policijos komisariatai Informacinė kampanija 17.3020.00 Šilutės kultūros Kretingos moterų Tel. 860582331 www.kmimc.lt SADM
  • 3. „ SmurtuiNe“ Renginyje: „ Suplėšytos suknelės istorijos“ Meninis filmas: „Pasiimk mano akis“ centras 2013-12-13 Kretinga Viešas Konferencija „Stabdykime smurto ratą“ 11.0016.00 Kretingos muziejaus „Baltoji salė“Vilniaus g. 20 Kretinga 2013 11 27 d. Kalvarija Uždaras Seminaras 10.0016.00 Kalvarijos savivaldybė Informacijos ir mokymo centras. Partneriai: Šilutės rajono policijos komisariatas, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija Šilutės komitetas, Šilutės Soroptimos klubas Kretingos moterų IMC Marijampolės apskrities moters veiklos centras, Vyrų krizių centras kretingos moterys@gm ail.com kmimc@kret vb.lt Tel. 860582331 kretingos moterys@gm ail.com kmimc@kret vb.lt Tel.: 8 343 59525 mvcmot@gm ail.com marvkc3@g mail.com www.kmimc.lt SADM Seminaras teisėsaugos, seniūnijų seniūnams, savivaldybės atstovams SADM, kalvarijos savivaldybės administracija
  • 4. 2013 11 27 d. – 12. 10 d. Marijampol ė, Kalvarija Atviras Akcijos viešinimas Prekybos centruose Marijampolės apskrities moters veiklos centras, Vyrų krizių centras 2013 11 27 d. – 12. 11 d. Marijampol ė uždaras seminaras 10.00 – 16.00 Marijampolės apylinkės prokuratūros salėje, Gedimino 2 Marijampolės apskrities moters veiklos centras, Vyrų krizių centras 2013-11-25 Kaunas atviras Tarpdisciplimi 10.30 – nė 16.00 konferencija – diskusija „Smurto prieš moteris įveikimas: metodai, kurie (ne)veikia“ „Kauno“ viešbučio konferencijų salėje, Laisvės al. 79 Kauno moterų draugija Tel.: 8 343 59525 mvcmot@gm ail.com marvkc3@g mail.com Akcija visuomenei, kai moksleiviai stovės su plakatais „Aš nenoriu smurto, o Tu?“ Tel.: 8 343 Seminaras59525 diskusija mvcmot@gm teisėsaugos, ail.com Marijampolės marvkc3@g savivaldybės mail.com seniūnijų bei savivaldybės darbuotojams Info tel./fax. Lietuvos (8-37) statistika ir 262773 pastaruoju metu į Mob. tel. 8viešumą iškilę 65052858 rezonansiniai Daiva; moterų El. nužudymai paštu kmd.as byloja apie oc@gmail.co didelius, ir deja, m nemažėjančius smurto prieš moteris mastus. Konferencijoje įvairių sričių specialistai dalinsis savo patirtimi bei įžvalgomis ir SADM, mokyklų administracijos SADM, Marijampolės apylinkės prokuratūradmini stracija SADM,EEA grants
  • 5. kvies diskutuoti smurto prieš moteris tematika. 2013-12-05 Kaunas uždaras Renginys „16 dienų be smurto prieš moteris“ akcijai paminėti 18.00 – 20.00 Restoranas „Apetitus“, Savanorių per. 178, Kaunas Kauno apskrities moterų krizių centras Tel.nr. 8 37 340027, 8 679 31930, kriziucentras @kamkc.lt 2013-11-19 Raseiniai Viešas Renginys- paskaita – parodos „Žmogus – ne prekė“ atidarymas Raseinių rajono švietimo centras, Daugirdo 7 Raseinių krizių centras Tel.nr .862040341 info@kriziuc entras.eu 2013 11 25 – 11 30 Raseiniai Uždaras paroda ir paskaita „Žmogus – ne prekė“ Atidaryma s 19d 14 val Parodos lankymas nuo 11-19 iki 11-24 d., 8-17 val. 8-17 val Raseinių krizių centras Prezidento Jono Žemaič Tel.nr 862040341 info@kriziuc entras.eu Į renginį kviečiame įvairių sričių atstoves moteris,kad paskatintume nelikti abejingomis smurto prieš moteris problemai, kad paskatintų kenčiančias moteris kreiptis pagalbos į centrą. Daugiau apie renginį www.kamkc.lt http://kriziucentra s.eu ; https://www.face book.com/events/ 44751117203629 6/? ref_dashboard_fil ter=calendar SADM ir Šiaurės šakių ministrų taryba Lietuvos soroptimisčių sąjunga, Danijos soroptimisčių klubas, SOCMIN, Raseinių soroptimisčių klubas http://kriziucentra Lietuvos s.eu ; soroptimisčių http://raseiniugim sąjunga, Danijos nazija.lt soroptimisčių
  • 6. klubas, SOCMIN, Raseinių soroptimisčių klubas io gimnaz ija , Kalnų 3 2013 12 02 – 12 08 Raseiniai Uždaras paroda ir paskaita „Žmogus – ne prekė“ 8-17 val Šaltinio pagrind inė mokykl a, Ateities g.23 Raseinių krizių centras Tel.nr 862040341 info@kriziuc entras.eu http://kriziucentra s.eu ; http://www.saltin iomokykla.lt Lietuvos soroptimisčių sąjunga, Danijos soroptimisčių klubas, SOCMIN, Raseinių soroptimisčių klubas
  • 7. klubas, SOCMIN, Raseinių soroptimisčių klubas io gimnaz ija , Kalnų 3 2013 12 02 – 12 08 Raseiniai Uždaras paroda ir paskaita „Žmogus – ne prekė“ 8-17 val Šaltinio pagrind inė mokykl a, Ateities g.23 Raseinių krizių centras Tel.nr 862040341 info@kriziuc entras.eu http://kriziucentra s.eu ; http://www.saltin iomokykla.lt Lietuvos soroptimisčių sąjunga, Danijos soroptimisčių klubas, SOCMIN, Raseinių soroptimisčių klubas